Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫משבר‬ ‫במצבי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬
‫ולגורמים‬ ‫הקונפליקט‬ ‫למנהל‬ ‫מרכזיות‬ ‫ונקודות‬ ‫רקע‬
‫בקונפליקט‬ ‫האישית‬ ‫ברמה‬ ‫המעור...
‫מבוא‬
‫ותוך‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬ ,‫הבחירה‬ ‫זכות‬
‫הינן‬ - ‫מקצועית‬ ‫התייעצות‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫...
‫מבוא‬
,‫עלולה‬ ‫בהליך‬ ‫המשתתפים‬ ‫יגיעו‬ ‫אליה‬ ‫ההסכמה‬
‫מהם‬ ‫למי‬ ‫לגרום‬ ‫הזמן‬ ‫בפרספקטיבת‬‫תחושת‬
‫תסכול‬‫קבלת‬ ‫ת...
‫מנת‬ ‫על‬ ‫הקונפליקט‬ ‫מבעל‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬
? ‫תתרחש‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שתופעה‬
‫במצבי‬ ‫העוסקות‬ ‫המשמעותיות‬ ‫התיאוריו...
(‫סטרס,קונפליקט‬ ,‫)לחץ‬ ?‫דחק‬ ‫מהו‬
‫במצב‬ ‫גובר‬ ,‫תתפתח‬ ‫הזו‬ ‫הדחק‬ ‫שהפרעת‬ ‫הסיכון‬
‫של‬‫גופנית‬ ‫תשישות‬‫מגוונים‬...
(‫)סטרס‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫לאתר‬ ‫כיצד‬
‫הבאים‬ ‫במקרים‬ ‫מתהווים‬ ‫או‬ ‫קיימים‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬:
‫חרדה‬‫תחושה‬ ‫בעקבות‬ ‫הנגרם‬...
‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫לאתר‬ ‫כיצד‬
‫דיכאון‬‫ואינו‬ ‫ודכדוך‬ ‫עייפות‬ ‫מרגיש‬ ‫מדיכאון‬ ‫הסובל‬ -
‫נוקט‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ .‫ביותר‬ ‫קט...
‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫לאתר‬ ‫כיצד‬
‫ייאוש‬‫ויתור‬ ,‫תקווה‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫ביטויים‬ -
.‫אפתיה‬ ,‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫העדר‬ ,‫כללי‬
‫ית...
‫דחק‬ ‫מצבי‬
,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הינם‬ ‫בסטרס‬ ‫נתון‬ ‫אדם‬ ‫בהם‬ ‫מצבים‬
‫מוכרים‬ ‫חיים‬ ‫מצבי‬‫מצבי‬ ‫באותם‬ ‫רק‬ ‫המדובר‬ ‫...
‫בעלי‬ ‫החיים‬ ‫אירועי‬ ‫חמשת‬ ‫מוצגים‬ ‫להלן‬
:‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫לדחק‬ ‫פוטנציאל‬
1.‫זוג‬ ‫בן‬ ‫מות‬ .
2.‫גירושין‬ .
3.‫זוג...
...‫לחץ‬ ‫כמקור‬ ‫שגרה‬
‫רבים‬ ‫משתנים‬ ‫מצבים‬ ‫כוללת‬ ,‫החיים‬ ‫שגרת‬ ‫כי‬ ,‫לראות‬ ‫נוכחנו‬
‫באופן‬ ‫ומשתנה‬ ‫מושפעת‬ ...
‫הקונפליקט‬ ‫עוצמות‬
‫הקונפליקט‬ ‫שעוצמת‬ ‫ככל‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬
‫תוצאותיו‬ ‫של‬ ‫וההשפעה‬ - ‫יותר‬ ‫גבוהה‬
- ‫יותר‬ ‫מוחשי...
‫דחק‬ ‫במצבי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬
,"‫התודעה‬ ‫על‬ ‫השליטה‬ ‫של‬ ‫"הפסיכולוגיה‬ ,‫במאמרו‬
) ‫קניאל‬ ‫מתאר‬2001‫מי‬ ‫בפני‬ ‫העומ...
‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬
‫רבים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫משאביו‬ ‫שבו‬ ‫לחץ‬ ‫מהעדר‬
‫שבו‬ ,‫מרבי‬ ‫לחץ‬ ‫מצב‬ ‫ועד‬ ‫הסביבה‬ ‫...
‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬
‫רגשי‬ ‫לחץ‬ ‫במצב‬ ‫הנתונים‬ ‫שאנשים‬ ‫הראו‬ ‫מחקרים‬
‫לא‬ ,‫אישית‬ ,(‫)שחור-לבן‬ ‫קטגורי...
‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬
‫פסיכולוגים‬ ‫בין‬ ‫ונדירה‬ ‫רחבה‬ ‫הסכמה‬ ‫קיימת‬
‫כעשרה‬ ‫האדם‬ ‫מפיק‬ ‫רגילים‬ ‫שבמצבים...
‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬
‫עובדות‬ ‫בין‬ ‫בהבחנה‬ ‫קושי‬ ‫ישנו‬ ‫לחץ‬ ‫מצבי‬ ‫בעת‬
‫וכן‬ ,‫והערכות‬ ‫עובדות‬ ‫בין‬ ‫...
‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫הלחץ‬ ‫השפעת‬
‫לחץ‬ ‫"אודות‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬‫רשימת‬ ‫מופיעה‬ "
‫קבלת‬ ‫על‬ ‫הלחץ‬ ‫השפעת...
‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫הלחץ‬ ‫השפעת‬
‫הפרט‬ ‫יכולת‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שהלחץ‬ ‫ככל‬ .‫ד‬
.‫יותר‬ ‫קטן‬ ,"‫"עמימות‬ ‫...
‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬
‫חיי‬ ‫של‬ ‫אינטגראלי‬ ‫חלק‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫היות‬ ‫למרות‬
‫בחיסון‬ ‫הדוגלת‬ ‫תיאורטית‬ ‫גישה‬...
"‫דחק‬ ‫מפני‬ ‫בחיסון‬ ‫"אימון‬
.‫לחץ‬ ‫של‬ ‫במצבים‬ ‫הכרה‬ .‫א‬
‫אותן‬ ‫שגויות‬ ‫והתנהגויות‬ ‫למחשבות‬ ‫ומודעות‬ ‫איתור‬ ...
‫ביבליוגרפיה‬
1) '‫ש‬ ,‫קניאל‬ .2001.‫התודעה‬ ‫על‬ ‫השליטה‬ ‫של‬ ‫הפסיכולוגיה‬ .(
‫)פרקים‬1-5‫עמוד‬ ‫עד‬160.‫גן‬ ‫רמת‬ ‫אי...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

קבלת החלטות במצבי משבר

950 views

Published on

המצגת סוקרת את גורמי הרקע שעל מנהל קונפליקט/מגשר והגורמים המעורבים לקחת בחשבון בבואם לקבל החלטות בעת משבר, זאת תוך התייחסות לגורמי דחק שונים ולאופן ביטויים. מאת: ענב גלילי, בעלת חברת תור וקשת - אסטרטגיה שיווקית

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

קבלת החלטות במצבי משבר

 1. 1. ‫משבר‬ ‫במצבי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫ולגורמים‬ ‫הקונפליקט‬ ‫למנהל‬ ‫מרכזיות‬ ‫ונקודות‬ ‫רקע‬ ‫בקונפליקט‬ ‫האישית‬ ‫ברמה‬ ‫המעורבים‬ ‫חברת‬ ‫בעלת‬ ,‫גלילי‬ ‫ענב‬ :‫מאת‬ ‫שיווקית‬ ‫אסטרטגיה‬ - "‫וקשת‬ ‫"תור‬ ‫מאי‬ "‫ברשת‬ ‫ל"מנהיגים‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬2007‫שהיא‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫להפיצו‬ ‫ו/או‬ ‫מסחרי/עסקי‬ ‫שימוש‬ ‫בחומר‬ ‫לעשות‬ ‫אין‬ .