Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vieslekcija "Kā uzrakstīt izcilu diplomdarbu un uzvarēt Latvijas Bankas konkursā?"

365 views

Published on

Latvijas Bankas ekonomista Oļega Krasnopjorova vieslekcija Latvijas Universitātē "Kā uzrakstīt izcilu diplomdarbu un uzvarēt Latvijas Bankas konkursā?".

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vieslekcija "Kā uzrakstīt izcilu diplomdarbu un uzvarēt Latvijas Bankas konkursā?"

 1. 1. Kā uzrakstīt izcilu diplomdarbu un uzvarēt Latvijas Bankas konkursā? Oļegs Krasnopjorovs 25.03.2019. Mājas lapa:lhttps://www.makroekonomika.lv/ekonomisti/olegs-krasnopjorovs E-pasts:: Olegs.Krasnopjorovs@bank.lv
 2. 2. Arnis Puharts, Pēteris Kloks (SSE Riga bakalaura darbs, 2015): atzīme > 170 punktu "Sources of TFP growth in the Baltic States: The Frontier Approach" Kārlis Vilerts (LU maģistra darbs, 2015) – atzīme 10; 2. vieta Latvijas Bankas konkursā "Izglītības ietekmes uz algu analīze Latvijā: EU-SILC mikrodatu liecības" Ernests Bordāns, Madis Teinemaa (SSE Riga bakalaura darbs, 2016); > 170 punkti; 2.vieta Latvijas Bankas konkursā; Austrijas Bankas konkursa laureāti (Olga Radzyner Award) Baltic Tigers Facing the Middle Income Trap? Valentīns Lavrinovičs, Edgars Kokins (SSE Riga bakalaura darbs, 2016). > 170 punkti; 3. vieta Latvijas Bankas konkursā Latvia: Cathing-Up Towards the World Production Frontier, an Industry-Level Analysis Klāvs Zutis (LU maģistra darbs, 2017); atzīme 10; 3. vieta Latvijas Bankas konkursā. Vai strukturālās reformas spēs veicināt Latvijas ekonomikas izaugsmi? Maksims Sičs, Aleksejs Srebnijs (SSE Riga bakalaura darbs, 2018). 3. vieta Latvijas Bankas konkursā. The Determinants of Economic Growth in the EU NUTS2 Regions Anna Marija Radzeviča, Krista Bulderberga (SSE Riga bakalaura darbs, 2018). 3. vieta Latvijas Bankas konkursā. The Role of Institutional Quality in Economic Growth: Implications for the Baltic States 2
 3. 3. PLĀNS • 1. Tēmas izvēle • 2. Laika plānošana • 3. Literatūras izvēle • 4. Teorētiskā daļa • 5. Praktiskā daļa • 6. Zinātniskā vadītāja izvēle 3
 4. 4. 1. TĒMAS IZVĒLE • Kas šobrīd ir “aktuālāk” – nekustamais īpašums vai reālais valūtas kurss? • Jāizvēlas nevis "aktuālā tēma", bet jāparāda jūsu stiprās puses. • Izvēlētai tēmai jāpierāda aktualitāte (tas darāms ļoti vienkārši pētījuma beigās, kad iegūti labi rezultāti). • Kādu tēmu izvēlēties? Tēmu, kurā Jums: – ir unikālas priekšzināšanas (darba pieredze; ~kursa darba tēma; lietišķā interese); – ir pieejams unikāls datu avots (nepublicēti mikro dati; vai labi zināt publicēto makro datu specifiku un atrašanās vietu); – ir interesanta (nav iespējams izgudrot neko jaunu, mokot sevi ar garlaicīgu darbu, mēģinot “izspiest” no sevis 70 lpp…). 4
 5. 5. 2. LAIKA PLĀNOŠANA • Ja mūsu mērķis ir: “Jāuzraksta kaut kas uz 70 lpp.” • Ievads un definīcijas: 10 lpp; • Teorija no mācību grāmatām: 25 lpp; • Procentu analīze, descriptive statistics attēli: 25 lpp; • Secinājumi, literatūras saraksts: 5 lpp. • Vēl jāaizpilda 5 lapas, nu labi, iekļaušu kādu vienādojumu (neko sarežģītu nevajag, jo tāpat 5 lapās tam nepietiks vietas). • => Nekas labs nesanāca tāpēc, ka mērķis definēts nepareizi. 5
