Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 1
De bezoekersbevraging van
het Familiemanifest:
de resultaten
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 2
Inhoudsopgave
Inleiding.......................................
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 3
Het Familiemanifest is een initiatief van publiq vzw. Het w...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 4
Info voor het bezoek
Families vinden het belangrijk dat ze ...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 5
Het eerste warme woord
Hoe welkom voelen de families zich?
...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 6
Info tijdens het bezoek
Hoe tevreden zijn de families over ...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 7
Aangepastheid aan de noden
Vinden de families alles wat nod...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 8
Suppoost sprak zoontje nogal kordaat toe bij het aanraken v...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 9
Het is jammer dat er in de foyer geen stoelen of bankjes
st...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 10
De bezoekersbevraging toont dat families een fijne ervarin...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 11
De bezoekersbevraging
W at von d je van je bezoek in
Beste...
De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 12
Jullie bezoek
We hadden geen contact m et een m edewerker....
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

De bezoekersbevraging van het familiemanifest de resultaten

Download to read offline

Ontdek hier de resultaten

 • Be the first to like this

De bezoekersbevraging van het familiemanifest de resultaten

 1. 1. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 1 De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten
 2. 2. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 2 Inhoudsopgave Inleiding..................................................................................................................... 3 Publieksbevraging.................................................................................................... 4 Info voor het bezoek................................................................................................ 4 Het eerste warme woord......................................................................................... 5 Info tijdens het bezoek ............................................................................................ 6 Aangepastheid aan de noden ................................................................................. 7 Wat kunnen we besluiten?..................................................................................... 10 De bezoekersbevraging ........................................................................................ 11
 3. 3. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 3 Het Familiemanifest is een initiatief van publiq vzw. Het werd gelanceerd op 5 oktober 2018 en is een ondersteuningscampagne naar de cultuursector toe om alle families warm en aangepast te onthalen. Al 130 cultuurhuizen kozen uit de 25 actiepunten de punten waarop zij willen inzetten. publiq ondersteunt de ondertekenaars met good practices, uitwisselmomenten en een bezoekersbevraging. In dit rapport lees je de voornaamste bevindingen uit de bezoekersbevraging, geven we een aantal concrete tips en verwijzen we naar de actiepunten in het Familiemanifest. In de maanden april en mei 2019 lieten 39 organisaties de bezoekersbevraging van het Familiemanifest invullen. 1420 families beoordeelden zo deze locaties op hun familievriendelijkheid. 54% daarvan vulde de enquête in in een museum, 33% in een cultuurhuis en 13% in een bibliotheek. De overgrote meerderheid van de bevraagde families heeft de Belgische nationaliteit (93%) en gebruikt het Nederlands als moedertaal (92%). Er wordt daarom geen onderscheid gemaakt tussen respondenten op basis van hun moedertaal of etniciteit. De meeste families bestond uit minstens één volwassene en één of twee kinderen. Slechts 11% bracht drie kinderen mee en maar 7% meer dan vier kinderen. De kinderen werden in 72% van de gevallen begeleid door hun ouders. 16% was op uitstap met de grootouders. Bijna de helft van de respondenten kwam voor het eerst met hun kinderen op de locatie (45%). 1 Inleiding 54% van de enquêtes werd in musea afgenomen 33% in CC’s/GC’s13% in bibs
 4. 4. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 4 Info voor het bezoek Families vinden het belangrijk dat ze op voorhand alle informatie krijgen die ze nodig hebben. Op uitstap gaan met kinderen is namelijk niet altijd evident. Wat kan ik wel of niet meenemen? Zijn er drankjes voorzien? Is er een borstvoedingsruimte? Een website waarop alle info gemakkelijk te vinden is, helpt families daarbij. Krijgen de families vooraf de informatie die ze nodig hebben om hun bezoek goed te plannen? Er zijn wel verschillen tussen de types ondertekenaars van het manifest. Als we enkel naar de bibliotheken kijken, zien we dat daar wel 20% van de bezoekers aangeeft op voorhand geen info op te zoeken, terwijl dit bij de cultuurcentra maar over 4% gaat. Aangezien men in een bibliotheek vaker komt en men weet wat men van het aanbod kan verwachten, zijn deze cijfers niet verrassend. Wat mag er volgens de families nog beter? Op de website zou ik graag recensies en ervaringen van andere families vinden. Dit lijkt al bij heel wat cultuurhuizen op de agenda te staan. Het aanmoedigen van bezoekers om hun ervaring te delen, is namelijk één van de meeste gekozen actiepunten. 86% was eerder tot heel tevreden 2 Publieksbevraging 9% zocht op voorhand geen info op “ ACTIEPUNTEN FAMILIEMANIFEST Stel alle info ter beschikking op de website, op Facebook, via een folder of brochures, … Stimuleer families om te vertellen over hun ervaringen. Spoor families aan om leuke foto’s te delen. Ze kunnen daarbij ook een speciale hashtag gebruiken. 1 25
