Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative vilar 2010

266 views

Published on

Resultat av interaktiv session

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Creative vilar 2010

  1. 1. Man behöver -medan Att låta en hel inte fysiskt personalen ärCoop befinna sig på grupp ta över på skolan för en hel skola.. plats... utbildning inte finnas Är det inte En grupp kan se ut någon singel - svårt att få på många olikaInternship lär,genom företag att ta sätt... kan ge många spännande möten interaktion emot 2 ? Att göra I mindre grupp projekt i åka till en skolaProjects grupper o jobba internationellt gemensamt tänka regionalt o låtaSocial studenter ”ta över 1 företag” Studenter på Att låta företag -Re Coop personal på företagare hålla i en kurs? utb.

×