Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gene Sharp - Az Erőszakmentes Beavatkozás 198 Módja

94 views

Published on

Gene Sharp - Az Erőszakmentes Beavatkozás 198 Módja

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gene Sharp - Az Erőszakmentes Beavatkozás 198 Módja

 1. 1. 1 Gene Sharp Az erőszakmentes beavatkozás 198 módja Hogyan destabilizáljuk BÁRMELY nemkívánatos kormányzat, irányító csoport vagy személy működését A diktátorok és diktatórikus rendszerek erőszakmentes megdöntéséért fáradozók számára „erőszakmentes fegyverek” egész arzenálja áll rendelkezésre. Az alábbiakban 198-at sorolunk fel ezek közül, három fő kategóriába sorolva őket: I. erőszakmentes tüntetés és meggyőzés II. erőszakmentes együtt-nem-működés (a. társadalmi, b.1.+b.2. gazdasági, c. politikai) III. erőszakmentes intervenció Mindegyik módszerre találhatók leírások és történelmi példák Gene Sharp „The Politics of Nonviolent Action” c. háromkötetes könyvének második kötetében. Gene Sharp művei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI Intézete: http://www.aeinstein.org/ I./III.: Az erőszakmentes tüntetés és meggyőzés módszerei Formális nyilatkozatok 1. Nyilvános beszéd 2. Elutasításról vagy támogatásról biztosító levél 3. Szervezetek és intézmények nyilatkozatai 4. Közösségi nyilatkozatok aláírásokkal 5. Vádirati és szándéknyilatkozatok 6. Csoportos vagy tömeges petíciók Széles közönségréteggel folytatott kommunikáció 7. Szlogenek, karikatúrák, szimbólumok 8. Bannerek, poszterek, és egyéb nagy felületen megjelenített kommunikációk
 2. 2. 2 9. Szórólapok, brosúrák és könyvek 10. Újságok és folyóiratok 11. Rádió- és televízió-felvételek 12. Égre vagy a földre rajzolt feliratok Csoportos képviseletek 13. Küldöttségek 14. Megszégyenítési céllal díjak, elismerések adományozása 15. Csoportos lobbizás 16. Bejárat-torlaszolás 17. Megszégyenítési célú, hamis célú választások (Mock elections) Nyilvánosság előtt történő szimbolikus cselekedetek 18. Zászlók és szimbolikus színek közszemlére tétele 19. Szimbólumok hordása 20. Imádkozás és imádás 21. Szimbolikus tárgyak kiszállítása 22. Meztelen tüntetések 23. Saját tulajdon rombolása 24. Szimbolikus fények 25. Portrék, ábrázolások közszemlére tétele 26. Festmény mint tüntetési eszköz 27. Új jelek és nevek 28. Szimbolikus hangok 29. Szimbolikus visszakövetelések 30. Durva gesztusok Egyénekre való nyomásgyakorlás 31. „Vadászat” tisztviselőkre 32. Tisztviselők felbőszítése 33. Fraternizálás (ál-barátkozás, barátkozás színlelése) 34. Virrasztás Dráma és zene 35. Humoros skiccek és csínytevések 36. Filmszínházi, színházi, színházszerű műsor és koncert 37. Dalok, éneklések
 3. 3. 3 Körmenetek 38. Menetelés 39. Parádé 40. Vallási, vallásos körmenet 41. Zarándoklat 42. Gépjármű-konvoj Halottak tisztelete 43. Politikusok általi gyász 44. Áltemetések 45. Demonstratív célzatú temetések 46. Megemlékező beszéd temetkezési helyen Közösségi összejövetelek 47. Elutasító vagy támogató gyűlések 48. Tüntetési céllal összehívott összejövetelek 49. Álruhás tüntetési találkozó 50. Be-tanítások (Teach-ins) Visszavonulás és megtagadás 51. Terem látványos elhagyása 52. Tüntetőleges csend 53. Kitüntetések visszautasítása vagy visszaadása 54. Tüntetőleges hátat fordítás II./III.a.: Társadalmi együtt-nem-működés módszerei Személyek kiközösítése 55. Társadalmi bojkott 56. Szelektív társadalmi bojkott 57. Lüszisztraté mintájú tétlenség (Lysistratic nonaction) 58. Nyilvános kiközösítés 59. Tilalmazás
