Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Засідання робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо працевлаштування молоді28-29 вересня 2011р. <br />Мет...
Проект Закону <br />“Про взаємодію роботодавців та навчальних закладів щодо працевлаштування молоді”<br />
 Принципи:<br />Державна політика у сфері формування кваліфікованих кадрів та розвитку освітніх і наукових процесів має ба...
Контролюючий орган<br />МОНМС та МСП контролює взаємодію роботодавців і ВНЗ;<br />МОНМС зобов'язаний проводити за участю р...
Роботодавці та їх об'єднання мають право:<br />1.формувати адресні джерела фінансування та інвестиції для підготовки, пере...
4.брати участь в маркетингових дослідженнях навчальних закладів на ринку освітніх послуг та ринку праці, надавати допомогу...
Роботодавці зобов’язані: <br />1. підтримувати необхідний рівень якості підвищення кваліфікації кадрів підприємства з урах...
 Навчальний заклад має право: <br />Запрошувати інформацію у роботодавців щодо працевлаштованих випускників конкретного ВН...
Навчальний заклад зобов'язаний: <br />надавати якісні освітні послуги на рівні, визначеному спільно з роботодавцем;<br />з...
передбачати при укладанні угод (договорів) з роботодавцями про організацію та проведення усіх видів практик для учнів та с...
організовувати регулярне стажування педагогічних та науково-педагогічних кадрів на виробництві, сприяти підвищенню їх проф...
організовувати працевлаштування випускників навчальних закладів, створюючи спільно з роботодавцями бази даних про наявніст...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Результати засідання робочої групи МВАРТИ з питань покращення працевлаштування молоді

1,152 views

Published on

Нагадуємо, що 28-29 вересня 2011 року в столиці України м.Києві відбулося перше засідання представників молодіжного руху, спілок роботодавців, органів законодавчої та виконавчої влади, ЗМІ, експертів, на була створена робоча групу з питань покращення працевлаштування молоді. Темою засідання було обговорення та пошук шляхів до вирішення проблеми працевлаштування молоді крізь призму виконання передвиборчих програм парламентських політичних сил України. Ця була 3-тя зустріч в рамках програми залучення молоді до прийняття рішень «Краще разом!», яка реалізується національним комітетом ГК «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за вами спостерігає!» (у який входить ФРІ) за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. Проведення таких зустрічей покликане здійснити включення молоді в процес підготовки та прийняття державних рішень.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Результати засідання робочої групи МВАРТИ з питань покращення працевлаштування молоді

