Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
PREZENTĀCIJAS SATURS
▪ Latvijas novadu demogrāfiskās un ekonomiskās situācijas
raksturojums un prognozes;
▪ Kas nosaka b...
3
LATVIJĀ PAŠVALDĪBAS SPĒLĒ BŪTISKU LOMU SABIEDRISKO PAKALPOJUMU
NODROŠINĀŠANĀ
AVOTS: EUROSTAT, VALSTS KANCELEJA
Pašvaldīb...
4
VIDĒJAM IEDZĪVOTĀJU SKAITAM PAŠVALDĪBĀ IR TENDENCE SAMAZINĀTIES,
PALIELINOT PAŠVALDĪBU NEVIENDABĪBU
AVOTS: CSP, *LB APRĒ...
5
2018.g. sākumā:
Mazākās pašvaldības: Baltinavas novads
(1000 iedz.), Alsungas novads (1322 iedz.),
Mērsraga novads (1478...
6
TURKLĀT MAZO NOVADU SKAITS TURPINĀS PIEAUGT (OPTIMISTISKAIS
SCENĀRIJS)
Novadi dalījumā pēc iedzīvotāju skaita 2018.g. un...
7
TURKLĀT MAZO NOVADU SKAITS TURPINĀS PIEAUGT (PESIMISTISKAIS
SCENĀRIJS)
Novadi dalījumā pēc iedzīvotāju skaita 2018.g. un...
8
NOVADU STARPĀ PASTĀV NE TIKAI IEDZĪVOTĀJU SKAITA, BET ARĪ
EKONOMISKO AKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠU RĀDĪTĀJU ATŠĶIRĪBAS
AVOTS: ...
9
ĢIMENES AR BĒRNIEM KONCENTRĒJAS EKONOMISKI JAUDĪGĀKOS
NOVADOS; VĀJI ATTĪSTĪTOS NOVADOS LIELĀKI DEMOGRĀFISKIE IZAICINĀJUM...
10
VIRKNĒ NOVADU DARBASPĒKA PIEEJAMĪBAS PROBLĒMA VAR KĻŪT KRITISKA
Novadu skaits dalījumā pēc darbaspējas iedzīvotāju skai...
11LATVIJAS NOVADU DEMOGRĀFISKĀS UN EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS
RAKSTUROJUMS UN PROGNOZES:
▪ Demogrāfisko faktoru ietekmē mazo n...
12NO EKONOMIKAS TEORIJAS SKATPUNKTA OPTIMĀLA VALSTS TERITORIĀLĀ
IEDALĪJUMA IZVEIDE NAV VIENNOZĪMĪGA, TĀDĒĻ JĀVĒRTĒ EMPĪRIS...
13
Novadu pašvaldību budžetu izdevumu sadalījums 2017. g.
Uzturēšanas
izdevumi*
79%
Kapitālie
izdevumi
21%
11%
12%
10%
49%...
14
Vidējie pašvaldību budžeta uzturēšana izdevumi dalījumā pa funkcijām, EUR uz iedz.
(2017.g.)
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TĒRIŅOS...
15
MAZOS NOVADOS IZDEVUMI UZ IEDZĪVOTĀJU MĒDZ BŪT AUGSTĀKI NEKĀ
CITVIET
AVOTS: CSP UN VK DATI, LB APRĒĶINI
Uzturēšanas izd...
16
METODOLOĢIJA
𝒍𝒏𝒀 𝒑,𝒄,𝒕 = 𝝁 + 𝝆(𝒍𝒏𝑷𝒐𝑷 𝒑,𝒕) + 𝝅 𝒂,𝒄 𝑹 𝒂,𝒄,𝒑,𝒕 + 𝜶𝒋 𝑫𝒋,𝒑,𝒕 + 𝜷 𝒎 𝑮 𝒎,𝒑,𝒕 + 𝜸𝑭 𝒑,𝒕 + 𝜽 𝒕 + 𝜺 𝒑,𝒕, kur
• 𝒍𝒏𝒀...
