Fitosanitarno področje v sloveniji 2010

414 views

Published on

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Varieties and Seeds Division
Plan Protection products Division
Plant Health Division

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fitosanitarno področje v sloveniji 2010

 1. 1. M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O FITOSANITARNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJEREPU B L IK A SL O VE N IJA http://www.furs.si/ Einspielerjeva 6, Ljubljana FITOSANITARNO PODROČJE Suzana Marolt Brdo pri Kranju, sobota, 04 december 2009 05/21/12 1
 2. 2. Vsebina predstavitvePoglavja: I. FURS: zaposleni in opravljeno delo II. Predvidene spremembe III. Odziv na predvidene spremembe • Zdravstveno varstvo rastlin • FFS za varstvo rastlin • Sorte in semenarstvo • Pretok informacij • Cilji • Strategija Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 2
 3. 3. Fitosanitarno področje• Usmerjeno v RASTLINE• Izrazito MEDNARODNO• Izrazito INTERDISCIPLINARNO OKOLJEZDRAVJE NARAVA KMETIJSTVOGOSPODAR GOZDARSTVO CIVILNA ZAŠČITA OBRAMBA STVO HORTIKULTURA Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 3
 4. 4. I. FURS: shema zaposl. in posredno zaposl. Sektor za zdravstveno Sektor za FFS in Sektor za sorte rastlin (Enota za FURS varstvo rastlin mineralna gnojila in semenarstvo informacijsko (6) (6) (6) tehnologijo) Javna pooblastila / Ocenjevalci Seme in sem.mat., Javna služba za Fitofarmacevtskih Javna služba zaInfrastruktura FURS-a zdravstveno sredstev gensko banko Varstvo rastlin KGZ- MB KGZ- NG KIS KGZ- NG KIS IHPS KGZ- NM IHPS BF KIS IVZ NIB IHPS BF ZAVOD ZA GOZDOVE GIS Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 4
 5. 5. I. FURS: poudarki delanormativni program ZVR FFS Ss IT skupajšt. aktov DZ 1 0 1št. aktov vlade 1 1 2št. aktov ministra 3 1 8 12upravno delošt. odločb (registracija FFS, trgovine FFS, sortna lista., dobavitelji, registri in aplikacije) 200 200 180 65 445št. dovoljenj za trženje (FFS, biotična sredstva, min.gnoj., seme, sem.mater.) 20 70 15 85št. standardnih dokumentov (poročila o preskusu, poročila o kakovosti, potrdila, presoje) 30 2.662 2.662št. pomembnih dokumentov (pooblastila, imenovanje, mnenja, odgovori poslancem,novinarjem) 80 35 5 40št. Javnih naročanj 2 25 25projektno deloTaiex, Twinningi - št. dni (skupaj vsi) 30 15 15 60strokovne naloge - št. nalog 50 50 100predavanja - št. predavanj 10 10 20drugo (FAO, OECD, UPOV…), št. dni 10 14 24delo v EUstalni odbor: št. dni 15 15 15 45svet EU 12 4 16ekspertne skupine (EPPO, OECD, EFSA) 10 30 8 48 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 5
 6. 6. II. Predvideni izzivi • Podnebne spremembe (povišanje temperatur, sprememba v razporeditvi padavin, neurja) • Značilen vpliv na rastline / pridelavo • Značilen vpliv na rastlinske škodljive organizme • Varovanje okolja – zarisani trendi I. manjša poraba FFS ob pojavu rezistence na FFS II. prepoved uporabe za okolje nevarnih FFS III. posebej varovana območja (vodni viri, drugačne emisije) • Globalizacija (negativnih) učinkov  Mednarodna trgovina z rastlinskim blagom  širjenje škodljivih organizmov (ŠO) na nova klimatska območja  vse večja mobilnost blaga/storitev (cenejša in zato masovna) • Javni interes  zadosti kakovostne, zdrave in cenovno sprejemljive hrane  zadržanost do FFS in GSO rastlin glede učinkov na zdravje/okolje  ohranjanje biotske raznovrstnosti rastlin Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 6
 7. 7. III. 1 Zdravstveno varstvo rastlin• Podnebne spremembe  večje težave v pridelavi, gozdu, naravi  Večji pritisk ŠO (hitrejše razmnoževanje, stres rastlin)  Preživetje novih ŠO, ki jih do sedaj v tem prostoru ni bilo  Prenamnožitve običajnih bolezni, škodljivcev in plevelovII. Varovanje narave in okolja I. Uporaba ne-kemičnih metod • Preventivni ukrepi (nadzor uvoza in trgovine), • Sonaravne metode, mehanska obdelava • biotično varstvo • Zgodnje zaznavanje in ciljano napovedovanje pojavov ŠO • Integrirano varstvo rastlin• Globalizacija negativnih učinkov I. širjenje ŠO preko migracije ljudi in transporta blaga• Javni interes • Prepletanje nalog resorjev MKGP in MOP • Ohranjanje domače pridelave, gozda in narave – preprečevanje velike gospodarske škode Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 7
