Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Charismatic leadership

presentation made for managment lesson, describing charismatic leadership

 • Be the first to comment

Charismatic leadership

 1. 1. Charismatic leader
 2. 2. Max Weber (1920s) Conger & Kanungo 1998 A. Hitler (1921 - 1945) Churchill (1900-1964) Steve Jobs 1976  J. F. Kennedy 1960 -1963 Dubček 1939 - 1992 1900 2011
 3. 3. Max Weber
 4. 4. Legálna autorita
 5. 5. Tradičná autorita
 6. 6. Charizmatická autorita
 7. 7. Conger & Kanungo Charismatic leadership is based on behavior, but also relies on attribution by followers for the leader to be considered charismatic.
 8. 8. 3 hlavné línie
 9. 9. Správanie lídra <ul><li>1. schopnosť vidieť súvislosti </li></ul><ul><li>2. strategická vízia a zrozumiteľné vyjadrovanie </li></ul><ul><li>3. tolerancia k potrebám zamestancov </li></ul><ul><li>4. ochota riskovať </li></ul><ul><li>5. nekonvenčné správanie </li></ul>
 10. 10. Spolupracovníci a charizmatický líder <ul><li>Túžba naučiť sa niečo nové </li></ul><ul><li>Osobná výzva a rast </li></ul><ul><li>Motivácia a atraktívnosť práce </li></ul><ul><li>Zdokonalenie schopností a produktivity práce </li></ul><ul><li>Pocit kolektívnej identity, dôležitosti, ocenenia </li></ul>
 11. 13. http://www.youtube.com/watch?v=WEghwtj1lSU&feature=related
 12. 14. “ History will be kind to me for I intend to write it”
 13. 15. Politika je umenie dosiahnuť nemožné zanietenosť odhad Pocit zodpoved-nosti
 14. 16.   ,,Ani najväčšia moc nepretrvá, ak nemá mravné zázemie.&quot;
 15. 17. John F. Kennedy <ul><li>35. prezident USA – najobľúbenejší </li></ul><ul><li>nové obzory, neprebádané oblasti vesmíru </li></ul><ul><li>Entuziazmus, energia, priateľskosť </li></ul><ul><li>Využívanie moci médií </li></ul><ul><li>Projekt Apollo </li></ul><ul><li>Mierový zbor </li></ul>
 16. 18. „ Nepýtajte sa, čo môže vlasť spraviť pre vás, ale čo vy pre ňu.
 17. 19. Steve Jobs <ul><li>Výkonný riaditeľ Apple </li></ul><ul><li>V 20. rokoch založil Apple computers </li></ul><ul><li>Hit Apple 2, rast firmy </li></ul><ul><li>3 časti: softweare, počítače a doplnky </li></ul><ul><li>Mackintosh: ľahko použiteľný ako toaster </li></ul><ul><li>Nezhody, odchod z Apple </li></ul><ul><li>perfekcionalista </li></ul><ul><li>najkvalifikovanejších zamestnanci </li></ul><ul><li>Prevratné výrobky </li></ul><ul><li>Spojenie techniky a softwaru(jediná firma) </li></ul><ul><li>Dizajn, jednoduchosť používania </li></ul><ul><li>Odpovedá na emaily od používateľov </li></ul>
 18. 20. Charismatic leader
 19. 21. Are you?

×