Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatieaudit Xplora

676 views

Published on

Presentatie behorende bij de publicatie Informatie-audit Xplora (http://dl.dropbox.com/u/3796100/BiebmiepLeen/Informatie%20en%20Media/InformatieauditXplora.pdf), eindopdracht van de module Informatieauditering aan de opleiding Informatie en Media bij de Hogeschool van Amsterdam

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatieaudit Xplora

 1. 1. hallo Leen Liefsoens Fabiënne Rosenbaum Tilan Tio Giselle van Wissen Su-Fang Yang Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering
 2. 2. Missie, visie & strategie Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering Speerpunten Leer- en Innovatiecentrum: 1. Het optimaliseren van het gebruik van Xplora in samenspraak met de gebruikers (studenten, docenten). 2. Het ondersteunen van studenten en docenten via een effectieve en efficiënte dienstverlening. 3. Het opzetten van programmalijnen voor een gecoördineerde aanpak van kennisontwikkeling, -deling, innovatie- en opschalingsprojecten. 4. Het optimaliseren van de interne organisatie en communicatie. 5. Het realiseren van een duidelijke profilering van het Leer- en Innovatiecentrum naar studenten en docenten.
 3. 3. Kwaliteitsbeleid Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering
 4. 4. Informatiestromen binnen Xplora Informatiestromen Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering Informatiestromen ten behoeve van de collectie Informatiestromen vanuit Xplora naar de gebruikers toe Informatiesystemen: E-mail Blackboard Community Instant Messaging Pers. Nieuwsvergaring Bestandsopslag MijnUrenOnline Informatiesystemen: Bibliotheeksysteem Bestelsysteem Tijdschriftenadm. Databankenadm. Informatiesystemen: Catalogus Reserveersysteem Portal Onderwijswiki docenten QuestionPoint Factsheets / Folders / Plattegronden / LCD Panelen / Punt
 5. 5. Informatiesysteem 1 Blackboard Community Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering Doel: Interne kennisdeling en communicatie Sterke punten: actuele interne nieuwsvoorziening Zwakke punten: Onlogische structuur, niet gebruikersvriendelijk, toevoegen/vervangen van documenten = omslachtig, geen zoekfunctie, belangrijke informatie staat te ver weg Rapportcijfer: 5,5
 6. 6. Informatiesysteem 2 Communicatie via e-mail Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering Doel: Communicatie Sterke punten: ingeburgerd systeem, automatisch geupdate adresboek, archieffunctie, gedeelde agenda Zwakke punten: chaotische en ongecoördineerde mappenstructuur
 7. 7. Informatiesysteem 3 Onderwijswiki voor docenten Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering Doel: Kennisdeling en communicatie met docenten Sterke punten: goede zoekfunctie, interactie via commentaren, docenten kunnen zelf content toevoegen, de profielpagina’s werken als smoelenboek (wie = wie), openbaar toegankelijk Zwakke punten: nog in opbouw, welke informatie moet Xplora hier aanbieden en hoe pakken we de structuur aan, wat is de meerwaarde t.o.v de Avans portal (intranet)
 8. 8. Informatiesysteem 4 Nieuwsvergaring informatiespecialisten Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering Doel: Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het bibliotheekwezen en het onderwijs Sterke punten: vakbladen bevatten goede en relevante informatie Zwakke punten: beperkt bronnenaanbod, weinig onderwijsontwikkelingen, tijdgebrek, geen gebruik maken van nieuwe technieken voor nieuwsvergaring (zoals rss, persoonlijke startpagina)
 9. 9. Wat moet er nog gebeuren? • Plan van aanpak: – Het kwaliteitsbeleid van een organisatie beschrijven aan de hand van kwaliteitsmanagementmodellen – De relatie tussen de strategie, de organisatie-structuur, de bedrijfsvoering en hoofdlijnen van het informatiebeleid en de informatieplanning verder onderzoeken en beschrijven – Interviews verder afnemen en uitkomsten analyseren – Expert benadering toepassen op ieder systeem – Verbeterpunten per systeem formuleren – Kengetallen voor effectiviteit en efficiëncy bestuderen c.q. ontwikkelen – Adviesrapport verder afwerken Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering
 10. 10. hallo Bedankt voor jullie aandacht! Vragen en opmerkingen? Instituut voor Media en Informatiemanagement Module D834 / I710 Informatie-auditering

×