LAVA voor Spoorbeeld

608 views

Published on

Tijdens de Groene Offerte Live cases presenteren ontwerpers hun projecten vanuit de invalshoek duurzaamheid. Op 13 dec 2012 vertelden Thijs de Boer en Ellen van den Berg (http://www.lava.nl) over hun ervaringen tijdens het ontwerpproces en de samenwerking met hun opdrachtgever bij het project 'Spoorbeeld', een digitale publicatie in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester (http://spoorbeeld.nl/).

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LAVA voor Spoorbeeld

 1. 1. GO Live Cases 13/12/2012LAVA VOORSPOORBEELDCreative Strategy | Dynamic Identities | Editorial Design | Experience Design
 2. 2. Wie zijn wij? Ellen: digitaal strateeg Thijs: lead UX designer
 3. 3. Wie zijn wij? Een van de fijne projecten waaraan we samen hebben gewerkt, is het Spoorbeeld.
 4. 4. BureauSpoorbouwmeester Bureau dat de vormgevings- richtlijnen voor de ‘spoorse omgeving’ vastlegt.
 5. 5. Opgericht door NS enProRail Privatisering leidde tot opheffing NS Design. Bureau Spoorbouwmeester werd opgericht om hier invulling aan te geven.
 6. 6. Wat is hetSpoorbeeld? Beleidspublicatie waarin de design-richtlijnen voor ontwerpen op en rond het spoor zijn vastgelegd. Voorheen uitgevoerd in print.
 7. 7. Wat is hetSpoorbeeld? Hoe zorg je in je ontwerp ervoor dat veiligheidscontroleurs hun werk kunnen doen.
 8. 8. Wat is hetSpoorbeeld? Hoe bewaak je de unieke elementen in een historisch station terwijl de reiziger toch begrijpt hoe alles werkt?
 9. 9. Reiziger centraalFotograaf: Pieter Kers
 10. 10. Domeinen die een reiziger passeert vormen de leidraadFotograaf: Rob ’t Hart
 11. 11. StationFotograaf: Jannes Linders
 12. 12. StationsomgevingFotograaf: Jannes Linders
 13. 13. SpooromgevingFotograaf: Rob ’t Hart
 14. 14. SpoorFotograaf: Jannes Linders
 15. 15. TreinFotograaf: Rob ’t Hart
 16. 16. Spoorbeeld digitaal
 17. 17. Spoorbouwmeester Architect Koen van Velsen
 18. 18. Behoefte:voortschrijdend inzichtverwerken
 19. 19. Recent voorbeeldCOLUMN FRITS ABRAHAMSNS-tafeltjesV erstandig van Bert Meerstadt, president-directeur van de Ne-derlandse Spoorwegen, om grote in- Als dat volstrekt overbodige tafel- tje er niet was geweest, had die vrouw nog geleefd. Ze hadden haar de trein zei: „Goh, Bert, doe die klotetafeltjes toch eens weg”? Eigenaardig. Mogelijke updateterviews aan NRC Handelsblad en Bui- vóór de reis eigenlijk moeten vra- Ik wil niet oproepen tot vandalis-tenhof te geven kort vóór de publica- gen: „Wat heeft uw voorkeur: de me, maar misschien zou het goedtie van een vernietigend rapport mogelijkheid om uw bekertje slappe zijn als reizigersvereniging Rover van hetover de treinbotsing in Amsterdam chocolademelk neer te kunnen zet- ons aanspoort om alles wat scherpin april (een dode, 190 gewonden). ten, of uw leven?” en hoekig is uit de treinen te verwij-Dat scheelde een paar lastige vragen Dan heb je als reizigers tenminste deren. Neem dan ook die stangenover de veiligheid op het spoor. Volgens de Onderzoeksraad voor nog wat te kiezen. De hamvraag dus voor Meerstadt: mee op het balkon waar je als passa- gier frontaal tegenaan kunt knallen Spoorbeeld: tafelVeiligheid vielen er onnodig veel ge- als de trein ontspoort.wonden doordat de NS zich aan zijnwettelijke zorgplicht onttrok. In- Levensgevaarlijk Het toezicht op NS en ProRail wordt nu verscherpt. Zal het hel- ontwerp