Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні

402 views

Published on

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні

 1. 1. Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні Виконали студенти ЕЕП – 305 (спеціальність 6504): Федірко Анастасія, Галущак Дмитро, Войтюк Оксана, Детскова Поліна, Кондрук Максим, Пономаренко Альона, Корчинський Михайло, Коньков Дмитро, Пастушок Богдан, Топольський Богдан
 2. 2. Загальні відомості Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. (ст. 80 ГК) • Код за КОПФГ – 240; • Варіанти засновників: обмеження відсутні; • Кількість учасників (1-100осіб); • Статутні документи: Статут, модельний статут. 2
 3. 3. Переваги ТОВ  Засновниками та учасниками ТОВ можуть бути як фізичні так і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти;  Розмір статутного капіталу ТОВ не обмежується. Гнучкі умови наповнення статутного капіталу;  Не забороняється реєстрація ТОВ з одним учасником;  Відсутність законодавчо встановлених вимог до складання та подання спеціальної звітності, а також її опублікування (як для АТ);  Учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості зроблених ними внесків; 3
 4. 4. Нормативно-правові акти, регулюючі створення ТОВ  Господарський кодекс України;  Цивільний кодекс кодекс України;  Закон України "Про господарські товариства“ ;  Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“;  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю". 4
 5. 5. Порядок реєстрації ТОВ Підготовка документів для реєстрації Подача документів Реєстрація юридичної особи платника ПДВ Отримання печатки Відкриття юридичною особою поточного рахунку в банківській установі Отримання довідки з ЄДРПОУ 5
 6. 6. Зразок протоколу про створення ТОВ Протокол №1 Зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ СІСТЕМС" м. Київ 02 серпня 2015 року Присутні: - засновник: Іванов Олег Іванович, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 104, кв. 358, паспорт серія АА №700076, виданий Голосіївським РВ ГУМВС України в м. Києві 18 січня 2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3000400090. Порядок денний: 1. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ СІСТЕМС" (надалі – "Товариство") з одним засновником (учасником). 2. Про формування статутного капіталу Товариства. 3. Про розподіл статутного капіталу Товариства. 4. Про визначення місцезнаходження Товариства. 5. Про затвердження Статуту Товариства. 6. Про обрання Директора Товариства. Прийнято рішення: 1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ СІСТЕМС" з одним засновником (учасником). 2. Сформувати статутний капітал Товариства у розмірі 10000,00 (десять тисяч) гривень. 3. Статутний капітал Товариства розподілити таким чином: учасник Іванов Олег Іванович має частку розміром 10000,00 (десять тисяч) гривень, що становить 100 % (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства. 4. Визначити місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 03115, м. Київ, вул. Івана Кривоноса, будинок №159. 5. Затвердити Статут Товариства. 6. Призначити Директором Товариства Іванова Олега Івановича з моменту державної реєстрації Товариства. Засновник ____________ Іванов Олег Іванович 6
 7. 7. Статут та протокол (рішення) власників про створення ТОВ Статут Найменуван -ня ТОВ Розмір статутного капіталу, частка в ньому кожного із засновників Місцезнаход- ження ТОВ Предмет, мета, цілі діяльності Склад засновників та учасників 7
 8. 8. Вибір найменування ТОВ • Визначення найменування ТОВ; • Перевірка назви ТОВ на наявність аналогів у ЄДРПОУ; • Врахування законодавчих заборон для назви фірми. Вимоги до написання найменування юридичної особи встановлені Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. №368/5 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу". Організаційно -правова форма Назва підприємства Найменуван- ня ТОВ 8
 9. 9. Місцезнаходження ТОВ Місцезнаходження ТОВ Реєстрація підприємства на домашню адресу засновника Реєстрація підприємства за фактичною адресою знаходження Реєстрація підприємства за юридичною адресою, за якою підприємство фактично не знаходиться 9
 10. 10. Вибір видів діяльності ТОВ ТОВ може здійснювати всі види підприємницької діяльності, крім обмежень, які стосуються загальних обмежень здійснення підприємницької діяльності, визначеними ст.4 ЗУ «Про підприємництво». Деякі види діяльності передбачають отримання ліцензії (дозволу) згідно ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 10
