Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Identitat

315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Identitat

 1. 1. Laura Lucena Bergel
 2. 2. Què és la identitat <ul><li>La identitat, definida des de la Psicologia ,es comprèn com el nucli del què és conforma el jo; fix i coherent, que al costat de la raó li permeten a l'ésser humà interactuar amb altres individus. </li></ul><ul><li>La formació de la identitat és un procés que comença a configurar- se a partir de certes condicions pròpies de la persona, des del moment del seu naixement, gracies a certs fets i experiències, les quals, ens permetran actuar de forma coherent segons el nostre pensament </li></ul><ul><li>Com a contrapunt, altres autors, la identitat es comporta com una cosa relativa, com un nucli plàstic capaç de modificar-se al llarg de la vida, la qual cosa permetria a l'ésser humà tenir la capacitat de comportar-se de diferents maneres, segons el context en el qual hagi d‘actuar. Així doncs, podem afirmar que la identitat humana, és configura a partir de la interacció amb el mitjà i el funcionament individual propi del subjecte. Arrel d’aquest fet, és fàcil deduir que l'ésser humà sigui capaç de notar, que més enllà del que és, forma part d’alguna cosa més gran , fora de si mateix. </li></ul><ul><li>Destaquem doncs, que la formació de la identitat es realitza en funció de la interacció amb el mitjà extern, per tant, la interacció amb els altres significatius que les diferències i característiques individuals adquireixen valor i es comporten com una aportació per a la interacció social </li></ul>
 3. 3. Què és la identitat digital: <ul><li>Per existir en un context ciberespaial , és a dir, per actuar dins d’ Internet, cal tenir una representació virtual, és a dir una identitat que pot, o no correspondre a una realitat </li></ul><ul><li>D’igual manera que la identitat, la digital, és construeix paulatinament .A mesura que ens connectem a la xarxa, ens donam a conèixer i interactuem amb altres individus, (nadius o immigrants digitals). </li></ul><ul><li>La identitat digital fa que els altres ens reconeguin </li></ul><ul><li>i ens tinguin en consideració a la societat xarxa , </li></ul><ul><li>una comunitat amb normes de convivència pròpies. </li></ul><ul><li>Conèixer els avantatges i els riscos de tenir </li></ul><ul><li>una presència a Internet és fonamental per gestionar </li></ul><ul><li>adequadament la identitat digital. Dominar </li></ul><ul><li>les formes i les eines amb què cada persona pot </li></ul><ul><li>construir la seva presència, visibilitat i reputació a la </li></ul><ul><li>xarxa és imprescindible per continuar vivint en </li></ul><ul><li>societat. </li></ul>
 4. 4. La identitat digital com a requisit d’una nova generació? <ul><li>Existeixen més de 200 milions de persones que diàriament consulten Internet (dades de la  vida privada, el treball, gustos d’altres persones,... </li></ul><ul><li>És un dels recursos més emprats i a la vegada molt afectiu, com pot esser l'ús de bitàcoles o blogs personals. En aquest lloc, a més de poder donar a conèixer les nostres idees i formes de pensar, podrem ser algú a la xarxa, incorporant en el nostre lloc la informació que volem es conegui i vegi de nosaltres. A més podrem incorporar enllaços cap als nostres llocs d'interès, el nostre CV, les nostres experiències. Tot el que un possible ocupador pot voler conèixer de nosaltres per elaborar un perfil. </li></ul><ul><li>Em nascut al món de les noves tecnologies, </li></ul><ul><li>del que en som bastant dependents i més les </li></ul><ul><li>generacions d’infants. </li></ul>
 5. 5. La identitat digital com a formació <ul><li>La formació de la persona, (com a impressió o imatge que s'obté de la interacció amb un altre individu a qui), en la majoria de les ocasions, no es veu. </li></ul><ul><li>Formem i projectem , en ocasions uns desitjos, ja que les impressions que obtenim dels altres quan ens comuniquem amb ells al &quot;món real&quot; deriven bàsicament de les pautes no verbals associades a la comunicació verbal i van lligades a la utilització del contacte visual. </li></ul><ul><li>Es dóna també el fet que, quan ens comuniquem per escrit per mitjà de les Noves Tecnologies de la Informació, la qual cosa escrivim i com ho redactem, no és ni el que diríem en una situació normal, ni tampoc ho fem en la forma que ho arribaríem a expressar; Per tant, les reaccions d'aquells amb els qui interactuem tindran com a punt de partida unes manifestacions que, en condicions normals, no responen a la nostra veritable forma de ser, però que estan d'acord amb allò que expressem i com ho fem. </li></ul><ul><li>A més, a més, en la formació d'aquestes imatges sobre nosaltres mateixos o els altres, entren en joc els nostres propis prejudicis, estereotips ,… que també mediatitzen la comunicació i les nostres percepcions. </li></ul>
 6. 6. La identitat digital vs inconvenients: <ul><li>El primer inconvenient és que l'abast i la interacció distal que permeten , poden convertir-se en elements negatius si pensem en la distribució i repercussió que els comportaments o manifestacions desviades poden ocasionar. </li></ul><ul><li>Un exemple típic poden ser els casos recents detectats de xarxes en diferents països dedicades a la comercialització de pornografia infantil. </li></ul><ul><li>Segon inconvenient d'aquesta expressió social </li></ul><ul><li>està que l'ús d'un mitjà no real i una tecnologia que </li></ul><ul><li>facilita la comunicació entre individus, es converteixi </li></ul><ul><li>en objecte central i substitueixi a les interaccions reals, </li></ul><ul><li>contribuint a l'aïllament dels individus. </li></ul><ul><li>Aquesta desviació del propòsit de l'ús de les Noves Tecnologies de la Informació, en abús, podria emmascarà el mantell de l'addicció . </li></ul>
