Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Leer Kr@cht Deltawerken voor het Nederlands onderwijs© Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / ...
Waarom er o.i. Deltawerken nodig zijn• het niveau van het onderwijs in Azië en regio’s in Zuid-Amerika, stijgt snel• over...
Waarom er Deltawerken nodig zijn•  wanneer we qua onderwijs terug naar de top willen, kunnen we het ons niet  veroorlov...
Té afhankelijk van de kwaliteit van mensen• het niveau van ons onderwijs is (nu) in zeer belangrijke mate afhankelijk van ...
LeerKr@cht is• het (open source) antwoord van een groeiende groep mensen van binnen en buiten het onderwijsveld, die mene...
De vijf uitgangspunten van LeerKr@cht• Optimaal benutten en ontwikkelen van de ‘leer-kracht’ in de leerling/student en le...
LeerKr@cht biedteen volledig geïntegreerd ICT-M instrumentarium en de hieropafgestemde didactiek om de intrinsieke Leer-Kr...
LeerKr@cht als basis voor hogere opbrengsten           LeerKr@cht biedt scholen een concreet handvat om de   ...
De structuur van LeerKr@cht (1)
De structuur van LeerKr@cht (2)
De structuur van LeerKr@cht (3)                                             F...
LeerKr@cht – voordelen voor leerlingen•  LeerKr@cht biedt een leeromgeving die     •  Leerstof die niet beheerst wor...
LeerKr@cht – voordelen voor docenten•  Leerlingen/studenten werken          •  grotere kans op voldoende  ge...
LeerKr@cht – voordelen voor ouders•  maximale aandacht en persoonlijke       •  de kans op uitval van een kind op...
LeerKr@cht – voordelen voor scholen en                 besturen•  kwaliteit op de belangrijkste leerdome...
LeerKr@cht – voordelen voor overheid•  beter onderwijs  betere resultaten    •  met LeerKr@cht kan er aanzienlijk ...
LeerKr@cht onder de motorkap                      Verlengde leerlijn: einddoelen           ...
LeerKr@cht onder de motorkap                         g                      ...
LeerKr@cht- dashboard leerling POvoortgang  zelfevaluatie tips en tops  zelftests  leren leren  leren denken  weblog
LeerKr@cht –interface leerling VO   My academy      search  What-I-offer  Favs   MySxills (archief) Per domei...
LeerKr@cht – potentiële apps       koppeling naar IQ, EQ en SQ - testen                       ...
Groeten uit ….. © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
Inhoudsopgave LeerKr@cht   start     LeerKr@cht is  uitgangspunten  constructie   voordelenonder motorkap  ...
Bijlagen LeerKr@cht   © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
Blended-learningBlended-learning is een effectieve mix van klassikale bijeenkomsten en e-learning.Blended learning sluit a...
Leren lerenWe brengen als mens heel veel uren door binnen onderwijsinstellingen. Vreemd genoeg wordt gedurende al die jar...
If children have interest,education takes place….           Professor Sugata Mitra positioneert         ...
Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare
Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare
Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare
Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare
Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare

1,487 views

Published on

LeerKr@cht is ontwikkeld om de echte leerkracht van mensen vrij te maken. Dit geldt zowel voor leerlingen/studenten, als voor docenten.

LeerKr@cht biedt geïntegreerde leerlijnen, remedial teaching, serious gaming, toetsing, alsmede een aanbod van 'leren leren' en 'leren denken'.

