Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Використання правил Інкотермс (C і D) при укладені договору поставки

1,761 views

Published on

Використання правил Інкотермс (C і D) при укладені договору поставки

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Використання правил Інкотермс (C і D) при укладені договору поставки

 1. 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС (C і D) ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ Підготувала: студ КРД-301, Сич Аліна
 2. 2. З 01.01.2011 року у всьому світі вступили в силу нові правила Інкотермс 2010 – правила Міжнародної торговельної палати (ІСС) по тлумаченню термінів для внутрішньої і міжнародної торгівлі, які встановлюють права й обов’язки сторін договору поставки з доставки то вару і регламентують ризики втрати чи пошкодження товару, а також порядок несення витрат, пов’язаних з товаром, класифікуючи їх за чотирма відмінними між собою категоріями (E, F, C, D).
 3. 3. ГК Стаття 265. Договір поставки За договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.
 4. 4. Правила Інкотермс фіксують такі важливі умови договору поставки • 1) місце і момент виконання обов’язків продавця з передачі товару; • 2) перехід ризиків з продавця на покупця; • 3) розподіл обов’язків з оплати необхідних витрат і зборів, включаючи сплату митних платежів; • 4) здобуття експортних і імпортних ліцензій; • 5) обов’язок укладення договору перевезення; • 6) розподіл обов’язків сторін з пред’явлення платіжних і інших документів, • 7) обов’язок страхування; • 8) розподіл обов’язків сторін по забезпеченню належної упаковки та інші.
 5. 5. Усі умови Інкотермс (усього їх 11 видів) можна поділити на 4 групи: група F продавець зобов’язаний передати товар визначеному перевізнику вільним від ризиків за рахунок покупця (основне перевезення не оплачене) група С свідчить про те, що продавец ь зобов’язаний нести визначені витрати і після настання ключового моменту розподілу ризику та втрат по пошкодженню товару (основне перевезення оплачене) група Е означає факт відвантаження група D вказує на те, що товар має прибути в обумовлене місце призначення
 6. 6. Обов’язки продавця (при всіх базисних умовах): • 1. Поставити товар відповідно до умов договору у зазначений у договорі пункт призначення. • 2. Своєчасно повідомити покупця про готовність товару до відвантаження, або про відвантаження товару, або про дату надання товару в розпорядження покупця. • 3. Оплатити витрати, пов’язані з перевіркою товару. • 4. Забезпечити за свій рахунок звичайне пакування товару, за винятком випадків, коли у певній сфері торгівлі прийнято відправляти товар без пакування. • 5. Надати покупцю узвичаєний на практиці чистий документ, що засвідчує постачання товару на узгоджених умовах.
 7. 7. • 6. Сплатити мито і податки, що стягуються при експорті. • 7. Надати покупцю на його прохання і за його рахунок свідоцтво про походження товару і консульський рахунок та інші необхідні покупцю додаткові документи (крім умови “Поставлено з причалу”). • 8. На прохання покупця зробити останньому послуги на його ризик і за його сприяння в одержанні інших необхідних документів, що видаються в країні відправлення товару, які можуть знадобитися покупцю для ввезення товару до країн призначення (в окремих випадках — також для транспортного перевезення через третю країну). • 9. Нести ризики і витрати до моменту передання товару в розпорядження покупця в місці, встановленому базисними умовами поставки, і в термін, обумовлений у договорі.
 8. 8. Обов’язки покупця (за всіх базисних умов): • 1. Прийняти товар, наданий у його розпорядження, у місці й у термін, зазначений у договорі, або документі на товар відповідно до договору. • 2. Нести усі витрати і ризики, яким може піддаватися товар, з дати заключення терміну постачання, у зв’язку з невчасним прийняттям товару (якщо покупець у належний час не дасть відповідних вказівок продавцю щодо порядку постачання товару). • 3. Оплатити всі витрати і збори при одержанні документів, що видаються в країні відправлення або в країні походження товару. • 4. Сплатити мито, а також інші платежі, що стягуються при ввезенні товару або що нараховуються на ввезений товар, якщо інше не обумовлені в договорі.
