Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Проект Закону  України  Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом
Принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>Визнання забезпечення молоді житлом пріоритетом діяльності...
Пріоритети державної підтримки молоді у забезпеченні житлом  <ul><li>розроблення, затвердження та виконання Загальнодержа...
Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом  <ul><li>надання пільгових довгострокових кредитів на будівництв...
Критерії щодо надання державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Вимоги до молоді </li></ul><ul><li>Громадян...
Основні органи уповноважені на надання підтримки молоді у забезпеченні житлом  <ul><li>Верховна Рада України </li></ul><u...
Формування складу Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення  молоді житлом <ul><li>Громад...
Завдання Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення  молоді житлом <ul><li>підготовка проп...
Подальший розвиток нормативно-правового забезпечення державної підтримки молоді у житловій сфері  <ul><li>Затвердження Ка...
Прогнозовані наслідки прийняття проекту Закону України “ Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом“ <...
Дякуємо за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентація законопроекту "Про особливості підтримки забезпечення молоді житлом"

1,137 views

Published on

Презентація законопроекту "Про особливості підтримки забезпечення молоді житлом"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація законопроекту "Про особливості підтримки забезпечення молоді житлом"

 1. 1. Проект Закону України Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом
 2. 2. Принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>Визнання забезпечення молоді житлом пріоритетом діяльності держави </li></ul><ul><li>Доступність інформації та прозорість механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>Етапність задоволення житлової проблеми молодих громадян відповідно до Загальнодержавної та регіональних програм </li></ul><ul><li>Цільове, адресне та разове використання державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>Диференційний підхід до визначення можливості та способів поліпшення житлових умов молоді в залежності від майнового стану молодих сімей та наявності дітей </li></ul>
 3. 3. Пріоритети державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та аналогічних регіональних програм </li></ul><ul><li>створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молоді </li></ul><ul><li>запровадження механізму участі молоді, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла для молоді </li></ul><ul><li>розвиток системи молодіжних житлово-будівельних кооперативів </li></ul><ul><li>створення необхідних умов для спорудження житла молодими сім'ями </li></ul><ul><li>передбачення різних форм участі молоді в організації будівництва житла </li></ul><ul><li>забезпечення масового будівництва якісного та недорогого житла, зокрема через розвиток малоповерхового будівництва </li></ul><ul><li>здійснення будівництва житла із застосуванням новітніх технологій на основі типових проектів із використанням місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва </li></ul>
 4. 4. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів </li></ul><ul><li>іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних та залучених коштів Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву </li></ul><ul><li>сприяння створенню молодіжних житлово-будівельних кооперативів </li></ul><ul><li>надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла </li></ul><ul><li>надання державної підтримки для будівництва або придбання житла </li></ul><ul><li>надання житла в оренду без права його викупу </li></ul><ul><li>податкові пільги для суб’єктів господарювання , які здійснюють будівництво житла для молоді </li></ul>
 5. 5. Критерії щодо надання державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Вимоги до молоді </li></ul><ul><li>Громадянство України </li></ul><ul><li>Вік від 18 до 35 років включно </li></ul><ul><li>* наявність дітей збільшує обсяг деяких видів державної підтримки у забезпеченні житлом </li></ul><ul><li>Нормативи житла </li></ul><ul><li>Максимальна площа житла , на яку надається державна підтримка - 21 м 2 загально ї площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 м 2 на сім'ю </li></ul><ul><li>Для розрахунку обсягу державної підтримки, вартість 1 м 2 загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості будівництва 1 м 2 житла, щорічно встановленої Кабінетом Міністрів України для кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя окремо </li></ul>
 6. 6. Основні органи уповноважені на надання підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Верховна Рада України </li></ul><ul><li>Кабінет Міністрів України </li></ul><ul><li>Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України </li></ul><ul><li>Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» </li></ul><ul><li>Органи місцевого самоврядування </li></ul>Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом – особливий орган громадського контролю за реалізацією законодавства щодо забезпечення молоді житлом
 7. 7. Формування складу Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом <ul><li>Громадська рада формується за принципом рівного представництва від вказаних у схемі органів </li></ul>Спільний представницький орган профспілок та профспілкових об’єднань Громадські організації, діяльність яких спрямована на забезпечення молоді житлом Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Місцеві органи влади Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом Спільний представницький орган роботодавців на національному рівні
 8. 8. Завдання Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом <ul><li>підготовка пропозиції по формуванню та проведенню державної політики з питань забезпечення молоді житлом, визначення способів, форм та етапів її реалізації </li></ul><ul><li>підготовка пропозицій по визначенню основних напрямків вдосконалення законодавства України в сфері забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>здійснення громадського контролю за врахуванням у державному бюджеті на відповідний рік коштів на фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>громадський контроль за формуванням та здійсненням публічного рейтингового відбору молодих громадян – кандидатів на отримання державної підтримки для забезпечення молоді житлом </li></ul>
 9. 9. Подальший розвиток нормативно-правового забезпечення державної підтримки молоді у житловій сфері <ul><li>Затвердження Кабінетом Міністрів України Державної програми забезпечення молоді житлом на 2012-2015 роки </li></ul><ul><li>Прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму забезпечення молоді житлом на 2015-2020 роки » </li></ul><ul><li>Прийняття регіональних програм забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>Врахування у Законах України про бюджет на відповідні роки, норм щодо виділення коштів на заходи з реалізації механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul>
 10. 10. Прогнозовані наслідки прийняття проекту Закону України “ Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом“ <ul><li>покращення житлових умов молоді та загальне поліпшення життєвого рівня молодих громадян </li></ul><ul><li>зростання обсягів будівництва та економічне зростання пов’язаних з будівництвом галузей виробництва, збільшення податкових надходжень </li></ul><ul><li>підвищення зайнятості населення та його платоспроможності </li></ul><ul><li>залучення позабюджетних коштів до фінансування житлового будівництва </li></ul><ul><li>зміцнення соціальної стабільності в суспільстві, </li></ul><ul><li>збільшення народжуваності дітей та поліпшення демографічної ситуації </li></ul>
 11. 11. Дякуємо за увагу!

×