Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect toplita Workshop

955 views

Published on

Tema finala in cadrul Proiectului Biblioteca prinde viata

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proiect toplita Workshop

  1. 1. Proiectul serbării - carnaval: “ Amintirile orașului meu,Toplița ” Aura Dvoracic
  2. 2. Unde ? și Cine ? <ul><li>În orașele mici și în comune. </li></ul><ul><li>Participă toate categoriile de vârstă și socio-profesionale din comunitate grupate în funcție de: </li></ul><ul><ul><li>preocupări, </li></ul></ul><ul><ul><li>necesități, </li></ul></ul><ul><ul><li>posibilități culturale și creative. </li></ul></ul><ul><li>Fiecare grup participă întru totul autonom și liber la conceperea unui segment din proiect. </li></ul>
  3. 3. Obiectivele proiectului: <ul><li>Crearea coeziunii sociale la nivelul comunității </li></ul><ul><li>Consolidarea sentimentului colectiv de identitate </li></ul><ul><li>Cercetarea trecutului istoric și a valorilor culturale </li></ul><ul><li>Animarea propriu-zisă a locuitorilor comunității toplițene </li></ul>
  4. 4. Fazele proiectului <ul><li>Cercetarea istoriei localității și a traiului cotidian de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, prin folosirea </li></ul><ul><ul><li>arhivei, </li></ul></ul><ul><ul><li>a literaturii, dar mai ales </li></ul></ul><ul><ul><li>prin intervievarea vârstnicilor. </li></ul></ul><ul><li>Desfășurarea carnavalului. </li></ul>
  5. 5. Activitățile proiectului <ul><li>Realizarea expoziției de documentare culturologică (exponate și documente). </li></ul><ul><li>Realizarea a 3 spectacole de teatru pe teme diferite: </li></ul><ul><ul><li>viața femeii; </li></ul></ul><ul><ul><li>apariția fabricii (degradarea lumii rurale și construirea societății industriale); </li></ul></ul><ul><ul><li>legenda populară locală, jucată ca spectacol de păpuși pentru copii. </li></ul></ul><ul><li>Realizarea unui spectacol de interpretare a muzicii populare tradiționale. </li></ul><ul><li>Realizarea carnavalului Pregătirea pentru participare a întregii populații. </li></ul>

×