LeerKr@cht wordt in eerste instantie ontwikkeld voor het PO. Er liggen ook plannen om dit door te zetten naar VO,

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leerkr@cht vs1.6.4 slideshare

 1. 1. Leer Kr@cht Deltawerken voor het Nederlands onderwijs© Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 2. 2. Waarom er o.i. Deltawerken nodig zijn• het niveau van het onderwijs in Azië en regio’s in Zuid-Amerika, stijgt snel• over het niveau van ons eigen onderwijs gaan verschillende verhalen de ronde• samenvattend kan gesteld worden dat we ten opzichte van het buitenland terrein verliezen• maatschappelijk en economisch gezien moet er ons veel aan gelegen zijn om dit proces te keren © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 3. 3. Waarom er Deltawerken nodig zijn• wanneer we qua onderwijs terug naar de top willen, kunnen we het ons niet veroorloven om redelijk onderwijs te bieden; zelfs ‘goed’ onderwijs is internationaal gezien, niet goed genoeg meer• kennis vermeerdert sneller dan ooit; er moet een focus-shift komen van onderwijzen, naar het ontwikkelen van de volledige leerpotentie van mensen• docenten besteden momenteel veel van hun kostbare tijd aan administratie, analyses, het opstellen en volgen van handelingsplannen en andere zaken die afleiden van hun kerntaak• ict-gebruik in het onderwijs groeit jaarlijks met 2-3%; er zijn weinig branches waar ict zo weinig effectief wordt ingezet en de potentiële toegevoegde waarde zo groot zou kunnen zijn• het onderwijsveld wordt overstelpt met (ict) deeloplossingen; er is content in overvloed maar deze is slecht vindbaar; er wordt voortgebouwd op oude fundamenten en overtuigingen © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 4. 4. Té afhankelijk van de kwaliteit van mensen• het niveau van ons onderwijs is (nu) in zeer belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van mensen• werkzaamheden binnen het onderwijs zijn veelal gebaseerd op intensief handwerk- en hoofdarbeid; voor veel docenten zijn dit originele handwerk, alsmede de autonomie in de klas, een deel van de romantiek van het vak• veel scholen/teams hebben hun handen (al) vol om het huidige niveau te handhaven; terwijl de uitstroom van docenten met veel kennis en ervaring, feitelijk nog moet beginnen en het niveau van ons onderwijs juist drastisch omhoog moet• hoewel de kwaliteit van docenten zeer belangrijk blijft, is het hoog tijd om niet meer totaal afhankelijk te zijn van deze kwaliteit en vooral aan het gebrek hieraan (minder getalenteerde en/of gedemotiveerde mensen, gebrekkige organisatie van het onderwijs e.a.) © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 5. 5. LeerKr@cht is• het (open source) antwoord van een groeiende groep mensen van binnen en buiten het onderwijsveld, die menen dat het anders moet…. en ideeën hebben over hoe het anders kan• een bundeling van energie, goede ideeën, vakmanschap, recente inzichten op basis van onderzoek, passie, daadkracht, ondernemerschap, concepten, uitgewerkte plannen en web 3.0-oplossingen voor het leren van morgen• de oplossing voor het tekort aan (kwalitatief goede) leraren• de oplossing voor het bieden van passend onderwijs en• de oplossing voor substantiële verbetering van ons onderwijssysteem binnen alle sectoren en op alle niveaus © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 6. 6. De vijf uitgangspunten van LeerKr@cht• Optimaal benutten en ontwikkelen van de ‘leer-kracht’ in de leerling/student en leerkracht/docent door: • daarop gerichte werkvormen, • leren te leren en • leren te denken• Gedigitaliseerde inhouden in de vorm van doorlopende leerlijnen• Leerling/student creëert deels zelf inhouden en leren van elkaar• Digitale omgeving (laptop / ipad o.a.) voor individueel en groepswerk• Maximaal geautomatiseerde organisatieprocessen rond het leren  zodat docenten de tijd krijgen om zich met de wezenlijke ontwikkelingsvragen van leerlingen / studenten bezig te houden © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 7. 