 11. 11. Формування статутного капіталу: Відповідно до Ст. 52 ЗУ «Про господарські товариства» статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. 11 У противному випадку, під час загальних зборів учасників приймається одне з рішень: • Про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; • Про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; • Про ліквідацію товариства.
 12. 12. Пакет документів для подачі державному реєстратору: Для реєстрації ТОВ з засновниками- резидентами (громадянами України) Для реєстрації ТОВ з юридичними особами- резидентами Для реєстрації ТОВ з юридичними особами- нерезидентам и (іноземними компаніями) Для реєстрації ТОВ з засновниками- нерезидентами (іноземцями) 12 • копія виписки з ЄДР (або копія свідоцтва про реєстрацію); • рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником майбутнього підприємства; • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи засновника (протокол про призначення директора і статут, нотаріально завірене доручення на представника за потреби); • витяг з єдиного державного реєстру підприємств Україна • нотаріально завірена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - засновника в країні місцезнаходження ; • рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником майбутнього підприємства; • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи • копія паспорта (з українською візою, якщо така є); • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера в Україні • Копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновників та директора; • Якщо засновники або директор є фізичними особами - підприємцями (ФОП) потрібно надати копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП (для запобігання розбіжностей в базі ЄДР);
 13. 13. Реєстрація ТОВ у Податковій інспекції, Пенсійному Фонді, Фонді соціального страхування • заяву за формою № 1-ОПП • свідоцтва про державну реєстрацію • документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ • Заява про сплату Єдиного податку, Книга обліку доходів (спрощена система) Податкова інспекція • Взяття на облік здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстраторомПенсійний Фонд • Відомості з реєстраційної картки органи Пенсійного фонду направляють до відповідного органу Фонду соціального страхування Фонд соціального страхування Необхідні документи: 13
 14. 14. Оподаткування ТОВ Загальна система • Податок на прибуток 18%. • Податок на дивіденди - 5%. • ПДВ - 20% (за винятком деяких видів діяльності, з іншими ставками) • ЄСВ - 22% від фонду оплати праці. • Інші податки Спрощена система • Єдиний податок, розмір якого залежить від щорічного прибутку підприємства, кількості працівників. • ЄСВ - 22% 14
 15. 15. Отримання печатки 15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України №1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу". Згідно вказаного законодавчого акту, Господарський кодекс України доповнено ст. 58-1, згідно якої скасовується обов'язковість печатки для суб'єктів господарювання. 15
 16. 16. Відкриття банківського рахунку Відповідно до п. 3.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджений Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, юридична особа для відкриття поточного рахунку повинна надати уповноваженому працівнику банку наступні документи: • Заяву про відкриття поточного рахунку, підписану директором ТОВ або іншою уповноваженою на це особою; • Копію статуту ТОВ; • Копію Виписки з Єдиного державного реєстру. • Картку із зразками підписів і відбитка печатки. • Інші документи передбачені внутрішньою політикою банку. 16
 17. 17. Порядок реєстрації ТОВ Підготовка документів для реєстрації Подача документів Реєстрація юридичної особи платника ПДВ Отримання печатки Відкриття юридичною особою поточного рахунку в банківській установі Отримання довідки з ЄДРПОУ 17
 18. 18. Міжнародний досвід у Каліфорнії Порядок реєстрації LLC: Присвоєння найменування Встановлення реєстраційного агенту Подання форми LLC-1 Встановлення операційної угоди Отримання ідентифікаційного коду Реєстрація для державного податку Отримання ліцензій та дозволів Найм працівників Отримання страховки 18
 19. 19. 19
 20. 20. Висновок Відкриття та реєстрація ТОВ в Україні – це тривалий та клопіткий процес. Одним з кращих варіантів для підприємців буде звернутись до професійних юристів, які зроблять цю роботу якнайшвидше та з найменшими ризиками. Високий рівень надання юридичних послуг у супроводі реєстрації ТОВ стане запорукою успіху вашої подальшої успішної підприємницької діяльності. 20

×