Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Види адміністративної відповідальності директора ТОВ

232 views

Published on

Види адміністративної відповідальності директора ТОВ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Види адміністративної відповідальності директора ТОВ

 1. 1. Види адміністративної відповідальності директора ТОВ Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* 1. Відсутність податкового обліку, порушення встановленого законом порядку ведення податкового обліку, в тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України. Стаття 163-1 Контролюючі органи (ДФС) Штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ** (від 85 до 170 грн) Штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн) 2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів). Стаття 163-2 3. Невиконання законних вимог посадових осіб контролюючих органів, установлених у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 п. 20.1 Стаття 163-3 Попередження або штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн) Штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн)
 2. 2. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* ст. 20 Податкового кодексу 4. Неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення ДПІ за встановленою формою відомостей про доходи громадян. Стаття 163-4 Попередження або штраф у розмірі від 2 до 3 НМДГ (від 34 до 51 грн) Штраф у розмірі від 3 до 5 НМДГ (від 51 до 85 грн) 5. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог Стаття 163-15 Штраф у розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн) Штраф у розмірі від 500 до 1000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн)
 3. 3. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів. 6. Провадження господарської діяльності без держреєстрації як суб’єкта господарювання або одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а також без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної Стаття 164 Органи внутрішніх справ, держнагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, НКРЗІ, СБУ, Держспецзв’язку, ДФС та інші Штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адмінправопорушення, чи без такої Штраф у розмірі від 2 000 до 5 000 НМДГ (від 34 000 до 85 000 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адмінправопорушення
 4. 4. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* згоди). 7. Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства Штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн) — 8. Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухобліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінзвітності, неподання фінзвітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних Стаття 164-2 Органи державного фінансового контролю Штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 грн до 255 грн) Штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ (від 170 грн до 340 грн)
 5. 5. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* цінностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування винними особами збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності. 9. Порушення порядку нарахування ЄСВ, пенсійних страхових внесків. Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ, пенсійних страхових внесків. Подання недостовірних відомостей, що використовуються Стаття 165-1 Органи внутрішніх справ (Національної поліції), контролюючі органи (ДФС) Штраф у розмірі від 30 до 40 НМДГ (від 510 до 680 грн) Штраф у розмірі від 40 до 50 НМДГ (від 680 до 850 грн)
 6. 6. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ та Законом про пенсійне страхування. Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України. 10. Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, пенсійних страхових внесків, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 НМДГ. Штраф від 40 до 80 НМДГ (від 680 до 1 360 грн) Штраф у розмірі від 150 до 300 НМДГ (від 2 550 до 5 100 грн) 11. Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, пенсійних страхових внесків, у тому числі авансових платежів, Штраф від 80 до 120 НМДГ (від 1 360 до 2 040 грн)
 7. 7. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* у сумі більше 300 НМДГ. 12. Порушення порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення. Несвоєчасне подання або неподання визначених Законом № 1533 відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Стаття 165-3 Органи Фонду соцстраху на випадок безробіття Штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн) Штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн) 13. Порушення порядку використання коштів Стаття 165-4 Органи Фонду соцстраху
 8. 8. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* загальнообов’язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення. Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності. Подання недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соцстраху про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства. 14. Порушення порядку використання коштів загально- обов’язкового державного соціального страхування, Стаття 165-5
 9. 9. Правопорушення, передбачене КпАП Норма КпАП Орган, який складає протокол про адмін- правопорушення Адміністративне стягнення (штраф) За перше правопорушення Повторне протягом року правопорушення* несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів. *Порушення, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення. ** Для кваліфікації адміністративних правопорушень сума НМГД у 2019 р. - 960 грн. 50 коп.

×