‫בלבד‬ ‫אישי‬ ‫לשימוש‬ ‫מותר‬ ‫החומר‬ . © ‫האתר‬ ‫מהנהלת‬ ‫בכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫רשות‬ ‫לקבל‬ ‫מבלי‬ (‫במקביל‬ ‫הבית‬ ‫ולעמוד‬ ‫ספציפי‬ ‫למאמר‬ ‫קישור‬ ‫יצירת‬ ‫באמצעות‬ ‫)להוציא‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫ותוך‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬ ,‫הבחירה‬ ‫זכות‬ ‫הינן‬ - ‫מקצועית‬ ‫התייעצות‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ .‫האנושיים‬ ‫התהליכים‬ ‫מאושיות‬ ,‫בקונפליקט‬ ‫הנתון‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הוויתו‬ ‫עצם‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫וסובייקטיביים‬ ‫אובייקטיביים‬ ‫קשיים‬ ‫בחובה‬ ‫טומנת‬ ‫העצמאית‬ ‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫לאל‬ ‫לשים‬ ‫העשויים‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫ההליך‬ ‫מטרת‬ ‫את‬ ‫להחטיא‬ ‫ובכך‬ ‫והשקולה‬ ‫להשיג‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫להסכמה‬
 3. 3. ‫מבוא‬ ,‫עלולה‬ ‫בהליך‬ ‫המשתתפים‬ ‫יגיעו‬ ‫אליה‬ ‫ההסכמה‬ ‫מהם‬ ‫למי‬ ‫לגרום‬ ‫הזמן‬ ‫בפרספקטיבת‬‫תחושת‬ ‫תסכול‬‫קבלת‬ ‫תוך‬ ‫זו‬ ‫להסכמה‬ ‫שהגיע‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמוקה‬ .‫מוטעית‬ ‫החלטה‬ ‫אף‬ ‫)ואולי‬ ‫מחדש‬ ‫הקונפליקט‬ ‫להחייאת‬ ‫ועד‬ ‫מכאן‬ .‫בלבד‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זהו‬ (‫יותר‬ ‫גבוהות‬ ‫בעוצמות‬
 4. 4. ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הקונפליקט‬ ‫מבעל‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬ ? ‫תתרחש‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שתופעה‬ ‫במצבי‬ ‫העוסקות‬ ‫המשמעותיות‬ ‫התיאוריות‬ ‫כי‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬ ,‫בקצרה‬ ‫הנפשי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫המחוללים‬ ‫גורמים‬ ‫מספר‬ ‫מתארות‬ ‫אלה‬ ‫כגון‬ ‫דחק‬ :‫והם‬ ‫דחק‬ ‫המכונה‬‫ודאות‬ ‫ואי‬ ‫רגשית‬ ‫פגיעה‬ ,‫שינוי‬. :‫חריף‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬ ‫מגדיר‬ ,‫העולמי‬ ‫הבריאות‬ ‫ארגון‬ ‫ההפרעה‬ .‫באדם‬ ‫המתפתחת‬ ,‫ניכרת‬ ‫חומרה‬ ‫בדרגת‬ ‫חולפת‬ ‫הפרעה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ופגה‬ ‫חריג‬ ‫נפשי‬ ‫ו/או‬ ‫גופני‬ ‫לדחק‬ ‫כתגובה‬ ‫מתפתחת‬ ,‫טראומתית‬ ‫חוויה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הדחק‬ ‫גורם‬ .‫ימים‬ ‫או‬ ‫שעות‬ ‫תוך‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הגופנית‬ ‫שלמותו‬ ‫או‬ ‫בטחונו‬ ‫על‬ ‫חמור‬ ‫באיום‬ ‫הקשורה‬ ‫לו‬ ‫הקרובים‬ ‫של‬ ‫או‬‫במעמד‬ ‫מאוד‬ ‫ומאיים‬ ‫פתאומי‬ ‫שינוי‬ ‫או‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫בקשרים‬ ‫ו/או‬ ‫החברתי‬...