 4. 4. 4 Társadalmi eseményekkel, szokásokkal, intézményekkel való együtt-nem- működés 60. Társadalmi és sporttevékenységek felfüggesztése 61. Társadalmi ügyek bojkottja 62. Diáktüntetés 63. Társadalmi engedetlenség 64. Visszavonulás társadalmi intézményekből Visszavonulás a Társadalmi Rendszerből 65. Otthonmaradás 66. Totális személyi együtt-nem-működés 67. Dolgozók kivonulása ("Flight" of workers) 68. Menedék (Sanctuary) 69. Kollektív eltűnés 70. Tüntetőleges emigráció, hedzsra II./III. b1.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: Gazdasági Bojkottok Fogyasztói műveletek 71. Fogyasztói bojkott 72. Bojkottált javak nem-fogyasztása 73. Megszorítások politikája 74. Bérleti díjak kifizetésének késleltetése 75. Bérleti díjak kifizetésének megtagadása 76. Fogyasztók nemzeti bojkottja 77. Fogyasztók nemzetközi bojkottja Munkások és termelők műveletei 78. Munkások bojkottja 79. Termelők bojkottja Ipari közvetítők műveletei 80. Szállítók és rakodók bojkottja
 5. 5. 5 Tulajdonosok és menedzsment műveletei 81. Kereskedők bojkottja 82. Ingatlan eladásának vagy bérbeadásának visszautasítása 83. Kizárás 84. Ipari segítségnyújtás visszautasítása 85. Kereskedők „általános” sztrájkja Tőketulajdonosok és pénzügyi forrásokkal rendelkezők műveletei 86. Bankbetétek visszatartása 87. Díjak, illetékek és értékelések kifizetésének visszautasítása 88. Adósságtörlesztés vagy kamat kifizetésének visszautasítása 89. Tőke és hitel rendelkezésre bocsátásának beszüntetése 90. Bevételek visszautasítása (Revenue refusal) 91. Kormányzati pénz visszautasítása (Refusal of a government’s money) Kormányzati műveletek 92. Belföldi embargó 93. Kereskedők feketelistára helyezése 94. Nemzetközi eladók embargója 95. Nemzetközi vásárlók embargója 96. Nemzetközi kereskedelmi embargó II./III. b2.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: A Sztrájk Szimbolikus sztrájkok 97. Tüntetőleges sztrájk 98. Azonnali „villámcsapásszerű” munkabeszüntetés (Quickie walkout (lightning strike)) Mezőgazdasági sztrájkok 99. Földművelők sztrájkja 100. Mezőgazdasági dolgozók sztrájkja
 6. 6. 6 Speciális csoportok sztrájkja 101. Kötelező katonai szolgálat megtagadása (Refusal of impressed labor) 102. Végrehajtási szervek dolgozóinak sztrájkja 103. Személyzeti sztrájk 104. Szakmabeliek sztrájkja Hagyományos ipari sztrájkok 105. Súlyponti sztrájk (szakmabeli tekintélyemberek kollektívája) 106. Iparági sztrájk 107. Szimpátiatüntetés Korlátozott sztrájkok 108. Részleges sztrájk 109. „Lökhárító” sztrájk (Bumper strike) 110. Munkalassító sztrájk 111. Csak a minimum ellátást teljesítő sztrájk (Working-to-rule strike) 112.„Beteget” jelenteni 113. Lemondás általi sztrájk 114. Korlátolt sztrájk 115. Szelektív sztrájk Iparágakat összefogó sztrájk 116. Kiterjesztett sztrájk 117. Általános sztrájk Sztrájkok és gazdasági bojkottok kombinációi 118. Hartal (az indiai függetlenségi mozgalomban alkalmazott mintára) 119. Gazdasági leállás II./III.c. Politikai együtt-nem-működés módszerei Autoritás visszautasítása 120. Lojalitás visszatartása vagy megvonása 121. Lakossági támogatás megvonása 122. Ellenállást pártoló irodalom és beszédek
