Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Захист економічної конкуренції (правові аспекти)

773 views

Published on

Захист економічної конкуренції (правові аспекти)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Захист економічної конкуренції (правові аспекти)

 1. 1. Підготували студенти групи ЕМБ-503: Нагорний Станіслав, Науменко Олександр, Співак Анастасія, Томіна Анастасія
 2. 2.  Господарський кодекс України від 16.01.2003  ЗУ «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001  ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993  ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996  інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих законів
 3. 3. Глава 3 «Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції»  визначені загальні правила антимонопольно- конкурентного законодавства.
 4. 4. Частина 1 статті 25:  держава підтримує конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб'єкти господарювання одержують можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі суб'єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку.
 5. 5. антиконкурентні узгоджені дії зловживання монопольним (домінуючим) становищем антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю невиконання рішення або попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі
 6. 6.  встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;  обмеження виробництва, ринків товарів, техніко- технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;  розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;  спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;
 7. 7.  усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;  застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;  укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які не стосуються предмета цих угод;  суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.
 8. 8. Не має жодного конкурента на ринку Частка ринку >35% Не зазнає значної конкуренції
 9. 9. Штрафи • у розмірі до 10% доходу суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; • у розмірі до 5% доходу суб'єкта господарювання від реалізації продукції; • у розмірі до 1% доходу
 10. 10. Примусовий поділ • органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище Адміністративна відповідальність Відшкодування шкоди
 11. 11.  є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
 12. 12.  Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;  Контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;  Сприяння розвитку добросовісної конкуренції;  Методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;  Контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.
 13. 13.  законності;  гласності;  захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів.
 14. 14.  Особами, які мають право подавати заяву відповідно до абзацу другого частини першої статті 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції" або частини першої статті 28 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", є суб'єкти господарювання - конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права.
 15. 15. 1. найменування органу, до якого подається заява (Комітет чи відповідне територіальне відділення Комітету); 2. Найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або ПІБ, місце проживання (для фізичних осіб), інші реквізити сторін - поштову адресу, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо), адресу електронної пошти; 3. зміст вимог, зокрема очікувані заявником від органів Комітету рішення;
 16. 16. 4. виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності відповідача, визначених законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 5. інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у заяві; 6. перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
 17. 17.  Заява підписується повноважною посадовою особою заявника - юридичної особи або його представником, заявником - фізичною особою або його представником.  До заяви додаються наявні у заявника документи та інші матеріали, що підтверджують викладені у заяві обставини.

×