 5. 5. (‫סטרס,קונפליקט‬ ,‫)לחץ‬ ?‫דחק‬ ‫מהו‬ ‫במצב‬ ‫גובר‬ ,‫תתפתח‬ ‫הזו‬ ‫הדחק‬ ‫שהפרעת‬ ‫הסיכון‬ ‫של‬‫גופנית‬ ‫תשישות‬‫מגוונים‬ ‫הסימפטומים‬ ... ‫ראשוני‬ ‫שלב‬ ‫כוללים‬ ‫הם‬ ‫טיפוסי‬ ‫באופן‬ ‫אבל‬ ,‫מאוד‬ " ‫של‬‫הלם‬‫התודעה‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫כלשהו‬ ‫צמצום‬ ‫עם‬ ," ‫ולהבין‬ ‫לקלוט‬ ‫יכולת‬ ‫אי‬ ‫עם‬ ,‫הקשב‬ ‫והגבלת‬ "...‫התמצאות‬ ‫אי‬ ‫ועם‬ ‫גירויים‬
 6. 6. (‫)סטרס‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫לאתר‬ ‫כיצד‬ ‫הבאים‬ ‫במקרים‬ ‫מתהווים‬ ‫או‬ ‫קיימים‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬: ‫חרדה‬‫תחושה‬ ‫בעקבות‬ ‫הנגרם‬ ‫שקט‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫קשה‬ ‫מצב‬ - ‫חסר‬ ‫בפניה‬ ‫העומד‬ ‫האדם‬ ,‫ומיידית‬ ‫מעורפלת‬ ‫סכנה‬ ‫של‬ ‫עזה‬ ‫בתופעות‬ ‫בד"כ‬ ‫מלווה‬ ‫החרדה‬ .‫הגנות‬ ‫ונטול‬ ‫אונים‬ ‫הראיה‬ ‫טשטוש‬ ,‫רעד‬ ,‫יתר‬ ‫הזעת‬ ,‫לב‬ ‫כדפיקות‬ ‫פיזיולוגיות‬ .‫ועוד‬ ‫כעס‬‫לתוקפנות‬ ‫נטייה‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫פתאומי‬ ‫רגש‬ ‫הינו‬ - ‫אינו‬ ‫ולעיתים‬ ‫ומילולי‬ ‫תנועתי‬ ,‫הבעתי‬ ‫בשפע‬ ‫המתבטא‬ ‫לפרט‬ ‫מסתבר‬ ‫כאשר‬ ‫תסכול‬ ‫במצבי‬ ‫מופיע‬ ‫הכעס‬ .‫מבוקר‬ .‫בידיו‬ ‫אינה‬ ‫השליטה‬ ‫כי‬
 7. 7. ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫לאתר‬ ‫כיצד‬ ‫דיכאון‬‫ואינו‬ ‫ודכדוך‬ ‫עייפות‬ ‫מרגיש‬ ‫מדיכאון‬ ‫הסובל‬ - ‫נוקט‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ .‫ביותר‬ ‫קטן‬ ‫קושי‬ ‫עם‬ ‫אף‬ ‫להתמודד‬ ‫מסוגל‬ ‫זכרונו‬ ,‫השכליות‬ ‫יכולותיו‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ויש‬ ‫יוזמה‬ ‫מגבירה‬ ‫אשר‬ ‫נחיתות‬ ‫כך‬ ‫עקב‬ ‫חש‬ ‫הוא‬ .‫נפגמו‬ ‫לבו‬ ‫ותשומת‬ ‫אך‬ ‫מולד‬ ‫שיהיה‬ ‫יכול‬ ‫הדיכאון‬ .‫המלנכוליה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ .‫החיים‬ ‫לקשיי‬ ‫תגובתי‬ ‫הינו‬ ‫לרוב‬
 8. 8. ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫לאתר‬ ‫כיצד‬ ‫ייאוש‬‫ויתור‬ ,‫תקווה‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫ביטויים‬ - .‫אפתיה‬ ,‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫העדר‬ ,‫כללי‬ ‫יתר‬ ‫פעילות‬‫שליטה‬ ‫וחוסר‬ ‫שקט‬ ‫חוסר‬ - ‫חוסר‬ ,‫התפרצויות‬ ,‫מהיר‬ ‫דיבור‬ ,‫עצמית‬ .‫ועוד‬ ‫הרלוונטי‬ ‫בנושא‬ ‫להתרכז‬ ‫יכולת‬ ‫נסיגה‬‫חוסר‬ ,‫אדישות‬ ,‫פעילות‬ ‫חוסר‬ - .‫ועוד‬ ‫הסתגרות‬ ,‫רגשי‬ ‫לגירוי‬ ‫רגישות‬
 9. 9. ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הינם‬ ‫בסטרס‬ ‫נתון‬ ‫אדם‬ ‫בהם‬ ‫מצבים‬ ‫מוכרים‬ ‫חיים‬ ‫מצבי‬‫מצבי‬ ‫באותם‬ ‫רק‬ ‫המדובר‬ ‫אין‬ . ‫חשיפה‬ ‫עקב‬ ‫הנגרמים‬ (‫)אקוטיים‬ ‫קיצוניים‬ ‫לחץ‬ ‫לתרחישי‬ ‫תגובות‬ ‫כמו‬ ,‫קיצוני‬ ‫טראומטי‬ ‫לאירוע‬ ‫וכיוצא‬ ‫פוגע‬ ‫באירוע‬ ‫נוכחות‬ ,‫טבע‬ ‫אסונות‬ ,‫קרב‬ ‫אירועים‬ ‫גם‬ ,‫וכך‬ ,‫נפוצים‬ ‫מצבים‬ ‫אלא‬ ,‫בזה‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫לשינוי‬ ‫גורמים‬ ‫נמוכה‬ ‫בעצימות‬ .‫אותם‬ ‫החווה‬ ‫של‬ ‫והפיזיולוגיות‬ ‫הרגשיות‬ ‫התגובות‬
 10. 10. ‫בעלי‬ ‫החיים‬ ‫אירועי‬ ‫חמשת‬ ‫מוצגים‬ ‫להלן‬ :‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫לדחק‬ ‫פוטנציאל‬ 1.‫זוג‬ ‫בן‬ ‫מות‬ . 2.‫גירושין‬ . 3.‫זוג‬ ‫מבן‬ ‫פרידה‬ . 4.‫מאסר‬ . 5.‫קרוב‬ ‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫מות‬ .
 11. 11. ...‫לחץ‬ ‫כמקור‬ ‫שגרה‬ ‫רבים‬ ‫משתנים‬ ‫מצבים‬ ‫כוללת‬ ,‫החיים‬ ‫שגרת‬ ‫כי‬ ,‫לראות‬ ‫נוכחנו‬ ‫באופן‬ ‫ומשתנה‬ ‫מושפעת‬ ‫אותם‬ ‫החווה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫תגובתו‬ ‫אשר‬ ‫והחשיפה‬ ‫הקרבה‬ ‫מידת‬ ,‫הזמן‬ ‫משך‬ ,‫עצמה‬ :‫כגון‬ ‫גורמים‬ ‫ע"י‬ ‫ניכר‬ ‫מיומנויות‬ ,‫אישיות‬ ‫מבנה‬ ,‫קודמים‬ ‫ניסיונות‬ ,‫הפתעה‬ ,‫אליהם‬ .‫ועוד‬ ‫התמודדות‬ ‫לחץ‬ ‫מצבי‬ ‫הינם‬ ‫מטבעם‬ ‫קונפליקטים‬‫בהם‬ ‫המצויים‬ ‫אשר‬ .‫עבורם‬ ‫מכרעת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫שהשפעתה‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫נדרשים‬ ,‫האישי‬ ,‫החברתי‬ ,‫הכלכלי‬ ‫במישור‬ ‫שתהיה‬ ‫יכול‬ ,‫ההשפעה‬ ‫דורשת‬ ‫קונפליקט‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫שהימצאות‬ ‫כך‬ ,‫ועוד‬ ‫התדמיתי‬ .‫כיאות‬ ‫עמו‬ ‫להתמודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫רבים‬ ‫משאבים‬
 12. 12. ‫הקונפליקט‬ ‫עוצמות‬ ‫הקונפליקט‬ ‫שעוצמת‬ ‫ככל‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ ‫תוצאותיו‬ ‫של‬ ‫וההשפעה‬ - ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ - ‫יותר‬ ‫מוחשי‬ ‫באופן‬ ‫לאדם‬ ‫ונוגעת‬ ‫מיידית‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הוא‬ ‫צריך‬ ‫כאשר‬ ,‫אז‬ ‫דווקא‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנפשיים‬ ‫משאביו‬ ,‫זה‬ ‫רגשי‬ ‫מצב‬ .‫מאד‬ ‫מועטים‬
 13. 13. ‫דחק‬ ‫במצבי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ,"‫התודעה‬ ‫על‬ ‫השליטה‬ ‫של‬ ‫"הפסיכולוגיה‬ ,‫במאמרו‬ ) ‫קניאל‬ ‫מתאר‬2001‫מי‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫המכשולים‬ ‫(את‬ .‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫לתפקד‬ ‫שמנסה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המשאבים‬ ‫חייבים‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫הוא‬ ‫לחץ‬ ‫"מצב‬ .‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫לדרישות‬ ‫ולהגיב‬ ‫להיענות‬ ‫האדם‬ ‫ובנפש‬ ‫בגוף‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫מבטא‬ "‫אדם‬ ‫"משאבי‬ ‫המושג‬ ....‫יחד‬ ‫גם‬ ‫מתנהל‬ ‫הסביבה‬ ‫דרישות‬ ‫ובין‬ ‫והנפש‬ ‫הגוף‬ ‫משאבי‬ ‫בין‬ .‫נכון‬ ‫איזון‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬ ‫מתאים‬ ‫דיאלוג‬
