Advertisement

Latvijas tautsaimniecības makroekonomiskā attīstība

Latvijas Banka
Mar. 31, 2023
Advertisement

More Related Content

Similar to Latvijas tautsaimniecības makroekonomiskā attīstība(20)

Advertisement

Latvijas tautsaimniecības makroekonomiskā attīstība

 1. Latvijas tautsaimniecības makroekonomiskā attīstība Mārtiņš Kazāks, Uldis Rutkaste 2023. gada 31. martā Avots: pexels.com
 2. Eiropā un pasaulē Avots: pexels.com 2
 3. Inflācija un pamatinflācija eiro zonā (y/y, %) 3 Avoti: Eiropas Komisija, ECB un S&P Global. Noskaņojums uzlabojas, un apsteidzošie rādītāji norāda uz izaugsmi 1. ceturksnī. Inflācijas kritums neparādās pamatinflācijā Eiro zonas IKP (c/c; %) un noskaņojuma (punkti) rādītāji 45 50 55 60 65 70 75 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 03.2021. 11.2021. 07.2022. 03.2023. 11.2023. IKP Dec BMPE Mar MPE Kompozītais IVI (la) ESI/2 (la) -2 0 2 4 6 8 10 12 2008 2009 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2019 2020 2022 Inflācija Pamatinflācija
 4. Gada inflācija eiro zonā (%) Inflācija eiro zonā pa valstīm februārī (y/y, %) 4 Avots: Bloomberg; Latvijas Bankas aprēķini. Latvijā inflācija joprojām augstākā eiro zonā -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 01.2020. 07.2020. 01.2021. 07.2021. 01.2022. 07.2022. 01.2023. EA countries EA 4.8 5.4 6 6.5 6.7 7 7.3 8 8.1 8.5 8.6 8.9 9.3 9.4 9.8 11 15.4 17.2 17.8 20.1 0 5 10 15 20 25 LU BE ES EL CY MT FR FI IE EA PT NL DE SI IT AT SK LT EE LV
 5. Dabasgāzes cenas Nīderlandes biržā (eiro/MWh) Dabasgāzes krājumu līmenis ES (TWh) 5 Avots: Refinitv; Datastream. Augstais dabasgāzes krājumu līmenis stiprina pārliecību, lai nākamajā ziemā izvairītos no dabasgāzes cenu satricinājumiem 0 100 200 300 400 500 600 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Ietilpība 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2013 2014 2016 2017 2019 2020 2021 2023 2024 TTF dabasgāzes cena Nākotnes darījumi (28.03.2023.) Nākotnes darījumi (15.12.2022)
 6. Naftas cenas (USD/barelu) 0 20 40 60 80 100 120 140 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Nafta Nākotnes darījumi (28.03.2023) Nākotnes darījumi (15.12.2022) Koksnes un kviešu cenas (EUR/BFT un EUR/T) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2019 2020 2021 2022 2023 Koksne Kvieši (labā ass) 6 Avots: Refinitiv. Resursu cenu dinamika atbalsta inflācijas tempu mazināšanos
 7. Eiropas Komisijas un ECB eiro zonas IKP prognozes (g/g; %) Eiropas Komisijas un ECB eiro zonas inflācijas prognozes (g/g; %) 7 Avoti: Eiropas Komisija un ECB. Atveroties Ķīnai, mazinoties enerģijas cenām un pieprasījumam paliekot noturīgam, 2023. gada prognozes ir uzlabojušās 0.3 1.5 0.5 1.9 0.9 1.5 1.0 1.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2023 2024 EK 11.2022. ECB 12.2022. EK 02.2022. ECB 03.2022. 6.1 2.7 6.3 3.4 5.6 2.5 5.3 2.9 0 1 2 3 4 5 6 7 2023 2024 EK 11.2022. ECB 12.2022. EK 02.2022. ECB 03.2022.
