Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Leidsche Rijn Werkt1  Ode aan de onbekende zzp’er                 Achter de gesloten deuren van     ...
Geografische scope      Leidsche Rijn Werkt  2    De stichting                         ...
Leidsche Rijn Werkt3  De mensen achter        Ate Hes                        Sandra de Sch...
Leidsche Rijn Werkt4  De mensen voor             .... en vele anderen
De roep van ondernemend  5    Leidsche RijnIn het afgelopen jaar is meerdere malen en op verschillende manierende beh...
Het nieuwe werken      De roep van ondernemend                               De meeste ...
Aantal ZPers naar wijk in Utrecht                                        Wijk   ...
*Bron: gemeente Utrecht                   Leidsche Rijn                   sectienaam...
?      Leidsche Rijn Werkt  9    Kerntaken van de stichtingOp basis van alle hiervoor genoemde behoeften, wense...
Leidsche Rijn Werkt10  Effecten op de wijk                                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meer over Leidsche Rijn Werkt

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meer over Leidsche Rijn Werkt

 1. 1. Leidsche Rijn Werkt1 Ode aan de onbekende zzp’er Achter de gesloten deuren van Leidsche Rijn Leidsche Rijn waar wonen heerlijk is Is een bron van inspiratie Inspiratie voor 4000 4000 verborgen helden Helden entrepreneuren Entrepreneuren vol lokale energie Lokale energie die kan vrijkomen Vrijkomen als Leidsche Rijn werkt Werkt u mee Mee aan de goede zaak De goede zaak Leidsche Rijn -- Het mobiele ‘monument voor de onbekende zzp’er’ is tijdens de Vinexperience onthuld door wethouder Harry Bosch en Nora Hugenholtz, directeur projectbureau Leidsche Rijn. Dit gelegenheidmonument met een ;-) knipoog is door Ate Hes gemaakt om op ludieke wijze aandacht te kunnen vragen voor de uitdagingen van Leidsche Rijn Werkt. En dat is gelukt.
 2. 2. Geografische scope Leidsche Rijn Werkt 2 De stichting A2 Lage WeideStichting i.o. Leidsche Rijn Werkt is ontstaan uit een aantal enthousiaste De Weteringen betrokken ondernemers zzpers die meer willen in Leidsche Rijn dan Vleutenwonen alleen. De oorsprong ligt in een discussie op LinkedIn over hetgebrek aan voorzieningen voor ondernemers in Leidsche Rijn. TerwijdeVeelgenoemd daarin is de behoefte aan flexibele werkplekken,werkruimte en een representatieve plek waar je mensen kunt ontvangenen anderen kunt ontmoeten. Maar er is meer. Onze verkenning heeft ‘t Zandeen goed beeld gegeven wat in Leidsche Rijn nodig is. Zie part 4. De Vleuterweide ‘Grauwaartroep van ondernemend Leidsche Rijn. ‘Hoge WeideZelfstandig professional (zp’er) i.p.v. zzp’er ParkwijkIn het vervolg van dit plan wordt gesproken over zelfstandig De Woerd Langerakprofessionals (zp’ers) en niet meer over zelfstandigen zonder personeel Veldhuizen(zzp’ers). De Meern BalijeVan en door ondernemend Leidsche Rijn OudenrijnDe grootste succesfactor van Leidsche Rijn Werkt is de betrokkenheidvan de zp-gemeenschap en andere kleine zelfstandigen. Zij zijn StrijkviertelLeidsche Rijn Werkt. De stichting faciliteert, maakt mogelijk, A12enthousiasmeert en verbindt. PapendorpMissieDe missie van Leidsche Rijn Werkt is om van Leidsche Rijn de meestbruisende en actieve zp-kolonie van Nederland te maken. De centralethemas zijn werken, ontmoeten en ondernemen. Ontmoeting in welke De geografische focus van Leidsche Rijn Werkt betreftvorm dan ook. Omdat ontmoeting energie, samenwerking en lokaal het hierboven afgebakende gebied. Inclusief Vleuten enondernemerschap voortbrengt. Een niet onbelangrijk effect hiervan is De Meern. Officieel is Papendorp ook onderdeel vandat mensen zich sterker verbonden gaan voelen met Leidsche Rijn Leidsche Rijn. Dat moet gekoesterd worden. Want de(sociale cohesie). bedrijven in Papendorp, De Wetering, Strijkviertel maar ook Lage Weide hebben in hun eigen ‘achtertuin’ eenLuisteren en verbinden enorme schat aan kennis en ervaring rondlopen waar zeDe twee belangrijkste activiteiten van Leidsche Rijn Werkt zijn luisteren van kunnen profiteren en andersom. ‘Spread the worden verbinden. Luisteren naar de lokale vraag van ondernemend and make that match’.Leidsche Rijn. En deze verbinden met lokale mogelijkheden en lokalepartijen.
