M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O               Fitosanitarna uprava Republike S...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009               Vsebina  Fitosanitarni ukrepi pri ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009       Fitosanitarni ukrep Fitosanitarni ukrep – je zakonod...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Pristojnosti za ukrepanje v uradnih        postopkihPoo...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Predpisi in navodila, ki opredeljuje ukrepe v       pridelav...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Popis okoliščin ob pojavu novega ŠO Pregled stanja, preverjanje ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Sum na ŠO - začasni ukrepi Zavarovanje mesta okužbe za pr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009      UKREPI PO POTRDITVI  Ugotavljanje obsega okužbe in i...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Pridelava, trg - razlogi za neskladja Pridelovalec ni vpisan...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pridelava, trg - razlogi za neskladja Navzočnost ŠO s seznamov I...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Ukrepi pri pridelavi/trženju ustrezno tretiranje, če se z nj...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009         TRETIRANJE Zahtevnejše tretiranje lahko opravi ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009              FFS Pri novih ali karantenskih organi...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Izjemno dovoljenje za FFS Se vloži v primeru nenadnega izbr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Razširitev uporabe FFS Razširitev uporabe že registriraneg...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009            Uničenje Uničenje je potrebno opraviti na ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009                Uničenje SEŽIG zlasti za seme, les...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Fitoftorna sušica vejic - ukrepi S sežigom na mestu samem al...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Krompirjeve ogorčice – ukrepiNajpomembnejši ukrepi:• Omeji...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Fitosanitarni ukrepi pri vnosu pošiljk-          ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009            Okrajšave ZZVR = Zakon o zdravstvenem var...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Fitosanitarni ukrepi pri vnosu pošiljk Fitosanitarni pregled p...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pregled zdravstvenega stanja pošiljke Vizualni pregled (pregled...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Vrste neskladja pri vnosu pošiljk Neustrezne listine  – Ni...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Neveljavna, poneverjena FS Nečitljiva Nepopolna (nepodpisa...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Postopek ob ugotovljenih neskladjih FI izdela zapisnik o ugot...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Vrste ukrepov v primeru     ugotovljenega neskladja ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009       Zavrnitev vnosa Pošiljka je okužena s KŠO V pošilj...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Odstranitev okuženega (neustreznega) dela         pošiljke...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009               Uničenje Uničenje odredimo v primer...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Karantena (do znanih rezultatov lab. analiz)  Če fitosanitarni in...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009      Ureditev dokumentov Ob ugotovljenih nepravilnostih pr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Tretiranje (izjemoma) Tretiranje izvedemo izjemoma, ko j...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Kdaj obvestilo o zadržanju pošiljke Obvestila o ukrepih po...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 strok izpit_fitosanitarni_ukrepi