 8. IKP (sal.c.; g/g; %) ....salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi (prognožu pārmaiņas; pp) Avots: Eiropas Komisija. Uzlabots skats 2023. gadam eiro zonā; Baltijas valstīs šogad tiek sagaidīta minimāla izaugsme -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Vācija Igaunija Latvija Lietuva Eiro zona 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Eiro zona 0.3 0.6 0.0 Vācija 0.2 0.8 -0.1 Igaunija -0.2 -0.6 0.7 Lietuva -0.6 -0.2 0.1 Latvija -0.1 0.4 0.1 8
 9. Centrālo banku noteiktās procentu likmes (%) -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Eiro zona* ASV Lielbritānija 9 Avots: Bloomberg; Latvijas Bankas aprēķini. Spriedze finanšu tirgos pēc ASV banku maksātnespējas mazinājusi finanšu tirgus gaidas par tālāko procentu likmju kāpumu -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2022 2023 ECB noguldījumu iespējas likme 3 mēnešu EURIBOR 6 mēnešu EURIBOR Eiro naudas tirgus likmes un ECB noguldījumu iespējas likme (%) * Līdz 21.12.2011. galveno refinansēšanas operāciju likme, pēc tam – noguldījumu iespējas likme.
 10. Atsevišķu akciju tirgu indeksi (01.01.2022 = 100) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 2020 2021 2022 2023 Euro Stoxx 50 S&P 500 Nikkei 225 Šanhajas indekss Itālijas FTSE MIB OMX Rīga Euro Stoxx bankas S&P 500 bankas Avots: Bloomberg. Eiropas banku akciju indeksu kritums pierimis pēc sākotnējās ASV banku maksātnespējas radītās spriedzes sektorā kopumā Izmaiņas 2023. g. 28. marts pret 2022. g. 12. decembri (%) Itālija +8.3 Euro Stoxx +6.3 Euro Stoxx bankas +6.0 Šanhaja +2.1 OMX Rīga +1.1 S&P 500 -0.5 Nikkei -1.2 S&P 500 bankas -14.7 10
 11. Atsevišķu eiro zonas valstu 10 gadu obligāciju likmju starpība ar Vācijas 10 gadu obligāciju likmi* (pp) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2020 2021 2022 2023 Itālija Portugāle Spānija Īrija Francija Latvija Avots: Bloomberg. Specifiskās problēmas atsevišķās bankās pasaulē nerada spekulācijas valdības obligāciju tirgū, tomēr Latvijas 10 gadu obligāciju likme nesamērīgi augsta * Latvijai 10 gadu obligāciju likme novērtēta ar Nelson-Siegel-Svensson modeli. 11 Izmaiņas 2023. g. 28. marts pret 2022. g. 12. decembri (bp) Latvija +11 Francija +5 Īrija +3 Spānija +2 Itālija -4 Portugāle -6 Latvija +11 Francija +5
 12. Latvijas un Vācijas 10 gadu valdības vērtspapīru likmju starpība un tās dekompozīcija (bāzes punkti) Atsevišķu eiro zonas valstu 10 gadu valdības vērtspapīru likmju starpība pret Vāciju (faktiskā un ar ekonometrisko modeli novērtētā) 12 Avots: Refinitv; Datastream. Standarta makroekonomiskie faktori nespēj izskaidrot Latvijas likmes pieaugumu -50 0 50 100 150 200 2018 2019 2020 2021 2022 Makroekonomikas rādītāji Likviditātes rādītājs Riska sentimenta indekss Neizskaidrotā komponente Likmju starpība
 13. Latvijā Avots: pexels.com 13
 14. IKP (g/g; %; s.i.) un izlietojuma komponentes* (devums; pp) IKP (c/c; %; s.i.) un izlietojuma komponentes* (devums; pp) 14 * Saskaņā ar CSP 24. marta publikāciju precizēti importa un krājumu devumi; t.i., pēc prognožu veikšanas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Bankas aprēķini. 2.5 -2.2 3.8 2.0 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 2019 2020 2021 2022 -0.5 -6.9 5.8 1.9 -0.7 2.2 1.0 -0.2 1.9 -0.3 -1.0 0.0 -24 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 1.cet. 2020 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2021 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2022 2.cet. 3.cet. 4.cet. Imports Eksports Krājumu pārmaiņas Investīcijas Sabiedriskais patēriņš Privātais patēriņš IKP Recesija ir beigusies, lai dzīvo privātais patēriņš!