 3. 3. Leidsche Rijn Werkt3 De mensen achter Ate Hes Sandra de Schutter Maker, ondernemer, beeldend kunstenaar Zelfstandig professional Ontwerp en conceptontwikkeling Huisvesting en facilitair management http://nl.linkedin.com/in/atemhes http://nl.linkedin.com/pub/sandra-schutter-de/a/162/991 Creativiteit, buiten geëigende paden treden, nieuwe Sandra is een echte ‘vakvrouw’ op het gebied van invalshoeken, een flinke dosis humor en bedrijfshuisvesting, facilitair management en ‘het enthousiasme. Daarmee versterkt Ate het Leidsche nieuwe werken’. Denken in oplossingen en het Rijn Werkt team. In zijn artistieke werk maakt Ate organiseren van de uitvoering is haar natuur. Vanuit vooral gebruik van ‘welvaartsresten’. Als die achtergrond is Sandra in Leidsche Rijn Werkt ondernemer is hij pleitbezorger van lokale handel. gestapt. Een duurzame blik die doorwerkt in het Leidsche Rijn Werkt concept. Frank Verschoor Zelfstandig professional, community steward Organiseren van samenwerking, open innovatie http://nl.linkedin.com/in/frankverschoor Frank werkt al jaren aan het het verbeteren van overheidsdienstverlening aan ondernemers en bedrijven. Als adviseur, procescoach en projectleider. Zijn grootste opdrachtgever is het ministerie van EL&I. Vanuit een sterke verbondenheid met Leidsche Rijn en geloof in de kracht van lokale netwerken en -economieën heeft Frank zich aan Leidsche Rijn Werkt gecommitteerd. ‘Think local first’
 4. 4. Leidsche Rijn Werkt4 De mensen voor .... en vele anderen
 5. 5. De roep van ondernemend 5 Leidsche RijnIn het afgelopen jaar is meerdere malen en op verschillende manierende behoefte van ondernemend Leidsche Rijn geïnventariseerd. LinkedInGroups zijn geraadpleegd. Zoals de groep Leidsche Rijn (772 leden) enhet Ondernemers Netwerk Leidsche Rijn (230 leden).Ondernemersverenigingen als de Business Club Leidsche Rijn zijngeconsulteerd. Tijdens lokale bijeenkomsten van de wijkraad, degemeenteraad en diverse politieke partijen heeft Leidsche Rijn Werktaltijd actief geparticipeerd. Daarnaast heeft Leidsche Rijn Werkt zelftwee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd waar zeer enthousiast encreatief meegedacht is. De laatste inventarisatie is gedaan is het kadervan Den Hoet als mogelijke broedplaats. Het mooie van dieinventarisatie is dat het ruime terrein behorende bij Den Hoet weernieuwe energie en kansrijke ideeën heeft opgeleverd.Deze uitgebreide inventarisatie maakt de behoefte niet alleen goedzichtbaar maar ook betrouwbaar. Alle ideeën, wensen, behoeftenpassen in de drie eerdergenoemde centrale thema’s: werken,ontmoeten en ondernemen. Deze indeling helpt bij het formuleren vande dienstverlening en het verdienmodel. Bovendien versterken zeelkaar. ontmoeten werken ondernemen wolk met aangedragen ideeën, wensen, behoeften