in treinenmiddels zijn NS en ProRail onder pen? Het vervelende is dat toezichtverscherpt toezicht geplaatst. On- voor ‘de buikregio’ iets is dat in Nederland bijna per de-danks allerlei waarschuwingen rij- finitie faalt. Het is een standaardbe-den volgens de Inspectie Leefomge- grip geworden: falend toezicht. IJs-ving en Transport nog te vaak – 150 selmeerziekenhuizen, Maasstad Zie-keer per jaar – treinen door rood. „Hoe kwam het dat jullie na al die kenhuis, Rochdale, Hogeschool In- Als interviewer zou ik Meerstadt jaren nog niet eens in staat waren Holland, Zonnehuizen, Vestia, nugraag hebben doorgezaagd over die het meubilair van de treinen af te weer Amarantis – allemaal falendmevrouw die het ongeval in Amster- stemmen op onze veiligheid?” Als toezicht.dam niet overleefde. Ze zat in het Meerstadt uitwijkt naar vervelende Toezichthouder is het mooisteeerste rijtuig van de intercity en onderwerpen als de gewéldige sa- baantje van Nederland, je hoeftraakte dodelijk gewond door een menwerking tussen NS en ProRail: maar te doen wat er van je verwachtklap tegen een dun tafelblad. „Een afkoppelen en terugkeren naar dat wordt: falen.dun blad kan ook bij een kleine af- tafeltje. „Heeft u met al uw deskun- Bert Meerstadt zou je de super-stand van de passagier tot het tafel- digheid nou nooit eens gedacht, me- toezichthouder van NS kunnen noe-tje leiden tot aanzienlijk letsel”, al- neer Meerstadt, als u zelf aan zo’n men. Er wordt gemopperd over zijndus de rapportage van de Inspectie. tafeltje ging zitten: dit kan wel eens salaris: bijna 5 ton. In Buitenhof lietVeel andere reizigers liepen onnodi- gevaarlijk zijn voor ‘de buikregio’ – hij bescheiden weten dat hij nietge verwondingen op door scherpe om de rapporteurs te citeren?” meer om opslag zal vragen. Ik zouranden van stoelen. Volgens de on- Nee, nooit? Hoe lang bent u nu het hem wel gunnen, mits hij be-derzoekers had de NS meer reke- president-directeur? Vier jaar? En al looft eigenhandig één voor één die NRC Handelsbladning moeten houden met de ‘bots- die jaren nooit een veiligheidsexpert moordende tafeltjes uit de treinen te Donderdag 13-12-2012veiligheid’. geraadpleegd die na een rondje door slopen.
 20. 20. Klaar met annexennasturen
 21. 21. Waarom staan wijhier?
 22. 22. The case forfindingaccidental Duurzaamheid was aanvankelijk geeneco- vertrekpuntfriendlyness Beeld: Kesselskramer
 23. 23. Hoe zijn we te werkgegaan?
 24. 24. Voor wie ontwerpen we Persona’s hielpen bij het bepalen van de gebruiker van de website
 25. 25. Voor wie ontwerpen we Architecten, industrieel ontwerpers, planologen, grafisch ontwerpers, constructeurs, beleidsmakers
 26. 26. Tablet gebruik neemt toe Swipen gaat voor klikken
 27. 27. Ontleden van veelpublicatiesDoor alle bestaandepublicaties te ontleden,ontstond een beeld vande omvang van dewebsite-inhoud.
 28. 28. Grip krijgen op deindeling Herstructureren van alle informatie
 29. 29. Stapsgewijs samenindelen Lava: vele wijzigingen op een groeiende set wireframes
 30. 30. Stapsgewijssamensamenstellen Content in uitgeprinte wireframes plakken
 31. 31. Ontdekking van parels De inspirerende illustraties van het beleid stonden in losse publicaties en zijn nu onderdeel van de website en daardoor makkelijk toegankelijk.
 32. 32. Monumenten ‘check’ Op welke manier moeten ontwerpers rekening houden met behoud van cultureel erfgoed?