 15. Patēriņu raksturojošie rādītāji (2019. g. 4. cet. = 100; %; noskaņojums – atbilžu saldo pārmaiņas 2019. g. 4. cet.=0) 15 Privātais patēriņš izskatās pārvērtēts, vairumam patēriņu raksturojošo rādītāju būtiski atpaliekot -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 80 85 90 95 100 105 110 115 120 1. cet. 2020 3. cet. 1. cet. 2021 3. cet. 1. cet. 2022 3. cet. Janv. Marts Reālais darba samaksas fonds Mazumtirdzniecības apgrozījums Privātais patēriņš Reālie karšu dati (NSA, 3m slīd) Patērētāju noskaņojums (la) Rīcībā esošie ienākumi (nomināli, g/g; %; n.s.i.) un tā izlietojums (devums; pp) -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2020 2021 2022 N 2023 P Deflators Privātais patērinš (reālais) Uzkrājumi Rīcībā esošie ienākumi (nominālais) Avots: Eiropas Komisija, Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Bankas aprēķini. N – novērtējums; P – Latvijas Bankas prognoze.
 16. Budžeta bilances prognoze (decembris 2022) un novērtējums izpildei 2022. gadā (% no IKP) Nodokļu ieņēmumu prognoze (decembris 2022) un izpilde 2022. gadā (g/g; %; pēc naudas plūsmas) 16 Avots: Valsts kase, Latvijas Bankas prognozes. Valdības tēriņi mazāki, nekā gaidīts Budžeta izdevumu prognoze (decembris 2022) un izpilde 2022. gadā (g/g; %; pēc naudas plūsmas) 13.4 22.1 9.2 5.9 0 5 10 15 20 25 Izdevumi kopā Subsīdijas (t.sk. energo atbalsts) 12.1 14.0 13.7 15.2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Ieņēmumi kopā Nodokļi Prognoze Fakts -7.4 -4.8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
 17. Investīcijas raksturojošie rādītāji (s.k.; 2019=100%) Investīcijas (c/c; %; s.k.) un investīciju veidi (devums; pp) 17 Avots: Centrālā Statistikas pārvalde, Latvijas Bankas atrēķini. Investīcijas mūžīgā sasaluma zonā. Pēdējos ceturkšņos zudis iepriekš priecējošais pozitīvais devums ražošanas iekārtu ieguldījumos. -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 1.cet. 2020 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2021 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2022 2.cet. 3.cet. 4.cet. Statistiskā kļūda Intelektuālais īpašums Ražošanas iekārtas Transporta aprīkojums Citas būves Mājokļi Kopējā pamatkapitāla veidošana 60 80 100 120 140 1.cet. 2020 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2021 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2022 2.cet. 3.cet. 4.cet. Ēku būvniecība Inženierbūvju būvniecība Kapitālpreču imports
 18. Likmes (%, 3-mēn. vid.) jaunajiem eiro aizdevumiem uzņēmumiem 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 01. 2018. 07. 01. 2019. 07. 01. 2020. 07. 01. 2021. 07. 01. 2022. 07. 01. 2023. Min Max Latvija Eiro zona Kredītu standarti, pieprasījums (tīrais banku skaits; %) un kredītu atlikuma gada pieauguma tempu (%) uzņēmumiem -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 I 2018 II III IV I 2019 II III IV I 2020 II III IV I 2021 II III IV I 2022 II III IV I 2023* Standartu mīkstināšana Pieprasījuma kāpums Gada pieauguma temps, LB kor. (l.a.) 18 Avots: ECB datu krātuve. * Prognoze (labās puses attēlā) Kreditēšanu pamatā virzījuši īstermiņa aizdevumi, likmes turpina būt starp augstākajām eiro zonā
 19. Augstāku procentu likmju ietekme uz Latvijas IKP līmeni (%) 19 Avots: Latvijas Bankas aprēķini ar Latvijas DSGE modeli (Bušs & Grüning, 2023). Procentu likmju palielinājums mēreni sabremzēs Latvijas ekonomikas izaugsmi -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 2022 2023 2024 2025 Mājsaimniecību budžets Patēriņa atlikšana Valdības parāda apkalpošanas izmaksas Investīciju sadārdzinājums Ārējais pieprasījums
