Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фіктивне підприємництво в Україні

929 views

Published on

Фіктивне підприємництво в Україні

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фіктивне підприємництво в Україні

 1. 1. Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки З дисципліни «Правове регулювання економіки» На тему: «Фіктивне підприємництво в Україні» Виконали: Студентки 101 групи Факультету МЕіМ Клименко В.О. Шугалій А. О. Геращенко Н.І. Ігнат`єва В.Д. Перевірив: Остапович В.М Київ-2017
 2. 2. Фіктивне підприємництво – це створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. [ст. 205 КК України].
 3. 3.  1) здійснення протиправної діяльності від імені зареєстрованих з порушенням порядку (правових норм) "фіктивних" суб'єктів господарювання різних видів і форм (перелік яких міститься в Господарському кодексі України);  2) здійснення протиправної діяльності з підробленням засновницьких та інших документів від імені існуючих (зареєстрованих в державних органах), керівництву яких невідомо про таку діяльність, або неіснуючих суб'єктів господарювання, тобто використання в господарській діяльності тільки їх реквізитів.
 4. 4.  передбачає порушення права: адміністративного, господарського, цивільного, фінансового, кримінального та інших. За наслідки такої діяльності може наставати кримінальна або адміністративна відповідальність. Протиправна діяльність
 5. 5. здійснення підприємницької діяльності з порушенням порядку заняття господарською діяльністю без реєстрації підприємств у державних і податкових органах або здійснення такої діяльності без дозволів і ліцензій; здійснення підприємницької діяльності підприємствами, які зареєстровані в державних органах, але не стали на облік у податкових органах, розрахункові рахунки в банках відкриті за підробленими документами;
 6. 6. здійснення підприємницької діяльності підприємствами, які не знаходяться за юридичною адресою; здійснення підприємницької діяльності підприємствами, які укладають неправомірні угоди з вигідною для себе або для інших підприємств метою; Ознаки фіктивного підприємництва
 7. 7.  - приховування від сплати податків у випадках контрабандного ввозу товарів або несплати митних платежів на рахунок держбюджету при проведені "фіктивного" експорту;  - укладання "фіктивних" угод з реальними СПД;  - ухилення від сплати податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, розкрадань ТМЦ при роздержавлені власності;
 8. 8.  здійснення шахрайських дій при заволодінні ТМЦ і грошових коштів інших СПД, держави, банку, чи грошових коштів громадян, здійснюючи при цьому інші протизаконні дії;  - приховування фактів заняття забороненими видами господарської діяльності, (виготовлення наркотичних речовин, зброї та інше), або заняття безліцензійною діяльністю. Мета використання фіктивних підприємств
 9. 9. Головні фіктивні підприємства - в ланцюгу протиправних схем виконують головну роль по заволодінню товарно-матеріальними цінностями або грошовими коштами. Допоміжні фіктивні підприємства – в ланцюжку злочинних фінансово- господарських схем суб'єктів підприємництва часто виступають проміжним кільцем між фіктивними фірмами і легальними підприємствами.
 10. 10. приховування від сплати податків у випадках контрабандного ввозу товарів або несплати митних платежів на рахунок держбюджету при проведені "фіктивного" експорту; здійснення шахрайських дій при заволодінні ТМЦ і грошовими коштами інших СПД, держави, банку, чи грошових коштів громадян, здійснюючи при цьому інші протизаконні дії ухилення від сплати податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, розкрадань ТМЦ при роздержавлені власності; укладання "фіктивних" угод з реальними СПД;
 11. 11.  В наукових колах немає єдиної думки щодо визначення ознак фіктивного підприємства. Наприклад група вчених: Пшонка В. В., Галагуза Н.Ф., Ларічев В.Д та інші, вважають фіктивними підприємства, такими, що не пройшли реєстрацію в установленому порядку. Інша група вчених: Андрушко П.П., Дудоров О.О., Мельник М.М., Хавронюк М.М, Опалінський Ю.В. вважають фіктивними підприємствами зареєстровані в державних органах.
 12. 12.  Білецького В.С., під поняття "фіктивне підприємництво" не підпадає діяльність фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються правопорушниками для псевдорозрахункових операцій.
 13. 13.  Навроцького В. фіктивне підприємництво- це укладання господарських угод без реального їх виконання (передача товарів, надання послуг) з використанням юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності створених або придбаних з цією метою
 14. 14. Третякова С., фіктивні підприємства - це такі, що створюються "за фіктивними даними".
 15. 15.  "Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці" Дудоров О.О. зазначає, що різні наукові підходи і рекомендації щодо діяльності фіктивних підприємств, можна розглядати з погляду з'ясування механізмів ухилення від оподаткування та вчинення ними інших протиправних дій. У своїй науковій праці…
 16. 16.  Основний безпосередній об'єкт злочину - встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності. Додатковим факультативним об'єктом можуть бути встановлений порядок оподаткування й отримання кредитних ресурсів, добросовісна конкуренція, право власності.
 17. 17.  Об'єктивна сторона злочину виражається в одній з двох дій :  1) створення юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми - суб'єкта підприємницької діяльності;  2) придбання такої юридичної особи.
 18. 18. Суб'єктом злочину може бути:  1) осудна особа, яка досягла 16-річного віку і виступає як засновник або набувач суб'єкта підприємництва - юридичної особи або за допомогою чужих чи підроблених документів реєструє такий суб'єкт;  2) службова особа підприємства або організації, яка прийняла рішення про створення чи придбання іншої юридичної особи;  3) власник засновник юридичної особи, який прийняв таке ж рішення.
 19. 19.  Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою - прикрити незаконну діяльність або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
 20. 20. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

×