624 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vse v priročniku, mogoče razdeljen, postopek je opisan v priročniku, POUDARI priročnik
 • Pregled istovetnosti opravimo natančneje če listine niso skladne
 • Postopek je ves čas pod fitosanitarnim nadzorom
 • 7 strok izpit_fitosanitarni_ukrepi

  1. 1. M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeREPU B L IK A SL O VE N IJA www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana t: 059 152 930, f: 059 152 959 Fitosanitarni ukrepi Anita Benko Beloglavec, Mojca Lešnik, Mojca Celar, Vlasta Knapič, Simona Mavsar, Erika Orešek, Primož Pajk Ljubljana, 7. jul. 2009 KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  2. 2. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vsebina  Fitosanitarni ukrepi pri pridelavi in premeščanju – Ukrepanje ob sumu – Ukrepanje ob potrditvi okužbe  Fitosanitarni ukrepi ob uvozu – Ukrepanje ob sumu – Ukrepanje ob potrditvi okužbe pošiljke Pri pripravi vsebin so sodelovale: Anita Benko Beloglavec, Joži JermanCvelbar, Helena Hrvatin, Mojca Lešnik in Bojana Polovič, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,Fitosanitarna inšpekcija
  3. 3. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarni ukrep Fitosanitarni ukrep – je zakonodajni, upravni ali drug postopek, ki se izvede v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin, da se prepreči vnos oziroma širjenje škodljivih organizmov (3.člen ZZVR) (FAO, 1995, revidiran IPPC, 1997, ISC, 2001)
  4. 4. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pristojnosti za ukrepanje v uradnih postopkihPooblastila za uradne ukrepe po ZZVR-1B Osebe z javnim pooblastilom FURS-a – zavarovanje mesta okužbe Ukrepe po potrditvi navzočnosti ŠO – pristojni inšpektor (10.člen ZZVR) Gozdarski inšpektor – izrekanje ukrepov: – Pri pridelavi in premeščanju gozdnega reprodukcijskega materiala in sadik za namene gozdarstva – V gozdu na rastočih rastlinah Fitosanitarni inšpektor - izrekanje ukrepov: – Uvoz – kmetijske, okrasne in gozdne rastline – Pri pridelavi - kmetijske in okrasne rastline – Premeščanje – kmetijske, okrasne in gozdne rastline, ki niso za namene gozdarstva
  5. 5. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Predpisi in navodila, ki opredeljuje ukrepe v pridelavi in na trgu Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR) Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja ŠO rastlin, rastl. proizvodov in nadz. predmetov Pravilniki za posamezne ŠO Odločbe uprave za preprečevanje širjenja in zatiranje navzočih ŠO Odločbe Evropske komisije (npr. kitajski kozliček) Navodila iz Priročnika in navodila uprave Strokovna (izvedeniška) mnenja pooblaščenih oseb
  6. 6. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Popis okoliščin ob pojavu novega ŠO Pregled stanja, preverjanje porekla ŠO in morebitno premeščanja z mesta okužbe Določitev lokacije okužbe in ocena možnosti širjenja preko abiotskih faktorjev (npr. dostop ljudi, mehanizacije, bližina vode) Okužene rastline (vrsta, sorta, stopnja razvoja) Kdaj je bil ŠO ugotovljen (fotografije znamenj) Stopnja pojava ŠO (in razvojna stopnja ŠO, kjer je smiselno) Poškodbe in obseg škode Nedavni vnos ali premeščanje gostiteljskih rastlin, proizvodov, opreme, strojev Izvedena tretiranja rastlin Način gojenja rastlin (ZAP, na prostem) Zgodovina pojava ŠO (prvi pojav?)
  7. 7. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Sum na ŠO - začasni ukrepi Zavarovanje mesta okužbe za preprečevanje širjenja: – Odreditev higienskih ukrepov Odvzem vzorca za testiranje v laboratoriju Prepoved premeščanja do znanih rezultatov analize na zapisnik, če je možnost premeščanja (211.člen ZUP-a)? V 8-ih dneh pisna odločba o prepovedi premeščanja oziroma drugih ukrepih (rezultata še ni ali potrjuje ŠO) ali Obvestilo o rezultatu analize in da ni razlogov za ukrepanje (negativni rezultat) Sklep o ustavitvi postopka – ŠO ni potrjen ?? Obveščanje UGI FURS druge države, če so prejele okužen del rastlin