 9. 9. ІНКОТЕРМС 2010
 10. 10. Група С містить у собі чотири умови: CFR – вартість і фракт – умова яка визначає, що продавець повинен відшкодувати витрати і фрахт, необхідні для доставки товару до визначеного порту; CIF - вартість, страхування, фрахт – умова, яка означає, що продавець має такі самі обов’язки, як і в CFR, крім цього, він повинен забезпечити морське страхування проти ризику покупця від втрати товару при перевезенні. Продавець складає договір страхування й оплачує страхову премію;
 11. 11. CPT - перевезення до … - умова, яка означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення. Ризик пропажі або пошкодження товару, а також додаткові витрати, обумовлені обставинами, які виникли після поставки товару перевізникові, переходять від продавця до покупця після поставки товару на зберігання перевізникові CIP – перевезення та страхування оплачені до… умова, яка означає, що продавець має такі самі обов’язки, як і в попередній умові, але додатково він повинен забезпечити страхування вантажу проти ризику покупця від втрати або пошкодження товару від перевезення. Продавець укладає договір страхування й сплачує страхову премію.
 12. 12. Група D містить у собі три умови: DAT товар переходить у розпорядження покупця після розвантаження з транспортного засобу, що прибув (що відповідає колишньому правилу DEQ); DAP – так само у розпорядження покупця, але готовим для розвантаження (що відповідає колишнім правилам DAF, DES та DDU). DDP– поставлено, мито сплачено. Обов’язок продавця виконано після того, як він надав товар у зазначеному місці країни імпорту. За цією умовою максимальні зобов’язання має продавець
 13. 13. Визначення митної вартості товарів, що імпортуються, полегшується тим, що нові правила запроваджують зобов’язання обох сторін надавати всю необхідну інформацію за запитом у випадках проведення митного імпортно - експортного очищення. Попередня версія Інкотермс не містила таких умов співпраці.
 14. 14. Проблеми пов’язанні з ІНКОТЕРМС 2010 Проблемою може стати відсутність в Інкотермс 2010 терміна DAF, якщо товар поставляється залізничним транспортом контейнерами. В рамках базису поставки DAF процедура відвантаження була проста — продавець оплачував залізничний тариф по своїй території, а покупець (вантажоодержувач) — по своїй. Тепер же буде необхідно додатково спочатку робити запит, а потім оплачувати залізничні тарифи по території іноземної держави, вносити в документи коди оплати при замовленні контейнерів. Тобто, виконання зобов'язання з перевезення товару буде займати набагато більше часу, ніж раніше.
 15. 15. Найбільш «проблемним» з термінів з позиції проходження митних процедур з точки зору українських компаній представляється базис поставки DDP (поставка зі сплатою мита). Згідно цим базисом поставки, продавець залишає товар, який пройшов митне оформлення імпорту та який не розвантажений з прибулого транспортного засобу, у розпорядженні покупця в узгодженому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи будь-які збори по імпорту товару в країні призначення.
 16. 16. Висновки Правила Інкотермс, слідуючи за розвитком періодично оновлюються, враховуючи передовий досвід і практику міжнародної торгівлі, в першу чергу зміни в транспортуванні товару і дозволяють: • уникнути сторонам суперечок і різних тлумачень того або іншого терміну, умови договору, надаючи із врахуванням новітньої міжнародної практики роз’яснення по тих або інших базисах поставки; • максимально спростити формулювання договору поставки, що укладається, уникнути зайвих нагромаджень в розподілі взаємних прав і обов’язків сторін, дозволяє їм чітко визначити обсяг прийнятих на себе зобов’язань. • вибір того або іншого базису поставки на основі правил Інкотермс визначають ціну товару, розподіл між покупцем і постачальником витрат з доставки товару, тобто підвищують комерційну ефективність правочинів

×