Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація ЗОШ № 8 педконференція

263 views

Published on

Компетентнісне навчання у початковій школі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація ЗОШ № 8 педконференція

 1. 1. ВІДДІЛ ОСВІТИ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Компетентнісне навчання у початковій школі Автори: методичне об’єднання вчителів початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№ 8 Мирноградської міської ради Донецької області
 2. 2. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД Підхід, що акцентує увагу на результаті освіти, при чому результат розглядається як здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях. Результати освіти визначаються значущими за межами системи освіти.
 3. 3. з Знання •Глибокі •Систематичні •Поліфункціо нальні Діяльність • Використання знань у стандартних та нестандартних ситуаціях • Застосування умінь і навичок Особистісні якості •Ціннісні установки •Мотивація діяльності
 4. 4. МОДУЛІ КОНСТРУЮВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ Модуль вступного повторення; Модуль вивчення нового матеріалу; Модуль практики; Модуль спостереження і діагностики; Модуль домашньої роботи; Модуль узагальнення і систематизації; Модуль психологічного супроводу; Модуль рефлексії.
 5. 5. Модуль вступного повторення МЕТА: визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми, актуалізувати знання, що потрібні для введення нового матеріалу, активізувати мислення учнів. ПРИЙОМИ:”Дивуй!”, “Асоціація”, “Лото”, “Зайве слово”, “Світлофор”, “ Зашифровки”, “Мозковий штурм”тощо. Прийом “Асоціація”. Вчитель Шведова А.О.
 6. 6. МЕТА: допомогти учневі засвоїти факти, забезпечити якість вивчення нового матеріалу, формувати вміння виділяти головне, порівнювати, забезпечити диференційований підхід. ПРИЙОМИ: “ Ажурна пилка”, “Акваріум”, “Навчаючись-учусь”, “Павучки”, “Проблемна ситуація”, ”2-4-разом”тощо. Прийом “Мозкова атака”. Вчитель Сухомлін О.О.
 7. 7. МЕТА: формування вміння практичного застосування ЗУН, формувати творчі вміння, забезпечити ситуацію вибору, переносити способи діяльності життєвого досвіду в нову ситуацію. ПРИЙОМИ: “Карусель”, Коментування” “Асоціативний ряд”, “Поєдинок”, “Синтез думок”, “Альтернатива”. Прийом “ Коментування”. Вчитель Попова В.Ю.
 8. 8. МЕТА: організувати і підтримати безперервний зворотній зв’язок , спостерігати за процесом засвоєння і застосування ЗУН, здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів. ПРИЙОМИ: “Світлофор настрою”, “Зворотній зв’язок “, “Релаксаційні вправи” тощо. Прийом “Зворотній зв’язок ” Вчитель Шумейко А.В.
 9. 9. МЕТА: удосконалити, систематизувати ЗУН, розвивати самостійність та творче мислення, формувати вміння самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу. ПРИЙОМИ: “Вірю- не вірю”, “Так-ні”, “Знайди помилку”, “Ярморок-подорож”, бліц- опитування тощо. Прийом “ Творче завдання”. Вчитель Луніна Л.В.
 10. 10. МЕТА:Узагальнити і систематизувати ЗУН, установити загальні зв’язки в матеріалі , що дозволяє побачити учням тему в цілому, формувати загальнокультурну компетентність. ПРИЙОМИ: “ Шпаргалка”, “Ділова гра”, “ Пошта”, “Аукціон ідей”, “Фантастичні фігури”, “Я-вчитель”, “ Інтелектуальне лото “ тощо. Прийом “ Кубик Блума”. Вчитель Пеліх А.В.
 11. 11. МЕТА: враховувати психологічні особливості учнів, розвивати пізнавальний інтерес, створити позитивний настрій і комфортні умови. ПРИЙОМ: “ Світлофор настрою”, “Навіювання”, “Відстрочена відгадка”, “Релаксаційні вправи”, тощо. Прийом” Кулька настрою”. Вчитель Чуприна О.М.
 12. 12. МЕТА: встановити відповідність між поставленими цілями та результатами, вчити учнів аналізувати власну навчальну діяльність,оцінювати її,порівнювати досягнуті результати на уроці з очікуваними. ПРИЙОМИ: усна рефлексія, “Незакінчене речення “, письмова рефлексія : есе, синквейн, кольорова феєрія. Прийом “ Дерево успіху”. Вчитель Сухомлін О.О.

×