Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правовий статус суб'єктів підприємницької діяльності

516 views

Published on

Правовий статус суб'єктів підприємницької діяльності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Правовий статус суб'єктів підприємницької діяльності

 1. 1. Суб’єкти господарської діяльності – ч. 1 ст. 55 Господарського кодексу України Це - - учасники господарських відносин; - здійснюють господарську діяльність; - реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків); - мають відокремлене майно; - несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
 2. 2. Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) (доктрина)Це: -учасники господарських відносин; -здійснюють підприємницьку діяльність; -реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків); -мають відокремлене майно; -несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
 3. 3. Ознаки СПД є учасниками господарських (підприємницьких) відносин; безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність; мають господарську компетенцію (сукупність прав та обов’язків); мають відокремлене майно; відповідають за своїми зобов’язаннями в межах свого майна (крім випадків, передбачених законодавством).
 4. 4. Правовий статус СПД Це: - сукупність економічних, організаційних та юридичних ознак учасника відносин; - у сфері господарювання; - встановлених у законодавстві (закріплених в іншій правовій формі); - дозволяють індивідуалізувати його шляхом виділення з-поміж інших осіб – суб’єктів правовідносин; - і кваліфікувати як СПД.
 5. 5. Елементи правового статусу СПД Права та обов’язки (компетенція) Мета СПД Вид і організаційна (організаційно-правова) форма Порядок утворення (набуття статусу) і державної реєстрації Правовий режим майна Юридична відповідальність  Порядок припинення (втрати статусу)
 6. 6. За організаційною формою Господарські організації Фізичні особи- підприємці
 7. 7. Залежно від кількості працівників та доходів Суб’єкти малого підприємництва: Фізособи-підприємці (ФОП) та юридичні особи (ЮО) з кількістю працюючих до 50 осіб та річним доходом до 10млн.євро Суб’єкти великого підприємництва: ЮО з кількістю працюючих більше 250 та річним доходом більше 50 млн. євро Суб’єкти середнього підприємництва: інші ЮО та ФОП Суб’єкти мікропідпр-ва: ФОП та ЮО з кількістю працюючих до 10 чол. та річним доходом до 2 млн.євро
 8. 8. Залежно від форми власності (і відповідно сектора економіки) СПД державного сектора економіки: -СПД, що діють на основі лише державної власності; - СПД, державна частка в СК яких більше 50%; -СПД, державна частка в СК яких забезпечує право вирішального впливу (ч. 2 ст. 22 ГКУ) СПД комунального сектора економіки: -СПД, що діють на основі лише комунальної власності; - СПД, комунальна частка в СК яких більше 50%; -СПД, комунальна частка в СК яких забезпечує право вирішального впливу (ч. 2 ст. 24 ГКУ) СПД приватного сектора економіки
 9. 9. Класифікація підприємств згідно Цивільного кодексу України (ЦКУ) юридичні особи приватного права (створюються на підставі установчих документів) юридичні особи публічного права (створюються розпорядчим актом органу державної влади, місцевого самоврядування) Залежно від порядку їх створення:
 10. 10. Класифікація підприємств згідно ЦКУ Залежно від організаційно-правової форми: товариства: - підприємницькі (господарські товариства і виробничі кооперативи) -непідприємницькі; установи; інші форми, встановлені законом
 11. 11. Класифікація підприємств згідно Господарського кодексу України (ГКУ) Залежно від форми власності, на базі якої вони функціонують : комунальні; державні; колективні; приватні; змішані (функціонують на базі 2 і більше форм власності).
 12. 12. Класифікація підприємств згідно ГКУ Залежно від способу утворення: унітарні корпоративні Залежно від участі іноземного елемента в створенні підприємства: підприємства з іноземними інвестиціями (частка іноземної не менше 10%); іноземне підприємство (100% іноземної частки).
 13. 13. Господарські товариства (ГТ) Це: - юридична особа; - статутний (складений) капітал поділений на частки між учасниками (ст.113 ЦКУ). Це: - підприємства або інші суб’єкти господарювання; - створені юридичними особами та/або громадянами; - шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства; - з метою одержання прибутку (ст.79 ГКУ, ст.1 ЗУ «Про господарські товариства»).
 14. 14. Нормативне регулювання: § 1 гл.8 ЦК, гл.9 ГК, ЗУ «Про господарські товариства», ЗУ «Про АТ», ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», нормативні акти НКЦПФР, ФДМУ, ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» (набирає чинності 17.06.2018) Господарські товариства (ГТ)
 15. 15. Види господарських товариства
 16. 16. Відповідальність учасників ГТ - у ТОВ – тільки в межах вартості свого внеску до СК; - в АТ – тільки в межах вартості своїх акцій; - у ТДВ – крім вартості свого внеску ще і додатковим майном у розмірі, визначеному Статутом; - у повному товаристві - всім своїм майном; - у командитному товаристві – залежно від статусу учасника: повні учасники - всім своїм майном, вкладники – лише в межах внеску до СК. Виняток із правила: учасники можуть притягатися до відповідальності за зобов’язаннями ГТ у разі їх недобросовісних дій – напрацьоване країнами загального права правило “підняття корпоративної вуалі” (“piercing/lifting the

×