17
EKONOMETRISKĀ ANALĪZE APSTIPRINA NEGATĪVU SAKARĪBU STARP
IEDZĪVOTĀJU SKAITU UN PAŠVALDĪBU IZDEVUMIEM UZ IEDZĪVOTĀJU
Ied...
18NOVĒRTĒTO SAKARĪBU VAR ATTĒLOT AR LĪKNES PALĪDZĪBU;
VIRKNE NOVADU ATRODAS LĪKNES "DĀRGAJĀ GALĀ"
AVOTS: CSP, LB APRĒĶINI
...
19
IEGUVUMS NO LIELĀKĀM NOVADU PAŠVALDĪBĀM
AVOTS: LB APRĒĶINI *- pieņemot, ka efektivitātes uzlabojums visās funkcijās būt...
20KAS NOSAKA BUDŽETA IZDEVUMU ATŠĶIRĪBAS LATVIJAS PAŠVALDĪBU
STARPĀ?
▪ Pašvaldību pakalpojumu nodrošināšana mazos novados ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības?

139 views

Published on

Latvijas Bankas ekonomista Ulda Rutkastes prezentācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotai diskusijai par nākotnes pašvaldībām.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības?

 1. 1. 1
 2. 2. 2 PREZENTĀCIJAS SATURS ▪ Latvijas novadu demogrāfiskās un ekonomiskās situācijas raksturojums un prognozes; ▪ Kas nosaka budžeta izdevumu atšķirības Latvijas pašvaldību starpā?
 3. 3. 3 LATVIJĀ PAŠVALDĪBAS SPĒLĒ BŪTISKU LOMU SABIEDRISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANĀ AVOTS: EUROSTAT, VALSTS KANCELEJA Pašvaldību budžeta izdevumi ES dalībvalstīs 2017. gadā 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Malta Kipra Īrija Grieķija Luksemburga Spānija Portugāle Ungārija Slovākija Beļģija Bulgārija Lietuva Vācija Slovēnija Austrija Rumānija Igaunija AK Latvija ESvid. Čehija Francija Horvātija Nīderlande Polija Itālija Somija Zviedrija Dānija % no IKP % no kopējiem budžeta izd. Pašvaldībās un pašvaldību iestādēs Citviet sabiedriskajā sektorā Privātajā sektorā 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 Nodarbināto skaits 2016. gadā (tūkst.)
 4. 4. 4 VIDĒJAM IEDZĪVOTĀJU SKAITAM PAŠVALDĪBĀ IR TENDENCE SAMAZINĀTIES, PALIELINOT PAŠVALDĪBU NEVIENDABĪBU AVOTS: CSP, *LB APRĒĶINI 320% 330% 340% 350% 360% 370% 380% 390% 12 13 14 15 16 17 18 19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2030* 2040* Vidējais iedz. skaits Variācijas koeficients (labā ass) Vidējais iedzīvotāju skaits Latvijas pašvaldībās no 2010. līdz 2040. gadam (tūkst.)
 5. 5. 5 2018.g. sākumā: Mazākās pašvaldības: Baltinavas novads (1000 iedz.), Alsungas novads (1322 iedz.), Mērsraga novads (1478 iedz.) Lielākās novadu pašvaldības: Ogres novads (33083 iedz.), Talsu novads (28071 iedz.), Tukuma novads (27901 iedz.) RAUGOTIES UZ IEDZĪVOTĀJU SKAITU, NOVADU TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS IR NEVIENDABĪGS 6 33 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 >24000 AVOTS: CSP Novadi dalījumā pēc iedzīvotāju skaita 2018.g. s.
