Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikipedia en plats för forskare

496 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wikipedia en plats för forskare

 1. 1. Wikipedia  – en plats för forskare? Lennart Guldbrandsson
 2. 2. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 2 ”Ni skulle locka fler forskare om ni låste artiklarna  när vi hade skrivit klart.” (forskare, 2008)
 3. 3. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 3 Kapitel 1 Hvari vi se att Martin ingalunda är ensam...
 4. 4. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 4 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LA2_Wikipedia_Academy_2008_audience.jpg
 5. 5. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 5 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WA2008­Lund­Martin­Rundkvist.jpg
 6. 6. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 6 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WA2008­Lund­Mathias_Klang.jpg
 7. 7. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 7 Wikipediasurvey.org 176,192 intervjuade Mest rapporterade slutsats: bara 12.64% av aktiva är kvinnor
 8. 8. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 8 Wikipediasurvey.org Minst rapporterade slutsatser: 72,6% av aktiva har universitetsstudier  (första termin till PhD) 49,8% studenter, 30,2% heltidsanställda
 9. 9. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 9 Wikipediasurvey.org
 10. 10. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 10 Kapitel 2 Hvari vi fundera på hvarföre...
 11. 11. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 11 Wikipedia ­ grundkurs * en av världens tio mest besökta  webbplatser * besöks av 10% av alla på internet * 684 miljoner besök varje år * ~17 miljoner artiklar  * Klassisk web 2.0 Mer fakta: [[Wikipedia:Statistik]]
 12. 12. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 12 http://stats.grok.se/en/200905/Vitiligo
 13. 13. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 13 http://stats.grok.se/en/200906/Vitiligo
 14. 14. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 14 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopfloser_B%C3%B6hringer.JPG
 15. 15. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 15 “Teachers have little more to fear from students’ starting  with Wikipedia than from their starting with most other  basic reference sources. They have a lot to fear if students  stop there.”  (Roy Rosenzweig, “Can History be Open Source? Wikipedia and the  Future of the Past.” The Journal of American History, June, 2006) 
 16. 16. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 16 “The more universities engage with Wikipedia, and the more  they realize that they can do so without necessarily dropping  the high standards of research and academic rigour that it is  also their duty to safeguard, the more they benefit not only  their own students, but also the public good.”  (Jon Beasley­Murray, assisterande professor, University of British  Columbia) Mer info på: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Murder_Madness_and_Mayhem
 17. 17. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 17 Wikipedia och forskare * forskare måste tas med Wikipedia, oavsett vad man  tycker om det * Wikipedia måste tas med forskarna, oavsett vad man  tycker om det
 18. 18. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 18 Vad har vi gemensamt?
 19. 19. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 19 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt
 20. 20. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 20 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt Källor
 21. 21. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 21 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt Källor Bevisbörda
 22. 22. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 22 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt Källor Bevisbörda Växer gradvis
 23. 23. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 23 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt Källor Bevisbörda Växer gradvis Större än individen – måste lyssna på andra
 24. 24. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 24 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt Källor Bevisbörda Växer gradvis Större än individen – måste lyssna på andra Smålurigt att börja med
 25. 25. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 25 Forskarvärlden Wikipedia       Samla och sprida kunskap på ett systematiskt sätt Källor Bevisbörda Växer gradvis Större än individen – måste lyssna på andra Smålurigt att börja med Svårt att sluta när man väl börjat
 26. 26. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 26 Kapitel 3 Hvari vi fundera på vad vi kunna göra...
 27. 27. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 27 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Webcomic_xkcd_­_Wikipedian_protester.png
 28. 28. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 28 Mer info: [[Wikipedia:Projekt]]
 29. 29. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 29 ”[D]et verkar som eleverna uppfattar lärarna som mer  kritiska till Wikipedia än lärarna uppger att de är, likaså att  lärarna tror att deras kollegor mer kritiska till Wikipedia än  vad de själva uppger att de är.” (Einar Spetz, ”Wikipedia – älskat eller avskytt?”, 2009)
 30. 30. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 30
 31. 31. Lennart Guldbrandsson Wikimedia Sverige 31 Tack!

×