 33. 33. Het nieuwe Spoorbeeld
 34. 34. Geen afscheid vanprint, ommezwaainaar on-demand
 35. 35. Stylesheets 12/11/12 Station | Spoorbeeld Deelvisies station Het Stations concept Het Stations​concept is het vertrekpunt voor alle stationsopgaven: nieuwbouw, verbouw, inrichting en beheer in en rond het station. Het ordent het station in herkenbare domeinen. Doel is het vergroten van het comfort, de beleving en het reisplezier van de reiziger. Het Stations​ oncept beschrijft de gewenste beleving, uitstraling en inrichting van stations. Het benoemt de vaste kenmerken van het c station en redeneert vanuit de wensen en behoeften van de reizigers. Zo heeft ieder station twee gezichten: één voor aankomende en één voor vertrekkende reizigers. Ook wordt ieder station zó georganiseerd dat reizigers mentaal geïnspireerd worden door de mogelijkheden die de omgeving en de reis te bieden hebben. Bovendien heeft elk station een kenmerkend publiek karakter. Om goed in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de reizigers, onderscheidt het Stations​ oncept vier belevingsdimensies: ontdekken bij vertrek, inspireren bij c de reis, verwelkomen bij aankomst en uitnodigen bij de omgeving. Maar bovenal brengt het een vertrouwde ordening aan in stationsdomeinen: een omgevingsdomein, een ontvangstdomein, een reisdomein en een verblijfsdomein. De domeinen ordenen functies en voorzieningen naar de behoefte van de gebruiker op de route door het station. Zo dragen ze bij aan het bereiken van de gewenste ervaring. Visie Stations concept in tijdelijke situaties De Visie Stations​concept in tijdelijke situaties (SITS) dient als handleiding bij de verbouwing van stations. Het stimuleert dat stations ook tijdens verbouwingen de gewenste ervaring oproepen. Onderhoud, nieuwe voorzieningen, aanpassingen, verbeteringen: ze horen bij het spoor. Natuurlijk hebben ook stations hiermee te maken. Soms zijn verbouwingen groot en ingrijpend. Veel vaker gaat het om kleine ingrepen. Tijdens verbouwingen, zowel groot als klein, blijven stations doorgaans gewoon open. Reizigers moeten immers elke dag op een goede manier naar hun bestemming kunnen. Dat impliceert dat eventuele overlast tot een minimum moet worden beperkt. Ook tijdens verbouwingen dienen veiligheid, bereikbaarheid, structuur, herkenbaarheid en gemak voor de reiziger gegarandeerd te zijn. Het Stations​ oncept in tijdelijke situaties (SITS) helpt hierbij. Op basis van c het Stations​ oncept stuurt het op de inrichting en uitstraling bij stationsverbouwingen. Het heeft aandacht voor thema’s als comfort, c beleving en reisplezier. Opgesteld als handleiding biedt het houvast aan opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de verbouwing van stations. Zo wordt ook in tijdelijke situaties de vertrouwde ordening en vormgeving van functies en (informatie)voorzieningen geborgd. Visie op De Collectie De Collectie beschrijft de cultuurhistorische waarde van het spoor aan de hand van vijftig markante stationsgebouwen. Printen via speciaal De spoorsector is doordrongen van de waarde van haar cultuurhistorisch erfgoed. Het draagt bij aan de beleving van de reizigers en het ontworpen stylesheets. herkenbaar houden van stations en stationslocaties. Aanpassingen omwille van comfort, transfercapaciteit, veiligheid, efficiëntie en exploitatie blijven echter nodig. De Collectie helpt hierbij. De visie stimuleert dat kenmerkende waarden via een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling inzichtelijk worden gemaakt opdat zij als vertrekpunt kunnen dienen voor (deel)verbouwingen, uitbreidingen, beheer en gebiedsontwikkelingen. De Collectie illustreert de rijke traditie van het spoor aan de hand van vijftig karakteristieke stationsgebouwen. Ze maken deel uit van het Hierbij worden geen actuele spoorwegennet en hebben meestal hun oorspronkelijke functie behouden. Naast een verzameling van markante stationsgebouwen is De Collectie bovenal een afspraak over een verantwoorde omgang met het spoorerfgoed. De stations uit De Collectie vormen het boegbeeld voor een zorgvuldige omgang met het cultureel erfgoed van het spoor. De trots van De Collectie straalt af op alle Nederlandse stations. De vijftig beschreven stations dienen als voorbeeld en inspireren overal tot een zorgvuldige omgang met het cultuurhistorisch erfgoed van het spoor. zaken meegeprint die Visie op Stations outillage De Visie op Stations​outillage garandeert een goede inpassing van stationsmeubilair in bestaande stationshallen, passages en op perrons. Ieder station is uitgerust met meubilair: van zitobjecten en schermen die reizigers beschutting bieden tegen weersinvloeden tot panelen met reisinformatie en afvalbakken. De Visie op Stations​ utillage vertaalt het Spoorbeeld naar de