7. LeerKr@cht biedteen volledig geïntegreerd ICT-M instrumentarium en de hieropafgestemde didactiek om de intrinsieke Leer-Kracht van mensenstructureel te vergroten LeerKr@cht omvat: en biedt zo een ideale basis voor blended learning een aanpak die gebaseerd op de zeven principes die gaming zo aantrekkelijk maken alsmede op het versterken van ‘leren leren’ een leerlijn die gericht is op het versterken van het creatief denkvermogen didactiek die deels gebaseerd is op de principes van semi-autonome leerprocessen (Sugata Mitra e.a.) met daarbinnen gestructureerde leerlijnen, alsmede toetsen en automatische adaptie van lesstof -> zowel remediërend als verrijkend als basis volledig geïntegreerde ICT-M(ultimedia)
 8. 8. LeerKr@cht als basis voor hogere opbrengsten LeerKr@cht biedt scholen een concreet handvat om de kwaliteit van de belangrijkste leergebieden niet alleen te borgen, maar ook drastisch te verhogen. met LeerKr@cht verstevigen ween verbreden we de dijk het onderwijs middelsmet ‘leren leren’ en ‘leren systematische remediëringdenken’ automatisering van lesstof & memorisering bieden we een geheel vernieuwde interne constructie met volledig geïntegreerde ICT & multimedia
 9. 9. De structuur van LeerKr@cht (1)
 10. 10. De structuur van LeerKr@cht (2)
 11. 11. De structuur van LeerKr@cht (3) FULLY WIRED 1 engine voor PO, VO, MBO, HBO/WO © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 12. 12. LeerKr@cht – voordelen voor leerlingen• LeerKr@cht biedt een leeromgeving die • Leerstof die niet beheerst wordt, wordt aansluit op waar leerlingen/studenten de automatisch geremedieerd. Leerlingen rest van hun tijd al mee bezig zijn worden veel minder geconfronteerd met extra instructie• LeerKr@cht biedt veel ruimte voor de ‘eigen’ manier van leren en het eigen • LeerKr@cht biedt de mogelijkheid om werktempo van leerlingen ook buiten school(tijd), b.v. bij ziekte door te leren• LeerKr@cht leidt tot effectiever en efficiënter leren -> in minder tijd en met • LeerKr@cht maakt leerlingen minder minder inspanning dieper leren afhankelijkheid van de relatie met de leerkracht• LeerKr@cht biedt meer kans op betere prestaties • LeerKr@cht biedt de mogelijkheid om zowel individueel, als met anderen te• LeerKr@cht biedt maximale mogelijkheid leren (coöperatief leren) tot ontwikkeling  voorbij huidige referentieniveaus • LeerKr@cht biedt een betere aansluiting op vervolgonderwijs• LeerKr@cht biedt leerlingen direct zicht op (doorlopende lijnen) hun eigen prestaties
 13. 13. LeerKr@cht – voordelen voor docenten• Leerlingen/studenten werken • grotere kans op voldoende gedifferentieerd leeropbrengsten (maximaal leerrendement)  minder stress• rompslomp rond werk reduceert drastisch  focus op de belangrijke zaken  minder • geen extra werk door gegarandeerde werkdruk continuïteit in de leerlijn/overdracht met collega• ruimte voor persoonlijke begeleiding van kinderen / meer tijd om aandacht te geven • betere leer- & werksfeer  minder frustratie• systeem is zo ingericht dat docent zonder specifieke kennis van ict zijn/haar werk kan • en naar verwachting ook meer leer- & doen werkplezier• tijd en ruimte voor coaching / observatie / voor monitoring/ en om kinderen te leren te leren• ruimte om tijd effectiever te besteden