 20. Ārvalstu finanšu palīdzības (AFP) ietekme uz Latvijas IKP līmeni (%) 20 Avots: Latvijas Bankas aprēķini ar Latvijas DSGE modeli (Bušs & Grüning, 2023). ES fondiem pieaugoša ietekme uz investīcijām un Latvijas tautsaimniecību, ja spēsim apgūt Latvijas ekonomikas izlaides starpība ar un bez AFP (% no potenciālās izlaides līmeņa) -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 2022 2023 2024 2025 Izlaides starpība, ietverot AFP Izlaides starpība bez AFP 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Izlaides potenciāls Izlaides starpība
 21. Preču eksports (2019=100) un preču grupas (devumi; pp) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 01. 2020. 04. 07. 10. 01. 2021. 04. 07. 10. 01. 2022. 04. 07. 10. 01. 2023. Lauksaimniecība un pārtika Ķīmiskās rūpniecības ražojumi Koksnes izstrādājumi Parasto metālu izstrādājumi Mehānismi, elektroierīces Citas preces Pavisam (2019=100, labā ass) Pakalpojumu eksports (2019=100) un pakalpojumu grupas (devumi; pp) 21 Avots: Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka. Preču eksportā kritums, IKT un citi saimnieciskie pakalpojumi veicina pakalpojumu eksportu 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 I 2020 II III IV I 2021 II III IV I 2022 II III IV Transports Braucieni IKT Citi saimnieciskie pakalpojumi Pārējie Būvniecība Finanšu pakalpojumi Pavisam (2019=100, labā ass)
 22. Reālais efektīvais kurss un Latvijas preču un pakalpojumu tirgus daļa pasaules importā (2015 = 100) 95 100 105 110 115 120 125 130 I 2015 III I 2016 III I 2017 III I 2018 III I 2019 III I 2020 III I 2021 III I 2022 III REK Preču tirgus daļa Pakalpojumu tirgus daļa 22 Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Eiropas Komisija, Pasaules Tirdzniecības organizācija. Tirdzniecības nosacījumi turpina būt labvēlīgi; tirgus daļas pagaidām nav būtiski mazinājušās Tirdzniecības nosacījumi (eksporta vienības vērtība/importa cena; 2019. gada janvāris=100) 98 100 102 104 106 108 110 01. 04. 07. 10. 01. 04. 07. 10. 01. 04. 07. 10. 01. 04. 07. 10. 01. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
 23. Latvijas preču tirgus daļas pieaugums Eiropas Savienības importā (12-mēn. vidējais g/g; %) un efekti (devumi; pp) 23 Avots: Eurostat, labajā grafikā UN Comtrade. Piezīmes: Kreisās puses grafikā 2022. gada dati ir no 2021. gada novembrim līdz 2022. gada novembrim. UN Comtrade pieejama lielākā daļa pasaules valstu datu ASV dolāros. Tirgus daļas pēdējos gadus uztur labvēlīgā eksporta struktūra, konkurētspējas efekts vājinās -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nov 2022 Nesadalītais efekts Tirgus efekts Produkta efekts Konkurētspējas efekts Kopējais pieaugums Latvijas preču tirgus daļas pieaugums pasaules importā (g/g; %) un efekti (devumi; pp) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nesadalītais efekts Tirgus efekts Produkta efekts Konkurētspējas efekts Kopējais pieaugums
 24. ROE (4-cet. slīdošais vidējais; %) 24 Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Banka. Strauji augošajās pakalpojumu nozarēs rentabilitāte krītas; preču eksporta nozarēs – pagaidām stabila, bet eksporta cenas sāk sarukt 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 01. 2019. 05. 09. 01. 2020. 05. 09. 01. 2021. 05. 09. 01. 2022. 05. 09. PAVISAM Lauksaimniecības produkti Mežkopības produkti Pārtikas produkti Koksne izstrādājumi Elektroniskās ierīces Nozīmīgāko eksporta produktu cenas (2019 = 100) -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 IV I 2018 II III IV I 2019 II III IV I 2020 II III IV I 2021 II III IV I 2022 II III IV A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība C Apstrādes rūpniecība H Transports un uzglabāšana J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi TOTAL PAVISAM