 14. 14. ‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬ ‫רבים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫משאביו‬ ‫שבו‬ ‫לחץ‬ ‫מהעדר‬ ‫שבו‬ ,‫מרבי‬ ‫לחץ‬ ‫מצב‬ ‫ועד‬ ‫הסביבה‬ ‫מדרישות‬ ‫העומדים‬ ‫המשאבים‬ ‫מן‬ ‫הסביבה‬ ‫דרישות‬ ‫גבוהות‬ ...‫האדם‬ ‫של‬ ‫לרשותו‬ ‫בתפיסתו‬ ‫הלחץ‬ ‫הרגשת‬ ‫תלויה‬ ‫שבהם‬ ‫מצבים‬ ‫ישנם‬ ....‫האדם‬ ‫של‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫האדם‬ ‫מתקשה‬ ‫כאלה‬ ‫במצבים‬ .‫כשלים‬ ‫על‬ ‫להעיד‬ ‫יכולות‬ ‫ותגובותיו‬ ‫שלו‬ ‫העיבוד‬
 15. 15. ‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬ ‫רגשי‬ ‫לחץ‬ ‫במצב‬ ‫הנתונים‬ ‫שאנשים‬ ‫הראו‬ ‫מחקרים‬ ‫לא‬ ,‫אישית‬ ,(‫)שחור-לבן‬ ‫קטגורית‬ ‫לחשיבה‬ ‫נוטים‬ ‫ומכוונת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫נטולת‬ (‫)מוחשית‬ ‫מופשטת‬ ‫כן‬ ‫ומתמשך‬ ‫מחריף‬ ‫הרגשי‬ ‫שהמצב‬ ‫ככל‬ .‫לפעולה‬ .‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫הללו‬ ‫ההתנהגויות‬ ‫מחוזקות‬
 16. 16. ‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫בין‬ ‫ונדירה‬ ‫רחבה‬ ‫הסכמה‬ ‫קיימת‬ ‫כעשרה‬ ‫האדם‬ ‫מפיק‬ ‫רגילים‬ ‫שבמצבים‬ ‫אבל‬ ‫שלו‬ ‫השכלי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מן‬ ‫אחוזים‬ ‫מאותם‬ ‫אחד‬ ‫פרומיל‬ ‫מפיק‬ ‫הוא‬ ‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫בהעלאת‬ ‫המתבטאת‬ ...‫אחוזים‬ ‫עשרה‬ ".‫לוגיים‬ ‫לכשלים‬ ‫הסתברות‬
 17. 17. ‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קשת‬ ‫הוא‬ -‫לחץ‬ ‫עובדות‬ ‫בין‬ ‫בהבחנה‬ ‫קושי‬ ‫ישנו‬ ‫לחץ‬ ‫מצבי‬ ‫בעת‬ ‫וכן‬ ,‫והערכות‬ ‫עובדות‬ ‫בין‬ ‫ובהבחנה‬ ‫רלוונטיות‬ .‫יתר‬ ‫הכללת‬ ‫בשל‬ ‫העמדות‬ ‫מוקצנות‬ ‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫הניסוחים‬ ,‫מתחזקת‬ ‫הקטגורית‬ ‫החשיבה‬ ,‫מצבים‬ ‫של‬ ‫רצף‬ ‫לזהות‬ ‫יותר‬ ‫וקשה‬ ‫דיכוטומיים‬ ‫הרצף‬ ‫לקצוות‬ ‫נתפס‬ ‫והדובר‬ ‫ועמדות‬ ‫אפשרויות‬ .‫בלבד‬
 18. 18. ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫הלחץ‬ ‫השפעת‬ ‫לחץ‬ ‫"אודות‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬‫רשימת‬ ‫מופיעה‬ " ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫הלחץ‬ ‫השפעת‬ ‫בשל‬ ‫מסתברות‬ ‫תוצאות‬ :‫ההחלטות‬ ‫החלטה‬ ‫לקבלת‬ ‫הסבירות‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שהלחץ‬ ‫ככל‬ .‫א‬ .‫עולה‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫סיכון‬ ‫בעלת‬ ‫מסובכת‬ ‫פעולה‬ ‫לבצע‬ ‫היכולת‬ ‫משבר‬ ‫במהלך‬ .‫ב‬ .‫פוחתת‬ ,‫לב‬ ‫ותשומת‬ ‫מיקוד‬ ‫הדורשת‬ ‫הסבירות‬ ‫גוברת‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שהלחץ‬ ‫ככל‬ .‫ג‬ .‫לאתגר‬ ‫הנכון‬ ‫כמענה‬ ,‫אלטרנטיבות‬ ‫בין‬ ‫פזיזה‬ ‫לבחירה‬