  8. 8. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 UKREPI PO POTRDITVI Ugotavljanje obsega okužbe in izvora Določitev okuženih objektov, strojev in opreme Določitev okuženih in potencialno okuženih rastlin Drugi ukrepi za preprečevanje širjenja (določitev varnostnega območja - FURS Testiranje rastlin sorodnega porekla in če so bile v kontaktu (gojenje na isti enoti pridelave) Način zbiranja odpadkov iz okuženih rastlin ali njihovih delov ter drugih snovi (voda, zemlja) Razkuževanje objektov, strojev, opreme Fitosanitarni ukrepi (prepoved gojenja, prepoved premeščanja, sistematični nadzor…) Preverjanje izvedbe in učinkovitosti ukrepov
  9. 9. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pridelava, trg - razlogi za neskladja Pridelovalec ni vpisan v register, RPL izdaja brez dovoljenja FURS, Registrirani zavezanec ne izpolnjuje predpisanih obveznosti iz registra Neustrezne listine (brez/pomanjkljiv RPL…) Istovetnost ne ustrezaUkrep: prepoved premeščanja, uničenje, prepoved izdaje RPL, predlog upravi za izbris iz registra oz. odvzem dovoljenja za izdajo RPL, ureditev stanja, uvedba postopka po Zakonu o prekrških
  10. 10. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pridelava, trg - razlogi za neskladja Navzočnost ŠO s seznamov I.A in II.A ali I.B in II.B Niso izpolnjene zahteve s seznama IV.A.II, IV.B Imetnik ne izvaja predpisanih ukrepov uprave ali inšpektorja
  11. 11. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Ukrepi pri pridelavi/trženju ustrezno tretiranje, če se z njim zagotovi izpolnjevanje pogojev za premeščanje pošiljke: – Dezinfekcija, dezinsekcija (škropljenje, zaplinjanje, obdelava semena…) dovolitev premeščanja pošiljke pod uradnim nadzorom fitosanitarnega inšpektorja do območij, kjer pošiljka ne predstavlja dodatne nevarnosti; dovolitev premeščanja pošiljke pod uradnim nadzorom fitosanitarnega inšpektorja do prostorov za industrijsko predelavo; uničenje rastlin (če ni drugega izhoda) prepoved premeščanja če je okužba s ŠO sSeznama I.A in II.A
  12. 12. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 TRETIRANJE Zahtevnejše tretiranje lahko opravi le pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost: – dezinfekcija, dezinsekcija. Za tretiranje lesenega pakirnega materiala je potrebna posebna registracija pri FURS: – zaplinjanje z metil-bromidom (MB) – s toplotno obdelavo (HT) Druge ukrepe tretiranja = nanosa fitofarmacevtskih sredstev  lahko opravljajo izvajalci varstva rastlin v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
  13. 13. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 FFS Pri novih ali karantenskih organizmih običajno ni registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za ta namen. V teh primerih se lahko na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih izdata: – izjemno dovoljenje ali – dovoljenje za razširitev uporabe
  14. 14. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Izjemno dovoljenje za FFS Se vloži v primeru nenadnega izbruha škodljivega organizma, za katerega v RS ni registriranega FFS. Vlagatelj zahtevka je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Postopek za izdajo izjemnega dovoljenja lahko začne FURS tudi po uradni dolžnosti. Izjemno dovoljenje se glasi na FFS. Dovoljenje se izda za določeno časovno obdobje, ki ni daljše od 120 dni
  15. 15. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Razširitev uporabe FFS Razširitev uporabe že registriranega FFS lahko zahteva katerakoli pravna ali fizična oseba, kadar imetnik registracije nima interesa za spremembo registracije. Lahko tudi FURS po uradni dolžnosti. Dovoljenje za razširitev uporabe se glasi na FFS Odgovornost za vpliv na tretirane rastline prevzame uporabnik FFS
  16. 16. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uničenje Uničenje je potrebno opraviti na način, ki onemogoča širjenje škodljivih organizmov in zagotavlja, da se z ostanki škodljivi organizmi ne morejo širiti. Način, kraj in rok uničenja odredi pristojni inšpektor. S sežiganjem. Z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Z zakopavanjem Z zaoravanjem ali drugim mehanskim načinom
