K6. Parallel Between Design For Sufficiency And Sustainable Design

968 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • ความพิเศษวัดประจำรัชกาลที่ ๔วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1] ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน เช่นที่สุโขทัย สวรรคโลก พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดสลัก เป็นวัดนิพพานาราม และเปลี่ยนเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ แต่ต่อมามีพระราชดำริว่า ในกรุงเทพฯ ยังไม่มีวัดมหาธาตุ จึงเปลี่ยนชื่อวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดมหาธาตุ และพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะวัดเลียบ ต่อมา ได้นามว่า วัดราชบูรณะ ยังคงขาดแต่วัดราชประดิษฐ์เท่านั้น จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี และเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเพื่อที่พระองค์เองและ เจ้านาย ข้าราชการ ที่จะไปทำบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายใกล้พระบรมมหาราชวังได้ สะดวก วัดราชประดิษฐ์จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้น เพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้ เพราะวัดอื่น ๆ ของฝ่ายธรรมยุติเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกายวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟของหลวงโดยก่อสร้างใน พ.ศ. 2407 เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ ราชทานนามว่า “วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม” เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนเป็น “วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม” เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐานหลักศิลา ซึ่งเป็นสีมามีจารึกคาถาบาลี และภาษาไทย ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์รวม 10 หลัก ปรากฏในประกาศเมื่อ พ.ศ. 2411 เรื่องประกาศให้เรียกนามวัดราชประดิษฐ์ให้ถูกว่า มีผู้เรียกวัดราชประดิษฐ์ว่า วัดราชบัณฑิต วัดทรงประดิษฐ์ ไม่ถูกต้องกับที่พระราชทานนามไว้ จึงทรงกำชับว่า ให้เรียกชื่อวัดว่า “วัดราชประดิษฐ์” หรือ “วัดราชประดิษฐ์สถิตย์มหาสีมาราม” หลังจากทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ทรงอาราธนาพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว ป.๙) หรือสามเณรสา ผู้สอบเปรียญ ๙ ประโยคได้ขณะเป็นสามเณร เป็นสามเณรนาคหลวง สายเปรียญธรรม รูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพ.ศ. 2408 ปีฉลู ทรงกระทำการสมโภชทั้งเจ้าอาวาสและวัดใหม่เป็นเวลา 3 วันวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของข้าราชการ รัชกาลที่ 4 ทรงขอซื้อที่เพื่อสร้างวัดธรรมยุติกนิกาย เมื่อ พ.ศ. 2407 เพื่อสำหรับเจ้านาย ข้าราชการ ฝ่ายหน้า-ใน ได้บำเพ็ญกุศลสะดวกขึ้น เพราะใกล้พระบรมมหาราชวัง ในพระวิหารหลวงมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธี 12 เดือน ที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้วาดไว้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าชม เช่น ปาสาณเจดีย์, ปรางค์ขอม, หอพระจอม, หอไตร ฯลฯ และเพราะด้วยธรรมยุติกนิกายนั้นเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เขตสังฆาวาสนั้นจึงห้ามสตรีผ่านเข้าออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน<number>
 • ความพิเศษวัดประจำรัชกาลที่ ๔วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1] ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน เช่นที่สุโขทัย สวรรคโลก พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดสลัก เป็นวัดนิพพานาราม และเปลี่ยนเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ แต่ต่อมามีพระราชดำริว่า ในกรุงเทพฯ ยังไม่มีวัดมหาธาตุ จึงเปลี่ยนชื่อวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดมหาธาตุ และพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะวัดเลียบ ต่อมา ได้นามว่า วัดราชบูรณะ ยังคงขาดแต่วัดราชประดิษฐ์เท่านั้น จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี และเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเพื่อที่พระองค์เองและ เจ้านาย ข้าราชการ ที่จะไปทำบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายใกล้พระบรมมหาราชวังได้ สะดวก วัดราชประดิษฐ์จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้น เพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้ เพราะวัดอื่น ๆ ของฝ่ายธรรมยุติเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกายวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟของหลวงโดยก่อสร้างใน พ.ศ. 2407 เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ ราชทานนามว่า “วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม” เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนเป็น “วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม” เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐานหลักศิลา ซึ่งเป็นสีมามีจารึกคาถาบาลี และภาษาไทย ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์รวม 10 หลัก ปรากฏในประกาศเมื่อ พ.ศ. 2411 เรื่องประกาศให้เรียกนามวัดราชประดิษฐ์ให้ถูกว่า มีผู้เรียกวัดราชประดิษฐ์ว่า วัดราชบัณฑิต วัดทรงประดิษฐ์ ไม่ถูกต้องกับที่พระราชทานนามไว้ จึงทรงกำชับว่า ให้เรียกชื่อวัดว่า “วัดราชประดิษฐ์” หรือ “วัดราชประดิษฐ์สถิตย์มหาสีมาราม” หลังจากทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ทรงอาราธนาพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว ป.๙) หรือสามเณรสา ผู้สอบเปรียญ ๙ ประโยคได้ขณะเป็นสามเณร เป็นสามเณรนาคหลวง สายเปรียญธรรม รูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพ.ศ. 2408 ปีฉลู ทรงกระทำการสมโภชทั้งเจ้าอาวาสและวัดใหม่เป็นเวลา 3 วันวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของข้าราชการ รัชกาลที่ 4 ทรงขอซื้อที่เพื่อสร้างวัดธรรมยุติกนิกาย เมื่อ พ.ศ. 2407 เพื่อสำหรับเจ้านาย ข้าราชการ ฝ่ายหน้า-ใน ได้บำเพ็ญกุศลสะดวกขึ้น เพราะใกล้พระบรมมหาราชวัง ในพระวิหารหลวงมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธี 12 เดือน ที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้วาดไว้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าชม เช่น ปาสาณเจดีย์, ปรางค์ขอม, หอพระจอม, หอไตร ฯลฯ และเพราะด้วยธรรมยุติกนิกายนั้นเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เขตสังฆาวาสนั้นจึงห้ามสตรีผ่านเข้าออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน<number>