 6. 6. • Īstais mērķis: “Man ir tikai 70 lpp., lai sevi pierādītu. Citas tādas iespējas nekad nebūs.” • Teorijās sadaļā uzreiz sākam ar pētāmo modeli (angļu pētnieciskās literatūras apskats) – no 1. lapas; • => Mācību grāmatas pārrakstīšanai vienkārši nepietiks vietas; • Praktiskajā sadaļā analizējam savus modelēšanas rezultātus un salīdzinām ar zinātniskās literatūras atzinumiem; • => Procentu analīzei nepietiks vietas; descriptive statistics grafiki – var, bet ļoti īsi. • Rakstām 100 lpp., pēc tam koncentrējam savas gaišās domas 70 lapās, īsinot / dzēšot vājās vietas. 6
 7. 7. 7 Labu diplomdarbu nav iespējams “no nulles” uzrakstīt 2 mēnešu laikā; Par diplomdarbu jāsāk aktīvi domāt vismaz iepriekšējā gada septembrī => 8 mēneši; Diplomdarbu nedrīkst rakstīt “uz aizstāvēšanas datumu”, tam jābūt pilnībā gatavam aprīļa beigās (maijā: kritiskā vērtēšana, uzlabošana, metožu klāsta papildināšana); Praktiskie modelēšanas rezultāti jāiegūst vienlaikus ar teorētiskās daļas tapšanu (citādi atklāsies, ka Latvijā “nav datu”, “modelis nestrādā”, “nekas nesanāk” u.tml.)
 8. 8. 3. LITERATŪRAS IZVĒLE • Diplomdarbā students izmanto savas smadzenes, lai transformētu izcilu literatūru izcilā pētījumā (teorijas daļa: līdz šim veikto pētījumu kritiskā analīze; praktiskā daļa: metožu empīrisks pielietojums – ekonometriskā modelēšana). • Ja izmantotā literatūra nav izcila, izcils pētījums nesanāks, vienalga cik spējīgs ir diplomdarba autors. • Nepieciešamā literatūra: vairāki desmiti jaunu starptautiski atzītu pētījumu, kas publicēti angļu valodā; • Nevar balstīt literatūras sarakstu uz (šie materiāli var būt tikai izņēmuma kārtā): – mācību grāmatām (it īpaši Latvijā izdotām ievadlīmeņa); – studiju kursu materiāliem; – veciem pētījumiem / diplomdarbiem (tagad to visu var izdarīt labāk); – likumiem, avīžu publikācijām utt. 8
 9. 9. IEVADLĪMEŅA MĀCĪBU GRĀMATAS NEDOD IESPĒJU UZRAKSTĪT IZCILU DIPLOMDARBU, VIENALGA CIK SPĒJĪGS IR DARBA AUTORS Tālāk seko “Likumi”, “Statistisko datu avoti”, “Internetā publicētie materiāli” … Neviens jauns pētījums angļu valodā šajā diplomdarbā netika izmantots.  9 
 10. 10. Skaidrs, ka šajā maģistra darbā būs tikai aritmētiskie aprēķini, kas nedos iespēju autoram parādīt savu potenciālu. Citādi ar šādu literatūras sarakstu nevarēja būt, vienalga cik spējīgs ir darba autors.  10
 11. 11. Nav citas iespējas uzrakstīt labu diplomdarbu, kā saprast, ko līdz šim veica pasaules top pētnieki; Teorijas sadaļa šajā bakalaura darbā veidota no >100 pētījumiem angļu valodā: dziļa analīze, nevis vienkārši pieminēšana. Protams, izcilas literatūras izmantošana vēl negarantē izcilu diplomdarbu (tas ir nepieciešams, bet ne pietiekams nosacījums). ☺ 11