 25. Inflācija Latvijā un devumi (pp; g/g) 22.0 21.4 20.1 -2 3 8 13 18 23 01. 2021. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 2022. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 2023. 02. Pakalpojumi Rūpniecības preces Pārtika Enerģija Inflācija 25 Avots: Eurostat; Centrālā statistikas pārvalde; Latvijas Bankas aprēķini. Latvijā inflācija saglabājas augsta
 26. 0 5 10 15 20 25 30 35 01. 2022. 07. 01. 2023. Momentum SPCI 26 Piezīmes: Momentum ir aprēķināts kā 3m-o-3m anualizēti gada pieauguma tempi. Pēdējais datums ir 2023. g. februāris. Avots: Latvijas Bankas aprēķini. Kopējās inflācijas impulss mazinās, taču pamatinflācijai joprojām ir augsts -10 10 30 50 70 90 110 130 01. 2022. 07. 01. 2023. Momentum Enerģija 0 5 10 15 20 25 30 01. 2022. 07. 01. 2023. Momentum Pārtika 0 2 4 6 8 10 12 14 01. 2022. 07. 01. 2023. Momentum Pamatinflācija 0 2 4 6 8 10 12 14 16 01. 2022. 07. 01. 2023. Momentum Rūpn.preces 0 2 4 6 8 10 12 14 16 01. 2022. 07. 01. 2023. Momentum Pakalpojumi SPCI komponenti (g/g; % un 3m-o-3m anualizētās gada pārmaiņas)
 27. SPCIX impulss (anualizētas gada pārmaiņas, 3m-over-3m, s.i.) SPCIX impulss februārī (anualizētas gada pārmaiņas, 3m-over-3m, s.i.) 27 Avots: Eurostat, Latvijas Bankas aprēķini. SPCIX ir SPCI izņemot enerģiju un pārtiku. Pamatinflācijas impulss saglabājas augsts salīdzinājumā ar Eiropas Savienības valstīm 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8 4.5 5.3 5.4 5.4 5.4 5.9 6.0 6.0 7.0 7.1 7.7 7.8 9.0 9.0 9.2 9.9 10.2 10.5 10.8 10.8 10.9 11.3 12.6 16.7 0 5 10 15 20 EL CY IE LU PT FR FI EA ES DE IT DK MT SE NL BE NO AT SI EE HR RO PL LT CZ BG LV SK HU -8 -3 2 7 12 17 01.2019. 07.2019. 01.2020. 07.2020. 01.2021. 07.2021. 01.2022. 07.2022. 01.2023. min-max EU countries EA LV EE LT
 28. Rūpniecības preču energo-jūtīgās komponentes (g/g; % un devumi; pp.) Pakalpojumu energo-jūtīgās komponentes (g/g; % un devumi; pp.) 28 Avots: Latvijas Bankas aprēķini. Sektoros ar zemāku importa konkurenci strauji aug arī energo neintensīvo produktu cenas -2 0 2 4 6 8 10 12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nav energo-jūtīgas preces Energo-jūtīgas preces SPCI rūpniecības preces -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Energo-jūtīgie pakalpojumi Nav energo-jūtīgie pakalpojumi SPCI pakalpojumi
 29. 1. cet. 2006 3. cet. 2007 1. cet. 2010 4. cet. 2022 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 Uzņēmēju īpatsvars, kas sūdzas par darbaspēka trūkumu (%) Darba meklētāju īpatsvars (% no ekon.akt.iedz.; s.i.) Avots: Centrālās statistikas pārvaldes un Eiropas komisijas dati, MPP aprēķins. Darba tirgus ir diezgan silts 29 1. cet. 2006 1. cet. 2010 4. cet. 2022 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 Vidējā alga privātajā sektorā (gada pieauguma temps, %) Darba meklētāju īpatsvars (% no ekon.akt.iedz.; s.i.) Beveridža līkne (2006. – 2022. gadā) Filipsa līkne (2006. – 2022. gadā)
 30. Atlīdzība nodarbinātajiem un kopējā inflācija BE DE EE IE GR SP FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 Inflācija pie nemainīgām nodokļu likmēm (%, 2023.g.jan. Pret 2019.g.jan.) Atlīdzība nodarbinātajiem (%; 2021 pret 2019) Atlīdzība nodarbinātajiem un pakalpojumu inflācija 30 Spēcīgāka algu izaugsme noved pie augstākas inflācijas Avots: Eurostat. BE DE EE IE GR SP FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 Pakalpojumu inflācija pie nemainīgām nodokļu likmēm (%, 2023.g.jan. Pret 2019.g.jan.) Atlīdzība nodarbinātajiem (%; 2021 pret 2019)
