Successfully reported this slideshow.

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai un eksportam

1,349 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai un eksportam

 1. 1. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Ministry of Economics Republic of Latvia Valsts atbalstsuzņēmējdarbībai un eksportam Daniels Pavļuts, LR ekonomikas ministrs Latvijas Banka, 12.12.2011
 2. 2. No konsolidācijas uz izaugsmi Nākamajos trīs gados jāliek pamati Latvijas ekonomikas ilgtspējīgai izaugsmei  Nepieciešamas reformas, kas ne tikai nodrošina konsolidāciju, bet arī sekmē izaugsmi  Galvenais princips: skaidri spēles noteikumi uzņēmējiem
 3. 3. No konsolidācijas uz izaugsmi– DARBAVIRZIENI 1. Caurspīdīgs dialogs starp valdību un uzņēmējiem 2. Jauna industriālā (nozaru) un investīciju politika 3. Stabila nodokļu politika, kas veicina uzņēmējdarbību un nodarbinātību 4. Latvijas nacionālo ekonomisko interešu aizstāvība ES līmenī un starptautiskajā arēnā 5. Efektīvs valsts kapitāldaļu pārvaldības modelis 6. Izcila uzņēmējdarbības vide
 4. 4. Kas ir industriālā politika 2.0? 1. Augstāka kvalitāte publiskajam sektoram pieejamajai informācijai 2. Valsts nodrošināto labumu salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām (izglītība, infrastruktūra, zinātne un pētniecība, fiskālie stimuli, regulējums u.c.) 3. Skaidrs valsts atbalsta pasākumu beigu termiņš 4. Līdzsvars starp atbalstu esošām un topošām nozarēm
 5. 5. Industriālā un investīciju politika 1. Valsts mērķprogramma ražošanas attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras atbalstam 2. Efektīvāka klasteru un kompetenču centru veidošana, industriālo parku veicināšana 3. Latvijas inovācijas platforma (fonds), kas balstās uz inovāciju vaučeru principu, nodrošinot uzņēmēju, augstskolu un zinātnieku ciešu sadarbību 4. Proaktīva un koordinēta investīciju piesaistes stratēģija
 6. 6. Investīciju piesaistes stratēģijaĀTI nepieciešamība:Piesardzīgā banku kreditēšanas politika un ierobežotie ESstruktūrfondu finanšu līdzekļiInvestori iegulda ne tikai finanšu līdzekļus, bet arīzināšanas, tehnoloģijas un mūsdienīgus pārvaldes standartusĀTI piesaistes mērķis: Palielināt Latvijas preču un pakalpojumu eksportu un tāstruktūras komplicētību, piesaistīt ārvalstu tiešās investīcijasuz ārējo pieprasījumu orientētām nozarēm!!! Vēlamās investīcijas, kas orientētas uz ilgtermiņa,nevis spekulatīvu darbību, un sekmē attīstību
 7. 7. Eksports un iekšzemes pieprasījums 2010.gadā eksports veidoja 53,4% no IKP 130 120 110 100 90 Eksports Iekšzemes pieprasījums 80 IKP 70 I… II III IV I… II III IV I… II III IV I… II III IV I… II III IV I… II III sezonāli izlīdzināti dati, 2005.g. IV cet. = 100
 8. 8. Latvijas preču eksporta tirgi Patlaban eksports galvenokārt orientējas uz ES valstīm
 9. 9. Eksporta struktūra – pietiekamidiversificēta Augstāka diversifikācija preču eksportā; pakalpojumos dominē pārvadājumi
 10. 10. Jāveicina eksporta komplicētība Kopējā eksportā ir zems augsto tehnoloģiju produktu īpatsvars:  2010.gadā – 10,9%  2009.gadā – 10,7% Mērķis  palielināt eksporta komplicētību, orientējoties uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu
 11. 11. Valsts atbalsta virzieni1. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem2. Finanšu resursu pieejamības nodrošināšana visās uzņēmuma attīstības stadijās3. Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana4. Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un interesēm
 12. 12. Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls 1. 12 ārējās ekonomiskās pārstāvniecības + 35 LR vēstniecības 2. Brazīlija un Indija prioritārās valstis LR vēstniecību atvēršanai līdz 2015.gadam 3. Ekonomiskā pārstāvniecība Ķīnā tiks atvērta 2011.gada beigās – 2012.gada sākumā
 13. 13. Koordinēta resoru darbība LIAA EM  Ārējo ekonomisko ĀM interešu pārstāvība  Savstarpēji papildinoša sadarbība  Vienota uzdevumu, darbības rezultātu sistēma eksporta veicināšanai un ārvalstu tiešo investīciju piesaistei
 14. 14. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Ministry of Economics Republic of LatviaPaldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālrunis: 67013101 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv

×