 8. 8. III. 2 FFS za varstvo rastlinI. Podnebne spremembe  Večje povpraševanje po FFS  Povpraševanje po različnih metodah varstva (ne zgolj FFS!)II. Varovanje okolja I. Povečane zahteve za varovanje naravnih virov (voda, tla, zrak) II. Povečan pritisk javnosti - negativna percepcija FFS n GSR III. Spremljanje vplivov FFS na NO - čebele• Globalizacija negativnih učinkov • Pojav karantenskih ŠO, za katere ni registriranih FFS • Negativni vplivi na NO (neciljni organizmi - čebele) • Pojav rezistentnosti ŠO na delujoče aktivne snovi• Javni interes • Prepletanje nalog resorjev (MKGP in MOP) • Navzkrižni interesi pridelovalcev in nasprotnikov uporabe FFS Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 8
 9. 9. III. 3 Sorte in semenarstvoI. Podnebne spremembe I. vpeljava sort, ki so tolerantnejše na abiotske stresne razmere (tem., suša) II. žlahtnjenje sort v smeri tolerantnosti na abiotske stresne razmere• Varovanje okolja  vpeljava sort, ki so tolerantne ali odporne proti ŠO  pridelava sort, ki so manj intenzivne• Globalizacija negativnih učinkov  uvajanje drugih vrst v pridelavo (širši kolobar)  uvajanje sort, ki so tolerantne ali odporne proti novim ŠO Ohranjanje biotske raznovrstnosti rastlin  ohranjanje rastlinskih genskih virov na kmetijah  uporaba rastlinskih genskih virov v žlahtnjenju sort rastlin Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 9
 10. 10. III. 4 Pretok informacijI. Podnebne spremembe  Izmenjava podatkov med FURS, ARSO, MORS- Uprava za civil. zaščito in reš.,  Izgradnja in prilagoditev modelov za zgodnje napovedovanje bolezni in škodljivcevII. Varovanje okolja  Napovedovanje pravilne in pravočasne (optimalne) uporaba FFS  Ciljano obveščanje pridelovalcev in ostalih uporabnikovIII. Globalizacija negativnih učinkov  Dvosmerni pretok vseh ustreznih informacij (EU-RS, RS-RS, DČ-RS)  Globalno informiranje (WTO-SPS, konvencija IPPC, EPPO…)IV. Javni interes I. On-line dostop do podatkov uradnih evidenc in registrov (podatki meteoroloških postaj, register FFS in prodajaln FFS, fito in seme register pridelovalcev/trgovcev semena in sadilnega materiala) II. Strokovno obveščanje ostalih uporabnikov in ostalih javnosti Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 10
 11. 11. IV. Cilji • Zdravstveno varstvo rastlin  nova EU strategija v pripravi I. Vodenje v smeri učinkovitejše službe za varstvo rastlin II. Razvijanje ne-kemičnih in biotskih metod za integrirano varstvo pred ŠO III. Razvijanje modelov za prognozo in napovedovanje • FFS za varstvo rastlin  nova EU zakonodaja  Implementacija nove EU zakonodaje  Alternativa varstva na prepoved uporabe FFS (okolju nevarnih)  Varstvo na posebej varovanih območjih (vodni viri) • Sorte in semenarstvo  nova EU strategija  Postavitev sistema trajne rabe sort rastlin  Žlahtnjenje sort rastlin na stresne okoliščine  Raziskovanja učinkov nekonvencionalnih rastlin (kombinacije, kolobar) • Pretok informacij • Distribucija informacij za opazovanje in prognozo  Hiter in učinkovit pretok informacij (celovit sistem FURS –IRSKGH…..)  Učinkovite analize podatkov za večje znanje Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 11
 12. 12. V. StrategijaPovedati… Državna• Kaj? Določimo cilje in prioritete inštitucije• Komu? Pravemu partnerju. Razvojne inštitucije Različne• Kako? Prav povedati – naročiti. javnosti• Kdaj? Raziskovalne• Zakaj? inštitucije Javne službe Združenja interesov http://www.matijovc.si/ponudba/jabolka m http://www2.arnes.si/~ssmbkmeh1s/dejavnosti/jabolko.ht Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 12
 13. 13. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije05/21/12 13
 14. 14. Hvala za pozornost! Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 05/21/12 14
 15. 15. Podprogram 0752 Dejavnosti institucij in služb na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane - 2010 Veterin. Zbornica 103.636 Hmeljarstvo 251.171JS varstva rastlin (prognoza) 286.979 Genski viri 401.502 Ocenjevanje FFS 426.359 550.000 EUR1 % FURS468.806 projekti JS sorte rastlin 507.635 JP varstvo rastlin 554.921 JS ribištvo 559.805 Certifikacija semen. M. 581.739 Centri sad., vin, oljk. 673.630Koord. Kmetijsko svetovanje 853.036 JS čebelarstvo 863.550 Lipica 1.029.465 NVI 6.252.475 JS živinoreja 8.519.401 JS kmetijsko svetovanje 9.999.002 JS gozdarstvo 22.676.908 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 EUR 05/21/12 15

×