Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

medii.pptx

  1. МЕДИЯ Бояна Зарева и Боян Зарев
  2. Средство за масова информация, също средство за масово осведомяване, масмедия или само медия, е термин, който е използван да означи като клас частта от медиите, насочени към широката аудитория. Терминът масмедия е въведен в употреба през 1920-те години с откриването на националните радиомрежи и излизането на многотиражните вестници и списания.
  3. Основните видове средства за масова информация са: •традиционните печатни издания – като книгите и периодичните издания (научни сборници, алманаси и пр.); •печатните медии – вестниците и списанията, •електронните медии – радиото (радио каналите) и телевизията (ТВ каналите), информационните агенции, Интернет (интернет изданията, блоговете) и др.
  4. Фотографията също може да бъде включена в последната група поради това, че в случая тя е средство за визуално представяне на материалите.
  5. Интернет медиите са в състояние да постигнат масово осведомяване сами по себе си поради многото услуги, които предлагат. Поради тази причина много масови медии днес вече имат присъствие и в интернет, като по този начин се постига по-лесна достъпност. Външната заобикаляща ни среда също може да представлява форма за масово осведомяване, посредством поставени билбордове, табели, плакати. Формите на публични срещи, митинги и събирания също могат да се разглеждат като форма на средствата за масова информация
  6. В продължение на дълго време традиционните медии – наричани понякога „четвъртата власт“, по аналогия на трите традиционни власти на демокрацията (законодателна, изпълнителна и съдебна), са били съюзници на гражданите при оспорването на правителствените политики, които са неблагоприятни за хората. Въпреки това, в речта си пред Световния социален форум, преведен в Порто Алегре, Бразилия през 2003г., Игнасио Рамонет – журналист и университетски преподавател, заяви, че след като бяха поети от транснационални компании, конвенционалните медии се превърнаха във враг: власт да използват и потискат хората, а не да ги защитават.1 Някои хора наричат интернет петата власт, тъй като той все по- силно се конкурира с традиционните медии, като повдига въпроси и служи като наблюдател , и като осигурява нов канал за организиране на граждански дейности. Нарастналата сила на медиите, особено на интернет, могат да послужат за повишаване на информираността и обучение с участие и за подобряване на достъпа до информация, но могат да представляват и непосредствена опасност. Те могат да стимулират емпатията и глобалния активизъм, свързан с правата на човека, но могат да предизвикат и риск от насаждане на омраза, стереотипи и дезинформация. Децата и младите хора са изключително уязвими от онлайн рисковете.
Advertisement