Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Виконавче провадження в Україні

528 views

Published on

Виконавче провадження в Україні

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Виконавче провадження в Україні

 1. 1. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Підготувала: студентка 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Бізнес-адміністрування», КНЕУ, Кулик Оксана Андріївна
 2. 2. Правове регулювання виконавчого провадження:  Закон України «Про виконавче провадження»  Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»  Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»  Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»  Кодекси (зокрема, розділи 5-7 Господарського процесуального кодексу України, розділи 6, 7, 9 Цивільного процесуального кодексу України, розділ 4 Кодексу адміністративного судочинства України)  Інші закони та підзаконні нормативно-правові акти
 3. 3. Виконавчі документи:  Виконавчі листи та накази судів;  Ухвали, постанови судів;  Виконавчі написи нотаріусів;  Посвідчення комісій по трудових спорах;  Постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;  Рішення Національного банку України та інших державних органів;  Рішення Європейського суду з прав людини  Інші (Перелік - ст. 3 ЗУ «Про виконавче провадження»)
 4. 4. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання виконавчих документів Приватні виконавці Інші органи (н-д, органи казначейства) Органи державної виконавчої служби (державні виконавці)
 5. 5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання крім: - посвідчення комісій по трудових спорах – протягом 3 місяців ; - виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган – протягом 3 місяців; - виконавчі документи про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо - протягом усього періоду, на який присуджені платежі. протягом 3 років
 6. 6. Сторони виконавчого провадження Стягувач Боржник фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення
 7. 7. Єдиний реєстр боржників це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
 8. 8. Правонаступництво у виконавчому провадженні  У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив. Виконавець виносить постанову про зміну сторони виконавчого провадження.  У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.
 9. 9. Початок примусового виконання виконавчих документів Стягувач подає органу (посадовій особі), яка здійснює примусове виконання:  оригінал виконавчого документа;  заяву про примусове виконання;  квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.* * ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачає випадки звільнення від сплати авансового внеску
 10. 10. Заходи примусового виконання звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем інші заходи примусового характеру, передбачені ЗУ «Про виконавче провадження»
 11. 11. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), сторони мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення. Рішення про розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені цим рішенням. Н-д, згідно ст.331 ГПК України, вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім’ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо. Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.
 12. 12. Підстави для зупинення вчинення виконавчих дій, закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу Зупинення Закінчення Повернення o затвердження судом мирової угоди, укладеної сторонами у процесі виконання рішення; o припинення юридичної особи - сторони виконавчого провадження; o визнання боржника банкрутом; o фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом; o письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, o у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення; o стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення; o у результаті вжитих виконавцем заходів неможливо встановити особу боржника, з’ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання, перебування боржника - фізичної особи o порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника; o надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення; o затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство; o проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період
 13. 13. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби Сторони можуть подати скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця до:  суду, який видав виконавчий документ;  відповідного адміністративного суду;  начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;  до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня. 1. Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. 2. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.
 14. 14. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!

×