 5. 5. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 5 Het eerste warme woord Hoe welkom voelen de families zich? 99% van de bibliotheek- en museumbezoekers voelt zich (heel erg) welkom. Bij de cultuurcentra houdt 97% een (heel) welkom gevoel over aan hun uitstap. Als we de cijfers van dichtbij bekijken, zien we dat bij de bibliotheken en musea respectievelijk 78% en 83% van de bezoekers zich heel erg welkom voelen. Bij de cultuurcentra ligt het aantal iets lager, namelijk 57%. Terwijl musea en bibliotheken in het manifest aangaven dat ze al inzetten op het nemen van het eerste warme woord naar bezoekers toe, is dat bij de cultuurcentra minder het geval. Dat kan verklaren waarom bezoekers in cultuurcentra minder uitgesproken positief zijn over de info ter plaatse en over hoe welkom ze zich voelen. Cultuurcentra en bezoekers zijn het dus eens dat dit een werkpunt is. TIP Spreek families bij aankomst spontaan aan. Een simpele “goeiedag” kan al wonderen doen. 21% 16% 78% 57% 83% Welkom Heel erg welkom 40% BIB CC/GC MUSEA
 6. 6. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 6 Info tijdens het bezoek Hoe tevreden zijn de families over de informatie die ze ter plaatse krijgen? Bij een bibliotheek- of museumbezoek is respectievelijk 97% en 98% van de bevraagden eerder tot heel tevreden over de beschikbare info. Bij de cultuurcentra ligt dat cijfer lager, namelijk 85%. Dat kan opnieuw verklaard worden door het feit dat meer musea en bibliotheken zich hier al langer op toeleggen, en je in een cultuurcentrum niet altijd langs de balie moet. TIP Vraag de bezoekers spontaan voor welke tentoonstelling of welk concert ze langskomen. Zo kunnen jullie elke familie op maat info bezorgen. 3% 12% 2% 18% 23% 79% 52% 75% Neutraal Eerder tevreden Heel tevreden 33% BIB CC/GC MUSEA
 7. 7. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 7 Aangepastheid aan de noden Vinden de families alles wat nodig is voor een comfortabele uitstap? Families hebben andere noden dan de gemiddelde bezoeker. Zowel praktisch als inhoudelijk kan je heel wat doen om ook hen een aangename ervaring te bezorgen. Uit de bevraging blijkt dat 93% de deelnemende locaties (heel erg) aangepast vindt. Wat kan er volgens de families nog beter? Het was fijn, maar kindjes kregen halverwege dorst. Hoewel de bevraagde families aangeven dat de locaties die ze bezoeken (heel erg) aangepast zijn aan hun noden, vermelden velen onder hen toch nood te hebben aan praktische omkadering wat betreft eten en drinken. Bibliotheken en cultuurcentra beschouwen actiepunt 21 (omkadering van eten en drinken) echter als moeilijk haalbaar. 6% < 32% 61% 93% (heel erg) aangepast aan de noden Neutraal Aangepast Heel erg aangepast “
 8. 8. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 8 Suppoost sprak zoontje nogal kordaat toe bij het aanraken van de afsluiting rond het kunstwerk. Dus zelfs die mocht je niet aanraken. Zoontje had het nadien over de ‘boze meneer’. Opdracht x kon niet anders dan luid (kinderen he). Als je met een aantal kinderen komt, maken ze lawaai en dat is hier niet mogelijk. Wat families ook belangrijk vinden, is hoe je kinderen aanspreekt. Op een plek met kostbare werken is het noodzakelijk om duidelijk te communiceren over wat wel en niet kan. Dat op een vriendelijke manier doen, maakt een groot verschil. Een pampertafel in de toiletten! (Liefst niet enkel bij de vrouwen, ook papa’s verversen anno 2019 al eens een pamper ) TIPS Een cafetaria is misschien niet altijd mogelijk, maar kleine drank- en eetvoorzieningen wel: - Een drinkfonteintje - Bekers bij een kraan met drinkbaar water - Een automaat met gezonde snacks - Een koffieapparaat - Een microgolfoven (denk aan babyvoeding) TIPS - Probeer een verzorgingstafel bij de mannentoiletten te voorzien. - Als dat niet mogelijk is, geef dan bijv. aan dat de papa’s ook welkom zijn in de vrouwentoiletten voor het verzorgen van hun baby. “ “ACTIEPUNTEN FAMILIEMANIFEST Wij maken makkelijk duidelijk wat kan. Werk met iconen of een verhaaltje. Zorg voor een positieve allround ervaring voor kinderen. Spreek kinderen ook persoonlijk aan of deel een leuk weetje. 14 15