 12. 12. 4. TEORĒTISKĀ DAĻA • Jāraksta nevis par katru pētījumu jaunā rindkopā, bet, paturot prātā visus 20-40- 80 pētījumus, tos vajag kritiski pretstatīt katrā rindkopā: Metodes – Dati – Rezultāti; • "Normatīvo dokumentu analīze, monogrāfiskā metode, vispārināšanas un salīdzināšanas metodes“ - nav pētījums mūsdienu izpratnē; • Nevar pārrakstīt veselas rindkopas, katram teikumam jāatspoguļo diplomdarba autora intelekts (=> diplomdarba autoram ir jāizmanto katrs teikums, lai parādītu savu intelektu); • Jāizvairās no pseidozinātniskuma: jāraksta skaidri un viegli uztveramā valodā. 12
 13. 13. Autora potenciāls redzams jau 1. lapaspusē. No 1. lapas sākam ar pētāmiem modeļiem (angļu pētnieciskās literatūras kritisks apskats). Protams, šādu 1. lapu nevar uzrakstīt, kad vēl nekas nav gatavs. => Visas diplomdarba nodaļas tiek vairākkārt pārrakstītas darbā gaitā, tās uzlabojot, it īpaši tas attiecas uz darba sākumu. ☺Pētījuma hipotēze Alternatīvs viedoklis Teorijas attīstība… 13
 14. 14. KĀDS IR AUTORA IEGULDĪJUMS, PIENESUMS ZINĀTNEI? NULLE. AUTORA POTENCIĀLS NAV NOVĒRTĒJAMS…  Ievadteikumi, bez kuriem var iztikt. Definīciju pārrakstīšana. 14
 15. 15. Jādiskutē par modelēšanu, nevis par definīcijām. Literatūras apskats – nekritisks. Pēc būtības visas inflācijas definīcijas ir līdzīgas, atšķiras tikai vārdojums. Vārdojuma atšķirībām nav nekādas nozīmes “inflācijas politikā”.  15
 16. 16. KAS IR “ŪDENS”, “LIEKA TEORIJA” DIPLOMDARBOS? IEVADLĪMEŅA TEORIJA (VISIEM ZINĀMA), PRIMITĪVI (NEKRITISKI) PASNIEGTA  Diplomdarba apjoma palielinājums uz "ūdens" rēķina vērtējumu tikai samazina. 16
 17. 17. TAS PATS… DIPLOMDARBOS NEDRĪKST NEKRITISKI APRAKSTĪT VISPĀRZINĀMAS TEORIJAS MĀCĪBU GRĀMATU STILĀ  17
 18. 18. KĀDS IR NORMATĪVO DOKUMENTU “ANALĪZES” PIENESUMS ZINĀTNEI? NULLE. TURKLĀT ANALĪZES ŠEIT NAV, REGULU PĀRRAKSTĪŠANA DIPLOMDARBOS IR PILNĪGI LIEKA "Autors izpētījis ES normatīvo regulējumu" – nav novitāte un nav pētījums mūsdienu izpratnē.  18
 19. 19. PSEIDOZINĀTNISKUMA PIEMĒRS: PASTĀV LIELAS BAŽAS, VAI AUTORS PATS SAPRATIS TO, KO UZRAKSTĪJA • Būtība ir elementāra (ja es to sapratu pareizi): “izglītības sociālais ieguvums ņem vērā līdzdalības līmeņa atšķirības iedzīvotājiem ar dažādu izglītību, savukārt privātais ieguvums to neņem vērā”. • Tad tieši šādi ir arī jāraksta.  19
 20. 20. Man ļoti patīk īsināt diplomdarbu tekstus. Šeit neko nevaru noīsināt – manuprāt, nav neviena lieka vārda. ☺ 20
 21. 21. • Sacensties formulu blīvumā nevajag; • Dziļu domu ekonomikā šeit nav.  21
 22. 22. 5. PRAKTISKĀ DAĻA Cik vērtīga ir mācību grāmatu parakstīšana / tulkošana uz 70 lpp., pat ja cietā apvalkā ar zelta burtiem? Arī komatu lietošanas pareizība literatūras sarakstā man neko nepasaka par diplomdarba autora intelektu; Galvenais – analīzes loģika un dziļums; “Procentu analīze” - nav pētījums; Korelācijas koeficienta aprēķins – nav pētījums; Skaisti attēli – nav pētījums (pat izcils noformējums darba vērtējumu neuzlabos); Secinājumiem jābūt loģiskiem! 22 “Metodiskie norādījumi” nosaka apjomu un noformējumu, bet diemžēl ne darba kvalitātes standartus.
