Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pensiju sistēma Latvijā –
vai bumba ar laika degli?
2019. gada 8. aprīlī
Oļegs Tkačevs
Latvijas Bankas
Monetārās politikas...
1
Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas 3 līmeņu vecuma
pensiju sistēma
Avots: manapensija.lv
2
Latviju turpmākajos gados sagaida nozīmīgi sabiedrības
novecošanās izaicinājumi
37
43
52
60
67
32
40
47 50 52
2020 2030 ...
3
Esošā pensiju sistēma veidota finansiāli ilgtspējīga, neradot
papildu slogu valsts budžetam
-4
-2
0
2
4
6
8
Horvātija
Fr...
4
46 44
41 39 38
ES-2840
34
27
25 24
0
10
20
30
40
50
2020 2030 2040 2050 2060
Aizvietojamības koeficients*, % no vidējās ...
5
Ienākumu aizvietojamības sarukumu noteiks
demogrāfiskie faktori
Pensija =
Kapitāls ∗ (π + ω + E)
G
2020 2040 2060
Inflāc...
Ko darīt?
Vai sabiedrības novecošanās slogu var uzkraut valsts
budžetam/nodokļu sistēmai?
7
Ar sabiedrības novecošanos saistīto izmaksu iekļaušana
valsts budžetā apdraudētu valsts parāda ilgtspēju
35
79
0
10
20
3...
8
Nodokļa likmes palielinājums (saglabājot pensiju relatīvo apjomu,
neapdraudot valsts budžetu) tautsaimniecībai nebūtu pa...
9
Kādi rīcības virzieni vēl iespējami?
• Palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksu apliekamo bāzi
• Uzlabot demogrāfisko ...
10
SAI apliekamās bāzes paplašināšana ļautu jūtami paaugstināt
pensijas apmēru
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2020 2030 2040 ...
11
Dzimstības rādītāju uzlabošana un reemigrācijas veicināšana
arī sniegtu zināmu pozitīvu pienesumu
0
10
20
30
40
50
2020...
12
Pēc 2025. gada pakāpeniski zudīs pensiju reformas ieguvums
no pensionēšanās vecuma paaugstināšanas
0
5
10
15
20
25
30
1...
13
Sasaistot pensionēšanās vecumu ar paredzamo mūža ilgumu,
uzlabojums būtu relatīvi lielāks
64
65
67
68
70
61
62
63
64
65...
14
Lai šāds scenārijs nākotnē būtu īstenojams, jau šobrīd jāsper
soļi sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai
0
2
4
6
8...
15
Valsts fondēto pensiju shēma ir instruments, kas palīdz mazināt nākotnes
pensijas sasaisti ar demogrāfisko situāciju, b...
16
Starptautiskā pieredze liecina, ka 5-6% ienesīgums pensiju
2. līmenī ir sasniedzams rādītājs
0
5
10
15
20
25
30
35
40
4...
17
Iepriekš minēto pasākumu kopums ļautu nodrošināt lielāku
pensiju nākotnes pensionāriem
0
10
20
30
40
50
2020 2030 2040 ...
18
Nodrošinātāki būs tie pensionāri, kas papildus veiks
ieguldījumus privātajos pensiju fondos
0
10
20
30
40
50
60
2020 20...
Secinājumi
• Pensiju sistēma Latvijā ir ekonomiski pamatota un finansiāli
ilgtspējīga, to atzīst arī virkne starptautisko ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pensiju sistēma Latvijā – vai bumba ar laika degli?

1,179 views

Published on

Latvijas Bankas ekonomista Oļega Tkačeva prezentācija "Pensiju sistēma Latvijā – vai bumba ar laika degli?".

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pensiju sistēma Latvijā – vai bumba ar laika degli?

