Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folder Expert En Programma Debrief

687 views

Published on

Wij trainen een team van uw mensen om op een inspirerende manier de (impliciete) kennis van experts en programma\’s boven water te halen.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folder Expert En Programma Debrief

  1. 1. GEZONDHE VERANDEREN. De mogelijkheden Over Verdonck, Klooster & Associates Kennis oogsten en verankeren VERBETEREN. VERANKEREN. ‘Omgaan met waardevolle kennis in uw organisatie’ VKA 1. Expert of Programma Debrief. Hierbij bereiden twee facilitators van VKA de Verdonck, Klooster & Associates is een onafhankelijk adviesbureau met al OKE-sessie voor in overleg met de opdrachtgever. Zij voeren de OKE-sessie meer dan 25 jaar ervaring op het snijvlak van strategie, innovatie en ICT in Organisaties worden steeds meer fluïde. Programmateams komen en gaan. van één dagdeel uit en organiseren binnen een half jaar twee verdiepings- met name de publieke sector. Wij ondersteunen onze klanten onder andere bij Medewerkers met waardevolle expertise verlaten de organisatie omdat ze met bijeenkomsten met de collega’s van de expert of het programmateam. het vormgeven van effectieve kennisprocessen. Door het bundelen van kennis pensioen gaan, vanwege bezuinigingen, of simpelweg omdat de klus is wordt een inspirerende omgeving gecreëerd, waarbinnen collega’s elkaar geklaard. Aan u als leidinggevende de taak om te zorgen dat met hen niet ook 2. Train de trainer Expert of Programma Debrief. Verwacht u veel vertrekkende stimuleren en aanvullen. We onderscheiden ons door inhoudelijke kennis en oog de strategische kennis en ervaring verloren gaan die dat programma zo experts of bent u een programmaorganisatie, dan raden wij u een train-de- voor het resultaat te combineren met gevoel voor de menselijke factor. bijzonder succesvol maakte, of die persoon zo effectief. trainer aan. Bij de train-de-trainer adviseren wij u over het organiseren van uw eigen Debriefteam en krijgt een groep van ongeveer tien facilitators een Deze kennis laat zich niet makkelijk kopiëren. Maar effectieve overdracht van tweedaagse training in het faciliteren van kennisprocessen en de methodieken deze kennis kan heel goed. VKA heeft hiervoor twee methodieken ontwikkeld: van Expert en Programma Debrief. De train-de-trainer bevat een optie voor de Programma Debrief en de Expert Debrief. een natraject, dat bestaat uit sparringsessies, After Action Reviews (AAR’s) en een terugkombijeenkomst. verdonck klooster & associates bv Contact postbus 7360 Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact op met: 2701 AJ ZOETERMEER Léon Sonnenschein leon.sonnenschein@vka.nl 06-48136863 BARON DE COUBERTINLAAN 1 Zerline van der Zalm zerline.vanderzalm@vka.nl 06-15037617 2719 EN ZOETERMEER TEL 079 368 10 00 FAX 079 368 10 01 INFO@VKA.NL www.vka.nl oogsten en vera233.088C_folderA5-002.indd 1 01-03-12 14:10
  2. 2. Theoretische basis en insteek Programma Debrief Het model van Nonaka en Takeuchi gaat in op de verschillen tussen impliciete kennis In de Programma Debrief rafelen collega’s succesvolle programma’s of (kennis die niet is verwoord en moeilijk vast te leggen of over te dragen) en expliciete kennis. projecten uiteen tot hun werkzame bestanddelen en vertalen deze naar hun eigen Ze schetsen hoe impliciete kennis van een individu, via een proces van socialisatie programma of project. Het resultaat is een dieper inzicht in de aanpak die het (gesprekken), externalisatie (expliciet maken van de impliciete kennis), combinatie programma tot een succes maakte. Collega’s leren direct van andere collega’s en (combineren met andere kennis) en internalisatie overgedragen wordt aan andere individuen. vertalen dit naar hun eigen (startend) programma of project. De aanpak is ook geschikt om te leren van programma’s die geen succes behaalden. IMPLICIETE KENNIS EXPLICIETE KENNIS IMPLICIETE KENNIS SOCIALISEREN EXTERNALISEREN Expert Debrief In de Expert Debrief staat de kennis en ervaring van de (vertrekkende) expert centraal. In een aantal stappen draagt de expert zijn/haar kennis, ervaring en netwerk over aan collega’s. Het resultaat is dat collega’s concrete handvatten hebben om de opgedane kennis en ervaring toe te passen in hun eigen werk. EXPLICIETE KENNIS INTERNALISEREN COMBINEREN VKA werkt volgens het kennisproces uit figuur één (gebaseerd op de theorie van Nonaka en Takeuchi): intake, OKE-sessie (Overdracht van Kennis en ervaring) en KENNISPROCES ‘OOGSTEN EN VERANKEREN’ vervolgproces. De OKE-sessie is een workshop waarin zowel de impliciete als expliciete kennis op een gestructureerde wijze op tafel komen. Afhankelijk van het KENNIS- PRODUCTEN type kennis of programma worden verschillende technieken ingezet om de kennis te oogsten. Elke sessie eindigt met concrete afspraken over kennisproducten om VERVOLG PRAKTIJK het geleerde vast te leggen en vervolgafspraken om het geleerde te internaliseren. INTAKE OKE-SESSIE ERVARING AFRONDING PROCES OPDOEN Met deze aanpak oogsten we niet alleen kennis, maar zorgen we er ook voor dat deze daadwerkelijk verankert. INTERVISIE/ COACHING oogsten en verankeren ROL VAN DE PROCESBEGELEIDER Figuur 1: Kennisproces ‘Oogsten en Verankeren’233.088C_folderA5-002.indd 2 01-03-12 14:10

×