Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Електронна комерція і право

205 views

Published on

Електронна комерція і право

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Електронна комерція і право

 1. 1. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ І ПРАВО Виконали студенти Групи ФМ-201 Зінченко Вікторія Карпенко Дар’я
 2. 2.
 3. 3. – це відносини спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.
 4. 4. ■ комплексність ■ наявність мережі електрозв’язку ■ диспозитивний підхід до вибору мережі електрозв’язку ■ невичерпність переліку правочинів
 5. 5. Дуже перспективним в Україні є така форма організації між компаніями через Інтернет, як електронна комерція "бізнес-бізнес". В умовах активного розвитку спільної комерції, коли підприємства не тільки купують один у одного продукцію, а й спільно працюють над виробництвом нових товарів та послуг, електронна комерція такого напрямку набуває особливого значення.
 6. 6. Україна та інші країни на пострадянському просторі можуть отримати значні переваги від стійкого ринку електронної комерції, а саме: доступ до експортного ринку; робочі місця для кваліфікованої робочої сили; доступ до інвестиційного західного капіталу; зростання податкових надходжень від застосування електронних платежів.
 7. 7. Однак, щоб скористатися цими перевагами, слід усунути всі перешкоди на шляху ефективного впровадження електронної комерції, врегулювати використання механізмів її підтримки:  систем електронних платежів в Інтернет;  стрункої системи законів щодо правового визнання електронних документів;  електронного підпису, законодавчого врегулювання електронної комерції загалом;  розвитку електронного маркетингу і реклами;  забезпечення захисту комерційної інформації під час передавання мережею тощо.
 8. 8. Міжнародний РегіональнийНаціональний
 9. 9. Правове регулювання електронної комерції здійснюється Цивільним кодексом, Законом України «Про електронну комерцію» та іншими законодавчими актами. При цьому, такі сфери як електронні платіжні системи, митне оформлення та оподаткування, конфіденційність, безпека, захист інтелектуальної власності потребують удосконалення правового регулювання.
 10. 10. Типовий закон UNCITRAL про електронну торгівлю від 1996 р. Своєрідним взірцем для національного законодавства у розглядуваній сфері для різних країн визнаєтьсяТиповий закон UNCITRAL про електронну торгівлю, прийнятий у Нью-Йорку у 1996 році (далі -Типовий закон UNCITRAL від 1996 р.)

×