 6. 6. 6 TURKLĀT MAZO NOVADU SKAITS TURPINĀS PIEAUGT (OPTIMISTISKAIS SCENĀRIJS) Novadi dalījumā pēc iedzīvotāju skaita 2018.g. un 2040.g. s. 14 33 2040 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 >24000 AVOTS: CSP DATI, LB APRĒĶINI 35% 65% 2018 Zem 4000 iedz Virs 4000 iedz 43% 57% 2040
 7. 7. 7 TURKLĀT MAZO NOVADU SKAITS TURPINĀS PIEAUGT (PESIMISTISKAIS SCENĀRIJS) Novadi dalījumā pēc iedzīvotāju skaita 2018.g. un 2040.g. s. 18 32 2040 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 >24000 AVOTS: CSP DATI, LB APRĒĶINI 35% 65% 2018 Zem 4000 iedz Virs 4000 iedz 45% 55% 2040
 8. 8. 8 NOVADU STARPĀ PASTĀV NE TIKAI IEDZĪVOTĀJU SKAITA, BET ARĪ EKONOMISKO AKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠU RĀDĪTĀJU ATŠĶIRĪBAS AVOTS: RAIM DATUBĀZE, VID Teritorijas attīstības līmeņa indekss reģionālā dalījumā -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 Latvijā Kurzemes r. Vidzemes r. Latgales r. Zemgales r. Rīgas r. Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) uz iedz. vidēji gadā (2014.-2018. g.) 46.2% 20.9% 0.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 50 100 150 200 250 300 zem 4000 no 4000 līdz 10000 Virs 10000 vid. gadā EUR % no pašvaldībām, kurās ĀTI ir zem 1 EUR gadā (labā ass)
 9. 9. 9 ĢIMENES AR BĒRNIEM KONCENTRĒJAS EKONOMISKI JAUDĪGĀKOS NOVADOS; VĀJI ATTĪSTĪTOS NOVADOS LIELĀKI DEMOGRĀFISKIE IZAICINĀJUMI AVOTS: RAIM DATUBĀZE, CSP Līdz darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars Latvijas novados (2018.g.) un teritorijas attīstības līmeņa indekss (2017.g.) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -3.0 -2.0 -1.0 - 1.0 2.0 3.0 Līdzdarbspējasvecumaiedz.īpatsvars2018.g. Teritorijas attīstības līmeņa indekss 2017. g.
 10. 10. 10 VIRKNĒ NOVADU DARBASPĒKA PIEEJAMĪBAS PROBLĒMA VAR KĻŪT KRITISKA Novadu skaits dalījumā pēc darbaspējas iedzīvotāju skaita 2018., 2030. un 2040. g. s. 8 6 4 31 32 20 18 16 17 12 10 19 9 12 8 7 6 10 2 6 5 5 3 5 18 19 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 204020302018 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 >8000 AVOTS: CSP, LB APRĒĶINI
 11. 11. 11LATVIJAS NOVADU DEMOGRĀFISKĀS UN EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN PROGNOZES: ▪ Demogrāfisko faktoru ietekmē mazo novadu skaits turpinās pieaugt; ▪ Pašvaldību iespējas nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem ierobežos ar novecošanu saistītais papildus slogs to budžetiem, jo īpaši mazajos novados; ▪ Aizvien vairāk iedzīvotāju koncentrēsies ekonomiski jaudīgākos novados, mazajām pašvaldībām nespējot piesaistīt nozīmīgas uzņēmumu investīcijas.
