Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió octubre 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Reunió octubre 2013

 1. 1. REUNIÓ FAMÍLIES 6è INFANTIL. Curs 2013/2014    
 2. 2. EQUIP DIRECTIU DIRECTORA: Brigit Sans. CAP D'ESTUDIS: Sònia Bosch. SECRETÀRIA: Marga Riudavets.    
 3. 3. EQUIP DE SUPORT El suport pot ser específic per a aquells alumnes amb més dificultats, però normalment el mestre de suport entra dins la classe i en un petit racó, atén a diferents fillets i filletes. Si es detecta alguna dificultat d'aprenentatge, de seguida s'informarà a les famílies.    
 4. 4. ESPECIALISTES MÚSICA: Maria Jesús (1h setmanal) ANGLÈS: Ádiz (1h 30 min. setmanals)    
 5. 5. ESPECIALISTES PSICOMOTRICITAT: mestra +1 (2h setmanals) DESDOBLAMENTS: mestres +1.    
 6. 6. GRUP Cada fillet/a és diferent: bagatge, vivències, capacitats, ritme d’aprenentatge, nivell maduratiu... Respectem els diferents ritmes, per tant, no podem exigir el mateix a tots, ni al mateix temps. Acompanyem els diferents processos amb paraules i, cadascú es queda amb aspectes diferents del que anem fent.    
 7. 7. HÀBITS I NORMES Dins qualsevol grup, hi ha d’haver unes normes de convivència pel bon funcionament i per una bona dinàmica. Per afavorir-ho partim dels hàbits. Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als fillets/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L'adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatge.    
 8. 8. HÀBITS HIGIENE PERSONAL DE FEINA DE BERENAR D'ORDRE DE CONSCIÈNCIA CORPORAL D'ESCOLTA   DE CURA DE L'ETNRON  
 9. 9. HÀBITS Els hàbits s'han de treballar a casa i a l'escola. A mida que els fillets/es van assolint els diferents hàbits se senten més segurs, tranquils, equilibrats i amb ganes d'aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació important i necessària per continuar avançant.    
 10. 10. AUTONOMIA Fer les coses més bàsiques de la vida quotidiana per un mateix. COM S’ACONSEGUEIX? Ser conscients del que han de fer. Tenint les coses a la seva mida. Animar-los i valorar positivament que facin les coses tot sols (els demanem aquelles coses que ells són capaços de fer). No frisar. Amb molta constància, és una feina de cada dia.    
 11. 11. AUTONOMIA PER QUÈ ÉS IMPORTANT? Valoram els infants, feim que se sentin més capaços. Reforçam la seva autoestima. Els feim responsables de les seves coses. D’aquesta manera treballem l’acceptació de NORMES i propostes així com la RESPONSABILITAT i participació en el grup.    
 12. 12. ENS ORGANITZAM PER RACONS QUÈ VOL DIR? És una manera autònoma de treballar, ells trien on volen anar. No tots fan el mateix al mateix temps, el que permet a la mestra mantenir una atenció més individualitzada amb cada infant. Respecta el ritme individual de cada fillet/a. Permet la interacció entre tots els infants.    
 13. 13. ENS ORGANITZAM PER RACONS Hi ha racons obligatoris i altres opcionals. N’hi ha de feina i de joc. No tots estan oberts tots els dies. El material es va renovant segons els interessos i necessitats dels fillets/es. En poden sorgir de nous (projecte).    
 14. 14. QUINS RACONS TENIM? Biblioteca Plàstica Construccions d’estora Ordinador Construccions petites Llenguatge   Joc simbòlic Matemàtiques i puzles   Feina
 15. 15. RACONS En tots els racons hi ha una gran feina de concentració, de dialogar amb els companys, de cedir, de pactar, de compartir. Els fillets/es aprenen experimentant amb les coses, per açò a l’escola donam tanta importància al joc, perquè JUGAR ÉS APRENDRE. Cada racó té el seu material i les seves normes.    
