Veien videre invitasjon

598 views

Published on

Stavanger Universitetssjukehus inviterer til kurs for nyutdannede leger og medisinerstudenter som nærmer seg slutten av utdannelsen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Veien videre invitasjon

  1. 1. KURS FOR NYUTDANNEDELEGER OG MEDISINERSTUDENTER VEIEN VIDERE
  2. 2. Stavanger Universitetssjukehus inviterertil kurs for nyutdannedeleger og medisinerstudenter som nærmerseg slutten av utdannelsen.Kurset vil omhandle de viktigste, praktiskeproblemstillingene som møter en som nylege på en avdeling. Dette vil dreie segom journalopptak, postarbeid, prosedyrer,referering av pasienter på vaktmøterog mye annet. Det vil samtidig være enintroduksjon til spesialistutdannelsen iNorge og det vil komme gjesteforeleserefra vidt forskjellige fagfelt.For eksempel indremedisin, gastrokirurgi,nevrokirurgi, anestesi og Øre-Nese-Halsfor og fortelle om sin spesialitet, og veienfor å komme dit.Kurset blir arrangert i Stavanger, vedUniversitetet.
  3. 3. TIMEPLAN 14:00-15:00 Gjesteforeleser. Martin Kurz. Nevrolog. 15:00-16:00 Gjesteforeleser. Gynekologisk avdeling.DAG 1, 6. AUGUST.08:00-08:30 Introduksjon til kurset. DAG 4, 9. AUGUST.08:30-09:00 Strukturen i det norske helsesystemet.Fastlege, legevakt, sykehus, poliklinikk, sykehjem, spesialiserte 08:00-08:30 Poliklinikk og polikliniske notater.sentere. Din rolle i dette. 08:30-09:30 Diverse papirarbeid. Sykemeldinger, dødsattester og09:00-10:00 Turnuslege og lege i spesialisering. Hva forventes av legeerklæringer.deg? Hvordan fungerer spesialistutdannelsen i Norge. En generellintroduksjon. 09:30-10:00 Forskrivning av legemidler. Hvit resept, blå resept og A-resept.10:00-11:30 Innkomstjournalen. Struktur og logikk. 10:00-11:00 Gjesteforeleser. Tom Ole Dahlsrud. Allmennpraktiker og11:30-13:00 Lunsjpause sjef for Stavanger legevakt.13:00-14:30 Gjesteforeleser. Professor Dickstein. Hjertespesialist 11:00-12:30 Lunsjpause.og lang akademisk erfaring. Litt om hvordan man blir kardiolog oghvordan man lykkes på det akademiske nivå. 12:30-13:30 Gjesteforeleser. Roald Baardsen/Gabriel Lende. Nevrokirurg.14:30-16:30 Innkomstjournaler. Eksempler. Dårlige, middels og gode.Hva er forskjellen? Hvordan blir det bra? 13:30-14:30 Gjesteforeleser. Gastrokirurgisk avdeling 14:30-15:30 Gjesteforeleser. Øyelege.DAG 2, 7. AUGUST. 14:30-15:30 Gjesteforelser. Barnemedisin.08:00-09:00 Hvordan referere pasienter på vaktmøter og morgenmøter.09:00-09:30 Bakvakten. Når bør man kontakte neste ledd? Hvordan bør DAG 5, 10. AUGUST.man legge det frem? 08:00-08:30 Morgenunderholdning. Hvordan stryke turnus eller miste09:30-11:00 Prosedyrer. Basal luftveishåndtering, venefloner, arteriell legelisensen i Norge?blodgass, spinalpunksjon, urinkatetere. Tricks of the trade. 08:30-10:00 Basal kirurgisk teknikk og rollen som assistent på11:00-12:00 Gjesteforeleser. Morten Vetrhus. Spesialist i karkirurgi. operasjonsstuen.12:00-13:30 Lunsjpause 10:00-11:00 Hvordan søke på jobb? Nettverksbygging, kontakter, referanser og attester.13:30-14:30 Gjesteforeleser. Christian Tiller. Plastikkirurg. 11:00-12:30 Lunsjpause14:30-15:30 Gjesteforeleser. Røntgenavdelingen. Hvordan bør manformulere henvisninger. Litt om spesialiteten. 12:30-13:30 Gjesteforeleser. Arne Qvindesland. ØNH lege. 13:30-14:30 Gjesteforeleser. Dermatolog.DAG 3, 8. AUGUST. 14:30-15:30 Spørsmålsrunde. Oppsummering.08:00-08:30 Postarbeid. Arbeidsoppgaver. Vær obs på at forandringer i programmet sansyneligvis vil forekomme.08:30-09:00 Legevisitt. Tips til en god legevisitt.09:00-09:30 Postarbeid er papirarbeid, logistikk og problemløsning.09:30-10:00 Epikrisen. Logikk og struktur.10:00-11:30 Epikriser. Eksempler. Gode, dårlige. Hvorfor?11:30-13:00 Lunsjpause.13:00-14:00 Gjesteforeleser. Kristian Strand. Anestesilege.
  4. 4. Kursavgift kr 3000,-Påmelding sendes Anne Sofie Gjerde mailoyasyn@sus.no innen 1. August.Betaling innen 1. AugustKontonummer 5082 08 71895Faktura merkes med 130600-938180(ikke KID)Fra utlandetIBAN: NO81 5082 0871 895BIC (SWIFT) DNBANOKKXXXAvtale priser pr natt med Radisson BluHotels i Stavanger. Tlf 51 76 60 00Frem til 1. Juli (videre hvis ledig)Enkeltrom inkl frokost og mva: kr. 1095,-Dobbeltrom inkl frokost og mva: kr. 1195,-

×