 • N. Thongpakde, “Thailand’s Economic Development and the Philosophy of Sufficiency Economy,” Unpublished.Fig. The three rings represent the three principles, which aremoderation, reasonableness and self-immunity. Theknowledge and morality content are two necessary conditionsto achieve the three main principles. The knowledge conditionrequires thorough study of all available information andexperience in order to make prudent decisions. The moralitycondition stresses integrity, trustworthiness, honesty and thehard-work of individuals. By practicing Sufficiency Economy,people would live in harmony and with security in asustainable society and environment; and they would be ableto tolerate and cope with all kinds of malign impacts ofglobalization.<number>
 • <number>
 • Realization of self competency:ประกอบธุรกิจเฉพาะด้านที่ชำนาญเท่านั้น หรือสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิม Moderate expansionการเจริญเติบโตอย่างพอเพียง ศักยภาพของคน ต้นทุน และวัตถุดิบRealization of site potential:Chumphon is very lucky to have such a prosperous geography, so if tourism is to be developed systematically in the right path Chumphon will sustain and retain its prosperity through time. true happiness of our workers:understand the real need of what our people and community want; with sufficiency economy in place, we began to truly understand and witness true happiness of our workers. By following the principle of \"giving\" underlined in 'Our loss is our gain' philosophy, which has been the turning point of the whole operation and result in a positive working environment. This path of development is called 'Um Choo (supportive)', as the first priority is to increase the general happiness of the workers so that it could lead to working effectively. The core of this strategy is to give with a pure heart and expect nothing in return.'our economy‘ProjectThe workers here are mostly farmers who cannot afford to compete with cost. Natural agriculture will resolve this problem, where you can plant and sell the products within the community under the project so called'our economy'. This way they are able to continue their main carrier and provide service during their free time to increase wages, increasing the prospect of being service minded.respect for all things living and non-livingDr. Suraphon Sudara, who have advocated strongly for the past 20 years that for sustainable development to work and benefit to all, people must have respect for all things living and non-living.Play + Learn = Plearn Both the Agriculture Foundation and the Sufficiency Economy Institution have supported the establishment of learning center to all people. The birth of Plearn center have occurred (Play + Learn = Plearn). More than 3500 individuals from various organizations both private, public and agriculture had taken interest in training the course in working under the Plearn strategy. Nowadays, the project has expanded the network to non-chemical fertilizer to many communities like: example in the text..Organic network:Keaw-Tom-Home group of 7 upper North Eastern provinces, under the coordination of Mr. Phanya Puliwakin, Phunmiraktammachart Centre, project manager. At present the purchase of rice in preferred cost is consumed in hotel and selling to customers that use the services and members of organic network. The Plearn Center has its own small rice mill and is currently expanding the capacity to producing and packing the organic grain. We also own a fertilizer house as a result of increasing husk and bran. The center is approaching the level 3 of His Majesty the King Sufficiency Economy Theory whereby a financial supportive network is formed to render financial help when needed. Preserving of local plants Rice farmers group Ban Bang-Son, Amphur Pathiu, Chumphon province, the land that gave the origin of Yellow Pathiu Rice grain, one of the most popular rice gains in Thailand, is vanishing from the weakening culture of rice as a result of decreased pricing, the overwhelm of mono crop culture. An attempt has been made to preserve and cherish the Yellow Pathiu rice grain organic agriculture by using the following strategies: Farmer supportersInviting customers move their lunching place into the field, listening to country music, eat from coconut shell, eat chicken, vegetables, curry. Time spending is around 1-2 hours. Promote Local wisdom & IndegeniousPhunmiraktammachart Centre has linked with farmers of Chumphon and Esan (north east) in order for them to meet up and join in the Kwan Kaw ceremony. Mr. Thongmor Jamjang, rice guru of Sriprajan Suphanburi has given the original yellow pathiu rice to the Chumphon farmers in the project 'Pathiu rice returns home', transforming this year's paddy field becoming once again filled with yellow pathiu rice. It is proud to hear that all the rice has been sold out even before the production has yet reached its full capacity. Nowadays, there have been many studies on this Um-Choo (supportive) economic pattern at Masters and Doctorial level in a real context. We believe that this form of natural giving and sharing culture would become a door way to overcome capitalism.Serve different target groupเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดลูกค้า ให้สัมผัสวิถีชนบท, provide various kind of acttivities to Serve different target group, such as: experience of rural lifestyle such as farming, plouting, harvesting<number>