  17. 17. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uničenje SEŽIG zlasti za seme, lesnate rastline za saditev, les in embalaža. – sežig se opravi v sežigalnih napravah ali – v posebnih jamah oziroma na mestih, kjer ni nevarnosti širjenja požara v okolje. Z uporabo fitofarmacevtskih sredstev = HERBICIDOV se uničujejo zlasti – zelnate ali olistane rastline, ki se morajo po uničenju zaorati ali zakopati. – tudi premazi štorov lesnatih rastlin, da ne odganjajo ZAKOPAVANJE je primerno zlasti za korenaste in gomoljaste rastline, čebulnice, embalaža in druge rastline, ki jih drugače ni mogoče uničiti. – Rastline oziroma embalažo se v jamo zakoplje tako, da je nad njimi najmanj 1 m debela plast zemlje, ki mora biti potlačena in zravnana z okoliškim terenom. – Jama, v kateri so zakopane rastline oziroma embalaža, mora biti dovolj daleč od vodnih izvirov in tokov, kar presodi pristojni inšpektor, na podlagi strokovnega mnenja. – Kraj zakopa mora biti vidno označen in ga ni dovoljeno obdelovati najmanj tri leta. ZAORAVANJE ali z drugim mehanskim načinom se uničujejo zlasti rastline, ki še ne oblikujejo reprodukcijskih organov in se vegetativno ne razmnožujejo
  18. 18. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitoftorna sušica vejic - ukrepi S sežigom na mestu samem ali na za to določenem mestu. Z zakopavanjem okuženih rastlin na mestu samem ali na za to določenem mestu. S kompostiranjem pod vodo-odporno folijo, ki zagotavlja termično obdelavo kompostnega kupa in preprečuje raznašanje rastlinskih ostankov Higienski ukrepi (razkuževanje)
  19. 19. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Krompirjeve ogorčice – ukrepiNajpomembnejši ukrepi:• Omejitve pridelovanja krompirja in drugih gostiteljskih rastlin• Kolobar• Prepoved pridelovanja rastlin za saditev• Sajenje odpornih sort krompirja
  20. 20. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarni ukrepi pri vnosu pošiljk- zakonodaja Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljevanju FITO pravilnik) Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu Odločbe komisije o odstopanjih (degoracije) Podzakonski predpisi in odločbe Evropske komisije za področje uvoza glej: http://spletni.furs.sigov.si/fsi/zakonodaja/pravna_podl_uvoz/uvoz_zzvr.h
  21. 21. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Okrajšave ZZVR = Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin FI= fitosanitarni inšpektor/ica Rastline= rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama V.B FS= fitosanitarno spričevalo, fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz AD= dopolnilna izjava
  22. 22. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarni ukrepi pri vnosu pošiljk Fitosanitarni pregled pošiljk je osnovni fitosanitarni ukrep za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin pri vnosu, ki je sestavljen iz: – pregleda listin, – pregleda istovetnosti pošiljke, – pregleda zdravstvenega stanja pošiljke.
  23. 23. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pregled zdravstvenega stanja pošiljke Vizualni pregled (pregled reprezentativnega vzorca) Vzorčenje ob sumu na Vzorčenje na latentno okužbo navzočnost KŠO, (CMS, RS, PPV, PepMV) novi- neznani ŠO Zadržanje pošiljke (ukrep)
  24. 24. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vrste neskladja pri vnosu pošiljk Neustrezne listine – Ni predpisanih listin (npr. FS, uvoznega dovoljenja…) – FS je neustrezno oz. pomanjkljivo (ni navedbe AD, ni botaničnih imen…) – Količina blaga na spremnih listinah ni enaka kot na FS Vsebina pošiljke ni istovetna s spremno dokumentacijo – Količina ni ustrezna (preveč, premalo) – Vrsta blaga ni ustrezna Navzočnost rastlin s Seznama III.A ali III.B Navzočnost ŠO s seznamov 2000/29/EC (I.A, I.B, II.A in II.B) Zahteve s seznama IV.A.I ali IV.B.I niso izpolnjene (ni podatka o neokuženih območjih, navedba fumigacije, toplotne obdelave lesa…) LPM ni ustrezno označen (ISPM 15) Navzočnost neznanih, novih ŠO