 12. 12. 12NO EKONOMIKAS TEORIJAS SKATPUNKTA OPTIMĀLA VALSTS TERITORIĀLĀ IEDALĪJUMA IZVEIDE NAV VIENNOZĪMĪGA, TĀDĒĻ JĀVĒRTĒ EMPĪRISKI DECENTRALIZĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS (OATES, 1972) DECENTRALIZĀCIJAS TRŪKUMI (PRUD'HOMME, 1995) Lēmumu pieņemšana mazās teritoriālās vienībās ļauj vietējai pašvaldībai labāk izprast iedzīvotāju vajadzības un attiecīgi pielāgot sniegto pakalpojumu klāstu Augstas pastāvīgās izmaksas; Kvalificēta darbaspēka trūkums; Augstākas administratīvās izmaksas
 13. 13. 13 Novadu pašvaldību budžetu izdevumu sadalījums 2017. g. Uzturēšanas izdevumi* 79% Kapitālie izdevumi 21% 11% 12% 10% 49% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uzturēšanas izdevumi Sociālā aizsardzība Izglītība Atpūta, kultūra un reliģija Veselība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Vides aizsardzība Ekonomiskā darbība Sabiedriskā kārtība un drošība Aizsardzība Vispārējie valdības dienesti *bez iemaksām PFIF IZDEVUMI IZGLĪTĪBAI IR PĀRLIECINOŠI LIELĀKAIS PAŠVALDĪBU BUDŽETU UZTURĒŠANAS IZDEVUMU POSTENIS AVOTS: VK DATI, LB APRĒĶINI
 14. 14. 14 Vidējie pašvaldību budžeta uzturēšana izdevumi dalījumā pa funkcijām, EUR uz iedz. (2017.g.) PAŠVALDĪBU BUDŽETU TĒRIŅOS REDZAMA NOZĪMĪGA VARIĀCIJA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Vispārējie valdības dienesti Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība Minimums Maksimums AVOTS: CSP UN VK DATI, LB APRĒĶINI
 15. 15. 15 MAZOS NOVADOS IZDEVUMI UZ IEDZĪVOTĀJU MĒDZ BŪT AUGSTĀKI NEKĀ CITVIET AVOTS: CSP UN VK DATI, LB APRĒĶINI Uzturēšanas izdevumi uz iedz. Latvijas novados 2017.g. (EUR) 800 900 1000 1100 1200 Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi 100 110 120 130 140 150 Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi 90 100 110 120 130 Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi 400 450 500 550 600 Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi 100 110 120 130 140 150 Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi 80 90 100 110 120 Mazie novadi Vidēja izmēra novadi Lielie novadi Kopā Administrācija Sociālā aizsardzība Izglītība Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Atpūta, kultūra un reliģija
 16. 16. 16 METODOLOĢIJA 𝒍𝒏𝒀 𝒑,𝒄,𝒕 = 𝝁 + 𝝆(𝒍𝒏𝑷𝒐𝑷 𝒑,𝒕) + 𝝅 𝒂,𝒄 𝑹 𝒂,𝒄,𝒑,𝒕 + 𝜶𝒋 𝑫𝒋,𝒑,𝒕 + 𝜷 𝒎 𝑮 𝒎,𝒑,𝒕 + 𝜸𝑭 𝒑,𝒕 + 𝜽 𝒕 + 𝜺 𝒑,𝒕, kur • 𝒍𝒏𝒀 𝒑,𝒄,𝒕 logaritms no pašvaldības p uzturēšanas izdevumiem uz iedzīvotāju attiecīgai funkcijai c, laika periodā t (deflēti ar vid. pašvaldības darbinieku algu); • 𝒍𝒏𝑷𝒐𝑷 𝒑,𝒕 logaritms no iedzīvotāju skaita pašvaldībā; • 𝑹 𝒂,𝒄,𝒑,𝒕 attiecīgo izdevumu funkciju raksturojošie snieguma rādītāji; • 𝑫𝒋,𝒑,𝒕 citi demogrāfiskie un administratīvie faktori (zem un virs darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars; apdzīvotības blīvums un pagastu skaits); • 𝑮 𝒎,𝒑,𝒕 ģeogrāfiskie rādītāji (attālums līdz tuvākajai republikas pilsētai; vai novads atrodas pie Latvijas robežas; reģions, u.c.); • 𝑭 𝒑,𝒕 PFIF dotācijas īpatsvars budžeta ieņēmumos Dati: Izmantota informācija par 110 Latvijas novadu pašvaldībām periodā no 2014. līdz 2017. gadam (440 novērojumi); Datu avoti: CSP, Valsts kase, VARAM, PMLP, BTAC, IZM, LM, u.t.t.