omgang met dergelijke objecten. Het werkt o geen waarde hebben hiertoe de stationsdomeinen – zoals omschreven in het Stations​ oncept – uit in velden en omschrijft configuratieprincipes voor het c meubilair. Centraal staan het comfort van de reiziger en het versterken van het station als een aangename plek. Zo wordt een goede, voor de reiziger vertrouwde, inpassing in bestaande hallen, passages en op perrons gegarandeerd. De Visie op Stations​ utillage dient als basis voor de vervanging van de outillage van een groot aantal bestaande stations. Het is ontwikkeld o voor architecten en ontwerpers die bij de bouw of verbouw van stations een inrichtingsplan maken. Ook is de visie bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van stations. In de visie vinden zij alle informatie die nodig is om op papier. stations op een generieke en daarmee herkenbare manier in te richten. De visie biedt bovendien voldoende keuzemogelijkheden zodat het mogelijk is in te spelen op plaatselijke omstandigheden. Handboek belettering en bewegwijzering Een adequate bewegwijzering vergroot het vertrouwen van de reizigers en zorgt dat zij zich makkelijk kunnen oriënteren. Het Handboek belettering en bewegwijzering zorgt op stations voor een consequente uitvoering, een goede ruimtelijke inpassing en een herkenbaar, rustig en samenhangend beeld. Op het station moeten reizigers snel en makkelijk de juiste trein of voorziening kunnen vinden. Een goede bewegwijzering ondersteunt hen daarbij. Het helpt reizigers bij het oriënteren, navigeren en efficiënt bereiken van hun doel of bestemming. Samen met een logische indeling van het station vergroot een adequate bewegwijzering het gevoel van vertrouwen en veiligheid. De stationsbezoeker voelt zich ontspannen en heeft zo meer tijd en aandacht voor medereizigers en voorzieningen op het station. De bewegwijzering omvat bebording voor reizigers en andere stationsbezoekers in de openbare ruimtes van het station, van borden met vaste informatie tot tekstborden met instructies, klokken en routestrips. Voor het goed functioneren van de bewegwijzering is het essentieel dat deze uniform en consequent wordt uitgevoerd. Daarnaast dient het verantwoord te worden ingepast. Uniformiteit en een zorgvuldige inpassing binnen het station zorgen voor een herkenbaar, rustig en samenhangend beeld. Het systeem van bewegwijzering functioneert op een neutrale wijze voor alle gebruikers van een station. Het wordt per definitie niet gebruikt voor profilering van vervoerders en commerciële formules. spoorbeeld.nl/beleid/station 5/10
 36. 36. Issuu Online doorbladeren van PDF via ISSUU
 37. 37. Peecho (Deel)publicaties kunnen als gedrukt exemplaar worden besteld via Peecho
 38. 38. ‘WINST’Geen zwervende (deel)publicaties,on-demand papieren uitgave,lokaal geprint,minder print = minder papiergebruik?minder shipping,geen annexen nasturen.
 39. 39. Ook kritiekpunten
 40. 40. PDF (on)leesbaarheid PDFs nog suboptimaal opgemaakt voor lezen op het scherm
 41. 41. What about the servers? Moeilijk door te rekenen
 42. 42. Meer of minder papier? Wordt er daadwerkelijk minder papier gebruikt?
 43. 43. Accidentaleco-friendlyness,slimmer omgaan metpapier door inzet digitaal
 44. 44. www.lava.nlEllen van den Berg Thijs de Boerlinkedin.com/in/ellenvandenberg linkedin.com/in/thijsdeboer@sublimey @clearsinking
 45. 45. Beeldbronnen fotograaf Pieter Kers http://www.flickr.com/photos/mortsan/ http://fotoriko.skynetblogs.be/tag/bout++ 4570359817/sizes/l/ +moer http://www.flickr.com/photos/saritakate/ 4684233558/sizes/o/ http://rail-andre.nl/trainpics/index.php/ Nederland/Treinstellen/NS-VIRM/ fotograaf Rob ’t Hart 20100130_Ehv-Fuutlaan_081-9595 http://lichttherapieblog.nl/architect-koen- van-velsen/ http://fantastic-dl.blogspot.nl/2011/04/ fotograaf Rob ’t Hart rehabilitation-centre-groot- klimmendaal.html http://www.architectuurfotografie.com/? p=842 fotograaf Rob ’t Hart spoorbeeld.nl http://en.wikipedia.org/wiki/ fotograaf Jannes Linders File:On_demand_book_printer_1.jpg http://www.unieuws.nl/index.php? p=8832&theme=text fotograaf Jannes Linders http://www.peecho.com/press-room http://en.wikipedia.org/wiki/File: 080826_Waste_Paper.jpg fotograaf Jannes Linders http://findicons.com/icon/84663/print http://www.techzine.nl/nieuws/12709/ dreamworks-en-linux-de-perfecte- De Collectie bijzondere combinatie.html stationsgebouwen in Nederland http://www.naipublishers.nl/ http://issuu.com/about/graphics architectuur/collectie.html http://zoom.nl/foto/1363919/ architectuur/station-valkenburg.html http://sijmster.nl/wp-content/uploads/ http://www.speld.nl/2010/11/25/ 2010/11/Postbode-Sijmen-2.jpg berlusconi-wil-toren-van-pisa-recht- zetten/ http://www.refdag.nl/polopoly_fs/ spoor_1_495106!image/spoor.jpg

×