 • On Site Water TreatmentThe first implementation of environmentally friendly systems at Chumphon cabana is the water treatment facilities (Sub-Terra System). Specifically, the use of bacterial colonies, as well as plants to clean wastewater created from laundry, kitchen use, and general disposal of liquids. This process involves 4 stages: 1 bacterial stage 2 plants 3 enzymes 4 Earth filtrationForest water source protection group linkage Corresponding with the king's holistic development approach by, starting with little steps, which can then lead towards bigger prospects in the future. In order to preserve the water and forest people must learn to appreciate what they have by passing it through the likes of children. Plearn Centre has joined hand in hand with environmental activist Mr. Pongsa Chunam, head of Pa-Toh environmental and water source protection unit, set up a joint development project under the concept of \"from mountain through great ocean\" through an education scheme that helps the young to understand good water management of how forest, dam, vetiver, mountain irrigation working together. Under the project 'people live, forest alive' we will learn how people can benefit from and liveOrganic Recycling and the Production of Fertilizer Chumphon cabana resort has an on-sight treatment facility for all organic waste employing bacteria and enzymes as decomposition catalysts. With the by-products of this process, we produce a highly concentrated liquid form of fertilizer from the compost of all organic food and waste by-products of our kitchen. As we do not wish to waste any useful materials that can be put either into the production of food or into the maintenance of a healthy environment, we contribute all of our fertilizer toward the promotion of organic agriculture in our community.Low Impact Construction Practices The Cabana used interlocking bricks to bypass the need for wood frames and supports in the construction of its two large main guest buildings. What we have done is to build these buildings using these interlocking bricks so that no wood scaffolding was needed in their construction saving the wood for the forests.\"Water Cooled\" Room conditioning The fourth application of environmentally friendly technology is actually something we here at the Cabana are pioneering. We are currently researching \"water-cooled\" walls in our rooms in order to completely eradicate the need for electrically powered air-conditioning systems. This approach is proving low-tech, low-maintenance, efficient and energy preserving. Community Development The most comprehensive environmental policy must incorporate the community and its interests in order to find a measure of balance between humans needs and actions on the one hand, and the preservation of a healthy natural environment on the other. We are therefore currently engaged with local farmers in a direct purchasing, organic production scenario. We have convinced farmers to convert their lands to an organic only production regime and have guaranteed them market values for their produce. This produce we buy directly from them for use in our kitchens here at the Cabana. In doing so we believe we provide a superior, healthy and ethically conscientious service to our guests while at the same time promoting local organic agriculture. In this practice we have helped local farmers to become more self-reliant in so far as they avoid selling to agents who then resell their product to urban markets at a greatly exaggerated profit margin. \"NO Development\" Beachfront Policy While other Beaches have almost universally been overrun with jet-skis and deck chairs, we have come into agreement with the Thung Wua Laen Beach community to completely prohibit all kinds of motorized water transport beyond transport purposes. As well, our beaches are by policy free from deckchairs, recliners and all forms of furniture. In this sense we desire to maintain a \"pristine\" beach, and a view of the horizon dedicated to the beauty of the blue. Coastal Run-Off Water Traps and Erosion Inhibiting Vines Road construction in Thailand has traditionally made use of local resources and the Chumphon area soils are rich in clay. Unfortunately, the beach road leading into the Cabana grounds runs within about 100 meters of the beachfront and was laid over a thick layer of clay rich earth. Over the years we noticed a