 6. 6. Het nieuwe werken De roep van ondernemend De meeste zelfstandige professionals in Leidsche Rijn 6 Leidsche Rijn werken vanuit huis of in het kantoor van hun opdrachtgever. En steeds meer in centra als Seats2Meet, Igluu e.d. Er is ook een grote groep mensen die flexibel of op vaste dagen thuis werkt en in loondienst is. Leidsche Rijn kent bijvoorbeeld een grote groep rijksambtenaren die dagelijks naar Den Haag afreizen en weer terug. Vanuit beide groepen is aangegeven dat er behoefte is aan flexibele werkplekken dicht bij huis. Niet ter vervanging van de thuiswerkplek maar om naar te kunnen uitwijken als het thuis te druk is of anderszins niet mogelijk is thuis te werken. Maar zeker ook vanuit een behoefte aan een sociale omgeving met ‘collega’s’.Ontmoeten Een veelvuldig uitgesproken wens is een representatieveOntmoeten stimuleert samenwerking en lokaal en professionele plek waar je gasten kunt ontvangen enondernemerschap. Uit alle gesprekken die we waar je een vergadering kunt hebben of anderehebben gevoerd blijkt een zeer sterke behoefte ontmoeten werken gesprekken (bijvoorbeeld coaching). Opvallend is hetaan het ontmoeten van andere ondernemende aantal mensen dat een vaste afsluitbare kantoorunit zoumensen uit Leidsche Rijn. Om mee te sparren, te willen gebruiken. Zij willen niet in een traditioneelbrainstormen te klankborden. Om inspiratie op te bedrijfsverzamelgebouw zitten maar juist in eendoen. Maar ook om samen te lunchen en op dynamische omgeving waar verschillende activiteitenvrijdagmiddag een borrel te drinken. Een sterk plaats hebben. Bovendien gaat de wens uit naar meerlokaal netwerk waar mensen elkaar kennen en laagdrempelige afspraken (makkelijk in- en uitstappenkunnen vinden is niet alleen interessant voor de ondernemen tegen een gunstige prijs).mensen zelf maar ook voor potentiëleopdrachtgevers. Hoewel hierbij geen hogeverwachtingen gezet kunnen worden. Aan de Ondernemenandere kant, mensen kennen elkaar al via de Leidsche Rijn kent een enorme diversiteit aan creatieve ondernemende mensen en dito activiteiten. Erschool van de kinderen, de sportclub, uit de zijn ondernemers die workshops en trainingen geven en daarvoor geschikte ruimte zoeken. Een deelstraat, noem maar op. Het aantal schakels is van deze workshops en trainingen kunnen ook aan mensen uit Leidsche Rijn gegeven worden. Er ligtminimaal. En dat is echt een ‘groeiversneller’. een voorstel voor een herkenbare gemeenschappelijke Leidsche Rijn programmering van activiteitenIemand zei treffend: ‘Met de mensen in waar mensen aan deel kunnen nemen. Deze activiteiten beperken zich niet alleen tot trainingen enSeats2meet op Utrecht Centraal bijvoorbeeld heb workshops. Er zijn concrete aanbiedingen voor het geven van yogalessen; een buitenbioscoop; dans-,ik geen directe band. Ik ervaar ook geen eet- en muziekevenementen; het organiseren van exposities; robots maken uit welvaartsresten voorbehoefte deze band op te bouwen. Daar zijn de teams; het houden van markten (streek, vlooien, gadgets, ...); het organiseren vansporadische ontmoetingen te vluchtig voor. In themabijeenkomsten. Zelfs het houden van een biologische moestuin is genoemd en kent enthousiasteLeidsche Rijn is dat totaal anders. Daar ligt al volgelingen (mede ingegeven door de groenstrook van Den Hoet). Deze activiteiten komen vooral goedeen gemeenschappelijke basis voor een nog van de grond als verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten. En als het gaat om ondernemen,krachtiger professioneel netwerk.’ dan zijn collega-ondernemers vaak de beste coaches.