 7. 7. 7 Civilek együtt-nem-működése a Kormányzattal 123. Törvényhozó szervek bojkottja 124. Választások bojkottja 125. Kormányzati alkalmazottak és tisztviselők bojkottja (Boycott of government employment and positions) 126. Kormányzati részlegek, hatóságok és más testületek bojkottja 127. Kivonulás a kormányzati oktatási intézményekből 128. Kormány által támogatott szervezetek bojkottja 129. Végrehajtó hatóságokkal való együttműködés visszautasítása 130. Saját jelzések és helyjelzők eltüntetése 131. Választott tisztviselők el nem ismerése 132. Meglevő intézmények megszüntetésének megtagadása Civilek alternatívái az engedelmességre 133. Vonakodó vagy lassú teljesítés 134. Közvetlen felügyelet hiányából fakadó engedetlenség 135. Népi engedetlenség (Popular nonobedience) 136. Álruhás engedetlenség 137. Gyülekezés vagy találkozó feloszlatásának visszautasítása 138. Ülősztrájk 139. Hadkötelezettség vagy deportálással való együtt-nem-működés 140. Rejtőzködés, elmenekülés vagy hamis személyazonosság 141. „Illegitim” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség Kormányzati alkalmazottak műveletei 142. Kormányzati segélyek kiszolgáltatásának szelektív visszautasítása 143. Információk és utasítások átadásának blokkolása 144. Időhúzás és obstrukció 145. Általános adminisztratív együtt-nem-működés 146. Igazságszolgáltatási szervek együtt-nem-működése 147. Szándékosan előidézett hatékonytalanság és szelektív együtt-nem-működés a végrehajtó szervekkel 148. Lázadás Belföldi Kormányzati Műveletek 149. Jogszabályok kvázi-jogszerű kijátszása és késleltetése 150. Alkotmányos kormányzati egységek együtt-nem-működése
 8. 8. 8 Nemzetközi Kormányzati Műveletek 151. Változtatások a diplomáciai és egyéb képviseletekben 152. Diplomáciai események késleltetése és lemondása 153. Diplomáciai elismerés visszatartása 154. Diplomáciai viszonyok szigorítása 155. Nemzetközi szervezetekből való kivonulás 156. Nemzetközi szervezetekben való tagság megtagadása 157. Nemzetközi szervezetekből való kiutasítás III./III. Az Erőszakmentes Intervenció Módszerei Pszichológiai intervenció 158. A természet erőinek való ön-kitettség (Self-exposure to the elements) 159. A böjtölés a) Morális nyomás elleni böjtölés (Fast of moral pressure) b) Éhségsztrájk c) Szatjagraha böjt (Satyagrahic fast) 160. Fordított tárgyalás (Reverse trial) 161. Erőszakmentes zaklatás Fizikai intervenció 162. Beülés 163. Beállás 164. Behajtás 165. Belépés 166. Beszórás (Mill-in) 167. Beimádkozás (Pray-in) 168. Erőszakmentes rajtaütések 169. Erőszakmentes légi rajtaütések 170. Erőszakmentes invázió 171. Erőszakmentes behatolás 172. Erőszakmentes elzárás 173. Erőszakmentes megszállás Társadalmi beavatkozás 174. Új társadalmi minták bevezetése 175. Létesítmények túlterhelése 176. Betelepülés (Stall-in) 177. Beszólás (Speak-in)