gradual \"leaching\" of the clay onto the beach. In response to this situation we have built large \"water traps\", where we have been able to, to trap ground water exposed to the clay and prevent it from flowing out and leaching into the beach. In combination with these measures, we have laid down a layer of thick vines on the upper reaches of the shoreline to slow down the natural erosion of the sand beach during monsoon periods. Conclusion:The Cabana and You The Cabana continues to try and innovate in areas related to the interwoven ecological and social wellbeing of its surroundings. We have often gained from the expertise and experiences of our guests and warmly invite you to approach us with your ideas in our common commitment to the betterment of our world. In realizing these ideals, we hope to take the tourism industry in a different direction, one which will preserve and enrich our beaches and forests without sacrificing the well being and integrity of the communities which have made them a favored destination for Thais and tourists alike. <number>
 • \"from mountain through great ocean\"Forest water source protection group linkage Corresponding with the king's holistic development approach by, starting with little steps, which can then lead towards bigger prospects in the future. In order to preserve the water and forest people must learn to appreciate what they have by passing it through the likes of children. Plearn Centre has joined hand in hand with environmental activist Mr. Pongsa Chunam, head of Pa-Toh environmental and water source protection unit, set up a joint development project under the concept of \"from mountain through great ocean\" through an education scheme that helps the young to understand good water management of how forest, dam, vetiver, mountain irrigation working together. 'people live, forest alive' Under the project 'people live, forest alive' we will learn how people can benefit from and live harmoniously with the nature.Waste and water managementThe word \"through\" signifies water passage from the forest water source to the sea, passing through farming, paddy field and surrounding neighborhood. The Plearn center is a place that aim to take good care of the environment; eliminating any garbage and rotten water with the careful planning. The environmental management within the hotel is aimed to be a \"workable model\" that is learned and used by others this could be a small example that can be expanded into a larger community, especially in Bangkok. This fits into the concept of leading by example to reach the full capacity of effectiveness.CONCLUSIONGet to know the geography and the people. At present many education providers start to take interest in this approach and see a great benefit to instill the principle in the education curriculum. It is our hope that when all of us develop a good understanding of ourselves, our natural environment and learn how to respect our nature, then existing problems will be diminishing and balanced and sustainable development will take place<number>
 • K6. Parallel Between Design For Sufficiency And Sustainable Design

  1. 1. course subject: Design for Sufficiency Economy open learning resource: K6. Parallel Between Design for Sufficiency and sustainable design contributors: Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Faculty of Architecture / THAILAND Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  2. 2. Design for Sufficiency: (in Medium Enterprise Level) Chumphon Cabana Resort & Diving Center as example • The benefit of the Sufficiency approach to agriculture are not limited to village communities only, it can also be applied to business sector as well. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  3. 3. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  4. 4. Chumphon Cabana Resort in the Past Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  5. 5. Chumphon Cabana resort and scuba diving center, established in 1982 on the beautiful and peaceful Thung Wua Laen Beach, Saplee district, Amphur Pathiu, Chumphon. From the geography situated between two seas of the gulf of Thailand and Andaman. Chumphon will take advantage from its location with fresh air, great weather, rich soils, water and plentiful forest. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  6. 6. Chumphon Cabana Resort Today’s environment Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  7. 7. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  8. 8. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  9. 9. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  10. 10. The Chumphon Cabana Resort • In the crisis of 1997, this resort of the east coast of Thailand suffered financial difficulties. the owner have started to adopt the Sufficiency Economy approach as a guide to management and planning within the resort. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  11. 11. Sufficiency Application Reasonableness • Understand the real needs and wants of workers and community • Operate project “Um Choo” (Supportive) to increase the general happiness of the workers so that it could lead to working effectively Moderation • Plant and sell the products within the community under the project called “our economy” • Utilize existing local made products instead of buying from markets. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  12. 12. Self-Immunity • Develop employees’ skills through hands-on experience in organic farming for instance plant rice, making organic fertilizer and animal feed from husk • Hiring local employees to strengthen the community Employees and people in the community are The productions Successful Pride & responsible for being used at the operation (profit ownership the production of resort for both resort gained through fresh farm goods/ and community this process products Reinforce workers to feel responsible to create high quality product for betterment of the resort and the community Sustainable cycle at Chomphon Cabana Resort Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  13. 13. Knowledge • Knowledge sharing between owner and employees • Use Plearn , active learning strategy • Promote the application of the Sufficiency Economy for business sector. Morality • During the financial crisis the owner did not flat off any employee but support each other and get through the crisis • Follow the principle of “giving” underlined in “Our loss is our gain” philosophy. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  14. 14. • The owner began to plant rice, vegetable, flowers and fruit trees on land within the resort. She experimented with making organic fertilizer from hotel waste and other materials in order to improve the quality of soil without the cost of chemicals. She planted a local variety of rice and install rice mill. The husk was used in making fertilizer and animal feed. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  15. 15. “our economy” project • As the resort’s land was not enough to supply all its needs, the owner got the cooperation of surrounding villages to supply the shortage. Gradually the idea of Sufficiency Economy Philosophy was accepted community-wide. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  16. 16. The Birth of Plearn ( Play + Learn = Plearn ) • After the Birth of Plearn ( Play + Learn = Plearn ), both the Agriculture foundation and the Sufficiency Economy Institution have supported the establishment of this learning center to all people. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  17. 17. The Birth of Plearn ( Play + Learn = Plearn ) • The birth of Plearn center have occurred (Play + Learn = Plearn). More than 3500 individuals from various organizations both private, public and agriculture had taken interest in training the course in working under the Plearn strategy. Nowadays, the project has expanded the network to non-chemical fertilizer to many communities. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  18. 18. 'Um Choo (supportive)' • Operate project “Um Choo” (Supportive) to increase the general happiness of the workers so that it could lead to working effectively. The core of this strategy is to give with a pure heart and expect nothing in return. It is important to look out for one another Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  19. 19. 'Pathiu rice returns home' Chumphon province, the land that gave the origin of Yellow Pathiu Rice grain, one of the most popular rice gains in Thailand, is vanishing from the weakening culture of rice as a result of decreased pricing, the overwhelm of mono crop culture. An attempt has been made to preserve and cherish the Yellow Pathiu rice grain organic agriculture Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  20. 20. quot;from mountain through great ocean“ project an education scheme that helps the young to understand good water management of how forest, dam, vetiver, mountain irrigation working together. Under the project 'people live, forest alive' we will learn how people can benefit from and live harmoniously with the nature 4 aspects are the aim; 1. ‘Let the forest grow in human’ 2.Water management 3.Soil improvement through natural means 4.To grow and make good use from forest. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  21. 21. “The great ocean” Project Chumphon Cabana's diving lessons also asserts in on looking after the water resources and teaching the rules on how to behave in and on water. Places not to invade, where and when to keep quiet not disturbing others, etc. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  22. 22. Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Design Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  23. 23. Sustainability in Thailand ? Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  24. 24. Recycle, Reuse, Reduce, Repair, Re-whatever… We’ve been doing it for a very long time (The concept was embedded in out way of life, even though we were not realizing it) Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  25. 25. In 1864? I’ve got 1 example, with historical evidence to prove it !!! Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  26. 26. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร In the beginning, the ground of this temple was resident area for the King Mongkut’s officers. Later, in 1864 the King bought the land and built a royal temple. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  27. 27. But because the soil was very soft and unsuitable for construction, the King then announced that he require aids from his people to fill the ground with their old jars. He gather the old jar by arranging a performance and ask people to bring jars to use as seats and tickets to the play. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  28. 28. The Suficiency Economy : the middle path “Sufficiency ” entails 3 components: moderation, reasonableness, and requirement for a self- immunity system, i.e. able to cope with shocks from Reasonableness internal and external changes. •Two underlying conditions are necessary to achieve Self-immunity ‘Sufficiency:’’ knowledge and morality. For knowledge conditions, Sufficiency Economy requires breadth and thoroughness in planning, and carefulness in applying knowledge and in Application of knowledge implementation of those plans. (Knowledge, wisdom, prudence) For moral/ethical criteria, Sufficiency Economy enforces the conditions that people are to possess honesty and integrity, while conducting their lives with perseverance, harmlessness and generosity. Harmony Security Sustainability (in people’s life, economic and social condition and the environment in the context of globalization) As the promise of future, Sufficiency Economy ensures balance and readiness to Shield the people and the country from internal shocks cope with fast/extensive changes with Material impact Cultural impact Social impact Environment respect to materials, society, environment, al impact and culture. Shield the people and the country from external shocks As a paradigm shift, Sufficiency Economy arises against the backdrop of globalization driven integration of the Globalisation and its impact world and the pace of technological- cultural-social changes. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  29. 29. Sufficiency Sustainable Knowledge Morality Moderation Environmental - Planet หลักความพอประมาณ Socio-ethical --People Reasonable Economical --Profit ความมีเหตุผลมีผล Self Immunity ภูมิคมกัน ุ Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  30. 30. Using Chum Phone Canaba Resort as example Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  31. 31. Projects / actions Realization of self competency Realization of site potential Moderate expansion Knowledge Morality True happiness of our workers Moderation Environmental หลักความพอ Respect for all things living and Planet ประมาณ non-living ‘Our Economy‘Project Socio-ethical Reasonable People Play + Learn = Plearn ความมีเหตุผลมี ผล Organic network Economical Preserving of local plants Profit Self Immunity ภูมิคมกัน ุ “Farmer supporters” Promote Local wisdom & Indegenious Serve different target group Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  32. 32. Projects / actions On Site Water Treatment Organic Recycling and Knowledge Morality the Production of Fertilizer Moderation หลักความพอ Low Impact Construction Environmental ประมาณ Practices Planet quot;Water Cooledquot; Room Reasonable conditioning Socio-ethical ความมีเหตุผลมี People ผล Community Development quot;NO Developmentquot; Economical Self Immunity Beachfront Policy Profit ภูมิคมกัน ุ Coastal Run-Off Water Traps and Erosion Inhibiting Vines Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  33. 33. Projects / actions Knowledge Morality Moderation หลักความพอ ประมาณ ‘From Mountain through Environmental - great Ocean’ Planet Reasonable ‘People live, forest alive' Socio-ethical -- ความมีเหตุผลมี ผล People Waste and water management Economical Self Immunity --Profit ภูมิคมกัน ุ Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  34. 34. Sufficiency economy’s way of thinking: Evaluate the situation with due consideration and prudence prior to creating solutions. The emerging solutions should in lines with causes and effects of the analysed problems or crisis, in order for one to adapt to internal and external changes. It focuses on people-centered and sustainable path towards human development. Sufficiency economy must be considered as a means, not the end result by itself. Sufficiency economy provides guides to appropriate way of living and behaving. SDO approaches: Evaluate existing available solutions, then use check list and guidelines questions to redesign and create new solutions improving from the existing solutions. SDO provide guides to possible improved solutions that more sustainable than the existing ones. DfS approaches: Design for Sustainable on the other hand, is working in contribution to sustainable developments in terms of People, Planet and Profit. Assistant Professor Sompit Moi Fusakul / Praoranuj Siridej King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Faculty of Architecture/ Thailand
  35. 35. References: • http://www.sufficiencyeconomy.org/en/ • http://www.geocities.com/RainForest/Vines/1701/kingm3.htm • http://www.soho-properties.com/otop.php • http://www.thairice.org/eng/king/Chitralada_Project.htm • www.sufficiencyeconomy.com • www.cabana.co.th

  ×