 14. 14. LeerKr@cht – voordelen voor ouders• maximale aandacht en persoonlijke • de kans op uitval van een kind op latere begeleiding voor hun kind omdat de leeftijd (VO) is kleiner, omdat de docent zich met een aantal zaken niet basisvaardigheden beheerst worden meer bezig hoeft te houden (nakijken, toetsen, instructie op drie of meer niveaus, • de kwaliteit van het onderwijs op de remediëring e.a.) domeinen die LeerKr@cht-gestuurd zijn, zijn gedurende de gehele• keuze voor school die in ieder geval op de schoolperiode op het zelfde niveau –> basisvakken kwaliteit kan garanderen ik minder afhankelijk van overdracht van gun mijn kind het beste leerkrachten en andere factoren die direct of indirect invloed hebben op de• optimale en continue informatie over eindkwaliteit voortgang en resultaten (transparantie) • bij ziekte/verzuim hebben kinderen• school doet op de vakken waar resultaten niet direct van alles gemist – sterker geëist worden, wat ze zegt nog: ze kunnen thuis ook aan de slag. • een kind heeft meer lol in leren en zit (in heel veel gevallen) lekkerder in zijn of haar vel
 15. 15. LeerKr@cht – voordelen voor scholen en besturen• kwaliteit op de belangrijkste leerdomeinen • minder (man)kosten  lagere bezetting, is hiermee optimaal geborgd of bezetting met mix van andere functies is mogelijk• biedt basis voor goed leer-/werkklimaat voor zowel leerling als leerkracht (minder • reductie van de materiële kosten  stress, wezenlijkere interactie) methoden hoeven niet meer vervangen te worden, geen jaarlijkse uitgaven voor• LeerKr@cht is inzetbaar binnen ieder methodisch verbruiksmateriaal, veel denkbaar schoolconcept lagere licentiekosten• Wanneer de basisvaardigheden geborgd • transparantie van resultaten en zijn, kan een school zich in haar profilering voortgang voor alle partijen (van leerling geheel richten op zaken die een wezenlijk t/m bestuur inzichtelijk) verschil maken voor kinderen. • school is in staat om passend onderwijs• zeker de scholen die in de eerste drie/vier te bieden aan leerlingen met trances van implementatie zitten, biedt het uiteenlopende leervragen onderscheidende profilering  innovatief imago • betere resultaten / minder uitval
 16. 16. LeerKr@cht – voordelen voor overheid• beter onderwijs  betere resultaten • met LeerKr@cht kan er aanzienlijk (conform of zelfs voorbij het niveau van bespaard worden op middelen en de huidige doelstellingen) mogelijk op mensen• kwaliteit voor iedereen --> maakt • kwaliteit van het onderwijs op de passend onderwijs mogelijk en minder belangrijkste domeinen is veel beter belastend voor de uitvoerende geborgd. organisaties • ministerie/Inspectie kunnen• minder uitval doordat ontwikkeling op afstand volgen. basisvaardigheden door een veel grotere groep beheerst worden • oplossing voor kwaliteitsverlies bij uitstroom ‘oudere’ leraren • antwoord op vraag/marktgericht mogelijkheid om te differentiëren concept (onderwijsassistenten / coaches e.a.)• onderwijs krijgt positiever imago  • maar bovenal: LeerKr@cht biedt voegt maatschappelijk veel meer iedereen dé kans om het maximale waarde toe uit zichzelf te halen
 17. 17. LeerKr@cht onder de motorkap Verlengde leerlijn: einddoelen minimaal vergelijkbaar met g einddoelen in toonaangevende landen in Azië f Leerlijn conform SLO referentieniveaus e d Het systeem voor PO omvat straks c de leerlijnen ‘rekenen’, ‘Nederlandse taal’, ‘Engels’, alsmede ‘leren te leren’ & ‘leren te denken’ b a De lesstof wordt aangeboden in (kleine) in clusters van opgaven en oefeningen, vgl. met huidige opzet van methoden
 18. 18. LeerKr@cht onder de motorkap g Leerlijnen rekenen, taal…EngelsDocent volgt, e Automatisch analyseert , nakijkend, coacht, stelt Leren te Digitale toetsend-, d leren leraar samen met remediërend Voor- leerling toets volg-jezelf- effectiever verwerven vanplannen op en c e.a. systeem kennis en vaardigheid: ambities bij uitleg en (anders) oefenen Leerstof Toets 90 - b via 95% norm gaming Visuele Auditieve support support a Centrale Zich ontwikkelende avatars in virtuele wereld , of andere database incentive Virtuele wereld / serious Credits gaming
