Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impactes Mediambientals8

1,464 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Impactes Mediambientals8

 1. 1. Laura Cabrera MEDI AMBIENT
 2. 2. Un impacte ambiental és el resultat de l’acció de l’home sobre el medi ambient. Impactes ambientals
 3. 3. Diferents impactes ambientals <ul><li>Contaminació de l’aire </li></ul><ul><li>Augment de l’efecte hivernacle i canvi climàtic </li></ul><ul><li>La desforestació </li></ul><ul><li>El problema de la generació de residus </li></ul><ul><li>La contaminació de l’aigua </li></ul><ul><li>L’afebliment de la capa d'ozó </li></ul>
 4. 4. Contaminació a l’atmosfera La Terra està envoltada d'una capa invisible de gasos que s'anomena atmosfera o aire. Aquests gasos són aprofitats pels animals i les plantes. D'altra banda, l'atmosfera reté l'escalfor del Sol, però impedeix que ens arribi la radiació perjudicial dels seus raigs. L'atmosfera fins i tot té un paper important en el fet que els rius i els oceans estiguin plens d'aigua: l'aire conté vapor d'aigua que cau en forma de pluja o neu, i això aporta aigua als rius i oceans; part de l'aigua dels mars i rius s'evapora i torna a l'aire, i així s'estableix un reciclatge continu. Tots els éssers vius depenen de l'aire. <ul><ul><li>La Terra està envoltada d'una capa invisible de gasos que s'anomena atmosfera o aire. Aquests gasos són aprofitats pels animals i les plantes. D'altra banda, l'atmosfera reté l'escalfor del Sol, però impedeix que ens arribi la radiació perjudicial dels seus raigs. L'atmosfera fins i tot té un paper important en el fet que els rius i els oceans estiguin plens d'aigua: l'aire conté vapor d'aigua que cau en forma de pluja o neu, i això aporta aigua als rius i oceans; part de l'aigua dels mars i rius s'evapora i torna a l'aire, i així s'estableix un reciclatge continu. Tots els éssers vius depenen de l'aire. </li></ul></ul>
 5. 5. Contaminació de l’aire Fonts contaminants: ·Les fàbriques i centrals elèctriques ·Les centrals nuclears ·Algunes plantes químiques ·La indústria metal·lúrgica ·Incineració d’escombraries ·Determinades activitats agrícoles ·Els motors del cotxes i avions ·Les refineries de petroli ·Les calefaccions de carbó
 6. 6. Contaminació de l’aire <ul><li>Gasos i problemes que generen: </li></ul><ul><li>·Diòxid de carboni(CO 2 ) </li></ul><ul><ul><li>- augment de l’efecte hivernacle </li></ul></ul><ul><li>·Diòxid de sofre(SO 2 ) </li></ul><ul><ul><ul><li>-La pluja àcida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-L’smog o boirum </li></ul></ul></ul><ul><li>·Òxids de nitrogen(N 2 O,NO,NO 2 ) </li></ul><ul><li>- problemes respiratoris </li></ul><ul><li>·Plom </li></ul><ul><li>·Monòxid de carboni(CO) </li></ul><ul><li>·Ozó localitzat a nivell de terra </li></ul><ul><li>·Pesticides </li></ul>
 7. 7. Contaminació de l’aire <ul><li>Solucions: </li></ul><ul><li>Obtenir l'electricitat per mitjà de recursos poc contaminants </li></ul><ul><li>Reduir la combustió de combustibles fòssils </li></ul><ul><li>Utilitzar el transport públic </li></ul><ul><li>Utilitzar al màxim els serveis que ens ofereix el nostre barri </li></ul><ul><li>Utilitzar l'energia solar a les cases i als llocs de treball </li></ul><ul><li>Controlar les emissions de gasos contaminants a les indústries. </li></ul><ul><li>Reciclar les deixalles en lloc d'incinerar-les. </li></ul><ul><li>Reciclar i reutilitzar tot allò que es pugui </li></ul><ul><li>Evitar la desforestació. </li></ul><ul><li>Exigir als governs lleis que facin reduir l'emissió de gasos i de productes químics contaminants. </li></ul>
 8. 8. AUGMENT DE L’EFECTE HIVERNACLE I CANVI CLIMÀTIC Definició: L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet que la Terra tingui una temperatura idònia per a la vida . Gràcies a aquest fenomen, l'escalfor queda retinguda a l'atmosfera i el planeta manté constant la seva temperatura global. <ul><li>Gasos que el produeixen: </li></ul><ul><li>El diòxid de carboni (CO2) </li></ul><ul><li>El metà </li></ul><ul><li>L'òxid de nitrogen </li></ul><ul><li>L'ozó de superfície </li></ul><ul><li>Els gasos CFC </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Conseqüències: </li></ul><ul><li>El temps varia dia a dia i una diferència de pocs graus entre un dia i l'altre no ens sembla estranya. Però si parlem de la mitjana de la temperatura de tot el planeta, una diferència de pocs graus és un problema important. </li></ul><ul><li>Els científics creuen que si els gasos hivernacle es dupliquen es pot produir un increment de la temperatura mitjana de tot el planeta entre 1,5 i 4,5 ºC. </li></ul><ul><li>Un canvi climàtic d'aquesta magnitud provocaria la mort de molts animals i plantes. L'home hauria de renunciar als conreus tradicionals. Augmentarien els problemes de fam i falta d'aigua i patiríem moltes més malalties. </li></ul><ul><li>Si la Terra s'escalfés, les glaceres de les muntanyes i els casquets polars es fondrien </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Solucions: </li></ul><ul><li>Per aconseguir reduir la quantitat de gasos hivernacle, procedents de les activitats humanes, que