  25. 25. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Neveljavna, poneverjena FS Nečitljiva Nepopolna (nepodpisana, nepotrjena…) Vsebuje nepooblaščene spremembe ali izbrise FS sme biti izdano največ 14 dni pred odpremo pošiljke (EU in Slovenja ne predpisujeta obdobja veljavnosti) Vsebuje nasprotujoče oz. nedosledne informacija Vsebujejo lažne ali zavajajoče informacije Izdala jih je nepooblaščena organizacija ali oseba
  26. 26. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Postopek ob ugotovljenih neskladjih FI izdela zapisnik o ugotovljenih neskladjih in z odločbo prepove uvoz pošiljke ter odredi druge ukrepe (zavrnitev, uničenje… pošiljke) oz. določi rok za ureditev dokumentacije kadar je to primerno. O izrečenih ukrepih FI obvesti UGI – notifikacija (navodila v priročniku)
  27. 27. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vrste ukrepov v primeru ugotovljenega neskladja Zavrnitev vnosa celotne ali dela pošiljke Premestitev v namembni kraj izven EU pod uradnim nadzorom skladno z ustreznim carinskim postopkom med njihovim premeščanjem po EU Odstranitev okuženega (neustreznega) dela pošiljke Uničenje pošiljke Uvedba karantene (do znanih rezultatov lab. analiz) Odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti v določenem roku Tretiranje - izjemoma
  28. 28. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zavrnitev vnosa Pošiljka je okužena s KŠO V pošiljki so rastline s seznama III.A ali III.B Pošiljka ne izpolnjuje posebnih fitosanitarnih zahtev Pošiljka je brez FS FS je bistveno pomanjkljivo ali neustrezno (poneverjeno, nepooblaščeni izbrisi, vpisi…) Pošiljka je brez uvoznega dovoljenja (kadar je to predpisano)
  29. 29. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Odstranitev okuženega (neustreznega) dela pošiljke Če inšpektor oceni, da ni nevarnosti za prenos KŠO iz okuženega dela pošiljke na neokuženi del, dovoli uvoz neokuženega dela pošiljke, za preostali okuženi del pošiljke pa uvoz prepove. – PRIMER: Odstranitev neoznačenega LPM iz pošiljke ki ni les
  30. 30. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uničenje Uničenje odredimo v primeru, ko je to najustreznejše za stranko in imamo za to tehnične možnosti, hkrati pa zagotovimo učinkovitost ukrepa. Kadar uničenje večjih pošiljk na MP ni mogoče odredimo uničenje na najbližjem možnem mestu (sežigalnica, deponije, hladilnice z možnostjo zamrzovanja…). Seznam teh mest ureja UGI. Uničenje manjših količin se opravi na MP (kontejnerji). Postopek prevoza, morebitnega skladiščenja in uničenja je ves čas pod nadzorom FI, ki dokumentirano zaključi postopek.
  31. 31. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Karantena (do znanih rezultatov lab. analiz)  Če fitosanitarni inšpektor sumi, da je pošiljka okužena z nadzorovanim ŠO vzame vzorec in ga pošlje na laboratorijsko testiranje.  Pošiljka ostane pod carinskim in fitosanitarnim nadzorom do znanih rezultatov laboratorijskega testiranja oz. zaključka fitosanitarnega pregleda.
  32. 32. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Ureditev dokumentov Ob ugotovljenih nepravilnostih pri pregledu listin, ko ocenimo da je ureditev listin mogoča in ne pomeni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin, izdamo ureditveno odločbo v kateri določimo rok za ureditev spremnih listin in zadržimo pošiljko.
  33. 33. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Tretiranje (izjemoma) Tretiranje izvedemo izjemoma, ko je to ustrezno glede na vrsto ŠO, oz. obstajajo za to tehnične možnosti (npr. Luka Koper fumigacija LPM z metilbromidom, toplotna obdelava HT, predelava v sekance…).
  34. 34. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Kdaj obvestilo o zadržanju pošiljke Obvestila o ukrepih pošljemo na UGI v vsakem primeru, ko ugotovimo neskladja oz. izrečemo ukrep prepovedi uvoza. Postopek neposrednega vpisa (obveščanja) v aplikacijo ISI je v uvajanju. Postopek je opisan v priročniku: – http://spletni.furs.sigov.si/fsi/prirocnik/A05_PLAN_POROCANJ

  ×