Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ліцензування господарської діяльності

480 views

Published on

Ліцензування господарської діяльності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ліцензування господарської діяльності

 1. 1. Ліцензування господарської діяльності Виконала: Колесник Олена Бізнес-економіка, ІБО
 2. 2. План 1. Загальні відомості про ліцензування 2. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 3. Порядок видачі ліцензій, підстави для відмови у видачі ліцензій 4. Анулювання ліцензії
 3. 3. 1. Загальні відомості Ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 4. 4.  Здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов.  Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності.  Ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.
 5. 5. Ліцензування - це видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. Орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган.
 6. 6. Базові документи  Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 (далі - Закон про ліцензування), а також документи, прийняті на його виконання.  Загальні положення щодо ліцензування містяться у ЦК України (ч. З ст. 91), що визначає ліцензування як один з елементів цивільної правоздатності юридичних осіб, та у ГК України.
 7. 7. Загальна характеристика ліцензування 1. Предметом ліцензування є ліцензія. 2. Ліцензія засвідчує право ліцензіата на провадження відповідної діяльності. 3. Ліцензія видається на певний строк, тобто право, засвідчене ліцензією, є строковим. 4. Умовою дійсності ліцензії є дотримання ліцензіатом ліцензійних умов. 5. Ліцензуванню підлягає господарська діяльність, до якої за Законом про ліцензування належить будь-яка діяльність.
 8. 8. Ліцензуванню в Україні підлягають такі види підприємницької діяльності, що безпосередньо впливають на: 1. здоров’я людини; 2. навколишнє природне середовище; 3. безпеку держави.
 9. 9. 2. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (ст. 7 Закону про ліцензування) 1) банківська діяльність; 2) надання фінансових послуг; 3) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення; 5) діяльність у сфері електроенергетики і використання ядерної енергії; 6) освітня діяльність; 7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами; 8) діяльність у сфері телекомунікацій, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації;
 10. 10. 9) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, 10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів; 11) виробництво, ремонт та торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польота кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; 12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення; 13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; 14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; 15) медична практика; 16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; 17) ветеринарна практика
 11. 11. 18) випуск та проведення лотерей; 19) туроператорська діяльність; 20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном; 21) промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України; 22) культивування рослин, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 23) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації; 24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
 12. 12. 25) зовнішньоекономічна діяльність; 26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом; 27) діяльність на ринку природного газу; 28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом; 29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом; 30) охоронна діяльність; 31) перероблення побутових відходів; 32) захоронення побутових відходів; 33) виробництво ветеринарних препаратів.
 13. 13. 3. Порядок видачі ліцензії Необхідні документи та порядок отримання ліцензії передбачено у ст. 10 Закону про ліцензування: Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Для кожної філії, відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої рим ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, за видачу кожної з яких справляється плата в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 14. 14. Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії: (cт. 13 Закону України про ліцензування)  недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;  невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
 15. 15. 4. Анулювання ліцензії (ст. 16 Закону України про ліцензування) Анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії. Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але у строк, не менший за один тиждень з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії.
 16. 16. Підстави для анулювання ліцензії  заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії;  набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціальним органом;  припинення підприємницьої діяльності юридичної особи або фізичної особи – підприємця;  подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника);  акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;  акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;  несплата за видачу ліцензії.
 17. 17. Використані джерела 1. Веб-сайт Business Law Electronic Resource [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.businesslaw.org.ua/ 2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 18. 18. Дякую за увагу!

×