FULL DE RUTA 2012-2013

5,079 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,732
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FULL DE RUTA 2012-2013

 1. 1. Pla Estratègic de Renovació i Millora delSistema Educatiu Andorra full de ruta 2012 / 2013
 2. 2. PERMSEA, els eixos de treball...• Eix 1: Un currículum renovat – 1A Escola Andorrana, ensenyament obligatori – 1B Escola Andorrana, nivell Batxillerat – 1C Formació Professional – 1D Formació Andorrana• Eix 2: El cos especial d’educació, una garantia de qualitat• Eix 3: un sistema educatiu eficient i sostenible
 3. 3. Eix 1Un currículum renovat
 4. 4. Eix 1AEscola Andorrana, ens. obligatori • Objectius • Accions curs 2012/13 • Taula tècnica, grups i equips de treball
 5. 5. Eix 1A – Objectius1. Renovar l’estructura curricular amb un enfocament per competències2. Establir els referents curriculars en funció del marc curricular acordat i definir els components metodològics prescriptius i orientatius que guien el procés d’ensenyament aprenentatge3. Adequar l’estructura organitzativa de l’ensenyament obligatori a les especificitats del marc competencial4. Definir el marc i els protocols per a l’elaboració de les Adequacions Curriculars Individualitzades5. Establir els protocols i eines d’avaluació6. Publicar el Decret d’Ordenament de l’Ensenyament Obligatori de l’Escola Andorrana
 6. 6. Eix 1A – Accions 2012/13Obj: Establir els referents curriculars en funció del marc curricular acordat i definir els components metodològics prescriptius i orientatius que guien el procés d’ensenyament aprenentatgeAcció 1 – Definir el marc de diversificació curricular.Acció 2 – Definir els àmbits de formació i el seu encaixAcció 3 – Actualitzar els referents dels plantejament lingüístic de l’EAAcció 4 – Elaborar el plantejament científic de l’EAAcció 5 – Renovar els programes de 1ª ensenyançaAcció 6 – Renovar els programes de 2ª ensenyançaAcció 7 – Dur a terme accions formatives sobre fonaments teòrics de l’enfocament per competències (col·lectiu docent)
 7. 7. Eix 1A – Accions 2012/13Obj: Adequar l’estructura organitzativa i concretar les variables metodològiques en coherència amb l’enfocament per competènciesAcció 1- Concretar la intervenció docent a 1ª ensenyança (3r cicle) des del punt de vista de les diferents variables metodològiquesAcció 2 – Concretar la intervenció docent a 2ª ensenyança (1r curs) des del punt de vista de les diferents variables metodològiquesAcció 3 – Elaborar els documents d’aula / equips de treball que acompanyaran el procés d’ensenyament aprenentatge.
 8. 8. Eix 1A – Accions 2012/13Obj: Establir els protocols i eines d’avaluacióAcció 1- Establir els protocols per a l’avaluació dels alumnes (referents, rols dels equips, qualificacions, calendaris...)Acció 2 – Elaborar els documents d’avaluació de 3r cicle de PE i de 1r curs de SE : actes, informes, registres...Acció 3 – Elaborar els calendaris i protocols per a la comunicació de l’avaluacióAcció 4 – Dur a terme accions formatives sobre l’avaluació en una enfocament per competències (equips directius i equips educatius)
 9. 9. Eix 1A – Accions 2012/13Obj: Garantir una intervenció docent de qualitat i coherent amb el marc renovatAcció 1 – Acordar el format d’unitats de programacions per 1ª i 2ª ensenyançaAcció 2 – Determinar el grau de definició que han de presentar les unitats de programacions elaborades pels equips d’autorsAcció 3 – Revisar i adequar els documents de planificació de centreAcció 4 – Elaborar la planificació de centre del curs 2013/14Acció 5 – Elaborar el mapa d’unitats de Programacions de 3r cicle de 1ª ensAcció 6 – Elaborar les unitats de programacions de 3r cicle de 1ª ens.Acció 7 – Elaborar el mapa d’unitats de programacions de 1r curs de 2ª ens.Acció 8 - Elaborar les unitats de programacions de 1r curs de 2ª ens
 10. 10. Eix 1A – Accions 2012/13Obj: Acompanyar el procés de renovació de l’ensenyament obligatorii avaluar-ne l’impacteAcció 1 – Elaborar els protocols interns i els documents corresponents per al seguiment de la implantació del model renovat.Acció 2 – Elaborar els protocols externs i els documents corresponents per al seguiment de la implantació del model renovat.Acció 3 – Elaborar el protocol per a la modificació de les unitats de programacions a cada centre (passat un temps d’aplicació).Acció 4 – Dur a terme les accions formatives preparatòries a la implantació (equips directius i equips educatius)