 31. Dažādu eksogēno mainīgo devums atbilstoši Filipsa līknes novērtējumam (novirzes no ilgtermiņa vidējā, pp) 31 Avots: Latvijas Bankas aprēķini, balstoties uz ECB metodoloģiju: The euro area labour market through the lens of the Beveridge curve (europa.eu) Atalgojuma izmaiņas Latvijā galvenokārt ietekmē zemais bezdarba līmenis, inflācijas ietekme pagaidām neliela -40 -30 -20 -10 0 10 20 I 2009 III 2009 I 2010 III 2010 I 2011 III 2011 I 2012 III 2012 I 2013 III 2013 I 2014 III 2014 I 2015 III 2015 I 2016 III 2016 I 2017 III 2017 I 2018 III 2018 I 2019 III 2019 I 2020 III 2020 I 2021 III 2021 I 2022 III 2022 Bezdarbs Produktivitāte Vidējā 4 ceturkšņu inflācija Atbilstības efektivitāte Citi Neizskaidrotais Atalgojuma izmaiņas, novirze no vidējā
 32. Inflācijas dekompozīcija (g/g; % un devumi pp.) 32 Avots: Latvijas Bankas aprēķini. Piezīmes: inflācijas faktoru dekompozīcija ir iegūta ar STIP modeļa palīdzību. Naftas cenu ietekme galvenokārt ietver ietekmi uz degvielas cenām un netiešus efektus uz atsevišķām SPCI komponentēm. Citi faktori ietver algu un pārējo enerģijas cenu netiešus efektus, kā arī citas iespējamas nelinearitātes. Prognozēšanas periodā "citi faktori" ietver eksperta vērtējumus. Tomēr būtiska inflācijas daļa nav izskaidrojama ar globālo cenu un algu spiedienu -5 0 5 10 15 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Algas Naftas cenas Globālās pārtikas cenas Dabasgāze Elektrība Siltumenerģija Cietais kurināmais Citi faktori Kopējā inflācija
 33. -10 -5 0 5 10 15 20 25 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Eiro zona Latvija Enerģijas cenu pieaugums (g/g; %) 33 Vērojamas divas epizodes, kur enerģijas un pārtikas cenu inflācija Latvijā būtiski apsteigusi eiro zonu Avots: Eurostat -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Eiro zona Latvija Pārtikas cenu pieaugums (gads pret gadu; %)
 34. Cenu pārmaiņu sinhronitāte Latvijā (indekss no 0 līdz 1) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 Sinhronitātes indekss 12-mēnešu inflācija (log skala) 2000-2022 2021-2022 2008-2009 34 Avots: Latvijas Bankas aprēķini. Sinhronitāte difinēta kā Mink et al. (2007), sinhronitātes indeksa pieaugums nozīmē, ka aizvien vairāk individuālo cenu tiek mainītas vienā virzienā. Inflācijas pieaugums sekmē cenu pārmaiņu sinhronitāti
 35. Prognozes 35
 36. Avots: MPP prognozes. 2023 2024 2025 Decembris Marts Decembris Marts Decembris Marts IKP (gada pārmaiņas; %) -0.3 0.5 4.4 3.7 3.5 3.3 Inflācija (gada pārmaiņas; %) 10.9 10.0 4.4 2.7 3.0 2.6 Pamatinflācija (neietverot pārtikas un enerģijas cenas) 7.8 7.7 6.0 5.8 5.0 4.8 Bezdarbs (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita; sezonāli koriģēti dati) 7.8 7.4 7.5 7.3 7.2 7.0 Nominālā bruto alga (gada pārmaiņas; %) 9.2 9.1 8.9 8.8 7.8 7.8 Tekošā konta bilance (% no IKP) 1.2 -2.8 0.5 -3.2 -0.3 -3.8 Vispārējās valdības parāds (% no IKP) 42.5 41.6 41.3 40.0 40.0 39.8 Budžeta pārpalikums/deficīts (% no IKP) -5.5 -4.0 -3.0 -2.7 -2.1 -1.5 36 Prognožu kopsavilkums
 37. Potenciālās izaugsme (% un pp) Izlaides starpība un potenciālais IKP (% un milj. eiro) 37 Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Banka. Prognožu perioda beigās sasniegsim potenciālās izlaides līmeni, bet vidējā termiņa izaugsmes potenciāls Latvijā ir zems 0.0 0.3 1.6 1.7 -2.7 -1.2 -1.2 -2.7 -1.1 -0.1 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 1 1 2 2 2016 2018 2020 2022 2024 Izlaides starpība (kreisā ass) Reālais IKP (labā ass) Potenciālais IKP (labā ass) -1 0 1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TFP devums Kapitāla devums Darbaspēka devums Potenciālais IKP
 38. Paldies par uzmanību!
Advertisement