 7. 7. La identitat digital a l’escola: <ul><li>No hi ha cap dubte de la necessitat de modernitzar l‘ aules per educar en i a través d'Internet i les seves eines col·laboratives, socials, comunicatives, motivadores… Evidentment això passa per posar a la disposició de docents i alumnat elements bàsics per al seu ús com a ordinadors, connexió a Internet i, per què no, pissarres interactives. </li></ul><ul><li>2009-2010 es va presentar, des del Ministeri d'Educació el Programa “Escola 2.0” http://www.plane.gob.es/escuela-20/. Aquesta iniciativa proveeix a l‘ alumnes, professors i les seves aules dels elements necessaris per integrar-se en aquest món digital. </li></ul><ul><li>Transmeten aquests coneixements des de ben petits, aconseguim un gran salt qualitatiu per el que fa referència a la nova societat actual, ja que: </li></ul><ul><ul><li>L’ infant es familiaritza amb el món de l'informàtica tenint-lo </li></ul></ul><ul><ul><li>al seu abast amb un ple domini </li></ul></ul><ul><ul><li>El fa coneixedor dels riscos que pot comporta </li></ul></ul><ul><ul><li>Domini de les diferents eines de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplia els seus horitzons </li></ul></ul><ul><ul><li>És una eina creativa i motivadora </li></ul></ul>
 8. 8. La identitat digital vs professorat <ul><li>Per començar, si es veuen les Tic com a eines d’aprenentatge, han de ser impartides per professionals i experts d'aquesta eina. </li></ul><ul><li>El docent ha de saber fer front i defensar els dubtes i qüestions que plantegin els alumnes. </li></ul><ul><li>Per això, cal recorre a una formació permanent, ja que les Tic són una eina relativament jove que experimenta continus canvis i possibles fraus i perills per els mes menuts </li></ul><ul><li>No obstant, el fet de que siguin coneixedors no significa que hagi de obrir les portes de la seva identitat al món exterior, ja que el docent, al igual que l’alumne, és fill/a, parella, treballador, pare/ mare,… i com a tal, té la seva vida personal i intima a la que no cal rebassar, únicament si ell/ a i de forma lliure i voluntària esta disposat/ -ada </li></ul>
 9. 9. Gestions de la identitat digital <ul><li>Obrir-se al context de la identitat virtual és realment senzill, per exemple, una de les reds socials més estesa entre el joves catalans és el Facebook, i per fer-se usuari es tan fàcil com: </li></ul><ul><ul><li>Buscar a: www.goo gle .com : crear Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot seguit s’obrirà la pàgina directe: www.facebook.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer un click al botó: Regístrarte i automàticament et demana les següents dades </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nom: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cognoms: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Correu electrònic: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Torna a escriure el teu correu : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Contrasenya: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sexe: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Data de naixement: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Així de simple resulta forma part d’una nova era virtual, Arrel d’aquest fet és començarà a configura les dades personals del usuari fent visible el que desitja i privatitzant altre informació als diferents usuaris, tant si els coneix com si no </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. Opinió personal sobre: La identitat digital <ul><li>Sota el meu punt de vista, crec que les Noves Tecnologies de l’ informació a la nostre actualitat, son un requisit mínim i indispensable per desenvolupar-se el dia de demà. </li></ul><ul><li>Malgrat ser un gran espai amb un ampli ventall a l’ informació i recerca que en reiterades ocasions han facilitat la tasca de nostre dia a dia ( mestres , estudiants, altres professionals...) i suplir al ja tant oblidat llibre de paper, té l’ inconvenient d’obrir a les persones, gran o joves, adults i infants una finestra directe a un món paral·lel al real, on no saps 100x100 si el que tens davant menteix o diu la veritat, té altres intencions,... I això suposa un risc en el desenvolupament dels petits; per això per evitar aquestes problemàtiques i no tancar barreres culturals ni socials, és bo que és facin servir sota la supervisió d’un adult que determini l’acció, sent aquest més receptiu a captar perills o incidències. </li></ul><ul><li>Per tant i com a conclusió s’ha de veure no com un impediment sinó com un ampli ventall cultural que obre moltes portes, però del qual se'n ha de fer un bon ús. </li></ul>
 11. 12. La identitat digital Fonts documentals: <ul><li>www.goo gle .com </li></ul><ul><li>www.facebook.com </li></ul><ul><li>http://www.borrmart.es </li></ul><ul><li>http://www.buscarempleo.es </li></ul><ul><li>http://www.cop.es </li></ul><ul><li>http://www.identitatdigital.net/front/index.php </li></ul>
 12. 13. FI <ul><li>Gràcies per la vostra atenció </li></ul>Laura Lucena Bergel

×