 1. 1. Засідання робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо працевлаштування молоді28-29 вересня 2011р. <br />Мета:<br /> <br />Розробити проект закону, завданнями якого є: зменшити кількість безробітних серед молоді, забезпечити реалізацію гарантованого державою права на працю та перше робоче місце для випускників навчальних закладів.<br />
 2. 2. Проект Закону <br />“Про взаємодію роботодавців та навчальних закладів щодо працевлаштування молоді”<br />
 3. 3.  Принципи:<br />Державна політика у сфері формування кваліфікованих кадрів та розвитку освітніх і наукових процесів має базуватися на принципах: <br />інноваційності процесів розвитку суспільства, науки і виробництва;<br />державного регулювання взаємовідносин навчальних закладів та роботодавців;<br />поєднання інтересів навчальних закладів та роботодавців;<br />стимулювання надання якісних освітніх послуг;<br />реалізації узгоджених підходів;<br />розвитку соціального партнерства роботодавців та навчальних закладів;<br />надання пільг та преференцій інвесторам у галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, розвитку наукових процесів;<br />реалізації системи безперервної освіти та навчання протягом життя;<br />спільної відповідальності роботодавців та навчальних закладів за результати підготовки кваліфікованих кадрів та впровадження наукових досліджень у практику.<br />
 4. 4. Контролюючий орган<br />МОНМС та МСП контролює взаємодію роботодавців і ВНЗ;<br />МОНМС зобов'язаний проводити за участю роботодавців моніторинг вимог роботодавців, якості освіти та працевлаштування випускників;<br />За участю об'єднань роботодавців МОНМС формує кількість місць державного замовлення у ВНЗ.<br />МОНМС спільно з ДСЗ повинно створити єдиний рейтинг вакансій.<br />
 5. 5. Роботодавці та їх об'єднання мають право:<br />1.формувати адресні джерела фінансування та інвестиції для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в навчальних закладах;<br />2.брати безпосередню участь у формуванні стандартів освіти та змісту освіти, вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Державного класифікатора професій та Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; укладати угоди (договори) з навчальними закладами на використання матеріальної бази підприємства для проведення професійно-практичної підготовки кадрів, стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів; <br />3.залучати педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів до корпоративного навчання кадрів на основі короткотермінових бізнес-програм;<br />
 6. 6. 4.брати участь в маркетингових дослідженнях навчальних закладів на ринку освітніх послуг та ринку праці, надавати допомогу та вносити пропозиції щодо узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці; брати участь у проведенні моніторингу якості освіти та працевлаштування випускників навчальних закладів, вносити пропозиції щодо формування обсягів і структури підготовки за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, професіями, напрямами, спеціальностями з урахуванням специфіки регіону та необхідності інноваційного розвитку підприємства; розробляти критерії ефективності системи підготовки та перепідготовки кадрів;<br />5.брати участь у визначенні пріоритетних напрямків наукових досліджень навчальних закладів, наукових проектах і програмах; впроваджувати адресну підготовку кадрів, створювати нові робочі місця для працевлаштування випускників навчальних закладів.<br />6.сприяти регулярному стажуванню педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів на виробництві; залучати провідних фахівців підприємств, установ і організацій для проведення теоретичних і практичних занять в навчальних закладах та організації професійно-практичної підготовки учнів і студентів навчальних закладів на виробництві; <br />
 7. 7. Роботодавці зобов’язані: <br />1. підтримувати необхідний рівень якості підвищення кваліфікації кадрів підприємства з урахуванням вимог існуючого виробництва, перспектив його розвитку; <br />2. створювати умови для професійного росту, самореалізації працівників в умовах ринкової економіки на основі підвищення мотивації до праці, використання новітніх програм, засобів і технологій навчання; <br />3. здійснювати у навчальних закладах підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації персоналу підприємства на підставі угод (договорів) з навчальним закладом і фізичною особою, яка перебуває в трудових відносинах або не перебуває у таких з роботодавцем;<br />
 8. 8.  Навчальний заклад має право: <br />Запрошувати інформацію у роботодавців щодо працевлаштованих випускників конкретного ВНЗ;<br />
 9. 9. Навчальний заклад зобов'язаний: <br />надавати якісні освітні послуги на рівні, визначеному спільно з роботодавцем;<br />зобовязаний гарантувати проходження практики усім студентам денної форми навчання;<br />зобовязані створити рейтинги успішності студентів за кожний семестр та загальний, за час навчання, який є загальнодоступним на офіційному сайті закладу;<br />забезпечувати високий рівень безперервної практичної підготовки, створювати умови для професійного розвитку й професійної самореалізації студентів та випускників;<br />
 10. 10. передбачати при укладанні угод (договорів) з роботодавцями про організацію та проведення усіх видів практик для учнів та студентів виконання студентами дипломних проектів, спрямованих на розв'язання реальних фінансових, організаційних, економічних, технічних та технологічних проблем підприємства;<br />ініціювати укладання угод (договорів) з роботодавцем на підготовку перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, проведення науково-дослідних дослідно-конструкторських і технологічних робіт та консалтингових послуг; <br />включати представників роботодавців та органів студентського самоврядування та студ.профспілок до складу Наглядової ради вищого навчального закладу для реалізації соціального партнерства у галузі вищої освіти і науки;<br />
 11. 11. організовувати регулярне стажування педагогічних та науково-педагогічних кадрів на виробництві, сприяти підвищенню їх професійного рівня;<br />залучати провідних фахівців підприємств, організацій, установ для проведення теоретичних та практичних занять в навчальному закладі; надавати додаткові освітні послуги з професійної орієнтації, технологій ефективного працевлаштування й психологічної підтримки з метою ефективного рішення питання зайнятості;<br />
 12. 12. організовувати працевлаштування випускників навчальних закладів, створюючи спільно з роботодавцями бази даних про наявність вакантних місць на ринку праці, інформаційно-довідкові служби тощо; надавати консалтингові та наукові послуги роботодавцям;<br />залучати роботодавців до розробки програм наукових досліджень, використовувати науковий та виробничий потенціал роботодавців для спільного виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт.<br />

×