Utbildningar L24

888 views

Published on

Presentation av Learnit24 och utbildningarna

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utbildningar L24

  1. 1. Skolutveckling med elevdatorerLearnit24s erbjudandeI samband med införande av så kallade ”en-till-en” datorer i hela kommuner eller specifikaskolor erbjuder Learnit24 stöd och utbildning för lärare och skolledning. Learnit24 harutbildat och drivit skolutveckling med elevdatorer på ett 120-tal skolor i landet och bidragittill att lärare såsom Anna Karlsson, Kara Barker och Roger Lister vunnit svenska ocheuropeiska ”Innovativa lärarpriset” för sina framgångar med pedagogik kopplad till IT-användning.Learnit24 bidrar till en utveckling på skolorna som är inspirerad av IT, men drivs avpedagogiken. Kärnan i Learnit24s verksamhet är utbildningspaket för skolledare och lärare.Vissa utbildningarna är speciellt riktade till skolledare och till särskilt utvalda lärare (såkallade nyckelpersoner/kollegahandledare). Utbildningspaketet innehåller ocksåinspirationsföreläsningar och workshops riktade till samtliga lärare på den aktuella skolan,samt nätverksträffar med lärare och skolledare på andra skolor i landet.Utbildningsinsatserna fördelas i regel över två år, men kan också förläggas över ett år.På Learnit24 arbetar pedagoger och skolledare som har lång och gedigen erfarenhet avinförande av datorer i undersvisningen.Utbildning skolledareSkolledarna utbildas under 4 heldagar, 2+2 dagar, kring temat skolutveckling medelevdatorer. Utbildningstillfällena behandlar orientering i IT-utveckling för skola,processledning med IT-stöd, coaching, rådgivning och strategier för att leda skola och lärarei förändringsarbete. Learnit24 och den aktuella skolan/kommunen kommer gemensamtöverens om datum för de olika utbildningstillfällena.Utbildning kollegahandledare/nyckelpersonerKollegahandledare/nyckelpersoner, d v s av kommunen alternativt skolorna utvalda lärare(”lärpiloter”), utbildas under 4 heldagar, 2+2 dagar. Utbildningen behandlar lektionsdesignmed hjälp av IT och med stöd av SAMR-modellen samt coaching, rådgivning och orientering1
  2. 2. kring IT och utbildning. Kommunen alternativt skolan och Learnit24 kommer gemensamtöverens om datum för de olika utbildningstillfällena.WorkshopsUnder perioden genomförs ett överenskommet antal workshops för lärarna i grupper omca 20 personer. Workshops syftar till att ämnesvis ge lärarna utbildning i digitalaklassrumsverktyg – verktyg som också praktiseras vid utbildningstillfället. Workshopsgenomförs samtidigt för samtliga lärare på plats hos den aktuella kommunen/skolan.Kommunen alternativt skolorna och Learnit24 kommer gemensamt överens om datum förutbildningarna.InspirationsföreläsningarUnder perioden genomförs ett överenskommet antal inspirationsföreläsningar för lärarnapå temat ”Datorn som pedagogiskt verktyg”. Varje inspirationsföreläsning genomförs underen heldag. Målgruppen för inspirationsföreläsningarna är all pedagogisk personal. Degenomförs på plats hos den aktuella kommunen/skolan. Gemensamt med Learnit24kommer skolan/kommunen överens om datum för de olika föreläsningarna.NätverksträffarLearnit24 anordnar nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med andra skolor i liknandeprojekt inom Sverige. Skolorna ges möjlighet att delta på nätverksträffar vid 4 tillfällenunder en tvåårsperiod. Nätverksträffarna hålls på olika håll i landet.UtvärderingVarje utbildningstillfälle utvärderas av Learnit24, och kvaliteten på lärarnas pedagogiskaanvändning av IT utvärderas årligen på varje skola med hjälp av PILSR/ITL-metoden.Learnit24 assisterar skolorna i detta och i tolkningen av resultaten.Plats för utbildningarnaAlla utbildningar genomförs hos den aktuella kommunen/skolan alternativt i Learnit24slokaler i Stockholm eller på annan plats i landet.Uppstart och kontaktpersonerProjektet startas under en överenskommen månad. Planeringen av aktiviteterna startasomedelbart efter avtalstecknande. För att underlätta kommunikation utser Learnit24 enkundansvarig kontaktperson. Kommunen alternativt skolan utser likaså en kontaktperson.ReskostnaderI det av Learnit24 offererade priset ingår de eventuella res- och logikostnaderna somuppstår för Learnit24s personal i samband med genomförande av utbildningarna.Kommunen altenativt skolan står själv för eventuella kostnader för resa och logi för denegna personalen vid nätverksträffar eller andra aktiviteter utanför den egnakommunen/skolan.2