 11. 11. Eix 1ATaula tècnica, grups i equips de treballConsell director Equips de GT1 GT3 revisió de documents Protocols Equips d’autors Programes Planificació Seguiment 1ª ens 1ª ens de centre implantació Taula Tècnica Ensenyament GT2 Obligatori Equips de Concreció revisió de Metodològica GT4 Equips d’autors Programes UPs i documents Avaluació 2ª ens 2ª ens d’aulaCoordinació PERMSEA / IRIF
 12. 12. Eix 1ATaula tècnica, grups i equips de treballConsell director Membres: AIAE, AOC, APSI, EA Taula Tècnica Ensenyament Obligatori Dimecres de 9.00h a 13.00h Inici, Setembre 2012Coordinació PERMSEA / IRIF
 13. 13. Eix 1ATaula tècnica, grups i equips de treballConsell directorMembres MembresEA EA / AIAE GT1 GT3 documents Protocols Planificació SeguimentDimarts Dimarts de centre implantacióde 10h a 12h De 10h a 12h TaulaInici oct. 2012 Inici oct. 2012 Tècnica EnsenyamentMembres Membres ObligatoriEA / APSI GT2 AIAE Concreció GT4 Metodològica AvaluacióDijous i documents DivendresDe 9h a 11h d’aula De12h a 13hInici oct. 2012 Inici oct. 2012Coordinació PERMSEA / IRIF
 14. 14. Eix 1ATaula tècnica, grups i equips de treballConsell director 6 equips (un per centre) Equips de Equips mixtes Reunions de treball: Equips Eq. directius EA / AIAE revisió de divendres (6h) d’autors Programes Lloc: 1ª ens 1ª ens Inici setembre 2012 A cada centre a partir del mes de febrer 1 equip docent Equips mixtes Equips de Eq. directius EA / AIAE / revisió de Reunions de treball: Equip docents especialistes divendres (6h) Programes d’autors 2ª ens Lloc: 2ª ens Inici maig 2012 CDR, AixovallCoordinació PERMSEA / IRIF
 15. 15. Eix 1BEscola Andorrana, Batxillerat • Objectius • Accions curs 2012/13 • Taula tècnica i grup de treball
 16. 16. Eix 1B – Objectius1. Establir un model unificat de programes2. Revisar i homogeneïtzar els programes existents en base al model acordat i definir els components metodològics prescriptius i orientatius que guien el procés d’ensenyament aprenentatge3. Revisar els protocols i documents d’avaluació i modificar-los, si escau4. Modificar el Decret d’Ordenament del Nivell de Batxillerat del Sistema Educatiu Andorrà
 17. 17. Eix 1B – Accions 2012/13Obj: Acordar el marc curricular del nivell de batxillerat i establir unmodel unificat de programesAcció 1 – Validar la proposta de concreció dels objectius generals de batxilleratAcció 2 – Valorar les propostes de modificació del pla d’estudi de batxillerat elaborades per la Taula tècnica 1BAcció 3 – Definir el marc curricular de BatxilleratAcció 4 – Elaborar els encàrrecs per a la renovació dels programes de batxillerat
 18. 18. Eix 1BTaula tècnica, grup de treballConsell director Membres Membres Coord Permsea / Taula EA / AIAE / AOC / APSI AOC GT1 Tècnica EncàrrecsDe Batxillerat Dilluns de programes 11h a 13h Inici pendent Inici Febrer 2013Coordinació PERMSEA
 19. 19. Eix 1CFormació Professional • Objectius • Accions curs 2012/13 • Taula tècnica i grup de treball
 20. 20. Eix 1C – Accions 2012/13Obj: Renovar els programes de la Formació ProfessionalAcció 1 – Publicar els programes de: * entrada en vigor el curs 2013/14• DEP Micro informàtica i xarxes• DEP Sanitari i social• DEP Estètica i cosmèticaAcció 2 – Iniciar l’elaboració dels programes de:• DEP i BP Activitats Esportives i de Lleure• BP Micro informàtica i xarxes• BP Sanitari i social• BP Estètica i cosmètica
 21. 21. Eix 1C – Accions 2012/13Obj: Garantir una intervenció docent de qualitat i coherent amb elsProgrames renovatsAcció 1 – Analitzar els documents de programació de les diferents assignatures actualment vigents (formats, elements, lligam amb el programa...)Acció 2 – Analitzar els plantejaments metodològics actuals tan en les assignatures generals com les específiquesAcció 3 – Analitzar de manera específica els aspectes organitzatius i metodològics actuals lligats a l’ensenyament de les llengüesAcció 4 – Analitzar els protocols d’avaluació d’alumnes que s’apliquen actualment.Acció 5 – Adequar l’estructura organitzativa, si escau, a les exigències metodològiques de l’enfocament per competències així com al model d’ensenyament de les llengües proposat en els programes renovats.Acció 6 – Adequar, si escau, els protocols d’avaluació dels alumnes (calendaris, procediments, documents...)Acció 7 – Dur a terme accions formatives
 22. 22. Eix 1C – Accions 2012/13Obj: Acompanyar el procés de renovació de la Formació ProfessionalAcció 1 – Realitzar accions de difusió dels programes renovatsAcció 2 – Elaborar el calendari i protocols per a la renovació de les Unitats de programacions.Acció 3 – Elaborar els protocols de seguiment intern de l’aplicació dels programes renovatsAcció 4 – Elaborar els protocols de seguiment extern de l’aplicació dels programes renovats
