Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Find the Expert

263 views

Published on

Presentatie behorende bij paper 'Find the Expert', te downloaden via http://dl.dropbox.com/u/3796100/BiebmiepLeen/Culturele%20Informatiewetenschap/Paper_FindTheExpert.pdf

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Find the Expert

 1. 1. 18 mei 2010 Leen Liefsoens “Find The Expert”
 2. 2. Aanleiding • Wat kan ik met Choo in de praktijk? • Discussie digitale communicatie en kennis delen binnen Xplora • Xplora 3 locaties: veel expertise! Maar waar? • We moeten ons smoelenboek beter inzetten! Maar hoe?
 3. 3. Relatie met Choo • Tacit Knowledge • Integratie van kennis • Communities of Practice • Hiaten in kennis opvullen • Sociaal kapitaal in organisaties • Zorg binnen de organisatie • Toegankelijkheid van bronnen • Kenniscreatie en -overdracht  “Access to people = access to knowledge”
 4. 4. Probleemstelling • Hoe ga je op zoek naar de juiste experts? • Waar moet een ‘smoelenboek’ of aanverwant systeem waarmee je op zoek kunt gaan naar experts aan voldoen? o Functies, voor- en nadelen, problemen, gevolgen voor de organisatie, implementatie, etc. • Wat met het zoeken naar experts op het web?
 5. 5. “Find The Articles” • Personal Profiles, Expert(ise) Profiles, Expert finding • Web 2.0, Social Networks, Semantic Search
 6. 6. Gevonden! • Voelker, M. P. (2002). Find the Experts How can organizations avoid making the same mistakes, solving the same problems and missing the same opportunities over and over again? By finding internal experts and leveraging their knowledge and experience. Transform Magazine. 11 (9), 22-31. • Ackerman, M. S., Pipek, V., & Wulf, V. (2003). Sharing Expertise: Challenges for Technical Support. In Sharing expertise: Beyond knowledge management. Cambridge, Mass: MIT Press. • Becerra-Fernandez, I. (2006). Searching for Experts on the Web: A Review of Contemporary Expertise Locator Systems. ACM Transactions on Internet Technology. 6(4), 333-355. • Casoto, P., Dattolo, A., Ferrara, F., Pudota, N., Omero, P., Tasso, C. (2008). Generating and sharing personal information spaces. In Proc. of the Workshop on Adaptation for the Social Web, 5th ACM Int. Conf. on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems 2008 (pp. 14–23). • Chua, S.J. (2007). Using Web 2.0 to Locate Expertise. In Proceedings of the 2007 conference of the center for advanced studies on Collaborative research (pp. 284-287). • Skeels, M.M., & Grudin, J. (2009). When Social Networks Cross Boundaries: A Case Study of Workplace Use of Facebook and LinkedIn. In Proceedings of the ACM 2009 International Conference on Supporting Group Work (pp. 95-104). • Robertson, S., & Reese, K. (1999). A virtual library for building community and sharing knowledge. International Journal of Human-Computer Studies. 51 (3).
 7. 7. De oplossing… • Computergestuurde ondersteuning: o Collectioneren van alle relevante informatie en die toegankelijk en doorzoekbaar maken via (semantisch) zoeken en browsen
 8. 8. … maar het is niet zo simpel! • Veel kritische kennis is niet expliciet of niet gedigitaliseerd en indien wel toegankelijk soms verkeerd gecatalogiseerd • Organisatiecultuur: politieke en sociale structuren • Mensen zijn vaak alleen bereid om informatie te delen op basis van inter-persoonlijke relaties • Up to date houden van de informatie = tijdrovend, dit moet dus geautomatiseerd worden
 9. 9. Expertise lokalisatie systeem (1) • Is een kennismanagement systeem dat specifiek verwijst naar experts, zij die kennis bezitten • Functies: o Zoekmogelijkheden (op kennisgebieden, velden in het profiel en/of namen) samenwerkingstools, integratie met andere gebruikerssystemen/websites/databases, identificeren van best practices en talent • Bevat (automatisch gevulde profielen): o Samenvatting van de kennis van de expert, vaardigheden, interesses en voorkeuren, opleiding en werkervaring, competentieniveau, contactgegevens, publicaties, commentaren
 10. 10. Expertise lokalisatie systeem (2) • Technische aspecten: o Informatie uit verschillende databases in verschillende formaten o Ontologieën en web mining • Web 2.0: o User Generated Content: blogs, social bookmarking, tags o Geen structuur o Gebruik openbare gegevens o ZZ-structuren o E-mailadres = identificatiemiddel
 11. 11. Expertise lokalisatie systeem (3) • Gebruik van sociale netwerken (LinkedIn, Facebook) als expertise lokalisatie systemen: o Functie: het vormen van netwerken, aangaan van connecties o Voordelen: vertrouwd, blootleggen van organisatorische processen, lokaliseren van experts, FAQ o Maar: spanningen hebben invloed op het gebruik in de werksfeer • Toekomst: o Ontwikkeling en integratie van ‘kunstmatige intelligentie technologieën’ o Clusteren van expertisegebieden, bijeenbrengen van experts in virtuele expertisecentra, een teambuilder tool
 12. 12. Een virtuele bibliotheek • Bibliotheekactiviteiten gebruiken voor het vullen van interesseprofielen o Onderzoeksvragen en literatuuronderzoek o In zijn totaal geeft het een unieke kijk op de doelen en activiteiten van de organisatie o ‘Special Interest Groups’ • Onderdelen van de persoonlijke websites: o Nieuws en contactgegevens o ‘Puch’ o Services o Requests ( = het hart van het kennisdelende aspect)
 13. 13. Conclusie • Choo benadrukt het belang van het vinden van experts, maar hij geeft geen echte oplossing • Meer dan alleen maar een ‘smoel’ • Meer dan alleen maar een zoekmachine • Afhankelijk van goede content management • Privacy noodzaakt een afgesloten systeem, maar informatie van het web moet meer en meer worden ingesloten • Organisatiecultuur wordt alleen maar aangestipt • De rol van de informatiespecialist kan groot zijn
 14. 14. Stelling • Organisatiecultuur en privacy issues, hoe lossen we ze op?

×