 23. 23. “Procentu analīze” – nav pētījums. Pienesums zinātnei – nulle. Rēķināt procentus māk visi, autora potenciāls nav novērtējams… Visiem zināmu datu atspoguļošana tabulās, attēlos utt. neko nepasaka par procesa būtību un ietekmējošiem faktoriem.  Darba samaksa => Migrācija tikai autora hipotēze, nav pierādīta. Alga ↑ => Nodarbinātība ↑? Tas nav pierādīts. Bezjēdzīga procentu pārliešana no vienas krūzes uz citu… 23
 24. 24. TĀ PATI “PROCENTU ANALĪZE” ZINĀTNESVEIDĪGĀ APVALKĀ. PIENESUMS ZINĀTNEI – NULLE.  24
 25. 25. KORELĀCIJAS ANALĪZE – NAV PĒTĪJUMS (UN NAV PASKAIDROTA KORELĀCIJAS NOVĒRTĒŠANAS JĒGA ŠAJĀ GADĪJUMĀ) => PIENESUMS ZINĀTNEI – NULLE. Korelācijas koeficienta “analīze” ļauj noteikt tikai to, vai rādītāju dinamika ir līdzīga. Korelācija vēl nenozīmē cēlonību: tas, ka divi rādītāji mainās vienā virzienā, vēl neliecina par to, ka viens rādītājs ir otra cēlonis, jau nerunājot par to, ka tas var nebūt vienīgais cēlonis. Ir nepieciešams viennozīmīgs teorētiskais pamatojums par cēloņu- seku sakarību starp mainīgajiem un/vai šīs sakarības empīriskā pārbaude.  25
 26. 26. LOĢIKAS TRŪKUMS • Īpatsvaru maiņa pati par sevi ir izmaiņas nodarbinātības struktūrā; Parādība nevar izskaidrot pati sevi. • Bez komentāriem…  • Manuprāt, viena un tā pati doma atkārtojas divas reizes (tekstu var būtiski īsināt); • Turklāt nav skaidrs, vai autors izmantos IKP uz vienu strādājošo vai tomēr IKP uz vienu iedzīvotāju: starp diviem teikumiem ir pretruna. 26
 27. 27. Maģistra darbs rakstīts skaidrā valodā, profesionāli un korekti, bez liekvārdības. ☺ Kāpēc to darām Kāpēc rezultāti nebūs ticami, ja mēs nepārbaudīsim rezultātu stabilitāti 27
 28. 28. • Pamattekstā jābūt galvenajiem rezultātiem; detalizēti rezultāti – pielikumā. • Tā ir 1 no 30 rezultātu lapām bakalaura darbā. • Galvenie rezultāti tiek analizēti tekstā, salīdzināti ar zinātniskās literatūras atzinumiem. ☺ 28
 29. 29. • 1 no 10 rezultātu tabulām; • Bakalaura darba rezultāti tiek analizēti tekstā un salīdzināti ar zinātniskās literatūras atziņām. ☺ 29
 30. 30. ☺ Profesionāla zinātniskā diskusija, modelēšanas rezultāti interpretēti piesardzīgi (korekti), salīdzināti ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem. 30
