M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O                Fitosanitarna uprava Republike ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009         VsebinaSodelovanje pri pripravi predpisovMedna...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Sodelovanje pri pripravi predpisov Tako kot v vseh parlamentarn...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Nastajanje fitosanitarnih predpisov Spletna stran MKGP – Veljav...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Nastajanje fitosanitarnih predpisovOdločitev o sistemskem fitosan...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Uskladitev z EUNosilec predpisa poskrbi za notifikacijo:...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009                                 ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Pravilnik - trsne rumenice  Pravilnik o ukrepih za preprečev...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Mednarodni fitosanitarni predpisi Fitosanitarno področje je izraz...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009         FAO-IPPC FAO skrbi za konvencijo o varstvu rast...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Zastopanje Slovenije pri pripravi      mednarodnih pre...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009      Uskladitev mnenj FURS zastopa stališča Slovenije v me...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Sprejemanje predpisov v EUZakonodajne naloge imajo v Evropski uni...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009        DS Sveta EU Delovna skupina vodij fitosanitarnih ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Horizontalni EU predpisi Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zdravje rastlin & varna hranaEnaki elementi zdravstvenega varstva...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009              EFSA Uredba (ES) št. 178/2002 Evropsk...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009         Ocene tveganj EFSA ima znanstveni svet in devet...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Fitosanitarni ukrepFitosanitarni ukrep je: Zakon, drug pr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Prenos direktiv v SLO predpise Direktive ali smernice določajo m...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Direktiva Sveta 2000/29/ES Predpisuje ukrepe proti vnosu in širje...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Priloge direktiva 2000/29/ES   PRILOGE dir. 2000/29      ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Zakon ZVR in RPL Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur....
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009            ZZVR-1ZZVR-1 daje zakonski okvir za: Najdb...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Mejne vstopne točke - BIP Mejne vstopne točke za izmenjavo blaga...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Pravila za registracijo Pravilnik o pogojih za registracijo p...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009      Pravila za RPL Pravilnik o pogojih za registracijo pri...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Pravila za varovana območja Pravilnik o varovanih območjih in izv...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Pravila za nove ŠO Odločbe Evropske komisije o nujnih zač...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Stroški in pristojbine ZZVR-1 določa stroške, ki bremenijo pr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009         Odškodnine Pravilnik o odškodninah na področju z...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pravila za obvladovanje ŠO ZNANOST - Pravilnik o pogojih za uvo...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009          Hrušev ožig Pravilnik o ukrepih za preprečeva...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Delovanje SOVRPravilniki za delovanje Slovenske organiza...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Drugi predpisi – semen. material TRŽENJE SADILNEGA IN RAZMNOŽEVAL...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Drugi predpisi - gozdarstvo TRŽENJE GRM - Zakon o gozdnem reprodu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 strok izpit_predpisi

549 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vladna gradiva v obravnavi so aktualna gradiva, ki čakajo na obravnavo na Vladi RS. Pripravljajo jih ministrstva in vladne službe in se objavljajo v informacijskem sistemu vlade in na spletnih straneh vlade. Strani so namenjene javnosti, ki jo želi vlada tudi pritegniti k sodelovanju v postopku priprave. Vaše pobude in predloge lahko pošljete po elektronski pošti navedenim predlagateljem.
