Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Són bones les noves tecnologies pels infants

619 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Són bones les noves tecnologies pels infants

  1. 1. Són bones les noves tecnologies pels infants?Laura Soto, Clara Teixidor, Clàudia Zamora, Laura Sánchez, Judith Montañés.
  2. 2. IntroduccióAl segle XXI les noves tecnologies es troben en el nostredia a dia al igual que en els infants.Una de les tasques de lEscola és afavorir el contacte realdels nens amb les noves tecnologies, insistint especialmenten la formació de lalumne com a usuari delles. Cadavegada més, el futur requerirà que tots tinguem la capacitatper a fer un bon ús de les Noves Tecnologies per poderparticipar plenament i en igualtat de condicions en tots elsàmbits de la vidaAixò té les seves parts negatives i positives que hem volgutexposar-vos a continuació des de diferents punts de vista.
  3. 3. Video

×