 19. 19. LeerKr@cht- dashboard leerling POvoortgang zelfevaluatie tips en tops zelftests leren leren leren denken weblog
 20. 20. LeerKr@cht –interface leerling VO My academy search What-I-offer Favs MySxills (archief) Per domein / Project / School / Whatever Cursus / I am Onderwerp busy with …. Actuals (to do) right now Prioriteit 1 or Prioriteit 2 Sxill together yesterday when I My Goals (history) left you Self evaluation Lessen oefenen Uitleg
 21. 21. LeerKr@cht – potentiële apps koppeling naar IQ, EQ en SQ - testen wereldoriëntatie / cultuur e.a. koppeling sociale mediadigitale dans/respons systemen handschrift ontwikkelen muziek koppeling met hart-brein leren
 22. 22. Groeten uit ….. © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 23. 23. Inhoudsopgave LeerKr@cht start LeerKr@cht is uitgangspunten constructie voordelenonder motorkap dashboard interface apps bijlagen © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 24. 24. Bijlagen LeerKr@cht © Stichting NationaalTeamOnderwijs - 2010 Y.Kleefkens / B.v.dNeut / H. Bisselink
 25. 25. Blended-learningBlended-learning is een effectieve mix van klassikale bijeenkomsten en e-learning.Blended learning sluit aan bij de menselijke behoefte tot ‘relatie’, ‘autonomie’ en ‘competentie’. In het huidige onderwijs staat één van deze aspecten (niet zelden meerdere) vaak onder druk. Zo is de persoonlijke aandacht voor leer- en ontwikkelingsvragen in de praktijk vaak beperkt. Met de invoering van passend onderwijs zal die druk nog verder toenemen. Ook de autonomie is in een klassikale opzet vaak moeilijk te managen. Binnen de meeste onderwijsprogramma’s volgen cursisten/leerlingen hetzelfde programma, in ongeveer hetzelfde tijdsbestek.Blended learning sluit aan bij het proces waarbij cursisten/leerlingen zelf meer verantwoordelijk moeten, c.q. willen zijn voor hun eigen leerproces. De rol van docenten zal in dit proces veranderen van inhoudsdeskundige naar coach van leerprocessen.De inhoud van klassikale bijeenkomsten zal veranderen. De meerwaarde van deze bijeenkomsten zit in het samen oefenen van vaardigheden, discussiëren, het geven van extra uitleg, een mogelijkheid voor directe (non)verbale communicatie en als sturingsmiddel voor de online leervormen.Bron: o.a. onderzoek van K. Timmermans – december 2010post-HBO opleiding E-learningFontys Hogescholen
 26. 26. Leren lerenWe brengen als mens heel veel uren door binnen onderwijsinstellingen. Vreemd genoeg wordt gedurende al die jaren bijna niemand geleerd hoe je nou het beste kunt leren. Of nog beter: welke leerstrategie het beste bij jouw opmaak en ambities past.Binnen LeerKr@cht worden deze strategieën op een speelse manier aangeboden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar niveau.Leerlingen/studenten kunnen eerst ervaren wat een strategie biedt en in een latere fase zelf kiezen voor hun favoriete strategieën.Veel materiaal dat we binnen LeerKr@cht aanbieden is reeds ontwikkeld door Hera (Lunteren).
 27. 27. If children have interest,education takes place…. Professor Sugata Mitra positioneert onderwijs als een zelf-organiserend systeem. In zon systeem ontstaat een structuur zonder expliciete interventies van buitenaf. In een dergelijk systeem groeit volgens Mitra ook "emergence": een eigenschap die nog niet eerder is opgemerkt als functioneel kenmerk van dat systeem. Hij stelt daarom: Education is a self organizing system, where learning is an emergent phenomenon.

×