 7. 7. Aantal ZPers naar wijk in Utrecht Wijk 2001 2008 2010 Leidsche Rijn Werkt West 813 1424 1805 7 Aard en omvang van de doelgroep Noordwest 874 1691 2145 Overvecht 454 767 1027Leidsche Rijn inclusief Vleuten-De Meern heeft momenteel ruim 65.000 Noordoost 1269 2075 2560inwoners (bron: http://utrecht.buurtmonitor.nl/). Dit aantal blijft in ieder Oost 992 1602 2090geval tot 2025 nog gestaag groeien. Leidsche Rijn Werkt richt zichbinnen Leidsche Rijn op de volgende drie doelgroepen: Binnenstad 1070 1550 18821. Zelfstandige professionals (ZP’ers) Zuid 491 858 10822. Kleine (startende) bedrijven tot maximaal drie personen3. Professionals in Loondienst Zuidwest 543 1024 1424 Leidsche Rijn 123 847 12431. Zelfstandig professionals (ZP’ers) Vleuten-De Meern 457 1400 1838Leidsche Rijn huisvest nu al het grootste aantal ZP’ers (3081) vanUtrecht. Dit aantal wordt nog meer vanwege de groei van Leidsche Rijn Bron: PAR / gemeente Utrechten de explosieve stijging van het aantal ZP’ers in het algemeen.Belangrijke bron voor de cijfers is het Handelsregister. Daaruit is helaasniet af te leiden welke ‘inschrijvingen’ ook daadwerkelijk als 3081ondernemer actief zijn. Het totale aantal is echter zo groot dat ook naeventuele herverdeling er een omvangrijke doelgroep over blijft.ZP’ers zijn werkzaam in alle denkbare branches. Leidsche Rijn Werktmaakt hierin geen onderscheid. Overigens zijn de meeste bij LeidscheRijn Werkt betrokken ZP’ers tot op heden werkzaam in de markt vanzakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening en de creatieve Bereiken van de doelgroepindustrie. Bijzonder aandachtspunt is het bereiken van de doelgroep. Leidsche Rijn Werkt maakt hiervoor gebruik van social media als Twiltter en LinkedIn,2. Kleine (startende) bedrijven tot maximaal drie personen ondernemersverenigingen en lokale gedrukte media. Daarnaast geeftKleine vaak startende bedrijven hebben behoefte aan laagdrempelige Leidsche Rijn Werkt acte de presence op allerlei relevante evenementen.(prijs en contract) en flexibele (makkelijk groeien en krimpen, delen van Een groot deel van de doelgroep wordt hiermee bereikt maar een groterruimte) voorzieningen, een sterk netwerk en contact met andere deel ook niet. Leidsche Rijn Werkt wil onder andere samen met de Kamerondernemers. Traditionele bedrijfsverzamelgebouwen zijn te duur en van Koophandel en de gemeente verkennen wat de beste wegen zijn ombieden niet de gewenste dynamische omgeving. Zo blijkt uit feedback de gehele doelgroep te bereiken. Nieuwe inschrijvers in hetvan ondernemers. handelsregister bijvoorbeeld zouden geattendeerd kunnen worden op het bestaan van Leidsche Rijn Werkt. Of er kan bijvoorbeeld meegelift3. Professionals in loondienst worden met mailings over ontwikkelingen in de wijk. Verreweg de meestDoor de opkomst van het nieuwe werken en de toename van het aantal krachtige strategie overigens is te zorgen dat de community zelf ‘hetZP’ers zijn ook de professionals in loondienst een logische en woord’ gaat verspreiden.substantiële doelgroep.
