Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 12 Cultura

Tema 3

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tema 12 Cultura

 1. 1. Tema 12 La Producció Audiovisual ● Joaquim Carreño Vilaró
 2. 2. Índex ● Guió literari ● Guió tècnic ● Storyboard ● Les fases de producció ● Els professionals
 3. 3. Guió Literari
 4. 4. Guió Literari ● És el tractament cinematogràfic, o tractament audiovisual, de l'argument. És essencial per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció.
 5. 5. Guió Literari ● És el que es realitza primer en qualsevol tipus de producció, la part que dóna forma a l'argument. ● Es divideix per seqüències, ordenades per el temps.
 6. 6. Guió Literari ● De les diferents seqüències es descriu allò que succeeix i el que podem escoltar (l'acció).
 7. 7. Guió Tècnic
 8. 8. Guió Tècnic ● És a partir del guió literari que es realitza el tècnic. ● És on es detallen els elements més tècnics com: moviments de càmera, diferents plans, banda sonora i comportament dels actors.
 9. 9. Guió Tècnic ● Els plans: cadascuna de les seqüencies del guió literari s'especificaran amb diferents plans.
 10. 10. Guió Tècnic ● La càmera: s'ha de precisar també el moviment de la càmera, el seu punt de vista.
 11. 11. Guió Tècnic ● L'acció: s'ha de desenvolupar en cadascun dels plans, és on es descriu el moviment del personatge en cada moment.
 12. 12. Guió Tècnic ● Banda sonora: s'inclou normalment en una columna a part, paral·lela a les especificacions dels plans.
 13. 13. Storyboard
 14. 14. Storyboard ● El guió tècnic té la màxima expressió en el Storyboard, per tant, diem que es la representació gràfica del guió.
 15. 15. Storyboard ● Consisteix en un conjunt de vinyetes que representen les seqüències i contenen anotacions tècniques al costat.
 16. 16. Les Fases de Producció
 17. 17. Fase de Preproducció ● Fase on es planifiquen els diferents guions i es busquen localitzacions per a rodar. També s'hi duu a terme el càsting i es preparen les infraestructures de llum i so (Pla de treball).
 18. 18. Fase de Preproducció ● Es desenvolupen les llistes de desgossaments, les llistes d'atrezzo (tot el vestuari, mobles, utencilis...), i per acabar, la preproducció inclou la contractació de tot el personal que intervindrà.
 19. 19. Fase de Producció ● És la fase de rodatge. És el moment de la posada en escena, de la direcció i de el paper dels actors. És on es posa a prova tota la planificacó.
 20. 20. Fase de Producció ● També inclou l'enregistrament, que es in es produeix la màxima comfluència d'equips, persones i recursos tècnics i humans.
 21. 21. Fase de Postproducció ● És el moment de l'edició de les imatges. A partir del material enregisdtrat durant la producció es determina el muntatge audiovisual.
 22. 22. Els Professionals
 23. 23. Els Professionals ● En qualsevol treball audiovisual es treballa en equip, on hi intervenen nombrosos professionals especialitzats.
 24. 24. Els Professionals ● L'entitat productora assigna un realitzador en el que li recauen les desicions tècniques.
 25. 25. Els Professionals ● L'escenògraf crea la posade en escena seguint els passos del realitzador i del productor.
 26. 26. Els Professionals ● Els guionistes parteixen de una idea i elaboren el text, que serea la base princpal de gravació.
 27. 27. Els Professionals ● La coordinació de mitjans humans i materials recau sobre l'equip de producció.
 28. 28. Els Professionals ● El treball en equip tècnic i artístic esta coordinat per l'ajudant del realitzador.
 29. 29. Els Professionals ● El responsable de la disciplina i organització del plató és el regidor.
 30. 30. Els Professionals ● El maquinista s'encarrega dels moviments de les grues o dels dispositius sobre els quals col·loca la càmera.
 31. 31. Els Professionals ● Els il·lumiadors dirigeixen controlen i distribueixen la llum per tal d'obtenir la màxima qualitat tècnica i expressiva.

×