 9. 9. 9 178. Gerilla színház 179. Alternatív társadalmi intézmények 180. Alternatív kommunikációs rendszerek Gazdasági beavatkozás 181. Fordított sztrájk (Reverse strike) 182. Ülősztrájk 183. Erőszakmentes földfoglalás 184. Blokádok nyílt megtagadása 185. Politikai indíttatású hamisítás 186. Kizárólagos beszerzések 187. Vagyontárgyak lefoglalása 188. Dömping 189. Szelektív pénzügyi támogatás 190. Alternatív piacok 191. Alternatív közlekedési rendszerek 192. Alternatív gazdasági intézmények Politikai intervenció 193. Adminisztratív rendszerek túlterhelése 194. Titkosszolgálati ügynökök személyazonosságának felfedése 195. Bebörtönzésre irányuló törekvés 196. „Semleges” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség 197. Együttműködés nélküli hatásgyakorlás (Work-on without collaboration) 198. Kettős szuverenitás és párhuzamos kormányzás Kétségkívül való, hogy nagyszámú további módszert alkalmaztak már, amik nem kerültek bele jelen osztályozásba. További módszerek sokaságát fogják feltalálni a jövőben, melyek az osztályozás három csoportjába lesznek majd sorolhatók: erőszakmentes tüntetés és meggyőzés, együtt-nem-működés és erőszakmentes intervenció. Tisztán kell látni, hogy a legnagyobb hatékonyság akkor lehetséges, ha a használni kívánt egyedi módszereket a korábban elfogadott stratégia mentén választjuk ki. Szükséges annak ismerete, hogy milyen típusú nyomást kívánunk gyakorolni, mielőtt kiválasztjuk, hogy ezen típusú nyomást a műveletek melyik konkrét formája fogja legjobban teljesíteni. Forrás: Sharp, Gene. The Politics of Nonviolent Action (3 Volumes), Boston: Porter Sargent, 1973. Provided courtesy of the Albert Einstein Institution, Könyvei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI
 10. 10. 10 Intézete: http://www.aeinstein.org Díjnyertes film a módszeréről: https://vimeo.com/ondemand/4878 Fordítói megjegyzés Gene Sharp módszeréhez a sikeres Gandhitól nyert ihletet. Gene módszere sikerrel alkalmazható vállalati alkalmazottak által, egyetemi diákok által, szülők által az iskolával szemben, ha ezen intézmények visszaélnek hatalmukkal. Gene egyes módszerei egyén és egyén közötti hatalmi viszonyok kiegyensúlyozására, az erők és egyensúlyok felállítására is alkalmasak felnőtt és felnőtt, fiatalkorú és felnőtt, fiatalkorú és fiatalkorú egyének és csoportok viszonylatában. Gene Sharp módszerei a vallások közötti, felekezetek közötti és nemzetek közötti viszonylatokban is alkalmazhatók. Módszerének ezekben az esetekben való alkalmazása során azonban rendszerint a műveleteket hatalmi érdekekből más erők eltérítik („hijack”). Tipikusan ilyen a diákmozgalom, ahogy az szerepel is a 198 pont között, és tipikusan ma már minden tüntetés eltérítésre kerül, bárhol legyen is az. Ugyanúgy térítik el ezeket eredetileg helyes és megbecsülendő céljaiktól, mint mások a repülőgépeket. Ezen eltérítő háttérerők nyilvánosságra hozatala és leleplezése e mozgalmak elején és közben ezért kulcsfontosságú, különben láthatatlan kézként térítik el a 198 pont használóit, saját maguk ellen is a 198 pont más pontjait alkalmazva (pl. tüntetésen az álruhás álcivil áltüntetők). Ezért fokozottan éberen, kettős éberséggel kell e módszereket alkalmazni minden esetben és a kettős hurokkal ellenalkalmazott 198 pont műveleteket idejében, sőt lehetőleg még előre nyilvánosan leleplezni.

×