 8. 8. *Bron: gemeente Utrecht Leidsche Rijn sectienaam 2007 2008 2009 2010 Landbouw, bosbouw en visserij 0 0 2 2 Leidsche Rijn Werkt Industrie 21 18 18 228 Aard en omvang van de doelgroep Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 0 0 0 2 0 1 1 1 Bouwnijverheid 59 74 90 89 Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 83 98 125 138 Vervoer en opslag 13 13 15 12 Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 6 10 9 10 Informatie en communicatie 98 125 142 170 Financiële instellingen 6 7 6 8 Verhuur van en handel in onroerend goed 4 6 6 10 Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 199 267 322 397 Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 41 49 56 70 Onderwijs 30 43 59 68 Gezondheids- en welzijnszorg 32 51 76 110 { Cultuur, sport en recreatie 38 47 57 80 Overige dienstverlening 32 37 43 553081 totaal 662 847 1027 1243 Vleuten-de Meern ZP’ers sectienaam 2007 2008 2009 2010 Landbouw, bosbouw en visserij 9 11 50 38 Industrie 34 43 43 43 Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 0 1 0 0 Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 1 1 0 0 Bouwnijverheid 123 155 183 196 Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 169 205 210 219 Vervoer en opslag 30 35 44 43 Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 12 13 23 27 Informatie en communicatie 92 114 126 162 Financiële instellingen 16 14 18 18 Verhuur van en handel in onroerend goed 3 6 7 9 Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 358 429 487 571 Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 59 74 87 93 Onderwijs 57 63 72 89 Gezondheids- en welzijnszorg 70 91 123 146 Cultuur, sport en recreatie 45 56 67 73 Overige dienstverlening 70 89 92 111 totaal 1148 1400 1632 1838
 9. 9. ? Leidsche Rijn Werkt 9 Kerntaken van de stichtingOp basis van alle hiervoor genoemde behoeften, wensen,ideeën en de missie om van Leidsche Rijn de meest bruisendeen actieve ‘ZP-kolonie’ te maken ziet Leidsche Rijn Werkt driekernfuncties voor zich weggelegd: het organiseren van een ofmeerdere multifunctionele locaties, het faciliteren van de ZPcommunity en het verbinden van initiatieven met vergelijkbaredoelstellingen. Leidsche Rijn Werkt heeft daarbij als stichtinggeen winstoogmerk. Alle opbrengsten worden aangewend ten locatie(s)behoeve van de missie. Doelstelling is wel dat alle activiteitenvan de stichting en coproducties vanuit de communityzelfvoorzienend zijn, zichzelf kunnen bedruipen.CommunityHet faciliteren van de community betekent vooral zorgen datmensen elkaar leren kennen en kunnen vinden. Online enfysiek. Vanuit het principe dat ontmoeting samenwerking enlokale bedrijvigheid stimuleert. Leidsche Rijn Werkt ondersteuntde community met de website www.leidscherijnwerkt.nl, DeLinkedIn groep Leidsche Rijn Werkt, een gezamenlijkeprogrammering van activiteiten, interne en externe promotie enhet verbinden van mensen en mogelijkheden.Werklocaties Verbinden vanDaarnaast is er duidelijk behoefte aan fysieke ruimte, locatieswaar mensen kunnen werken, elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen en mogelijkheden communityallerlei ondernemende activiteiten plaats kunnen vinden en waarstartende ondernemers ondersteuning kunnen krijgen vancollega-ondernemers en andere specialisten. Leidsche Rijnwerkt wil een of meerdere locaties ontwikkelen waar dezeactiviteiten plaats kunnen hebben. De eerste locatie is zpot DeMeern aan de Zand 116B. Promotie Gezamenlijke ZP-pool programmering van activiteiten
 10. 10. Leidsche Rijn Werkt10 Effecten op de wijk Meer sociale binding De mate waarin iemand zich verbonden voelt met zijn of haar buurt en wijk wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de sociale contacten en netwerken aldaar. In Leidsche Rijn worden deze netwerken vooral gevormd vanuit het wonen. Via de straat, de buurt, de school, de sportvereniging en allerlei De leefbaarheid verbeterd andere informele verbanden en clubjes. Deze Met leefbaarheid wordt aangegeven hoe dynamiek wordt nog veel groter als mensen zich aantrekkelijk een gebied of gemeenschap is om er ook vanuit hun werk, professie en ondernemerszin te wonen en/of te werken. Bepalende factoren voor gaan manifesteren. Ook overdag :-) leefbaarheid zijn onder meer de aanwezigheid van voorzieningen, een goede combinatie van bedrijvigheid en het woon- en leefklimaat, de kwaliteit van sociale contacten en de mate waarin mensen betrokken worden bij de ontwikkeling van een gebied of gemeenschap. Allen factoren die ook door Leidsche Rijn Werkt gefaciliteerd worden. Een duurzame lokale economie In een actieve lokale gemeenschap waar mensen elkaar kennen en kunnen vinden wordt meer en bewust gebruik gemaakt van elkaars kunde, diensten en producten. Om niet en betaald. Hierdoor circuleert er steeds meer kapitaal binnen de gemeenschap en is de wijkeconomie sterker. Bovendien is een goede (zelf)georganiseerde (ZP)community ook interessant voor potentiële opdracht- en werkgevers van buiten de gemeenschap. En ..... lokaal is duurzaam.

×