Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Prezentacija (1).pptx

  1. Медии Съдържание в контекста на издателското дело, изкуството и комуникациите се нарича всяка информация насочена към краен потребител или публика, както и свързаните с нея изживявания.[1] Съдържанието е „нещо, което може да се съобщи чрез някакво средство за масова информация (медия) като реч, писменост или някое от изкуствата“.[2] Съдържанието може да се достави по различни начини, включително книги, периодика, кино, театрални представления, радио, телевизия, музикални записи, Интернет.
  2. Медии Поради лесния достъп на потребителя съдържанието в Интернет нараства взривообразно, защото всеки има възможност да го създава. Това води до възникване на специфични проблеми, например по отношение на интелектуалната собственост. Различните wебсайтове имат различни условия на ползване и различни политики спрямо съдържанието. Например при Facebook условието на лиценза над съдържанието е „не-ексклузивно, прехвърлимо, освободено от такси, безвъзмездно и в световен мащаб“. При Twitter е: „в световен мащаб, освободено от такси, не-ексклузивно с подлицензионни права“. При Instagram е: „не-ексклузивно, напълно платено и освободено от такси, с възможност за прехвърляне, с подлицензионни права и в световен мащаб“
  3. Медии Социални медии са технологично опосредствани среди за общуване, както и термин, който се отнася до уеб-базираните и мобилни технологии, които биват създавани и са използвани, за комуникация, споделяне на лични снимки, файлове или медийно съдържание, превръщайки комуникацията в интерактивен диалог. Те помагат както на отделните индивиди, така и социални групи, а и компании да комуникират и ги използват, за да споделят мнения, опит, виждания и всякаква друга информация помежду си. Социалните медии могат да бъдат в различни форми: текст, изображения, аудио и видео записи. Популярни социални медии са Facebook, twitter, блоговете, дискусионни форуми, подкастите, уики- приложения, социални мрежи за споделяне на снимки и видео, както и такива за слушане на музика.
  4. Медии Има различни медийни организации, като SEEMO (Медийната организация на Югоизточна Европа), чийто генерален секретар Оливер Вуйович. Преувеличени или лъжливи новини в медиите се наричат вестник патица.
Advertisement