 1. 1. Pensiju sistēma Latvijā – vai bumba ar laika degli? 2019. gada 8. aprīlī Oļegs Tkačevs Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonometrists
 2. 2. 1 Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas 3 līmeņu vecuma pensiju sistēma Avots: manapensija.lv
 3. 3. 2 Latviju turpmākajos gados sagaida nozīmīgi sabiedrības novecošanās izaicinājumi 37 43 52 60 67 32 40 47 50 52 2020 2030 2040 2050 2060 Demogrāfiskā slodze*, % no iedzīvotāju skaita (15-64) Latvija ES-28 *Demogrāfiskā slodze ir iedzīvotāju virs 65 gadiem skaita attiecība pret iedzīvotāju skaitu 15-64 gadu vecumā Avots: Latvijas Bankas prognoze; Eiropas Komisijas prognoze
 4. 4. 3 Esošā pensiju sistēma veidota finansiāli ilgtspējīga, neradot papildu slogu valsts budžetam -4 -2 0 2 4 6 8 Horvātija Francija Grieķija Portugāle Latvija Dānija Lietuva Spānija Zviedrija Igaunija Somija Itālija Polija Nīderlande Slovākija Slovēnija Rumānija Kipra Austrija Bulgārija Īrija Vācija Ungārija Beļģija Čehija Malta Luksemburga Izmaiņas valsts budžeta izdevumos vecuma pensijām 2060.-2020., procentu punktos Avots: Latvijas Bankas prognoze; Eiropas Komisijas prognoze
 5. 5. 4 46 44 41 39 38 ES-2840 34 27 25 24 0 10 20 30 40 50 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients*, % no vidējās algas 1. līmenis 2. līmenis abi līmeņi kopā Tomēr var rasties jautājumi par pensiju sistēmas ilgtspēju no sociālā viedokļa Avots: Latvijas Bankas prognoze; Eiropas Komisijas prognoze *Aizvietojamības koeficients ir no jauna piešķirtās vecuma pensijas attiecība pret vidējo atalgojumu valstī.
 6. 6. 5 Ienākumu aizvietojamības sarukumu noteiks demogrāfiskie faktori Pensija = Kapitāls ∗ (π + ω + E) G 2020 2040 2060 Inflācija (𝜋), % 2.0 2.0 2.0 Reālā alga (𝜔), % 4.8 3.4 2.8 SAI maksātāju skaits (𝐸), % -1.7 -1.1 -0.1 Pensijā nodzīvoto gadu skaits (G) 17.6 20.1 22.5 Avots: Latvijas Bankas prognoze; Eiropas Komisijas prognoze
 7. 7. Ko darīt? Vai sabiedrības novecošanās slogu var uzkraut valsts budžetam/nodokļu sistēmai?
 8. 8. 7 Ar sabiedrības novecošanos saistīto izmaksu iekļaušana valsts budžetā apdraudētu valsts parāda ilgtspēju 35 79 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 4 5 6 7 8 9 10 2020 2030 2040 2050 2060 Pensijuizdevumi,%noIKP Pensiju izdevumi, saglabājot aizvietojamības koeficientu esošajā līmenī Valdības parāds esošajā līmenī Valdības parāds, saglabājot aizvietojamības koeficientu esošajā līmenī + Citi ar sabiedrības novecošanos saistīti izdevumi (piemēram, veselības aprūpei) Avots: Latvijas Bankas prognoze Valdībasparāds,%noIKP Valsts budžeta pensiju izdevumi un valdības parāds, % no IKP
 9. 9. 8 Nodokļa likmes palielinājums (saglabājot pensiju relatīvo apjomu, neapdraudot valsts budžetu) tautsaimniecībai nebūtu panesams 0 10 20 30 40 50 60 SAI esošā likme SAI likme, lai saglabātu aizvietojamības koeficientu esošajā līmenī, neradot papildu slogu valsts budžetam Sociālās apdrošināšanas iemaksu (SAI) likme, % Avots: Latvijas Bankas prognoze
 10. 10. 9 Kādi rīcības virzieni vēl iespējami? • Palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksu apliekamo bāzi • Uzlabot demogrāfisko situāciju • Pensionēšanās vecumu piesaistīt sagaidāmajam mūža ilgumam • Uzlabot valsts fondēto pensiju shēmas darbību • Veicināt uzkrājumus
 11. 11. 10 SAI apliekamās bāzes paplašināšana ļautu jūtami paaugstināt pensijas apmēru 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients, % no vidējās algas Papildu ieguvums, paplašinot SAI bāzi* Bāzes scenārijs *Pieņemot, ka nākamo 10 gadu laikā tiks būtiski paplašināta SAI apliekamā bāze (ēnu ekonomikas apkarošana, dažādu nodokļu maksāšanas režīmu ar pazeminātu SAI likmi pakāpeniska likvidēšana). Avots: Latvijas Bankas prognoze