 9. 9. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 9 Het is jammer dat er in de foyer geen stoelen of bankjes staan. Iedereen staat daar, dat is ongezellig en voor de grootouders niet altijd fijn. Families hebben nood aan een plek waar ze zich kunnen organiseren en ze willen af en toe ook kunnen uitrusten. Niet alleen kinderen, maar ook de oma’s en opa’s, die steeds vaker mee op uitstap gaan, zullen jullie daarvoor dankbaar zijn. Zaalteksten waren te lang. Mijn kinderen werden ongeduldig als ik ze wou lezen. “ “ ACTIEPUNTEN FAMILIEMANIFEST Een familie-activiteit is zowel aangenaam voor kinderen als voor de ouders. Hou de teksten kort en krachtig. Kom direct tot de essentie. Vermijd moeilijke woorden. Gebruik geluidselementen. Voorzie ook een versie van de zaalteksten voor de kinderen. 19
 10. 10. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 10 De bezoekersbevraging toont dat families een fijne ervaring beleefden. Ze vonden de locaties goed aangepast aan hun noden en voelden zich erg welkom. Hoe kan het nog beter? De families gaven zelf heel wat tips mee. Zaalteksten kort en krachtig weergeven, plekjes voorzien om even uit te rusten of drinkfonteintjes aanbieden zijn kleine aanpassingen waarmee niet enkel de kinderen tevreden zijn. Je kan hiermee ook de beleving van volwassenen en ouderen die zonder kinderen op stap zijn, aangenamer maken. Gebruik dit rapport om te kiezen op welke actiepunten van het familiemanifest je nog wil inzetten. Bekijk ook de good practices op de website of zet je samen met collega’s van andere cultuurhuizen om ideeën uit te wisselen. Zo kunnen families zich op en top welkom voelen bij jullie. Ondertekende je het manifest nog niet? Surf naar www.familiemanifest.be en kies je actiepunten. Wil je op de hoogte blijven van alle kennismomenten van publiq vzw? Schrijf je in op de publiq nieuwsbrief. Bedankt! 3 Wat kunnen we besluiten?
 11. 11. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 11 De bezoekersbevraging W at von d je van je bezoek in Beste bezoeker, Wij zetten in op meer familievriendelijkheid en willen ons best doen om families en kinderen nog beter te ontvangen. Ben je hier met kinderen op bezoek, dan horen we graag jouw mening. Zo kunnen we een volgend bezoek voor jullie nog nemen, maak je kans op een Vlieg- pretpakket. ............ (aantal) kinderen Geef voor elk kind aan hoe oud het is: Ik ben hier m et... ............ jaar ............ jaar ............ jaar ............ jaar ............ jaar ............ jaar Ik ben ... Ik ben hier vandaag als: Passen m eerdere opties voor jou? Duid ze allem aal aan. Ik ben geboren in: ............ (jaar) Ik woon in: ............ (postcode) Mijn nationaliteit is: ................................. Mijn m oedertaal is: .................................. ouder grootouder oom of tante m eter of peter oudere broer of zus plusouder voogd andere: ........................... Waar heb je deze inform atie gevonden? website brochure W ij zochten op voorhand geen inform atie op. telefonisch sociale m edia (facebook, instagram ,...) andere: ..................................................................... V XM Jullie bezoek Is dit jullie 1ste bezoek ja nee Kregen jullie vooraf de inform atie die jullie nodig hadden om jullie bezoek goed te plannen? ja nee Wij waren over de inform atie: Hoe tevreden zijn jullie over de inform atie die jullie ter plaatse kregen? Wat kunnen we doen om jullie op voorhand beter te inform eren? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. Hoe kunnen we je hier op onze locatie beter inform eren? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... helem aal oneens oneens neutraal eens helem aal eens
 12. 12. De bezoekersbevraging van het Familiemanifest: de resultaten 12 Jullie bezoek We hadden geen contact m et een m edewerker. Werden jullie door onze m edewerkers goed ontvangen? Wat kunnen we beter doen bij het onthaal? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hoe welkom voelden jullie je bij ons? We voelden ons: Wat kunnen we doen om jullie je m eer welkom te laten voelen? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kinderen hebben som s speciale noden. Vonden jullie bij ons aIles wat nodig is voor een com fortabele uitstap m et de hele fam ilie? Wat kunnen we voorzien om jullie uitstap m et de fam ilie com fortabeler te m aken? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Denken jullie dat jullie nog eens zullen terugkom en? Ja, zeker en vast Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Zou je een bezoek aan ons aanraden aan andere fam ilies m et kinderen? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Har telijk dank voor het invullen van deze bevr aging! Laat dan hier je e-m ailadres achter: ………………………………………………………………....................................... Schiftingsvraag: Hoeveel van deze bevragingen rond fam ilievriendelijkheid zullen in de m eer dan 100 deelnem ende cultuurhuizen ingevuld worden tussen 1april 2019 en 31m ei 2019? ............................... Ik w il kans m aken op één van de vijf Vlieg-pretpakketten. Ik w il m e inschrijven op de Vliegnieuw sbrief en op de hoogte blijven van de leukste fam ilie-activiteiten in je buurt. We gebruiken dit adres uitsluitend om w innaars te verw ittigen, indien je kans w il m aken op een Vlieg-pretpakket en/of je de Vliegnieuwsbrief te versturen, indien je daarvoor gekozen hebt.

Ontdek hier de resultaten

Views

Total views

347

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×