 17. 17. 17 EKONOMETRISKĀ ANALĪZE APSTIPRINA NEGATĪVU SAKARĪBU STARP IEDZĪVOTĀJU SKAITU UN PAŠVALDĪBU IZDEVUMIEM UZ IEDZĪVOTĀJU Iedzīvotāju skaits (ln) Vispārējie valdības dienesti Izglītība Sociālā aizsardzība Baseline -0.185*** -0.129*** -0.103* 2014-2016 -0.171*** -0.134*** -0.110* 2015-2017 -0.197*** -0.134*** -0.092 2014, 2016-2017 -0.193*** -0.121*** -0.109* 2014-2015, 2017 -0.176*** -0.129*** -0.095 Bez Rīgas reģiona -0.333*** -0.177*** -0.213*** Bez Kurzemes reģiona -0.100** -0.132*** -0.128* Bez Vidzemes reģiona -0.169*** -0.178*** -0.108* Bez Latgales reģiona -0.103** -0.109** -0.109 Bez Zemgales reģiona -0.178*** -0.133*** 0.008 Piezīmes: *** nozīmīgs ar 99% ticamību; ** nozīmīgs ar 95% ticamību; * nozīmīgs ar 90% ticamību. Atkarīgais mainīgais koriģēts ar vid. algas atšķirībām pašvaldībās. Aprēķinos izmantotas robustas standartnovirzes. Iedzīvotāju skaita ietekme uz izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, gadu, funkciju un dažādu specifikāciju dalījumā (Latvijas novadu pašvaldībās 2014-2017) AVOTS: LB APRĒĶINI
 18. 18. 18NOVĒRTĒTO SAKARĪBU VAR ATTĒLOT AR LĪKNES PALĪDZĪBU; VIRKNE NOVADU ATRODAS LĪKNES "DĀRGAJĀ GALĀ" AVOTS: CSP, LB APRĒĶINI 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 Uzturēšanasizdevumiuziedzīvotāju Iedzīvotāju skaits Novadu skaits (labā ass) Koef=0.15 Sakarība starp kopējiem uzturēšanas izdevumiem uz iedzīvotāju un iedzīvotāju skaitu pašvaldībās
 19. 19. 19 IEGUVUMS NO LIELĀKĀM NOVADU PAŠVALDĪBĀM AVOTS: LB APRĒĶINI *- pieņemot, ka efektivitātes uzlabojums visās funkcijās būtu līdzīgs novērtētajam izglītībā, sociālajā aizsardzībā un vispārējos valsts dienestos. Potenciālais uzturēšanas izdevumu ietaupījums gadā pie dažāda vidējā novadu iedzīvotāju skaita, kas būtu izmantojams citām attīstības vajadzībām (M EUR) 18 78 137 26 111 196 0 50 100 150 200 250 10,000 15,000 20,000 Vidējais iedz. skaits novadā Izglītība, sociālā aizs., visp. dienesti Visas funkcijas
 20. 20. 20KAS NOSAKA BUDŽETA IZDEVUMU ATŠĶIRĪBAS LATVIJAS PAŠVALDĪBU STARPĀ? ▪ Pašvaldību pakalpojumu nodrošināšana mazos novados izmaksā dārgāk; ▪ Šī sakarība ir noturīga analizēto pašvaldību sniegto pakalpojumu griezumā; ▪ Tā kā demogrāfisko tendenču rezultātā mazo novadu skaits pieaugs, pašvaldību funkciju nodrošināšana esošajā apjomā izmaksās arvien dārgāk; ▪ Virzība uz lielākiem novadiem ļautu izbrīvēt vairāk līdzekļus pašvaldību budžetos attīstības vajadzībām.

×