Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordina vision works bi maturity scan

376 views

Published on

Wilt u meer waarde halen uit uw informatie?

De Business Intelligence Maturity Scan van Ordina wijst u de weg

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ordina vision works bi maturity scan

  1. 1. Haal meer waarde uit uw informatie Om uw gebruik en productie van informa- tie op een hoger plan te brengen is het cruciaal dat uw investeringen in Business Intelligence daadwerkelijk meerwaarde opleveren. Waarde die tot uiting komt in betere beslissingen, ­productievere gebruikers, lagere kosten en hogere opbrengsten. Daarom is het belangrijk dat u inzicht verwerft in de knelpunten, die nu verhinderen dat uw Business Intelligence goed rendeert. De BI-Maturity Scan van Ordina geeft u antwoord op de vraag waar, in uw specifieke situatie, kansen liggen om meer waarde uit uw informatie te halen. Optimaliseer uw informatiehuishouding en Business Intelligence Meer waarde uit informatie impliceert dat informatie daadwerkelijk leidt tot handelingen, die bijdragen aan het realiseren van de ­strategische ambities van uw organisatie. Zodra u Business Intelligence definieert, als een rapportagesysteem of een proces van informatieverzameling, mist u aansluiting met uw strategische doelen. Jarenlange ervaring, samen met onze ‘best practices’, maken duidelijk dat lang niet alle investeringen in business intelligence leiden tot betere resultaten. De Business Intelligence Maturity Scan (BI-Maturity Scan) van Ordina toont u welke investeringen in uw organisatie voordeel en winst opleveren én welke investeringen een verspilling van tijd, geld en energie zijn. Wilt u meer waarde halen uit uw informatie? Voor het gebruik en de productie van ­informatie onderscheiden we 5 niveaus 1. Strategie – de strategische, tactische en ­operationele doelen 2. Informatiegebruik – het gebruik van ­informatie ter ondersteuning van uw ­strategische doelen 3. Informatie – informatie nodig bij het gebruik 4. Applicaties – programma’s voor het samen- stellen en beschikbaar stellen van informatie 5. Technologie - de technologie waarop uw applicaties zijn gebaseerd Voor het optimaliseren van uw slagkracht en concurrentievermogen is het cruciaal dat deze vijf niveaus met elkaar in balans zijn. Zolang uw strategie niet concreet en meetbaar is gemaakt, is een geavanceerde BI-applicatie overbodig. Het is bovendien alleen zinvol om KPI’s te definiëren als ook de technologie ­beschikbaar is om resultaatgege- vens te leveren. De Business Intelligence Maturity Scan van Ordina wijst u de weg Ordina Belgium Blarenberglaan 3B B-2800 Mechelen Tel: +32 (0)15/29 58 58
  2. 2. Ordina MEER WAARDE HALEN UIT UW INFORMATIE Uw roadmap naar verbetering De BI-Maturity Scan stelt u in staat om te investeren in die ­initiatieven, die daadwerkelijk profijt opleveren. In relatief korte tijd presenteren wij u een verbeterplan gericht op de meerwaarde van uw informatie. Dit verbeterplan is objectief, realistisch en bovenal integraal doordat het gebaseerd is op de input uit uw eigen bedrijf in combinatie met het beproefde Ordina BI-Maturity Model. Dit model is de meetlat waarlangs onze specialisten uw informatie en Business Intelligence leggen. Meten is weten: onze objectieve ­meting van de mate van ontwikkeling stelt u in staat om vast te ­stellen of de vijf niveaus in evenwicht zijn en waar de knelpunten zitten. Aan de hand van het Ordina BI-Maturity Model meten onze specialisten de ontwikkeling per niveau en maken de ab- stracte maturity levels concreet en tastbaar. De aanpak De BI-Maturity Scan van Ordina onderscheidt zich door een heldere, gefaseerde aanpak. Bij aanvang bepalen we eerst uw huidige positie in het BI-Maturity Model. Deze actuele positie bepalen we aan de hand van self assessments en een professional assessment. Als eenmaal helder is wat het vertrekpunt is, stellen uw gebruikers en producenten samen in een workshop het ambitieniveau vast. Met andere woorden: zij definiëren uw gewenste positie in het Ordina BI-Maturity Model. Op basis van de huidige- en de gewenste positie definiëren we samen met hen de strategie om uw ambities te realiseren. De uitkomsten clusteren onze ­specialisten voor u in een BI-roadmap. De BI-Maturity Scan ronden we af met een gesprek over de ­uitkomsten met verantwoordelijken uit de top tot de werk- vloer. Zo creëren we het noodzakelijke draagvlak voor uw ambities en uw BI-strategie. Meer informatie Neem contact op met Gerrit Vandenplas gerrit.vandenplas@ordina.be – 0032 (0)475 55 74 11 Win-win scenario’s uit onze dagelijkse praktijk De BI-Maturity Scan heeft al voor veel organisaties winst opgeleverd. Een paar voorbeelden: • De uitkomst van de BI-Maturity Scan gaf een schade­ verzekeraar de kans om haar BI-beleid grondig te ­herzien, de organisatie rondom BI aan te passen en gericht en ­planmatig aan verbeteringen te werken. • Een dienstverlener op het gebied van recreatie en mobiliteit is in staat om met de resultaten van de BI-Maturity Scan de kosten van zijn BI fors verlagen. • Een netwerkbeheerder heeft de BI-Maturity Scan ingezet om een BI-visie en een BI-strategie te definiëren en is nu bezig om de BI-Roadmap te implementeren. • Een verzekeringsinstelling zette de uitkomst van de BI-Maturity Scan in om haar BI-programma te (her) definiëren en ­overbodige investeringen te schrappen.

×