Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitvoeringsplan

360 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uitvoeringsplan

 1. 1. UitvoeringsplanSociale Agenda 2013 Stappenplan Project De ToegangBijpraatavond raad 24 januari 2013
 2. 2. Programma Transities in Samenhang Ondersteuning Wmo Begeleiding zelfstandig Participatiewet Jeugdzorg2012-2015 2014 -2015 wonen 2014 2015 - 2016 2014-2017 Project De Toegang 2012-2015
 3. 3. Uitvoeringsplan 2013• Gevolgen Regeerakkoord• Aandachtsgebieden 2013
 4. 4. Het Regeerakkoord “Bruggen Slaan”De opgave wordt nog omvangrijker: • Versnelde extramuralisering • WWnv wordt Participatiewet • Intensivering armoedebeleid • Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten • Bezuinigingen op HH en hulpmiddelen • Decentralisatie persoonlijke verzorging • Extra korting op jeugdzorg en begeleiding
 5. 5. Enkele kengetallen• Aantallen huish. inkomen tot 125% sociaal minimum 1.636• Totaal aantal uitkeringen WWB, BBZ, IOZ, IOW, WIJ 351 – Waarvan gezinnen 139 – Waarvan kinderen 274• Aantal Wajonguitkeringen (2010) 436• Lopende vertrekkingen Hulp bij Huishouden 793• Lopende vertrekkingen rolstoelen 462• Lopende vertrekkingen woonvoorzieningen 228• Aantallen indicaties persoonlijke verzorging (extramuraal) 425• Aantallen indicaties begeleiding + KDV (extramuraal) 560• Aantal kinderen dat prov. geïnd. jeugdzorg ontvangt 85
 6. 6. Gevolgen voor de sociale agenda• De visie blijft overeind: – Participatie bevorderen – Een vangnet organiseren – Werken vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur• De focus wordt breder en de bezuinigingsopgave groter• Aanpak: robuust & wendbaarNieuw: Project Ondersteuning zelfstandig wonen
 7. 7. Het motto voor 2013• Samen (binnen en buiten) analyseren wat op onze burgers en ons af komt• Visie vertalen in keuzes• Stimuleren van innovatie / transformatie in lokaal en regionaal verband• Klaar staan voor nieuwe cliëntenPM. Effecten extramuralisering!
 8. 8. …en nu concreet…• Begeleiding en persoonlijke verzorging – Klaar staan voor nieuwe cliënten• Afbouw HH en korting hulpmiddelen• Invoering Participatiewet en opbouw beschut werken• Visie- en regiovorming jeugdzorg• Ontwikkeling maatwerkvoorziening• De Toegang….Stappenplan…
 9. 9. De Toegang:Stappenplan (deel 1) Projectleider: Leon Hoeben
 10. 10. Sociale Agenda 2012-2015 gemeente Houten Integrale Toegang “rondom de cliënt en dichtbij de gemeente” Integrale Toegang 2012-2015
 11. 11. De ToegangHet stappenplan: twee hoofdlijnen•Vorming integraal fysiek sociaal loket voorde Wmo en voor de lokale toegang WIL•Netwerkvorming gekanteldeklantbenadering dichtbij en rondom deburger voor heel Houten
 12. 12. De ToegangWel:•Toegang tot huidige Wmo voorzieningen•Toegang tot toekomstige Wmo voorzieningen•Lokale toegang WIL
 13. 13. De ToegangNiet:Keuzes over hoogte en aard vanverstrekkingen of arrangementen komenaan de orde in afzonderlijke projecten:begeleiding, ondersteuning zelfstandigwonen, participatiewet, jeugdzorg.
 14. 14. De ToegangHet klantproces
 15. 15. Netwerk gekantelde klantbenadering
 16. 16. Krachtveldanalyse•Actoren: Vibeste, MEE, Vitras, Van Houten & Co, Infospreekuur, Voedselbank, Rechtswinkel•Coalition of the willing
 17. 17. De ToegangOverige aspecten:•Businesscase sociaal loket in twee fases•Participatie: - Wmo - WIL•Communicatie
 18. 18. Sociaal Loket
 19. 19. FaseringVerbreding sociaal loket• Klein beginnen• Start met Wmo unit = VIA + enkele vrijwilligersorganisaties• WIL• Transities
 20. 20. Relatie de Toegang en WIL• Frontoffice is tevens lokale toegang tot WIL• Frontoffice = informatie, advies, vraagverheldering en cliëntondersteuning• Voor uitkering en werk warme overdracht naar WIL• WIL-medewerker aanwezig in Lokale Loket
 21. 21. Wat gaat de burger ervan merken?• De burger hoeft zijn verhaal maar één keer te vertellen• Direct antwoord of toewijzing voorziening• Goede doorverwijzing• Participatie burgers staat voorop
 22. 22. De Toegang Vragen?

×