 16. 16. LECTURA I ESCRIPTURA El procés de lectura i escriptura no es consolida fins als 6-7 anys. És un procés complex que no poden fer tot sols. L'objectiu és que escriguin sense por a equivocarse, valorant el que fan i no el que haurien de fer.    
 17. 17. LECTURA I ESCRIPTURA A E.I 3 anys es va engegar el procés de lectura i escriptura amb el nom propi ja que dóna seguretat als fillets/es. És significatiu per ells. Troben sentit a allò què fan i per a ells és molt important, ja que just arriben a la classe el seu nom agafa protagonisme (el troben a diferents llocs de l’aula; a les llistes, als penjadors, el posam a les seves produccions...).    
 18. 18. LECTURA I ESCRIPTURA Ara ja escriuen més paraules, el seu nom, el nom dels altres, reconeixen moltes lletres... Aquest curs començarem a practicar amb la lletra lligada, primer amb el seu nom i després amb data. Es treballa per no endarrerir el procés d'aquells fillets que estan més preparats a nivell de manipulació i cognició.    
 19. 19. LECTURA I ESCRIPTURA COM HO FEIM? Escrivim paraules a les nostres produccions (dibuixos, contes...) Jugam amb paraules, amb els nostres noms i amb els dels altres companys.. Feim lectura d’imatges, i petites frases. Observam com s’escriuen altres paraules, quines lletres tenen, si són llargues o curtes…    
 20. 20. LECTURA I ESCRIPTURA Mirem textos diversos: retalls de diari, receptes de cuina,... Intentam que tot el que treballam sigui significatiu per a els infants.    
 21. 21. LLENGUATGE MATEMÀTIC Els nombres hi són per tot i serveixen per a moltes activitats de la vida quotidiana. Tenen una funcionalitat. Comptem cada dia quants fillets i filletes som a la classe, si falta algú, quants en queden a menjador, miram la data al calendari... Els nombres ens serveixen per saber quants anys tenim, quin dia és el nostre aniversari,... etc.    
 22. 22. LLENGUATGE MATEMÀTIC COM EL TREBALLAM? Feim jocs matemàtics, on és necessari complir unes normes: 1,2,3 gira la carta, memory, dòmino, bingo,... En els projectes de treball, els nombres també hi solen tenir cabuda (mesura, pes, comparacions, equivalències…). Feim feinetes de numeració, senzilles i de traç de nombres. d'operacions Començarem a fer problemes senzills.    
 23. 23. LLENGUATGE PLÀSTIC Aquest any tenim programat reballar tres autors, un per trimestre: Paul Klee   Gustav Klimt   Andy Warhol
 24. 24. PROJECTES DE TREBALL Els projectes de treball es basen en la motivació, condició essencial per a l'aprenentatge significatiu. Aquest trimestre hem començat a fer un projecte relacionat amb el nom de la classe.    
 25. 25. CONTE VIATGER Aquest trimestre volem fer una activitat que requereixi l'esforç i la col·laboració de tots els fillets i filletes i de totes les famílies. Les mestres començarem una història que haureu de continuar a casa. També n'haureu de fer les imatges. Jutnament amb el conte rebreu una breu explicació del que heu de fer.    
 26. 26. HORARI D'ENGUANY    
 27. 27. BLOG Aquest curs tornarem tenir un bloc d'aula. A diferència de l'any passat, i com una activitat més per practicar l'escriptura, els fillets i filletes col·laboraran en la redacció de les notícies que es van publicant. http://www.classedelstigresilesprinceses.blogspot.com    
 28. 28. ALTRES INFORMACIONS Simulacre. Entrades i sortides. Berenars. Polls i malalties. Entrevistes amb famílies. Delegat o delegada. Documents per signar.    
 29. 29. MOLTES GRÀCIES A TOTS PER VENIR!!!    

×