Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Право інтелектуальної власності

369 views

Published on

Право інтелектуальної власності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Право інтелектуальної власності

 1. 1. Підготували: Дончук Андрій Фрічко Марічка Асташов Євгеній
 2. 2. 1. Поняття та джерела права інтелектуальної власності 2. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності 3. Понятті і форми захисту інтелектуальної власності
 3. 3. Поняття та джерела права інтелектуальної власності Що таке інтелектуальна власність?? Що таке право інтелектуальної власності??  це результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та ін.) або кількох осіб  це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним Кодексом та іншими законами
 4. 4. У 1967 році у Стокгольмі було підписано Конвенцію про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, якою було визначено, що до прав інтелектуальної властності належать права на:
 5. 5. Джерела права інтелектуальної власності  1. Конституція України (встановлює гарантії свободи інтелектуальної діяльності в Україні, ст. 54)  2. Цивільний кодекс України  3. Спеціальні закони України  4.Міжнародні правові акти (конвенції)  5. Державні стандарти України та стандарти ВОІВ
 6. 6. Об'єкти і суб'єкти праваінтелектуальної власності
 7. 7. Об'єкти правовідносин • Будь-які блага, у зв'язку з якими у суб'єктів виникають суб'єктивні права та юридичні обов'язки Суб'єкти правовідносин • Фізичні, юридичні та інші особи, які є носіями суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, необхідних для участі у конкретному право відношенні
 8. 8. Літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, наукові відкриття Передачі (програми) організацій мовлення, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин
 9. 9. Об'єкти авторського права і суміжних прав Об'єкти права промислової власності Засоби індивідуалізації
 10. 10. Суб'єктом права інтелектуальної власності виступає творець об'єкта права інтелектуальної власності, а саме: автор, винахідник та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності
 11. 11. Захист інтелектуальної власності Поняття
 12. 12. Типи захисту інтелектуальної власності — патенти, що закріплюють за автором право па винахід; — авторське право, яке поширюється па твори у сфері науки, літератури і мистецтва; — товарний знак па виготовлену продукцію підприємств.
 13. 13. Патент і його види Патент — документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку. Патент видається державним патентним відомством винахіднику або його правонаступнику. Дія патенту розповсюджується тільки на територію держави, в якій його видано. Строк дії патенту встановлюється національним законодавством (як правило, 15–20 років).
 14. 14. Авторське право Авторське право є інститутом цивільного права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.
 15. 15. Товарний знак і його види Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark — позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

×