Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Navegar pola rede

419 views

Published on

Formación de usuarios de Bibliotecas Escolares

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Navegar pola rede

 1. 1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN En internet existen toneladas de información, pero non toda é fiable porque ás veces, está escrita por xente que non sabe o suficiente sobre o tema. É importante facer unha boa selección
 2. 2. BUSCADORES  Un BUCADOR é unha páxina web con programa que che axuda a atopar a información en internet.  Hai moitos:  Quizais www.google.es sexa o máis coñecido para ti
 3. 3. TRUCOS DE GOOGLE  Se pos un ESPAZO entre dúas palabras ou escribes + entre elas, os documentos terán ambos termos.
 4. 4. TRUCOS DE GOOGLE  Se empregas “OR” entre dúas palabras, os documentos atopados poden conter unha ou outra palabra.
 5. 5. TRUCOS DE GOOGLE  Se buscas unha DEFINICIÓN utiliza define: seguida da palabra que busques.
 6. 6. TRUCOS DE GOOGLE  Se empregas o comando filetype:doc buscará documentos de word sobre o tema que busques. O comando filetype:pdf buscará documentos en pdf.
 7. 7. TRUCOS DE GOOGLE  Tamén podes buscar imaxes sobre o que te interese:
 8. 8. TRUCOS DE GOOGLE  Tamén podes buscar mapas e situar algún lugar que te interese:
 9. 9. NAVEGAR CON TIMÓN CRÍTICO Daniel Cassany En internet está todo o que é capaz de producir o ser humán, sen censura, sen límites nin fronteiras; ésta é a sua grandeza pero tamén a súa flaqueza.
 10. 10.  En internet, non todo é o que parece. 
 11. 11. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 1.ANALIZAR LA DIRECCIÓN OU O DOMINIO DA REDE (URL): A estructura da dirección electrónica aporta datos relevantes sobre a ubicación da web. ● A parte final, indica o país onde se ubica. Exemplo:.es ● .com, indica as webs comerciais ● .edu, as educativas ● .org, indica as organizacións sen ánimo de lucro ● .gv ou .gob, indican os gobernos públicos ● Outras extensións informan da organización ou autor.
 12. 12. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 2. DESCUBRIR OS PARÁMETROS DA WEB: Responder a preguntas básicas ● Quen? ● Que? ● Por que? ● Onde? ● Cando?
 13. 13. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO AUTORÍA: Quen elaborou a web? Un individuo? Unha Institución? PROPÓSITO E CONTIDO:Por exemplo, unha web de ecoloxía ten como autor unha ONG ecolóxica, un biólogo, … ou un simple cidadán? DESTINATARIOS: A quen se dirixe? DATA: Cando se elaborou? NAVEGACIÓN E USABILIDADE: Ten índice? Están organizados os datos?,Son claros os enlaces? En xeral, os materais que aclaran quen os elaborou, como, para quen e con que finalidade, son máis creíbles. Tamén despertan máis confianza e fiabilidade os contidos fundamentados e actualizados.
 14. 14. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 3. ANALIZAR O CONTIDO: Podemos confrontar os datos con outras fontes: xornal, boletín, revista, …
 15. 15. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 4. OBSERVAR O NÚMERO DE VÍNCULOS CON OUTRAS REDES O número de enlaces que conducen a unha web é un dos indicaodres que emprega o documentalismo para avaliar os recursos.
 16. 16. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 5. ACCEDER AO CONTADOR DE VISITAS A web que permite acceder ao seu contador de visitas mostra moita voluntade de transparencia relevante.
 17. 17. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 6. INDAGAR SOBRE AS REDES ÁS QUE PERTENCE UN SITIO Algunhas webs están asociadas entre sí e forman redes e gremios: Por exemplo, unha rede de mestres de lingua extranxeira, unha asociación de coleccionistas de selos, …
 18. 18. PISTAS PARA BUSCAR CON CRITERIO 7. VALORAR OS POSIBLES PREMIOS OU DISTINCIÓNS Algunhas webs inclúen información sobre os seus recoñecementos, distincións ou premios recibidos. Por exemplo, unha web de axuda aos estudiantes pode ter recibido algún recoñecemento de asociacións universitarias; unha web de divulgación científica pode ter gañado algún premio de periodismo. Isto é un indicador de calidade.
 19. 19. RECORDA!!  LER SEMPRE CON PERSPECTIVA CRÍTICA  TANTO TEXTOS IMPRESOS COMO VIRTUAIS ESTÁN SITUADOS E TEÑEN AUTORES QUE PRETENDEN CONVENCERNOS DE CALQUERA COUSA.  EN INTERNET NO SÓ HAI QUE ENTENDER O QUE LEMOS, TAMÉN HAI QUE SABER SELECCIONAR PARA ATOPAR O DISCURSO QUE NOS INTERESA NUN GRAN OCÉANO.  TES QUE METERTE TI NA REDE, NAVEGAR SEN NAUFRAGAR, BUSCAR, ATOPAR E SER CAPAZ DE AVALIAR.
 20. 20. ESTO NON É NADA DOADO, PERO TI PODES FACELO!

×