 19. 19. ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫הלחץ‬ ‫השפעת‬ ‫הפרט‬ ‫יכולת‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שהלחץ‬ ‫ככל‬ .‫ד‬ .‫יותר‬ ‫קטן‬ ,"‫"עמימות‬ ‫להכיל‬ ‫עיוות‬ ‫קיים‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שהלחץ‬ ‫ככל‬ .‫ה‬ ‫החלטות‬ ‫מתקבלות‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬ ‫האיום‬ ‫בתפיסת‬ .‫יותר‬ ‫גרועות‬ ‫התגובות‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שהלחץ‬ ‫ככל‬ .‫ו‬ ‫ניתוח‬ ‫יכולת‬ ‫ללא‬ ,‫בלבד‬ ‫הישרדותיות‬ ‫הופכות‬ ‫תוצאות‬ ‫מול‬ ‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ .‫טווח‬ ‫קצרות‬
 20. 20. ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫אינטגראלי‬ ‫חלק‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫היות‬ ‫למרות‬ ‫בחיסון‬ ‫הדוגלת‬ ‫תיאורטית‬ ‫גישה‬ ‫קיימת‬ ,‫האדם‬ ‫כישורי‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫במטרה‬ ‫דחק‬ ‫מצבי‬ ‫מפני‬ .‫אלה‬ ‫במצבים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫ההתמודדות‬ ‫מציע‬ ,"‫דחק‬ ‫מפני‬ ‫בחיסון‬ ‫"אימון‬ – ‫בספרו‬ ‫מייקנבאום‬1985‫לחץ‬ ‫מצבי‬ ‫בפני‬ ‫התמודדות‬ ‫דרך‬ ‫מפני‬ ‫לחיסון‬ ‫יעיל‬ ‫כאמצעי‬ ‫אימון‬ ‫מודל‬ ‫באמצעות‬ :‫המודל‬ ‫תמצית‬ ‫להלן‬ .‫אפשריים‬ ‫לחץ‬ ‫מצבי‬
 21. 21. "‫דחק‬ ‫מפני‬ ‫בחיסון‬ ‫"אימון‬ .‫לחץ‬ ‫של‬ ‫במצבים‬ ‫הכרה‬ .‫א‬ ‫אותן‬ ‫שגויות‬ ‫והתנהגויות‬ ‫למחשבות‬ ‫ומודעות‬ ‫איתור‬ .‫ב‬ .‫משבר‬ ‫בעת‬ ‫מאמצים‬ ‫אנו‬ ‫תוצאות‬ ,‫הבעיה‬ ‫הגדרת‬ :‫של‬ ‫באופן‬ "‫בעיות‬ ‫"פתרון‬ .‫ג‬ .‫ומשוב‬ ‫הערכה‬ ,‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ,‫צפויות‬ .‫עצמית‬ ‫ושליטה‬ ‫רגשות‬ ‫ניהול‬ ‫כלי‬ ‫פיתוח‬ .‫ד‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫שגויים‬ ‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬ ‫איתור‬ .‫ה‬ .‫התגובות‬ .‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫משימות‬ ‫תרגול‬ .‫ו‬ .‫לחץ‬ ‫למצבי‬ ‫ומודעות‬ ‫ידע‬ ‫רכישת‬ .‫ז‬
 22. 22. ‫ביבליוגרפיה‬ 1) '‫ש‬ ,‫קניאל‬ .2001.‫התודעה‬ ‫על‬ ‫השליטה‬ ‫של‬ ‫הפסיכולוגיה‬ .( ‫)פרקים‬1-5‫עמוד‬ ‫עד‬160.‫גן‬ ‫רמת‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫הוצאת‬ :‫גן‬ ‫רמת‬ .( 2.http://holistic-online.com/Stress/stress_decision-making.htm 3.Meichenbaum, D. ( Feb.1985) Stress inoculation training. John Wiley & Sons 4.http://stress.about.com/

×