Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Mediji prezentacija.ppt

 1. Mediji
 2. Neki primeri medija
 3. Što su to mediji? Mediji su kompleksni pojam koji označava sustave javnog informiranja, koji služe za raspršivanje (diseminaciju) vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Već dugo vremena mediji nisu samo posrednici koji prenose neki sadržaj, već su zapravo oformili vlastitu socijalnu sredinu i postali dio našeg vlastitog prirodno-umjetnog okruženja. Oni su prijatelji, neprijatelji, obožavani, omraženi... o njima pričamo kao da su ljudi, dajemo im nadimke; oni nas uznemiravaju, ljute, prema njima smo pristojni... Od njih očekujemo jako puno, prenose nam neko znanje, predstavljaju zabavu.
 4. Vrste medija Medije možemo podeliti u dve grupe: 1. po načinu prenošenja informacija 2. po vrsti informacije koju nam prenose
 5. Mediji po načinu prenošenja informacija Po toj podeli razlikujemo nekoliko glavnih podela kao što su:  radio  televizija  novine,časopisi i druge tiskovine  internet
 6.  RADIO - danas je star oko 80 godina! Počeo je s velikim uzbuđenjem, groznicom i ogromnim očekivanjima. Kao sredstvo komunikacije, radio ima povijesni značaj. U Hrvatskoj danas ima manji broj nacionalnih, ali i veliki broj lokalni radio postaja (oko 130). Broj radio-prijemnika u kućanstvima dostigao je gotovo razinu saturacije (90%), a i u automobilima je sve prisutniji (68% kućanstava posjeduje automobil). Približno oko 60% populacije redoviti su slušatelji radiopostaja
 7. Mediji po vrsti informacija koje prenose: Što se tiče medija po vrsti informacija mogli bi informacije podeliti u nekoliko većih celina: •dnevne informacije •političke novosti •sportske vijesti •vesti iz kulture •vesti o poznatima •ostalo
 8. •TELEVIZIJA-njena povijest je nešto bolje utemeljena u našim osobnim sjećanjima (barem onih malo starijih). Prva je slika poslana iz Njemačke još 1952. godine. Dakle, televizija je prevalila pola stoljeća. Tada se emitirala tek koji sat na dan a danas je popunila svih 24 sata . Televizija je bila i ostala područje kontraverzi; ponekad ju se hvali kao “prozor u svijet”, a ponekad je zlo, koje “sistematski laže o svemu što se zaista zbiva u stvarnom svijetu”. Bezbroj studija je napisano o direktnim i indirektnim posljedicama izloženosti televizijskom programu. Nedvojbeno, prednost televizije je u vizualnoj prezentaciji (slika, riječ, glazba, atmosfera...).
 9. MEDIJI I DRUŠTVO Svakako najvažnije pitanje je utjecaja medija na društvo. Dominantna paradigma bila je teorija ograničenih efekata koja započinje Lazarsfeldovim istraživanja o utjecaju radija 1930-tih godina. Osnovna postavka ove paradigme jest da je efekt medija u kratkom roku ograničen i određen selektivnošću publike i inter-personalnim odnosima. Fokus interesa bio je na istraživanju sposobnosti masovnih medija ( u to doba tisak, radio,film)da utječu na odluke ljudi. Utjecaj medija istraživao se u kontekstu izbornih ili marketinških kampanja koje su bile usmjerene na izazivanje određene akcije npr. glasovanja za određenu opciju ili kupovinu određenih proizvoda. Efekt medija koji se proučavao usmjeren je na određenu aktivnost i kratkoročan je te usmjeren na određenu akciju. Dobiveni rezultati potvrdili su hipotezu da je utjecaj medija ograničen i to na primarne društvene grupe. Iz ovih istraživanja proizašla je teza da se društvena grupa pojavljuje i kao izvor informacija i kao selektor.
 10. Internet Posebno dobro odražava ukupni razvoj u svijetu medija (od pohrane medija, preko transmisije medija i dalje do interakrivnog medija). Unatrag svega nekoliko godina svjedoci smo strahovitih promjena u načinu na koji se koristi, a može se očekivati još više. Internet omogućava neviđeno ako razumijemo “umjetnost “ elektroničke intrige. Premda razvoj interneta u Hrvatskoj ide sporije no što bi mi to željeli, svjedoci smo vrijednih pomaka. S početkom 2003., godine u 34% kućanstava nalazilo se PC/računalo a oko 26% ih je opremljeno priključkom za internet. Gledano na ukupnu populaciju (10 do 74 g.) njih oko 18% se tada koristilo internetom. Ipak, ohrabruje najnoviji podatak prema kojem je ove jeseni došlo do rasta opremljenosti kućanstava trajnim dobrima, pa tako sada 48% kućanstava ima računalo (prijenosno – 7% i stolno – 46%) i oko 35% ima osiguran pristup na Internet.
 11. Kraj Prezentaciju napravili: Mihajlo Gligorov Andrej Kirilov Nikola Postolov Milovan Stancev
Advertisement