 31. 31. KĀPĒC PLAĢIĀTS EKONOMIKĀ NAV AKTUĀLS? • Ko tieši var norakstīt no “referātu datubāzēm” internetā? • Kaut ko, kas ir ļoti sliktās kvalitātes: Mācību grāmatu teoriju, procentu “analīzi”, normatīvo dokumentu “analīzi” (pārrakstīšanu?); Bet to nevienam bez maksas nevajag, jo tas nav pētījums (ja kaut kur šādus darbus “veiksmīgi aizstāv”, tas liecina tikai par izglītības kvalitāti). • Labu ekonometrisku pētījumu “referātu datubāzēs” nav, jo tas nav komerciāli izdevīgi: – Augstas robežizmaksas: augstas izgatavošanas izmaksas (laikietilpīgs darbs, augsta stundu alga attiecīgajam speciālistam); – Zemi robežieņēmumi: bieži mainās dati, un vecs modelis ar jauniem datiem “neiet”; – Ekonometriskā modeļa autorību diplomdarba aizstāvēšanā var noteikt 1 minūtes laikā. 31
 32. 32. PRIEKŠ KAM DIPLOMDARBĀ VAJADZĪGAS EKONOMETRISKĀS METODES? • Man nepatīk ekonomikas filozofija? – Ļoti patīk, ja tā ir pamatota, pierādīta, nav loģikas kļūdu, nav pseidozinātnisku teikumu. • Lai palielinātu diplomdarba sarežģītumu? – Nē, sacensties formulu blīvumā nevajag. • Ekonometrisko metožu izmantošana nav pašmērķis, bet, salīdzinot ar “procentu analīzi”, tas ļauj diplomdarba autoram: 1) pētīt procesus dziļāk, ticamāk, inovatīvāk; 2) iegūt praksei (ekonomikas politikai) noderīgākus secinājumus; 3) pierādīt sevi, parādīt savu intelektuālo potenciālu. 32
 33. 33. 6. ZINĀTNISKĀ VADĪTĀJA IZVĒLE • Izvēle ir būtiska, nedrīkst atstāt pašplūsmā; • Vadītājam jāredz Jūsu ambīcijas uzrakstīt izcilu diplomdarbu, citādi viņam nebūs motivācijas palīdzēt; "Izvairieties no tiem, kas mēģina iedragāt jūsu ticību sevī. Patiešām dižens cilvēks, gluži otrādi, modinās sajūtu, ka arī jūs varat kļūt dižens." Marks Tvens 33
 34. 34. Latvijas Bankas konkurss: darbu iesniegšana 2019. gada 17. – 31. maijā. • Viena 1. vieta (2000 €), divas 2. vietas (1250 €), trīs 3. vietas (700 €), Jura Vīksniņa balva (1422.87 €) • tēmu saraksts – ļoti plašs; tēmu saraksts tikai rekomendējošs (pavadvēstulē ir jāpaskaidro Jūsu tēmas atbilstība konkursa nolikumam); 34 https://www.makroekonomika.lv/konkursi/izsludinats-studentu-zinatniski-petniecisko- darbu-konkurss
 35. 35. SĪKĀK PAR LATVIJAS BANKAS KONKURSU • 2018. gada konkursa godalgotie darbi • 2017. gada konkursa godalgotie darbi • 2016. gada konkursa godalgotie darbi • 2015. gada konkursa godalgotie darbi • Oļega Krasnopjorova blogi par: • 2018. gada konkursu • 2017. gada konkursu • 2016. gada konkursu • 2015. gada konkursu • 2014. gada konkursu • 2013. gada konkursu 35

×