 23. 23. Eix 1CTaula tècnica, grups i equips de treballConsell director Membres: Membres: GT1 GT2 AIAE AOC / Experts Referents Diagnòstic curriculars Situació actual Inici octubre 2013 Taula Tècnica Formació Professional Membres: Membres: GT3 FP / AIAE FP, AOC, AIAE, AEORT, APSI Protocols acompanyament Inici Gener 2013Coordinació PERMSEA
 24. 24. Eix 1DFormació Andorrana • Objectius • Accions curs 2012/13 • Taula tècnica i grups de treball
 25. 25. Eix 1D – Objectius1. Renovar l’estructura curricular de l’àrea de Formació Andorrana en coherència amb les estructures pròpies dels sistemes educatius on intervé.2. Establir els referents curriculars en funció de les estructures acordades i definir els components metodològics prescriptius i orientatius que guien el procés d’ensenyament aprenentatge3. Adequar els processos i documents d’avaluació a les especificitats dels sistemes educatius on intervé4. Publicar el Decret d’Ordenament de la Formació Andorrana
 26. 26. Eix 1D – Accions 2012/13Obj: Establir els referents curriculars en funció de les estructures acordades i definir els components metodològics prescriptius i orientatius que guien el procés d’ensenyament aprenentatgeAcció 1 – Actualitzar els recursos actualment vigents en els programes de formació andorranaAcció 2 – Validar els informes de plantejament dels programes de maternal i 1ª ens.Acció 3 – Elaborar els programes de maternal i 1ª ensenyança
 27. 27. Eix 1D – Accions 2012/13Obj: Adequar la intervenció docent a les exigències de l’enfocament per competències així com al marc curricular renovatAcció 1 – Elaborar el format d’Unitats de ProgramacionsAcció 2 – Elaborar una proposta de concreció metodològica adreçada a maternal i 1ª ensenyançaObj: Acompanyar el procés de renovació en els nivells d’ensenyament obligatoriAcció 1 – Planificar la renovació de les programacions d’aula a Maternal i 1ª ensenyançaAcció 2 – Dur a terme accions formatives sobre fonaments teòrics de l’enfocament per competències (col·lectiu docent)
 28. 28. Eix 1DTaula tècnica, grups i equips de treballConsell director Membres: Membres: GT3 AOC / Experts GT1 FA / AIAE Equip de Referents revisió dels Inici curriculars Inici Programes juliol 2012 gener 2013 Taula Tècnica Formació GT2 Andorrana Membres: Membres: Seqüenciació FA (docents) GT4 FA de recursos i Concreció Indicadors Inici metodològica Inici d’avaluació gener 2013 Octubre 2012Coordinació PERMSEA
 29. 29. Eix 1DTaula tècnica, grups i equips de treballConsell director Membres Taula FA / AIAE / AOC Tècnica Formació Dimarts Andorrana 15h a 17 h Inici octubre 2012Coordinació PERMSEA
 30. 30. Eix 2El cos especial d’educació,una garantia de qualitat
 31. 31. Eix 2 – Objectius1. Definir les competències del personal amb responsabilitats administrativa i/o pedagògica (RAP) i del personal tècnic d’ensenyament2. Elaborar una proposta de carrera professional per al personal RAP i personal tècnic d’ensenyament3. Proposar mecanismes per a la millora de les competències del personal del cos especial d’educació4. Revisar els protocols de contractació del personal tècnic d’ensenyament de caràcter eventual.5. Revisar els processos de selecció del personal RAP i personal tècnic d’ensenyament.
 32. 32. Eix 2 – Accions 2012/131. Definir les competències del personal amb responsabilitatsadministrativa i/o pedagògica i del personal tècnic d’ensenyament Acció 1 – Difondre i acordar el perfil de competències del personal amb responsabilitats administrativa i/o pedagògica. Acció 2 – definir les competències dels psicopedagogs 2. Elaborar una proposta de carrera professional per al personal RAP i personal tècnic d’ensenyament Acció 1 – Elaborar una proposta de carrera professional per al personal tècnics d’ensenyament.
 33. 33. Eix 3Un sistema educatiuEficient i sostenible
 34. 34. Eix 3 – Objectius1. Augmentar els recursos pedagògics dels centres educatius fomentant les iniciatives i establint xarxes d’intercanvis entre els diferents sectors de la comunitat educativa2. Garantir una gestió rigorosa dels recursos disponibles en els diferents centres escolars desenvolupant eines específiques per a la planificació així com protocols de mesura i regulació / (indicadors d’eficiència i sostenibilitat).3. Establir anualment, els índex de fracàs escolar i índex d’eficiència del Sistema Educatiu Andorrà
 35. 35. Bon curs escolar!

×