  3. 3. PrisPris lämnas som ett totalpris och inkludera samtliga åtaganden enligt denna beskrivningoch i den omfattning som överenskommits. Fakturerings- eller andra administrativaavgifter tillkommer inte. Eventuella kostnader för förbrukningsmaterial, kopiering etceteraingår. Fakturering sker kvartalsvis efter genomförda aktiviteter.Sammanfattning införandestödUtbildning skolledare: 4 heldagar Fördelade på 2 tillf. (2+2 dagar)Utbildning nyckelpersoner: 4 heldagar Fördelade på 2 tillf. (2+2 dagar)Workshops: Överensk. antal halvdagar Ca 20 lärare per gruppInspirationsföreläsning: Överensk. antal heldagar Samtliga lärare & skolledareNätverksträffar: 4 tillfällen Fritt antal deltagareUtvärdering ITL: 1 gång per år och skola 1 gång per år och skolaOm Learnit24Vårt oberoendeLearnit24 är Sveriges största oberoende utbildningskonsult för den pedagogiskaanvändningen av datorer och internet i skolan. Företaget är fristående och inte bundet tillvare sig datortillverkare eller programleverantörer. Det gör oss unika på den svenskamarknaden för införandestöd till skolor. Utbildningarna görs oberoende av datormodelloch operativsystem och utgår från det som är bäst för eleven, läraren och pedagogiken.Framgången med datorer i skolan sitter inte i hårdvaran. Den sitter i pedagogiken: i elev-och lärarkraftenVåra utbildareVåra utbildare brinner för den förändringsprocess i skolan, i vilken man flyttar fokus till deförmågor och kompetenser som bland annat av FN och OECD definierats som nödvändiga iframtidens samhälle. Ibland kallade 21st Century Skills. Alla utbildare är kommer från skolaoch har som lärare eller skolledare lett ett pedagogiskt införande av elevdatorer. De är nogautvalda utifrån sina framgångar med att oberoende av tillverkare och datormodellframgångsrikt designa IT-stödd pedagogik i klassrummet.Utbildningarna bygger på forskningUtbildning skolledareUtbildningen för skolledare bygger på professor Michael Fullans idéer och metoder kringledarskap, skolutveckling och hur man bäst leder människor i ett förändringsarbete, somhan beskriver i t ex ”The Six Secrets of Change”. Den bygger också på John West-Burnhams ”7 Principles for Effective Learning”, som definierar lärandet i ett sammanhangdär IT är ett viktigt hjälpmedel. Skolledarna utbildas till att effektivt och framgångsrikt ledaoch driva det pedagogiska införandet av IT i sin skola.3
  4. 4. Utbildning kollegahandledare/nyckelpersonerDenna utbildning bygger på professor Les Foltos idéer om kollegahandledning – peercoaching – som metod för kunskapsspridning i en skola eller organisation. Les Foltos ärgrundare av Kollega coach-akademin. Akademin har rönt stor internationelluppmärksamhet för sina effektiva metoder att skapa ”färjor mellan isolerade öar”, d v slärarande kollegor emellan, på företag och i skolor. I den delen av utbildningen som berörlektionsupplägg och lärarande med IT-stöd är utgångspunkten Ruben Puenteduras SAMR-modell. Med hänvisning till den diskuteras skillnaderna mellan ett förstärkt respektive ettomdefinierat lärande med hjälp av IT. Kollegahandledarna/nyckelpersonerna utbildas tillcoacher och till att bli drivande på skolan vad gäller att designa lektionsupplägg och lärandemed stöd av IT.Workshops och inspirationsföreläsningarDessa utbildningar, som riktar sig till alla lärare på skolan, baseras till sitt innehåll på detpedagogiska användandet av IT. Fokus ligger på att demonstrera IT-verktyg i ettlektionssammanhang, inte på funktionsträning i olika programvaror. I huvudsakdemonstreras verktyg som läraren har lätt att ta till sig och direkt kan börja använda iklassrummet. Peter Gärdenfors idéer kring hur IT-stödd pedagogik kan driva elevernas inremotivation till lärande, och Gärdenfors förslag kring hur det icke-formaliserade lärandetsmöjligheter kan bejakas med IT, används som bärande idéer kring vilken workshops ochföresläsningar byggs. Hans idéer finns beskrivna i t ex ”Lusten att förstå: om lärande påmänniskans villkor”.KontaktLearnit24 ägs av VRE Education AB. Charlotte Alkeborn är VD för båda bolagen. VREEducation AB och Learnit24 säljer inte hårdvara eller IT-system för skola, men har ett närasamarbete Atea AB, som är Sveriges ledande leverantör av datorer och IT-infrastruktur förskola. För mer information kontakta Learnit24s representanter eller någon av de regionalaåterförsäljarna på Atea.Learnit24Bo Kristoffersson bo.kristoffersson@learnit24.se 070 - 545 88 19Anna Hävner anna.havner@learnit24.se 0704- 67 60 89Charlotte Alkeborn charlotte.alkeborn@vre.se 0709-50 08 22Återförsäljare ATEAStockholm martin.bergström@atea.se 073 - 543 04 30 mario.krestallica@atea.se fredrika.garberg@atea.se 08 - 522 530 06 petter.andersson@atea.se 08 - 522 530 82 anders.ornberg@atea.se 08 – 4774876Gävle rikard.boberg@atea.se 070 - 324 90 86Umeå linda.rudin@atea.se 070 - 321 98 34Malmö marcus.hansson@atea.se 070 - 637 01 77 ted.kato@atea.se 070 - 938 63 87 sven.alriksson@atea.se 046 – 16 34 894
  5. 5. Göteborg bjorn.nyhus@atea.se mats.olsson@atea.seKarlstad mikael.silvander@atea.se 054 - 29 39 78Linköping fredrik.stenstrom@atea.se 070 - 340 75 63Växjö rikard.claar@atea.se 072 - 201 93 555

×