Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання

1,336 views

Published on

Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання

 1. 1. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Виконала: студенка 3 курсу, Спеціальності 6601/2 Воскобойник Тетяна
 2. 2. Обов’язковою умовою здійснення господарської діяльності є державна реєстрація суб’єктів господарювання ( ч. 1 ст. 58 Господарського Кодексу України). Відсутність даної умови викликає притягнення до адміністративної (ст. 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), а, у деяких випадках, і до кримінальної відповідальності (ст. 205 Кримінального Кодексу України Фіктивне підприємство, ст.205-1 Кримінального Кодексу України Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб- підприємців).
 3. 3. ДЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ Державна реєстрація проводиться суб’єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування в межах областей, міста Києва, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України.
 4. 4. ДЕ МОЖНА ПОБАЧИТИ СПИСОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 5. 5.  Державна реєстрація здійснюється державною мовою.  Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.  Реєстрація заяв та документів в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі.  Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.
 6. 6. ОРІЄНТОВНА СХЕМА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ПІДПРИЄМСТВА)
 7. 7. ОБОВ’ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ 1. Заповнена реєстраційна картка: - реєстраційна картка (Форма 1) - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи або реєстраційна картка (Форма 2) - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення. Довідково: У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена. 2. Рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи(примірник оригіналу, ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) - протокол загальних чи установчих зборів засновників або рішення засновника. 3. Два примірники установчих документів: - статут (або положення, або засновницький договір) прошивається, пронумеровується та підписується засновником (засновниками) або уповноваженими особами. Довідково: статут не подається при створенні юридичної особи на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. В реєстраційній картці проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ. 4. Документ про внесення плати за державну реєстрацію 5. Документ про сплату власником внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності
 8. 8. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА
 9. 9. НАКАЗ 18.11.2016 № 3268/5
 10. 10. ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ 1.Документ, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо)- якщо документи подаються представником. 2. Документ про надання земельної ділянки у власність або в оренду - для створення фермерського господарства. Це може бути: - копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю; - копія Державного акта на право постійного користування землею засновником; - копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. 3. Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку -якщо засновником є іноземна юридична особа. 4. Передавальний акт - для створення юридичної особи у результаті злиття, приєднання або перетворення. 5. Розподільчий баланс - для створення юридичної особи у результаті поділу або виділу. 6. Копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання -для створення юридичної особи, яка може займати монопольне становище на ринку.
 11. 11. СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Законодавство вимагає подання лише таких документів:  реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи;  довідка або її копія про включення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;  документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію;  для особи, яка досягла 16 років, а не повноліття, має додаватися нотаріально засвідчена письмова згода батьків, усиновлювачів, опікунів .
 12. 12. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження документів, передбачених цим Законом(стаття 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців").
 13. 13. РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ один примірник оригіналу установчих документів та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік (стаття 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань").
 14. 14. ДОКУМЕНТ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
 15. 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:  Наказ 09.02.2016 №359/5 Про затвердження порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємств та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи [Електронний ресурс]// Офіціальний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16  Наказ 18.11.2016 №3268/5 Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємств та громадських формувань [Електронний ресурс]// Офіціальний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16  Департамент державної реєстрації та нотаріату [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/9572ee293d443ecabe00e6ea 2e8d9824/derzhavna_reestraciya_yurydychnoyi_osoby/
 16. 16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×