arriben a l’atmosfera, poden aconseguir les recomanacions següents: </li></ul><ul><li>Per reduir els índexs de diòxid de carboni hem d'utilitzar menys combustibles fòssils. </li></ul><ul><li>Cal estalviar energia perquè si el consum domèstic i industrial d'energia es redueix, les calderes i les centrals energètiques hauran de cremar menys combustibles fòssils. </li></ul><ul><li>Cal utilitzar fonts d’energia alternatives:energia eòlica, energia geotèrmica, energia mareomotriu, energia solar i energia hidroelèctrica. </li></ul><ul><li>Evitem comprar aerosols. </li></ul><ul><li>Els agricultors haurien d'evitar l'ús excessiu de fertilitzants químics. </li></ul><ul><li>Cal deixar de talar i cremar els boscos. </li></ul><ul><li>Hem de manifestar-nos i protestar contra la destrucció de les selves tropicals. </li></ul><ul><li>No comprem mai productes elaborats amb fusta procedent d'arbres de les selves tropicals. </li></ul>
 11. 11. DEFORESTACIÓ <ul><li>- Destrucció dels boscos </li></ul><ul><li>-Causes: </li></ul><ul><li>Tala d’arbres: </li></ul><ul><li>Indústria de la fusta, l'agricultura, la mineria i la ramaderia,per obtenir sòl per urbanitzar </li></ul><ul><li>Incendis: </li></ul><ul><li>Un dels problemes greus que pateix el medi natural són els incendis forestals, que causen la destrucció d'importants àrees de bosc i matolls. En els últims anys, la propagació dels incendis forestals ha anat adquirint proporciones gairebé catastròfiques. </li></ul><ul><li>Les tres quartes parts dels incendis forestals són intencionats. De vegades també es cremen boscos pels interesos econòmics que hi ha en joc amb l'aprofitament de la fusta cremada o per urbanitzar zones protregides. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Efectes: </li></ul><ul><li>1- En destruir els boscos es destrueix el seu paper a l’ecosistema terrestre, en aquest paper cal destacar: </li></ul><ul><ul><li>R ecicla la humitat i regulant els desequilibris de temperatura i p luviositat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eliminen part del CO 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Destrueixen l’hàbitat d’animals i plantes </li></ul></ul><ul><ul><li>P roporcionen fusta, fruits i substàncies que serveixen per fer medicaments. </li></ul></ul><ul><li>2- La desforestació i els incendis forestals agreugen problemes com l'escalfament global del planeta . </li></ul><ul><li>3- Es produeix l'erosió del sòl perquè manca la protecció dels arbres . </li></ul><ul><li>4- L 'extinció de milions d'espècies de tot tipus d'organismes. </li></ul><ul><li>5- D isminuiran els nivells d'oxigen de l'aire que respirem. </li></ul>
 13. 13. L’afebliment de la capa d’ozó La vida al nostre planeta depèn d'una capa de gas ozó que es troba situada entre els 20 i 40 quilòmetres d'altura, en una capa de l'atmosfera anomenada estratosfera. Cada molècula d'ozó (O3) està formada per tres àtoms d'oxigen, en lloc dels dos àtoms que tenen les molècules d'aquest darrer element . Sense la capa d'ozó, la vida a la Terra desapareixeria. El forat de la capa d’ozó: un greu problema El 1985, els científics van descobrir que la quantitat d'ozó damunt de l'Antàrtida havia minvat de manera molt important. Es va descobrir que el forat a la capa d'ozó havia estat provocat per un tipus de contaminació, en concret, els productes químics anomenats CFC ( clorofurocarboni ). El forat ha crescut pràcticament tots els anys, des de 1979. Cada vegada es va fent més gros i ens amenaça greument.
 14. 14. Mecanisme de destrucció de l’ozó Els gasos CFC són molt estables a les temperatures de la superfície de la Terra, però a mesura que pugen per les capes de l'atmosfera, són sotmesos a temperatures més altes i es tornen inestables. Des que s'ha descobert que els CFC destrueixen la capa d'ozó, molts països han prohibit ús dels aerosols que emeten aquests gasos. Però els CFC es continuen utilitzant en l'aire condicionat, el suro sintètic, els refrigeradors i els envasos de plàstic Els CFC duren moltíssim i poden voltar per l'estratosfera fins a 100 anys; per tant, el gas que ja hi és pot anar destruint l'ozó fins d'aquí a un segle.
 15. 15. Conseqüències de l'afebliment de la capa d'ozó  <ul><li>Danys en els ulls de les persones i dels animals. Augmentarien els problemes de cataractes i de ceguesa. </li></ul><ul><li>Alteracions en el sistema immunològic que ens farien més vulnerables als bacteris i virus. </li></ul><ul><li>Augment dels càncers de pell i de les dermatosis al·lèrgiques. </li></ul><ul><li>Augment del risc de cremades greus per exposició al Sol. </li></ul><ul><li>Es produirien més casos de malalties infeccioses. </li></ul><ul><li>Es farien malbé molts material de construcció que es troben a l'aire l </li></ul><ul><li>Les solucions en les nostres mans </li></ul><ul><li>Si comprem un frigorífic, un aparell d'aire condicionat o un cotxe amb aire condicionat, hem d'assegurar-nos que no contingui gasos CFC. </li></ul><ul><li>Evitar comprar extintors amb gasos CFC. </li></ul><ul><li>Cal exigir als governs dels diferents països que aprovin lleis per controlar els nivells de CFC i que les facin complir. </li></ul>

×