 12. 12. 11 Dzimstības rādītāju uzlabošana un reemigrācijas veicināšana arī sniegtu zināmu pozitīvu pienesumu 0 10 20 30 40 50 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients, % no vidējās algas Papildu ieguvums pie labvēlīgākas demogrāfiskās situācijas* Bāzes scenārijs *Alternatīvs scenārijs paredz iedzīvotāju skaita stabilizēšanos ap šobrīd esošo līmeni, ko nodrošinātu dzimstības rādītāja pieaugums līdz ES augstākajam (2.0) un reemigrācijas/imigrācijas veicināšana. Avots: Latvijas Bankas prognoze
 13. 13. 12 Pēc 2025. gada pakāpeniski zudīs pensiju reformas ieguvums no pensionēšanās vecuma paaugstināšanas 0 5 10 15 20 25 30 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 Darbā un pensijā pavadīto gadu starpība, gadi Avots: Latvijas Bankas prognoze
 14. 14. 13 Sasaistot pensionēšanās vecumu ar paredzamo mūža ilgumu, uzlabojums būtu relatīvi lielāks 64 65 67 68 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients, % no vidējās algas Papildu ieguvums, pensionējoties vēlāk Bāzes scenārijs Pensionēšanās vecums (pa labi) Avots: Latvijas Bankas prognoze
 15. 15. 14 Lai šāds scenārijs nākotnē būtu īstenojams, jau šobrīd jāsper soļi sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Zviedrija Norvēģija Īslande Vācija Īrija Dānija Beļģija Lielbritānija Francija Šveice Nīderlande Luksemburga Spānija Somija Čehija Polija Slovēnija Austrija Grieķija Itālija Portugāle Ungārija Igaunija Latvija Slovākija Veselīgi pavadīto gadu skaits pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas Avots: OECD
 16. 16. 15 Valsts fondēto pensiju shēma ir instruments, kas palīdz mazināt nākotnes pensijas sasaisti ar demogrāfisko situāciju, bet jānodrošina atbilstošs ienesīgums 3 3.5 4 4.5 5 5.5 2020-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060 Vidējais ienesīgums 1. un 2. līmenī, % 1. līmenis 2. līmenis - bāzes scenārijs* 2. līmenis - labvēlīgs scenārijs *Bāzes scenārijs pamatojas uz vēsturisko 10 gadu vidējo ienesīgumu. Tas ietver finanšu krīzes periodu un periodu ar augstākām komisijām un ieguldīšanas stratēģiju ierobežojumiem. Avots: Latvijas Bankas prognoze
 17. 17. 16 Starptautiskā pieredze liecina, ka 5-6% ienesīgums pensiju 2. līmenī ir sasniedzams rādītājs 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients, % no vidējās algas Optimistisks scenārijs, ienesīgums 6% Labvēlīgs scenārijs, ienesīgums 5% Bāzes scenārijs, ienesīgums 4% Avots: Latvijas Bankas prognoze
 18. 18. 17 Iepriekš minēto pasākumu kopums ļautu nodrošināt lielāku pensiju nākotnes pensionāriem 0 10 20 30 40 50 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients, % no vidējās algas SAI bāzes paplašināšana 2. līmeņa ienesīgums 6% Pensionēšanās vecuma piesaiste paredzamajam mūža ilgumam Labāka demogrāfija Bāzes scenārijs Avots: Latvijas Bankas prognoze
 19. 19. 18 Nodrošinātāki būs tie pensionāri, kas papildus veiks ieguldījumus privātajos pensiju fondos 0 10 20 30 40 50 60 2020 2030 2040 2050 2060 Aizvietojamības koeficients, % no vidējās algas Novirzot 5% no algas 3. līmenī SAI bāzes paplašināšana 2. līmeņa ienesīgums 6% Pensionēšanās vecuma piesaiste paredzamajam mūža ilgumam Labāka demogrāfija Bāzes scenārijs Avots: Latvijas Bankas prognoze
 20. 20. Secinājumi • Pensiju sistēma Latvijā ir ekonomiski pamatota un finansiāli ilgtspējīga, to atzīst arī virkne starptautisko ekspertu (t.sk. EK, OECD) • Taču nepieciešamas vairākas korekcijas, lai nākotnes pensionāriem nodrošinātu pienācīgus ienākumus vecumdienās • Nepieciešamo pasākumu īstenošana prasīs laiku, tādēļ jāsāk rīkoties jau šobrīd

×