 • 1 strok izpit_predpisi

  1. 1. M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeREPU B L IK A SL O VE N IJA www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana t: 059 152 930, f: 059 152 959 Fitosanitarni predpisi Vlasta Knapič, Anita Benko Beloglavec, Mojca Celar, Mojca Lešnik, Simona Mavsar, Erika Orešek Ljubljana, 7. jul. 2009 KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  2. 2. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 VsebinaSodelovanje pri pripravi predpisovMednarodni predpisi (pogl. 1, 2)EU predpisi (pogl. 4, 11.1, 11.2)Nacionalni predpisi (pogl. 5) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  3. 3. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Sodelovanje pri pripravi predpisov Tako kot v vseh parlamentarnih sistemih tudi pri nas največ zakonov predlaga vlada. Vladna gradiva  Pripravljajo jih ministrstva in vladne službe Objavljeni v informacijskem sistemu vlade in na spletnih straneh vlade  PRIPOMBE državljanov lahko pošljete po elektronski pošti predlagateljem. Spletni portal e-uprava ponuja v poglavju »e- demokracija« pregled spletnih lokacij v postopku nastajanja zakonodaje. http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  4. 4. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Nastajanje fitosanitarnih predpisov Spletna stran MKGP – Veljavni predpisi, strategije, poročila, analize, mnenja, uredbe, okrožnice in drugi pomembni dokumenti MKGP MKGP v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavlja: – vse predloge predpisov in – veljavne predpise. Zadnje verzije fitosanitarnih predpisov so na: http://www.furs.si/ DODATEK 1 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  5. 5. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Nastajanje fitosanitarnih predpisovOdločitev o sistemskem fitosanitarnem ukrepu = predpisu: Uvrstitev naslova v normativni program Vlade, določitev rokov (osnutekobjava) določitev nosilcev predpisa (strokovna služba MKGP je na FURS) Postopki trajajo za zakon min. 1 – 3 leta, za pravilnik 0,5-1 leta Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  6. 6. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uskladitev z EUNosilec predpisa poskrbi za notifikacijo: ob načrtu določimo skrajni rok za pošiljanje na Evropsko komisijo (predpisan datum implementacije) pošiljanje na SVZ - nosilec pripravi izjavo o skladnosti z EU predpisi nosilec pripravi TOC tabelo skladnosti (EU določba – SI določba) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  7. 7. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Nosilec Rok - Priprava predpisov na podlagi ZZVR-1 v 2009 objava (program 2008/2009)1 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja FURS 15.03.2009 hruševega ožiga - prenos2 Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin FURS 30.03.20093 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje FURS 30.03.2009 širjenja koruznega hrošča4 Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice FURS 30.06.20095 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in FURS 30.06.2009 širjenja borove ogorčice6 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega FURS 30.06.2009 varstva rastlin7 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje FURS 30.09.2009 fitoplazme European Stonefruit Yellows8 Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov glede pojava in razširjenosti rastlinskih FURS 30.10.2009 škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji9 Pravilnik o pogojih za vnos ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih FURS 20.12.2009 proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin10 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa FURS 20.12.2009 in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov11 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih FURS 20.12.2009 sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  8. 8. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pravilnik - trsne rumenice Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Angl. prevod, podlaga, EVA št.) Odgovorne osebe za pripravo akta: E. Orešek, V. Knapič trajanje priprave osnutka predpisa: jan.-feb. 2009 Direktorati in organi v sestavi znotraj MKGP, s katerimi se predpis strokovno usklajuje: interno, IRSKGH: 28.02.2009 Zunanje usklajevanje z drugimi organi in predstavniki civilne družbe: 20.03.2009 predložitev predpisa v pregled pravni službi: 01.04.2009 Objava predloga predpisa na spletni strani MKGP: 30.04.2009 Predložitev predpisa na MJU: 10.05.2009 Predložitev predpisa na SVZ: 20.05.2009  20.06.2009 Skrajni rok sprejema predpisa: 20.06.2009  20.07.2009 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  9. 9. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Mednarodni fitosanitarni predpisi Fitosanitarno področje je izrazito mednarodno umeščeno Zdravstveno varstvo rastlin = zdravje rastlin (Plant Health) Organizacija, postopki, izrazi itd. morajo biti prilagojeni mednarodni ravni (mednarodni zakoni): – Sporazum WTO-SPS, – Konvencija IPPC, standardi ISPM – Konvencija CBD Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  10. 10. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 FAO-IPPC FAO skrbi za konvencijo o varstvu rastlin v okviru IPPC sekretariata IPPC (International Plant Protection Convention) – Omogoča stike med pristojnimi službami, da si uradno izmenjajo informacije o okužbah ali neokuženosti, ki nato sprosti trgovino z rastlinskim blagom – Določa mednarodne standarde, po katerih definicije v vseh predelih sveta pomenijo enake norme – Pomaga urejati mednarodne trgovinske spore – Preprečuje širjenje nevarnih organizmov Združuje 7 regionalnih organizacij po kontinentih - za Evropo: EPPO Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  11. 11. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zastopanje Slovenije pri pripravi mednarodnih predpisovNivo 2003 2008EU - Stalni odbor za zdravje rastlin (12 x 2 dni) DS Sveta za zdravje rastlin (5x2)EPPO DS za fitosanitarne DS za fitosanitarne predpise (SLO; predpise (SLO) 1 x 5)IPPC Začasna komisija za Komisija za fitosanitarne ukrepe fitosanitarne ukrepe (EU; 1 x 5) (SLO)WTO Odbor za sanitarne in Odbor za sanitarne in fitosanitarne fitosanitarne ukrepe ukrepe (EU; 2 x 3) (SLO)Posamičn Sporazumi Druga Sporazum Tretja država – EUe države država - SLO (Evropska komisija) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  12. 12. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uskladitev mnenj FURS zastopa stališča Slovenije v mednarodnih delovnih telesih Stališča uskladi znotraj ministrstva Kadar je ustrezno tudi medresorsko (okolje, zdravje) Za predpise je obvezna pridobitev stališč zainteresiranih strank (“stakeholders”): – Strokovne institucije (BF, KIS, drugi zavodi in inštituti) – Proizvajalci (GZS, KGZS, OZS) – Nevladne organizacije Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  13. 13. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Sprejemanje predpisov v EUZakonodajne naloge imajo v Evropski uniji tri institucije: Evropski parlament Svet EU in Evropska komisija  ima na področjih prvega stebra EU izključno pravico do zakonodajne pobude (pripravi vse zakonadajne predloge). Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  14. 14. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 DS Sveta EU Delovna skupina vodij fitosanitarnih služb (strateške teme, postopki za PRA v EU...) Delovna skupina za zdravstveno varstvo rastlin: – Varstvo in uradni pregledi (PCN direktiva) – Razmnoževalni in sadilni material (sadna direktiva) – Roosendaalska skupina (pogajanja s 3. dr: Memorandum o ostankih pesticidov z RF) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  15. 15. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Horizontalni EU predpisi Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora... Vključi ZVR v skupni okvir uradnega nadzora v DČ; za nadzor zdravja rastlin v skladu z direktivo 2000/29/ES večletni nacionalni načrt nadzora MANCP letna poročila o nadzoru Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  16. 16. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zdravje rastlin & varna hranaEnaki elementi zdravstvenega varstva rastlin in varne hrane: neodvisno ocenjevanje tveganja (PRA), predpisani ukrepi za obvladovanje tveganja, vključno z mednarodno trgovino, načrt ukrepov s korektivnimi ukrepi, ko »gre kaj narobe«, regitracija obratov pri pristojni oblasti na podlagi pisne prijave (FITO-register), odobritev dejavnosti po prejemu pisne vloge ter predhodnem obisku in pregledu obrata (npr. za izdajanje rastlinskih potnih listov), inšpekcijski nadzor registriranih obratov, sistem kakovosti v uradnih laboratorijih in organih nadzora (ISO 17025), nacionalni monitoringi za obvladovanje tveganja (posebni nadzori), sistem zgodnjega obveščanja o novih nevarnostih (Alert lista), sistem obveščanja o neskladnostih (Europhyt). Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  17. 17. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 EFSA Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane.... Ker področje zdravstvenega varstva rastlin vstopa v verigo varne hrane »od njive do mize« kot serija preventivnih ukrepov, ki škodljivim organizmom preprečujejo vnos in s tem zlasti manjšajo rabo FFS in možnosti njihovih ostankov. Ocene tveganj so znanstveni temelj za določanje politično usmerjene zakonodaje Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu EU izdelajo jih DČ, projektne skupine, tudi EPPO EFSA jih pregleda in poda znanstveno mnenje Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  18. 18. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Ocene tveganj EFSA ima znanstveni svet in devet znanstvenih odborov (panelov) – zdravje in dobrobit živali; – onesnaževala v živilski verigi; – biološke dejavnike tveganja; – zdravje rastlin, (od 2006) – proizvode za varstvo rastlin in njihove ostanke; – gensko spremenjene organizme... Uporaba mednarodnih standardov IPPC: – ISPM 2: Smernice za analizo tveganja zaradi škodljivega organizma (PRA), – ISPM 11: Analiza tveganja zaradi karantenskega škodljivega organizma vključno z analizo tveganja za okolje in zaradi živih genetsko spremenjenih organizmov, – ISPM 21: PRA za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  19. 19. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarni ukrepFitosanitarni ukrep je: Zakon, drug predpis ali uradni postopek, katerega namen je – preprečevati vnos oziroma širjenje škodljivih organizmov ali – omejiti gospodarski vpliv nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. (FAO, 1995, na podlagi GATT SPS sporazuma) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  20. 20. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Prenos direktiv v SLO predpise Direktive ali smernice določajo minimalne zahteve, ki jih mora izpolniti vsaka država članica EU DČ določbe direktiv prenaša v nacionalne predpise Zakonodajne direktive s področja sprejemata skupaj Svet EU in Parlament EU Postopek traja okoli 5 let Razprava o prenovi direktive 2000/29 se je začela v 2008; Prenovljeno direktivo pričakujemo 2013 Odločbe EU o nujnih ukrepih - veljajo neposredno Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  21. 21. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Direktiva Sveta 2000/29/ES Predpisuje ukrepe proti vnosu in širjenju škodljivih organizmov Ne omenja Karantenskih ŠO, vendar v kontekstu konvencije IPPC tako pojmujemo ŠO iz prilog. Karantenski škodljivi organizmi se štejejo za posebno nevarne rastlinam in rastlinskim proizvodom, ker povzročajo veliko ekonomsko škodo in jih na običajen način ne moremo zatirati, zato so pod uradnim nadzorom, dokler se preveč ne razširijo – Nadzor uvoza – Nadzor v notranjosti - pridelava No Entry Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  22. 22. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Priloge direktiva 2000/29/ES PRILOGE dir. 2000/29 Velja za: vsebina EU ZPI – Prepoved vnos ŠO AI A II B II – Prepoved vnosa ŠO, če je na A I določeni rastlini A II BIII – Prepoved vnosa rastlin A B IV – Posebne zahteve za rastline A I A II B V – Obvezen uradni pregled na A I BI A II B II mestu pridelave Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  23. 23. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zakon ZVR in RPL Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo) prenaša glavne določbe sistema rastlinskega potnega lista: – Direktive Sveta 2000/29/ES – Uvoz - Direktive Evropske Komisije (2004/105 PC, 98/22 BIP, 2004/103 FD, 94/3 notif...) – RPL - Direktive Evropske Komisije (92/90, 92/105, 93/50, 93/51) – Nacionalni del (organi, biotično varstvo, odškodnine, društvo, kazni…) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  24. 24. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 ZZVR-1ZZVR-1 daje zakonski okvir za: Najdbe škodljivih organizmov – Survey & monitoring Strokovna podpora: – Laboratorji & Analiza tveganja (Pest risk analysis) Notifikacije in poročanje Registracija & rastlinski potni list Uvoz in izvoz Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  25. 25. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Mejne vstopne točke - BIP Mejne vstopne točke za izmenjavo blaga s tretjimi državami, ki niso članice EU Na vseh BIP v EU naj bi bilo usklajeno: – usposobljeni inšpektorji, – primerna oprema – postopki – fitosanitarni pregledi. Možnost pregleda istovetnosti/ zdr. stanja na namembnem mestu Fitosanitarno spričevalo ali drug predpisan dokument Osredotočeno na ‘material visokega tveganja’: rastline za saditev, zemlja, les …. 01. jun. 1993 se uveljavijo nove določbe (93/19/EEC) fitosanitarne direktive 77/93 (sedaj 2000 /29) za uvoz in premeščanje Prost pretok blaga med državami članicami EU – ni mejnih prehodov  enakovredna zagotovila daje sistem rastlinskega potnega lista Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  26. 26. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pravila za registracijo Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Ur. l. RS, št. 94/05 in 54/07) Direktiva Komisije 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov ter registracijo  zahteva izvajanje zdravstvenih pregledov proizvodov Skupnosti, preden se pričnejo premeščati znotraj Skupnosti  Najprimernejši kraj za izvajanje takih pregledov je mesto pridelave pridelovalcev oziroma drugih mest dejavnosti imetnikov, vpisanih v uradni register.  Individualna registrska številka omogoča identifikacijo. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  27. 27. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pravila za RPL Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Ur. l. RS, št. 94/05 in 54/07) Direktiva Komisije 92/105/EGS o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste – Imetniki, ki jim je dodeljena registrska številka, lahko izdajajo rastlinske potne liste, če imajo za to dovoljenje FURS – Rastlinski potni list potrjuje, da rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti izpolnjujejo predpisane posebne zahteve – zaradi prostega pretoka blaga mora biti blago opremljeno z rastlinskim potnim listom že, ko zapusti mesto pridelave Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  28. 28. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Pravila za varovana območja Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Ur. l. RS, št. 91/03 in 82/05) Direktiva Komisije 93/51/EGS za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj ali prek varovanega območja – Za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete iz dela A oddelka II Priloge V direktive 2000/29/ES ni dovoljen vnos na določeno varovano območje ali premeščanje znotraj njega, razen če – le-tem, njihovi embalaži ali vozilom, ki jih prevažajo, ni priložen rastlinski potni list, veljaven za tisto območje (Rastlinski potni list – ZP). – Posebna prijava pridelave za varovano območje iz Preglednice 1 oz Dodatka 2 gradiva Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  29. 29. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pravila za nove ŠO Odločbe Evropske komisije o nujnih začasnih ukrepih za nove škodljive organizme (ŠO): – Fitoftorna sušica vejic  SLO pravilnik – Virus Pepino mosaic (PepMV)  SLO pravilnik – Kostanjeva šiškarica  SLO pravilnik – Palmov rilčkar – Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev (PSTVd) – Borov smolasti rak – Kitajski kozliček Pravilniki za posamezne ŠO, kjer odločba EU dopušča različno implementacijo ukrepov Sicer vse odločbe EK veljajo neposredno tudi v SLO Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  30. 30. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Stroški in pristojbine ZZVR-1 določa stroške, ki bremenijo pravne in fizične osebe: – za stroške laboratorijskih preiskav vzorcev rastlin, – odrejenih ukrepov za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov kot so npr. dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija ali uničenje rastlin, in – stroški tečajev obveznega usposabljanja – izjeme, za katere se sredstva v celoti ali delno plačajo iz proračuna Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Ur. l. RS, št. 142/04 in 93/05) – Za obvezne fitosanitarne preglede in dokumente, ki se pri tem izdajajo (spričevala, RPL) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  31. 31. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Odškodnine Pravilnik o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03, 33/05 in 30/07) določa Višino, način in postopek ugotavljanja odškodnine Možnost izplačila odškodnine imetniku uničenih rastline, katerih uničenje je bilo uradno odrejeno zaradi delovanja ŠO. Upravičen, kadar pridelovalec ali predelovalec izpolni obveznosti: – pregleduje in obvesti o pojavu škodljivega organizma – Izvrši vse ukrepe. Uvozniki in distributerji ne morejo uveljavljati odškodnine - škodo uveljavljajo pri dobavitelju rastlinskega blaga – rastline pridelane v drugi državi članici EU ali pa – v tretji državi (tako označujemo vse države, ki niso članice EU). Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  32. 32. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pravila za obvladovanje ŠO ZNANOST - Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (UL RS, št. 69/01 in 40/04) 2008/61/ES BIOTIČNO VARSTVO - Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2006 10 Pravilnikov o obvladovanju ŠO na podlagi EU predpisov 3 pravilnike o obvladovanju ŠO zaradi izbruhov 1 uredbo za GŠO – majski hrošč Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  33. 33. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Hrušev ožig Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 19/09) – Začetek veljavnosti: 14. marec 2009. – Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 18/04, 44/04, 21/05 in 21/07), ki je veljal od 28. feb. 2004 in je preklical prej veljavni: • Odredbo o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje bakterijskega hruševega ožiga (Uradni list SFRJ, št.13/91) in • Odločbo o določitvi mej posebno nadzorovanega območja in ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje bakterijskega hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 48/03). Odločba FURS o določitvi mej okuženega in nevtralnega območja ter žarišč okužbe s hruševim ožigom (http:// www.furs.si) Načrt ukrepov: Obvladovanje hruševega ožiga (http:// www.furs.si Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  34. 34. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Delovanje SOVRPravilniki za delovanje Slovenske organizacije za varstvo rastlin za: strokovni svet strokovni izpit javna pooblastila javne službe in cene storitev izkaznica fitosanitarnega preglednika poročanje o ukrepih (SFRJ) objavljanje podatkov Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  35. 35. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Drugi predpisi – semen. material TRŽENJE SADILNEGA IN RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN - Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin - uradno prečiščeno besedilo /ZSMKR - UPB 1/ (Ur.l. RS, št. 25/05) REGISTRACIJA DOBAVITEJEV - Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Ur.l. RS, št. 29/03, 71/03, 72/03, 24/05 in 45/07) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  36. 36. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Drugi predpisi - gozdarstvo TRŽENJE GRM - Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur.l. RS, št. 58/2002) REGISTRACIJA DOBAVITEJEV GRM - Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

  ×